หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.2K
4
8
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ 
รายละเอียด ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรม และช่วยวิเคราะห์วิจัยด้านการตลาดให้กับสมาชิก รวมถึงเป็นผู้ประสานงานด้านกิจกรรมจากกลุ่มองค์กรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

ที่ตั้ง อาคารช้างคลานเรสซิเดนท์ ห้อง 2001 190/4 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-53 818488
โทรสาร 0-53 279202
อีเมล์ nohmex@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,204 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด