หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.8K
2
4
สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน
SMEs
องค์กร สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน 
Organization THAI HOLSTEIN FRIESIAN ASSOCIATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 56 หมู่ 7 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,805 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด