ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอาหาร
978
5
100
โยนากิ ราเมน
(YONAKI RAMEN)
YONAKI RAMEN ราเมนสูตรญี่ปุ่นโบราณแท้ๆ เข้าถึงได้ในราคา 89 บาท บริหารจัดการโดย Megumi Group การจัดการง่ายใช้คนน้อย ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่นแท้ๆ ซู๊ดดดดญี่ปุ่นแท้ๆ กับโยนากิ ราเมนที่ราคาแค่ 89 บาท เจ้าเดียวในประเทศไทย บรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆกับการลงทุนที่คุ้มมมมมม คืนทุนเร็ว
50,000 บาท ต่อเดือน
กลุ่มธุรกิจ Megumi Group ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น OEM แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนส่งมอบให้กับลูกค้า ในปี พ.ศ.2555 ได้เปิดตัวธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น โดยเป็น Master Franchise แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ Fujiyama Go Go , Kacha Kacha , โดยมีจุดแข็งที่ความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ดั้งเดิมตามแบบฉบับต้นตำรับ และควบคุมมาตราฐานด้วยเชฟจากประเทศญี่ปุ่นทุกแบรนด์

ในปี พ.ศ.2566 ทางบริษัทได้เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ YONAKI RAMEN โดยรูปแบบร้านเป็น KIOSK เป็นราเมนสูตรญี่ปุ่นโบราณแท้ๆ เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ อาหารที่มีรสชาติอร่อย ในราคา 89 บาท จึงทำให้เกิดร้าน YONAKI RAMEN สาขาปิ่นเกล้า เป็นสาขาแรก
 
และด้วยการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจึงทำให้เกิดร้านสาขาแฟรนไชส์ซี สาขาที่ 1 จากยอดขาย และผลกำไรที่ทางแฟรนไชส์ซีได้รับ ทำให้เกิดกลุ่มผู้สนใจธุรกิจ YONAKI เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน YONAKI RAMEN มีจำนวนสาขา 3 แห่ง

ร้านราเมนญี่ปุ่นขนานแท้ ที่ลูกค้าทุกคนสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งในเรื่องการออกแบบ และรสชาติของอาหารที่คงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

โดยแบ่งสินค้าการให้บริการดังนี้
 1. อาหารประเภทเส้น
 2. อาหารทานเล่น
 3. เครื่องดื่ม
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ปิ่นเกล้า
 2. สาขา พันท้ายนรสิงค์
 3. สาขา บางใหญ่
 4. สาขา นครพนม 
 5. สาขา ทุ่งครุ 
 6. สาขา รามอินทรา กม.2 
รวมสาขาทั้งหมด3 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2566-2-2
2567115-16เพิ่มขึ้น 700%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 350% | กราฟ
หลักเกณฑ์การเปิดร้านอาหาร YONAKI RAMEN
 • ผู้ลงทุนต้องยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ และพิจารณาพื้นที่ก่อนให้สิทธิ์การดำเนินการก่อสร้างร้าน โดยมีค่าใช้จ่ายสำรวจพื้นที่ (กทม. 15,000 บาท , ต่างจังหวัด 30,000 บาท กำหนดการเข้าสำรวจพื้นที่ 3 สาขา) โดยเงินส่วนนี้จะนำไปหักลบเมื่อได้ทำการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
 • ผู้ลงทุน และผู้จัดการประจำสาขา ต้องเข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 
 • หากทางแฟรนไชส์ซอร์ มีการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบของการบริหารสาขา ผู้ลงทุนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
งบประมาณการลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 1 แสนบาท
 • ค่า Royalty Fee 3%ต่อเดือน
 • เงินประกัน 5 หมื่นบาท
 • งบลงทุน 8.5 แสนบาท
 1. เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
 2. ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง หรือให้ทางบริษัทเป็นผู้เสนอพื้นที่ให้ โดยอาจจะเป็นพื้นที่เช่า หรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 18 ตารางเมตร ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมรับการอบรม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในร้านได้
 5. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรักษามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน มีเวลาให้กับร้าน และเข้าใจในธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
 7. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับในการบริหารสาขาได้เป็นอย่างดี
 8. ผู้สมัครมีความพร้อมในการชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ ตามที่บริษัทกำหนด ณ วันที่ตกลงทำสัญญา
 9. ผู้สมัครมีศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในร้าน ฯลฯ ประมาณ 50,000 บาท โดยประมาณ 
 1. สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งทีเป็นลิขสิทธิ์ของ YONAKI RAMEN ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์ ระบบ POS ของ YONAKI RAMEN มีการเชื่อมโยงระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่ ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การฝึกอบรม ผู้ลงทุน และผู้จัดการร้าน จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบการบริหารสาขา รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ ทำรายการอาหาร และการใช้เครื่องคิดเงินก่อนเปิดสาขาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 3. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดสาขา ทางบริษัทจะมีทีมที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
 4. การตรวจมาตรฐานภายในร้าน (QSC) 1 ครั้ง/3 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ (QSC) 1 ครั้ง/3 เดือน ในสาขาต่างจังหวัด ทางบริษัทจะมีทีมตรวจสอบมาตรฐานภายในสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่บริษักำหนด
 5. ได้รับสิทธิในการใช้สูตรอาหารของ YONAKI RAMEN สิทธิการซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของ YONAKI RAMEN รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
 6. มีทีมที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องต่างๆในการบริหารสาขา 
จุดเด่นของแบรนด์ YONAKI RAMEN
 1. การให้บริการที่รวดเร็ว รสชาติอาหารอร่อย ความคุ้มค่าในเรื่องของราคา
 2. การใช้พนักงานที่น้อย เพื่อลดต้นทุนด้านการจ้างงาน
 3. ระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็วภายใน 1 ปี (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และการบริหารจัดการ) 
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เมกุมิ กรุ๊ป จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณวิเชียร โอซาว่า อินทร์ไกรดี
ชื่อผู้ติดต่อคุณอมรรัตน์ นาไพศาล
ที่อยู่
27/8 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
มือถือ084-6865555
โทรศัพท์02-8036322
อีเมล์coordinator.megumigroup@gmail.com
เว็บไซต์www.megumigroup.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/ramenyonaki
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โยนากิ ราเมน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณนพฤทธิ์xxx 09616xxx Noparxxx
2. คุณอนวัช​ xxx 08144xxx Uniquxxx
3. คุณเปรมฤทัxxx 08869xxx k.mamxxx
4. นงนุช ล้อมxxx 08583xxx nongnxxx
5. พลอยนภัสxxx 08455xxx Ploynxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม100 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 978 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 5 คน
โยนากิ ราเมน
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ