ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
45K
657
614
เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
(MU TUTOR)
โรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 

ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในด้านคุณภาพการติวเข้า สอบตรง สอบโควตาซึ่งนักเรียนของเราจำนวนมากได้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการได้รับความสุข สนุก พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานกับการเรียนที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีลัดด้วยวิธีการสอนและการดูแลที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการสอบเข้า โดยเฉพาะโรงเรียนมหิดลวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเป็นอย่างมาก

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา  ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้สัมผัสโรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR เราจึงได้เริ่มต้นการขยายธุรกิจด้วยการเปิดแฟรนไชส์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553

สุดยอด 2 รางวัล คุณภาพมาตรฐานแห่งปี
การันตีโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
299,000 บาท ต่อปี
299,000 - 799,000 บาท
- ปี 2549 อาจารย์ชยานันท์ มโนเกษมสุข ได้จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มผู้สอนที่มีศักยภาพด้านการสอนจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรียกการรวมตัวในครั้งนั้นว่าทีมงาน “พี่มหิดลติวเตอร์” โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับชั้นประถม – มัธยมปลาย ให้กับน้องๆที่อาศัยอยู่ในย่านพุทธมณฑลสาย 4 และละแวกใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลและ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 

จากความทุ่มเท ความใส่ใจและความจริงใจของทีมงานทุกคนที่มีเสมอมา ส่งผลให้ผู้ปกครองต่างชื่นชมและประทับใจ ในผลงานซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่กล่าวขานกันแบบปากต่อปาก แม้ว่าในเวลานั้นโรงเรียนไม่ได้ใช้การโฆษณาอย่างจริงจัง แต่การตอบรับที่สืบเนื่องมาจากผลงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆเทอม  

- ปี 2552 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนฯขยายตัวครั้งแรกสู่สาขาที่ 2 โดยเพิ่มจำนวนและขนาดห้องเรียนเป็น 16 ห้องเรียน รองรับนักเรียนได้ถึงวันละ 500 คน ต่อวัน นอกจากนั้นยังเพิ่มและพัฒนาทีมผู้สอนให้คุณภาพสูงขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 80 คน 

- ในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดคอร์ส“ขั้นเทพ” สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยสอนแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งวางแผนสร้างแนวทางให้ผู้เรียน โดยคอร์สนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 - 3 และแนวข้อสอบย้อนหลังรวม 10 ปี โดยคัดเลือกข้อสอบ ด้วยการบันทึกสถิติว่าข้อสอบแนวใดมักออกซ้ำๆสม่ำเสมอ 

เราจึงกล้าฟันธงและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ไปโดยปริยาย จากความตั้งใจในการสร้างคอร์สนี้ทำให้อัตรานักเรียนที่สอบแข่งขันจำนวนมากกว่าสองหมื่นคน คิดเป็นสัดส่วนการรับนักเรียนคือ 1:100 นั้น เราได้ทุ่มเทในการสอนและสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถสอบติดสูงกว่า 1 ใน 5 ดังนั้นโอกาสที่สอบติดจึงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกปี

- ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน โรงเรียนได้ขยายโอกาสด้านการสอบเข้าให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ให้เพิ่มมากขึ้นโดยการเปิดคอร์ส “เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” โดยติวคอร์สระยะยาวทุกเทอมตลอด 1 ปี โดยวางแผนโครงสร้างไว้ตั้งแต่นักเรียนยังเรียนอยู่ชั้น ม.5 และจากแผนการสอบเข้าดังกล่าวนี้เองทางโรงเรียนยังได้จัดโครงการติวระยะสั้น “โครงการเตรียมเก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” ใช้เวลา 1-2 วัน 

โดยใช้สถานที่หอประชุมในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของทุกๆปี เพื่อกระตุ้นให้น้องมัธยมปลายทั่วทั้งประเทศ ได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบและมีความมั่นใจก่อนสอบ เพราะเรามีการสอนและแนะแนวทางในการทำข้อสอบเพื่อติวเข้าตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างตรงประเด็น จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ดีของเราเสมอมาทำให้เราสามารถผลักดันให้นักเรียนได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 คน 

- ในเดือนตุลาคม 53 โรงเรียนได้เปิดสาขา 3 โดยได้ขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้น โดยปรับห้องเรียนทุกห้องให้มีขนาดใหญ่ มีที่พักของผู้ปกครองและนักเรียนให้โอ่โถง สะดวกสบายมากขึ้น และให้ทุกห้องเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Smart Board/ Visualizer/ จอ Projector และจอ LCDขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเน้นคุณภาพของสื่อการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน รวมถึงสื่อ MU Blog ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 1,300 คน/วัน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ เทอม อีกทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พี่ม.มหิดลติวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของการร่วมมือร่วมใจกันของบัณฑิต และทีมงานทุกคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบัน MU TUTOR ได้พัฒนาการสอนและระบบต่างๆให้สอดคล้องกับรูปแบบแฟรนไชส์ โดยการบันทึกการสอนสด อัดลงเป็นไฟล์พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟฟิค ที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม เหมาะสมกับผู้ที่สนใจในการเรียนเสริมและสอบแข่งขันทุกสนามสอบ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพการสอนและเนื้อหาของสำนักงานใหญ่และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไฟล์ได้บรรจุอยู่ในระบบ MU TUTOR Innovative System By MU TUTOR (ระบบ MIS เอกสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวของเรา) ซึ่งระบบได้เอื้อต่อการบริหารจัดการภายในสาขาทั้งหมดและช่วยในการเปิดไฟล์การสอน

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนฯ เห็นความสำคัญของการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อช่วยสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผนที่ สไลด์ Internet DVD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Visualizer / จอ LCD / Smart Board/ และระบบแสง สี เสียง เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอนของ MU TUTOR

MU TUTOR มีคอร์สเรียนคุณภาพ ที่ครอบคลุม ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ม.6 เรียนได้ครบ ทุกช่วงตลอดปี ทั้ง SUMMER / เทอม1 / ปิดเทอม ต.ค. และเทอม 2 รวมหลักสูตรสอนสดและ วีดิโออย่างน้อย 5,971 ชม. มากที่สุดในประเทศไทย แบ่งเป็นประถมศึกษา 1,611 ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนต้น 2,400 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,960 ชั่วโมง 

อีกทั้งยังมีโครงสร้างการเรียนการสอนแบบ Progressive Program เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่แบ่งขั้นตอน 

หลักสูตร แบ่งกลุ่มผ่าน/ไม่ผ่าน คอร์ส Practice ตะลุยโจทย์PURE PURE ภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนทําได้จริง
และทันเวลา

ระดับประถมศึกษา มี 5 วิชาหลัก คณิต/ วิทย์/ อังกฤษ/ ไทย และสังคม
 • คอร์สประถมศึกษา ป.1-ป.6 คอร์สติวเข้ม /ตะลุยโจทย์
 • คอร์สพิเศษ
  • คอร์ส Genius Elegance ตะลุยโจทย์ สสวท.คณิต-วิทย์ ป.3 / ป.6
  • คอร์ส Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ
  • คอร์สสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ คณิต-วิทย์ พร้อมทุกสนามสอบ
  • คอร์ส Smart & Fun เรียนรู้เล่น เสริมทักษะ บูรณาการชีวิต
  • คอร์สพิเศษ เช่น ภาษาจีน การเขียนโปรแกรม 4.0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 วิชาหลัก คณิต/ วิทย์/ อังกฤษ
 •  คอร์สทุกหัวข้อรายวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ
 • คอร์สพิเศษ
  • คอร์สขั้นเทพ 8 Steps พิชิต มหิดลวิทย์ จุฬาภรณฯ กําเนิดวิทย์ และทุกโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนํา
  • คอร์สเตรียมอุดมฯ
  • คอร์สสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ คณิต-วิทย์พร้อมทุกสนามสอบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสายวิทย์และศิลป์ 5 วิชาหลัก คณิต/ อังกฤษ/ ฟิสิกส์/ เคมี /ชีววิทยา
 • คอร์สทุกหัวข้อรายวิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • คอร์สพิเศษ
  • คอร์สคนหัวหมอ พิชิต กสพท.แพทย์ทุกสถาบัน
  • คอร์ส TCAS 4.0
  • คอร์สเก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย
  • คอร์สพื้นฐานวิศวะ
  • คอร์สสุดติ่งกระดิ่งแมว สรุปแบบสุดๆ ฟิสิกส์พร้อมทุกสนามสอบ
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สำนักงานใหญ่ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
แฟรนไชส์ซี่
17 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขารังสิต – ธัญบุรี
 2. สาขาพนมสารคาม
 3.  สาขาปราจีนบุรี
 4.  สาขาอรัญประเทศ
 5. สาขาบ้านบึง
 6. สาขาพนัสนิคม
 7. สาขาศรีราชา
 8. สาขาประจวบคีรีขันธ์
 9. สาขาหัวหิน
 10. สาขาตะกั่วป่า
 11. สาขากำแพงเพชร
 12. สาขาน่าน
 13. สาขายโสธร
 14. สาขาเพชรบุรี
 15. สาขาบางปะอิน
 16. สาขาตาคลี
 17. สาขาประชาอุทิศ 90
รวมสาขาทั้งหมด20 สาขา
TYPE A
 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 799,000 บาท
 • ค่ามัดจำ 100,000 บาท
 • ค่า Survey 20,000 บาท
 • อายุสัญญา 6+4 ปี
 • ขนาดอาคาร / พื้นที่
 • อาคารพาณิชย์ 1 แห่ง
 • ห้อง Room (ไม่จำกัดจำนวน)
 • ห้องคอมพิวเตอร์ + คอมพิวเตอร์  (ไม่จำกัดจำนวน)
TYPE  B 
 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 499,000 บาท
 • ค่ามัดจำ 50,000 บาท
 • ค่า Survey 20,000 บาท
 • อายุสัญญา 5 ปี
 • ขนาดอาคาร / พื้นที่
 • อาคารพาณิชย์ 1-2 คูหา หรือพื้นที่ขนาด 100-300 ตร.ม.
 • ห้อง 1-3 Room ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 ห้อง
 • คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 15-25 ชุด
TYPE  C 
 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 299,000 บาท
 • ค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ค่า Survey 20,000 บาท
 • อายุสัญญา 3 ปี
 • ขนาดอาคาร / พื้นที่
 • อาคารพาณิชย์ 1 คูหา หรือพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.
 • ห้อง Room 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
 • คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 15 ชุด
คุณสมบัติของผู้ติดต่อขอรับแฟรนไชส์  
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  • มีใจรักงานด้านบริการ การศึกษาและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจการศึกษา หรือเป็นครู หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือเป็นนักลงทุนและสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • สามารถหาทีมงานที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี และทำการตลาดในพื้นที่ได้ดี มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ทุนหมุนเวียน
 2. ต้องการทำงานประจำ โดยอยู่บริหารจัดการ ในสาขาของท่านได้ด้วยตนเอง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ด้านสถานที่ 
 • มีอาคารตั้งแต่ 1 คูหาขึ้นไปหรือพื้นที่ว่างมากกว่า 100 – 160 ตารางเมตร
 • เป็นของตนเอง หรือมีสิทธิในการเช่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปี อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี
 • การคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงหรือในห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า ฯลฯ
 • ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชน
 • แหล่งกวดวิชา
ระบบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วนการทำงานหลักๆอยู่ทั้งสิ้น 11 ด้าน ดังนี้
 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน

  ส่วนนี้ช่วยด้านการเก็บประวัติของนักเรียน รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การย้ายโรงเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการจัดกลุ่มการเรียน

 2. ระบบจัดการสมัครเรียน

  ส่วนนี้เป็นระบบที่บันทึกรายวิชาที่นักเรียนแต่ละคนสมัครเรียน รวมทึกการบริหารจัดการค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย) การออกใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ซึ่งจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปรวมไว้กับประวัตินักเรียน ระบบในส่วนนี้ถูกออกแบบรองรับการจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งจะใช้ต่อไป

 3. ระบบบันทึกคะแนนสอบ

  ส่วนนี้เป็นอีกระบบที่สำคัญของโรงเรียน คือการบันทึกผลคะแนนสอบลงในระบบ คะแนนของนักเรียนแต่ละคนจะถูกนำไปวิเคราะห์ แล้วแบ่งกลุ่ม จัดลำดับแยกตามรายวิชา สาขา ภาค และจัดลำดับจากทุกสาขา ผู้เรียนจะรู้ว่าผลการสอบนั้นอยู่ที่เท่าใดของประเทศ ผู้เรียนจะได้ความรู้สึกถึงการสอบแข่งขันในทุกรายวิชา

 4. ระบบจัดการไฟล์สื่อสารสอน

  ส่วนนี้รอบรับการจัดการไฟล์การสอน ตรวจสอบเวลาจอง แล้วทำการเชื่อมต่อไฟล์สื่อการสอนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ทางสาขาไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดไฟล์ เนื่องจากข้อมูลการสมัครเรียนจะถูกบันทึกไปพร้อมเมื่อตอนผู้เรียนมาสมัครเรียน

 5. ระบบการรับจอง MU I-Style

  ส่วนนี้เป็นระบบการจัดการข้อมูลการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบเวลาเรียนและจำนวนวิชาที่เหลืออยู่ ตำแหน่งเครื่องว่าง และการล๊อคอินเข้าไปในระบบการเรียน MU I-Style

 6. หน้าจอชมสื่อการสอน MU I-Style

  หน้าจอ MU I-Style ถูกออกแบบให้ผู้เรียนใช้งานได้ง่ายขึ้น และไม่ระกวนสายตาผู้เรียน หน้าจอที่ออกแบบนั้นจะมีเพียงส่วนที่สำคัญในการใช้งาน เช่น ปุ่มหยุด ปุ่มเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง หน้าจอประชาสัมพันธ์และส่วนที่แจ้งผลการสอบเท่านั้น นักเรียนสามารถสื่อสารโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่ผ่านทางหน้าจอนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติม

 7. ระบบจัดการข่าวสาร MU I-Style

  ส่วนนี้ช่วยให้ทางสาขาสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้ถึงตัวผู้เรียน ซึ่งทางสาขาสามารถกำหนดการแจ้งข่าวสารโดยแบ่งแยกตามกลุ่มอายุ ช่วงชั้น กลุ่มวิชา ได้ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงตัวผู้เรียนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

 8. รายงานแยกตามแต่ละสาขา

  สาขาสามารถได้รับ รายงานต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ รายงานในส่วนนี้รวมไปถึง ข้อมูลผู้สมัคร ผลการสอบของนักเรียน ยอดค่าเล่าเรียนทั้งหมด ยอดค้างชำระ ยอดค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของแต่ละสาขา

 9. รายงานภาพรวม

  ทางสำนักงานใหญ่ติดต่อประสานงานกับทางสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางรายงานภาพรวมของสาขา เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ จัดสรรตารางเรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสาขา

 10. ระบบ CRM และ MARKETING

  ส่วนนี้เป็นระบบที่ช่วยให้ทางสาขานำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ จำทำรายงานเพื่อสื่อสารกับผู้เรียน และผู้ปกครอง เช่นชี้ชวนให้มาเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่คะแนนผลไม่ดีนัก เป็นต้น รวมถึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ทางการตลาดต่อไป เช่น ข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด เป็นต้น

 11. ระบบจัดการคลังหนังสือ

  ระบบนี้จะช่วยให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน เพื่อเตรียมเอกสารให้เพื่อพอกับนักเรียนจากทุกสาขา แล้วจัดส่งให้ทันตามกำหนดการเปิดภาคเรียน ระบบนี้ช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ระบบ MU Simulator

ระบบคลังข้อสอบเอกสิทธิ์เฉพาะนักเรียนมหิดลติวเตอร์ เป็นระบบการสอบออนไลน์ และทราบผลคะแนน ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

ทำไมต้องซื้อแฟรนไชส์กวดวิชา MU TUTOR

"MU TUTOR เป็นกวดวิชาระบบแฟรนไชส์ รายแรกของไทยที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ได้คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล"

1.รางวัลแฟรนไชส์ ผลงานการันตี
 • โล่รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมด้านพัฒนาองค์ความรู้ TFQA 2012
 • รางวัลประกันคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์TFQA 2012
 • รางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์ “Excellent Thai Franchise 2015”
 • อ.ริน (ผู้บริหารMU TUTOR) ได้รับเชิญให้บรรยาย “การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์
2. มาตรฐานแฟรนไชส์ ระดับสากล

ระบบแฟรนไชส์ MU TUTOR ได้รับการพัฒนา วางแผน และทําหลักสูตรโดยบริษัท Business Coach & Consulting จํากัด โดย อ.ดร.พีรพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟรนไชส์อันดับ 1 ของไทย

3. คุณภาพวิชาการ ทั้งผู้สอนและหลักสูตร

ตลอด12 ปี ทีมผู้สอนเรามีใจรัก มากด้วยประสบการณ์ ทั้งการสอนและความแม่นยํา ทางวิชาการ คณาจารย์ ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญวิชาการในแต่ละด้านสายการแพทย์และสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้สอน คณิตฯ วิทย์ฯ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สายนานาชาติศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม และสอนวิชาการด้านต่างๆในระดับประถม คณาจารย์ ทั้งหลายได้สร้างสรรค์ผลงานขับเคลื่อน ความฝันให้แก่น้องๆ นักเรียนไปแล้วร่วมแสนคน 

4.รูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการยุค 4.0

สอนสด (Live Style) วีดิโอ (I-Style) ไฟล์การสอนแบบใหม่ ตัดต่อ ประกอบด้วย CG (Computer Graphics) และAnimation ที่ได้ภาพและเสียงคมชัดระดับ HD (High Definition) อัดในห้อง Studio Green Screen ที่ได้คุณภาพมาตฐานซึ่งทุกสาขาของเราจะได้รับไฟล์การเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม่ตลอดปีคอร์สเรียนตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย(Private Class) สอนสด Conference (Class Conference) เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference) Road Show (ส่งติวเตอร์จากสํานักงานใหญ่ ให้ไปสอนเป็นคอร์ส หรือแบบคอนเสิร์ตในสาขาของท่าน) และ ON TOUR
(จัดเวทีสอนสด ตามหอประชุมต่างๆ)
 • สอนสด
 • วีดิโอ (I-Style) ไฟล์การสอนแบบใหม่ ตัดต่อ ใส่CG(Computer Graphics) และประกอบด้วย Animation ที่ได้ภาพและเสียง คมชัดระดับ HD (High Definition ) อัดในห้อง Studio Green Screen ที่ได้คุณภาพมาตฐาน ซึ่งทุกสาขาของเรา จะได้รับไฟล์การเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม่ตลอดปี
 • เรียนตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย (Private Class)
 • สอนสด Conference (Course Conference) พร้อมเสิร์ฟความรู้ สดใหม่แบบ Real Time ถามตอบได้ทันที เสมือนส่งติวเตอร์มืออาชีพไปอยู่สาขาท่าน
 • เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference)
 • Road Show (ส่งติวเตอร์จากสํานักงานใหญ่ไปสอนสด เสมือนจัดคอนเสิร์ตในสาขาของท่าน)
 • ON TOUR (จัดเวทีสอนสด ตามสถานที่ต่างๆ)
5.การดูแลทุกสาขาอย่างมืออาชีพ และจริงใจ

เราดูแลทุกสาขาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การ Open House เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจ โดยพิจารณาความพร้อมและ Passionร่วมกัน จากนั้นนัดหมาย Surveyสถานที่ และให้สัญญาอ่านล่วงหน้าก่อนนัดวันลงนามทําสัญญา ก่อนเปิดสาขาเราสนับสนุนทุกๆด้าน เพื่อทําให้สาขาของท่านพร้อมเปิดตาม Prototype จากนั้นทําการฝึกอบรมและWorkshop ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ระหว่างการทํางาน Area Coach ผู้มากด้วยประสบการณ์ จะลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อม และทําการ Training On Job และกําหนดวัน Grand Opening ร่วมกัน ทุกครั้งที่ลงพื้นที่เราจะช่วยสนับสนุน วางแผนหารือ เพื่อทําการตลาดในพื้นที่ Local Store Marketing (LSM) สมํ่าเสมอ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ป้องกันพื้นที่ตลาดหรือต่อกรกับคู่แข่ง บนหลักการ Blue & White Ocean 

6. ความยั่งยืนตลอดอายุสัญญา กับ MU TUTOR

อายุสัญญาคือ 6+4 ปี เสมือนต่อให้ฟรีอีก 4 ปี (เงื่อนไขตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด) ซึ่งเป็นสัญญาที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม ตามมาตรฐานระบบแฟรนไชส์สากล คํานวณจุดคุ้มทุนและความเหมาะสมโดยบริษัทที่ปรึกษา Business Coach & Consulting อันดับ 1 ด้านแฟรนไชส์ของไทย ผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและโค้ชหลักให้กับเราและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอายุสัญญา ยาวนอนพอที่แฟรนไชส์ซีร์จะได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปด้วยกัน

DIRECTION
4 ขั้นตอนการเริ่มลงมือประกอบธุรกิจ
 1. ศึกษาข้อดี-ข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ และระบบแฟรนไซส์ที่ถูกต้องคืออะไร
 2. ปรึกษาครอบครัวและทีมงาน ก่อนดําเนินการใดๆ
 3. สอบถามข้อสงสัยกับสํานักงานใหญ่ พร้อมส่งใบสมัครแฟรนไชส์
 4. นัดหมายเข้ามาพูดคุย ทําความเข้าใจเรื่องระบบแฟรนไชส์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่ออ.สุจิญ แก้วมณี
ที่อยู่
46/5-7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
มือถือ
086xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 mahxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. อรภัทร วิxxx 09263xxx onmedxxx
2. ณัฐสุดาxxx 09698xxx Muk.nxxx
3. ชุติภัณฑ์ xxx 08737xxx Chutixxx
4. อมรพันธ์xxx 08750xxx Amornxxx
5. ยอดขวัญxxx 09097xxx Yodlwxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม614 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 45,119 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 264 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน