หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.2K
3.2K
สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
รายละเอียด  
ที่ตั้ง อาคาร 1492/89 ถนนขุนขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-613444-5 ต่อ 111
โทรสาร 045-612111
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,175 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด