ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
94K
563
3.6K
สถาบัน ศิ. กวดวิชา
(Si. TUTORMATHS )
TUTOR MATHS เป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นสอนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนเพื่อเพิ่มเกรดในระดับมัธยมศึกษาปลาย และเพื่อสอบตรงเข้า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้คณิตศาสตร์ SMART-I เปิดทำการสอนโดย อ.ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา หรือที่น้องๆเรียกกันว่า “อาจารย์ ศิ.” เป็นผู้เขียนตำรา หนังสือสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART- I 
        
ปี 2551 ซึ่งมียอดขายมากกว่า 5,000 เล่มต่อปี และหนังสือคู่มือ คณิตศาสตร์ GMAT ปี 2546 – 2550 เพื่อสอบเข้าปริญญาโท MBA.เป็นที่รู้จักกันในนามหนังสือ GMAT เล่มขาว-ดำ

ประวัติการศึกษา 

อาจารย์ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา (อ. ศิ) วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี 2526  สาขาสถิติ ปริญญาโท สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (สต.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา (อ. ศิ)  เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องการสอนและ การเขียนตำราเรียนคณิตศาสตร์แนวGMAT เพื่อสอบเข้าปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นิด้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นที่ใช้ GMAT ในการสอบเข้า มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2532 – ปัจจุบัน  เป็นที่รู้จักกันในนาม GMAT เล่มขาว-ดำ และมีประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์แนว GMAT มากกว่า 20 ปี เช่นกัน

และเป็นเจ้าของเว็บ TutorMaths ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมวันละประมาณ 70 – 150 คน และ เขียนหนังสือสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART – I ปี 2551 เพื่อสอบเข้าปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ( BBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มียอดขายปี 2551 มากกว่า 5,000  เล่ม  ปัจจุบัน Early retire จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่ปี 2547     

อาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะเปิดขยายความรู้ทางคณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย ในแนวที่ถูกต้องและง่าย ๆ ไปยัง ต่างจังหวัดให้นักเรียนในต่างจังหวัดที่เรียกร้องให้อาจารย์ ไป เปิดสาขาได้รับความรู้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นรากฐานในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป  

ขอให้มั่นใจ ว่าอาจารย์จะช่วยน้อง ๆ ให้ได้คะแนนคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมและรักคณิตศาสตร์ขึ้นอย่างแน่นอน 

เป็นสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย เงื่อนไขการเปิดแฟรนไชส์ TUTORMATHS ไม่ยุ่งยาก มีรายได้ต่อเนื่อง โดยไม่มีการหักส่วนแบ่งรายได้

หลังจากการทำสัญญาท่านสามารถ เปิดคอร์สสอนด้วย DVD ได้หลายครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้ภายในสัญญา  และรายได้อีกทางหนึ่งคือ  สามารถขายหนังสือของ TUTORMATHS โดยมีส่วนลด 30% จะลดให้ลูกค้าหรือนักเรียนกี่ % ก็ได้

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
13 สาขา
รายละเอียดสาขา

สาขาแฟรนไชส์ในต่างจังหวัด 

เปิดคณิตม.ปลาย อำเภอละ 1 สาขา เปิดคณิต ม. ต้น อำเภอละ 1 สาขาเท่านั้น


สาขาแฟรนไชส์ภาคใต้ 

 1. สาขาสะเดา สงขลา (คณิต ม.ต้น) TUTORMATHS สาขาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
 2. สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช (คณิต ม.ปลาย + SMART-I) TUTORMATHS ทุ่งสง อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 3. สาขาสมุย สุราษฎร์ธานี (คณิตประถม 1 - 6 + สอบเข้า ม.1) TUTORMATHS สมุย อ. สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 4. สาขาโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ. สุราษฎร์ธานี (คณิตมัธยมต้น) TUTORMATHS มัธยมเปี่ยมรัก อ. พนม จ.สุราษฎร์ธานี


สาขาแฟรนไชส์ภาคตะวันออก

 1. สาขาชลบุรี (ม.ต้นและม.ปลาย) โรงเรียน กวดวิชาติวเลิศ (ครูอุ๊) ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


สาขาแฟรนไชส์ภาคกลาง

 1. สาขา กาญจนบุรี (ม.ปลาย) โรงเรียนกวดวิชาพนิดา ถ.แสงชูโต ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 2. สาขาลพบุรี (คณิตประถม - มัธยมปลาย) TUTORMATHS ลพบุรี อ. เมือง จ.ลพบุรี


สาขาแฟรนไชส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สาขา ขอนแก่น (ม.ต้นและม.ปลาย) TUTORMATHS ขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 2. สาขา ร้อยเอ็ด (ม.ต้น-ม.ปลาย) TUTORMATHS สาขา ร้อยเอ็ด ถ.ปัทมานนท์ กับ ถ. รณชัยชาญยุทธ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
 3. สาขา ปราสาท จ.สุรินทร์ (ประถม) TUTORMATHS สาขาปราสาท 
 4. สาขา เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (ประถม) TUTORMATHS สาขาเวียงเก่า


สาขาแฟรนไชส์ภาคเหนือ

 1. สาขาอุตรดิตถ์ (ม.ต้น-ปลาย) Smarthome tutor ต.ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 
 2. สาขา น่าน (ม.ต้น-ปลาย) สถาบัน Pro-Q และ TUTORMATHS ถ.สุมนเทวราช อ. เมือง จ. น่าน 


รวมสาขาทั้งหมด13 สาขา
 1. แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ประถม สอนสด แถมตะลุยข้อสอบเข้า ม.1 ราคา 50,000บาท/10 ปี royalty fee เดือนละ 1,000 บาท ไม่บังคับยอดขาย เปิด อำเภอละ 1 สาขา 
 2. แฟรนไชส์วิทยาศาสตร์ประถม สอนสด ราคา 50,000บาท /10 ปี royalty fee เดือนละ 1,000 บาทไม่บังคับยอดขาย เปิด อำเภอละ 1 สาขา 
 3. แฟรนไชส์คณิตศาสตร์มัธยมต้น (สอนด้วยระบบ dvd)แถมตะลุยข้อสอบเข้า ม.1 ราคา 100,000บาท/10 ปี มีค่า royalty fee เดือนละ 1,000 บาท เปิดอำเภอละ 1 สาขา
 4. แฟรนไชส์คณิตศาสตร์มัธยมปลาย (สอนด้วยระบบ dvd)แถมตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ SMART-I ราคา 100,000บาท/10 ปี โปรโมรชันมีค่า royalty fee เดือนละ 1,000 บาท เปิดอำเภอละ 1 สาขา
 5. แฟรนไชส์คณิตศาสตร์มัธยมต้น-ปลาย (สอนด้วยระบบ dvd)แถมตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ SMART-I ราคา 200,000บาท/10 ปี โปรโมรชันมีค่า royalty fee เดือนละ 1,000 บาท อำเภอละ 1 สาขา
 1. มีตึกแถวห้องว่างเพื่อขอเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา   สามารถตกแต่งเป็นห้องสอนได้   มี TV และ VDO เพื่อเปิดให้นักเรียนดูได้ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้  พร้อมเจ้าหน้าที่รับสมัครและเป็นผู้เปิด DVD.
 2. มีโรงเรียนกวดวิชาของตัวเองอยู่แล้วต้องการเพิ่มเนื้อหาในส่วนคณิตศาสตร์มัธยมปลาย ม. 4 – ม.6 ติวเข้ามหาวิทยาลัย   PAT1 และ สอบตรงเข้า มธ. ด้วยคณิตศาสตร์ SMART – I
 1. ระบบ DVD ที่ชัดเจน ปรับปรุง DVD ให้ทันสมัยตลอดเวลา   อาจารย์สอนเป็นกันเอง และสามารถ สอบถามปัญหาได้โดยตรงทางโทรศัพท์กับทางทีมงาน และทาง email  ได้ตลอดเวลา
 2. มีรายได้ต่อเนื่อง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการภายหลังจากการทำสัญญา ใน 1 ปีท่านสามารถ เปิดคอร์ส  กี่คอร์สก็ได้  กี่ห้องก็ได้  กี่ครั้งก็ได้  ภายในสัญญา
 3. สามารถขายหนังสือของ TUTORMATHS โดยมีส่วนลด 30% จะลดให้ลูกค้าหรือนักเรียนกี่ % ก็ได้
 4. ลงโฆษณาแฟรนไชส์สาขาในเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมวันละ 70 -150  คนและโฆษณาในหนังสือสุดยอดคณิตศาสตร์พิชิต SMART – I ปี 2551 - 2552 ของ TUTORMATHS ที่ออกวางจำหน่ายต้นปี 2552 และหนังสือคณิตศาสตร์ เล่มอื่น ๆ อีกที่จะตามมา เช่น คณิตศาสตร์ PAT 1
 5. มีการสอนสดหรือพบกับผู้เขียนตำราสุดยอดคณิตศาสตร์ SMART – I ปี 2552 ในวันเปิดตัว TUTORMATHS ซึ่งสาขาจัดขึ้น และพบกันอีก ปีละ 1- 4 ครั้งแล้วแต่สาขาตกลงกับ TUTORMATHS  ครั้งละ 2 – 3 ชม. (มีค่าใช้จ่าย )
 6. มีค่าเอกสารการสอน คอร์สละประมาณ 100 บาท/คน (ไม่รวมในค่าแฟรนไชส์  TUTORMATHS จัดได้ตามจำนวนที่สาขาต้องการโดยบอกล่วงหน้า 1 เดือน หากสาขาสามารถจัดขึ้นเองได้ตามต้นแบบของ  TUTORMATHS ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
 7. สาขาลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนบ่อย  อาจารย์มาไม่ตรงเวลา  อาจารย์หยุดทำธุรกิจกะทันหัน หรือจ้างอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่มืออาชีพ สอนไม่รู้เรื่อง ทำให้ลดความเชื่อถือต่อสถาบัน
 8. ให้การแนะนำหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อมาตรฐานทางการศึกษา ทุกสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 9. ท่านสามารถโฆษณาป้ายผ้าใบ แบบ OUT DOOR หน้าตึกของท่าน ในนาม TUTORMATHS  โดยอนุญาตใช้สัญลักษณ์ของสถาบัน TUTORMATHS  แล้วแต่ทางสาขาจะใช้ขนาดเท่าไร ( หากให้ TUTORMATHS เป็นผู้จัดดำเนินการให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่รวมกับค่าแฟรนไซส์ที่ถูกมากอยู่แล้ว)
เราจะเป็นแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ที่ถูกที่สุด ดีที่สุด ทำกำไรให้สาขาแฟรนไชส์ได้มากที่สุด

ไม่สร้างภาพ ไม่โกหกหลอกลวง ไม่โฆษณาเกินจริง ฉะนั้นขอให้ท่านมั่นใจและไว้วางใจในทีมงานที่สะสมประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี  เพื่อให้ท่านได้ไม่ผิดหวังในการตัดสินใจลงทุน ทำธุรกิจกับเรา

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่ออ.ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา (อ.ศิ)
ที่อยู่
เลขที่ 129/532 เพอร์เฟคเฟลสรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ
081xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 tutxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบัน ศิ. กวดวิชา
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นายมานะศักxxx 08187xxx manasxxx
2. บูชิตาxxx 09427xxx boochxxx
3. บูชิตาxxx 08199xxx Boochxxx
4. laksanasakxxx 08192xxx laksaxxx
5. ศักดิ์ณรงคxxx 09145xxx athenxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม3,588 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 93,773 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 170 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน