ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
112K
369
206
โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68
(Moly Care by Carlack68)
MOLY CARE by carlack68 ต้นแบบระบบแฟรนไชส์คาร์แคร์มาตรฐานที่คุณสามารถไว้วางใจเราไม่ใช่แค่ศูนย์บริการล้างรถแต่เป็นศูนย์บริการในการบำรุงรักษาสีรถยนต์ที่เปี่ยมด้วยผู้ชำนาญที่ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คาร์แลคจากประเทศเยอรมันนี
แบรนด์ โมลี แคร์ เกิดขึ้นโดยพัฒนาแบรนด์จาก คาร์แลค68 ให้บริการ ล้างสี ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม เคลือบสี ล้างห้องเครื่อง เคลือบกระจก และอื่นๆ เป็นคาร์แคร์ครบวงจร

ธุรกิจโมลี แคร์ เกิดจากการต่อยอดทางธุรกิจ ของ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 35 ปี ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสีรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ คาร์แลค จากประเทศเยอรมนี 

โดยในปี 2546 ได้พัฒนาธุรกิจกเป็นธุรกิจคาร์แคร์ดูแลรักษาสีรถยนต์แบบครบวงจร โดยใช้แบรนด์คาร์แลค68 และได้พัฒนามาเป็นโมลี แคร์ จนถึงปัจจุบัน

 1. ให้บริการ ล้างสี ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี เคลือบสี ซักเบาะพรม ล้างห้องเครื่อง ลบริ้วรอย ขัดแมกซ์ เคลือบกระจก ฯลฯ หรือเรียกว่าบริการล้างรถยนต์ครบวงจร
 2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสีรถยนต์ยี่ห้อ คาร์แลค68
 3. ธุรกิจคาร์แคร์ในระบบแฟรนไชส์
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
24 สาขา
รายละเอียดสาขา
และต่างประเทศ 4 ประเทศ ลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม
รวมสาขาทั้งหมด24 สาขา
โมลี แคร์ บาย คาร์แลค68 มีการลงทุน 3 รูปแบบ
 1. Franchise ใช้งบการลงทุน 1.8 - 2.2 ล้านบาท
 2. Dealer ใช้งบการลงทุน 2 แสน - 1 ล้านบาท
 3. Supporter ใช้งบการลงทุน 50,000 บาทขึ้นไป
โดยในรูปแบบแฟรนไชส์
 • สัญญา 6 ปี ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท 
งบประมาณการลงทุนธุรกิจ โมลีแคร์
1Licensing Fee/Setup Fee
อายุสัญญา 6 ปี ค่าต่อสัญญาฉบับใหม่ทุกๆ 6 ปี 200,000 บาท
Franchise Benefit/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- Intellectual Property Right สิทธิในการใช้ชื่อและตราสินค้า โมลีแคร์และคาร์แลค
- Operation System ระบบการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
- Professional Training
การฝึกอบรมระดับผู้จัดการเป็นเวลา 7 วัน ด้วยภาคทฤษฏีและปฎิบัติ
การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการเป็นเวลา 10 วัน ด้วยภาคปฏิบัติ
Onsite Training เป็นเวลา 7 วัน เพื่อช่วยจัดวางระบบการทำงานจริง
Onsite Training เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเสริมทักษะการปฎิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
- Setup Implementation จัดส่งทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ช่วยเหลือจัดการ การจัดตั้งธุรกิจ
- Material Support สนับสนุนจัดหาสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม
- Marketing Support สนับสนุนสร้างตราสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตราสินค้าในภาพรวม
300,000 บาท
2Deposit Licensing Fee/ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า
(บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณีเมื่อผู้ประกอบการมิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์ และมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 30 วัน)
100,000 บาท
3Site Survey Charge/ค่าสำรวจพื้นที่
- ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯ ช่วยประสานงานและจัดหาให้
- ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ และ ผู้ประกอบการเป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเอง
4Architect 3D Design/ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้างตร.ม. ละ 350 บาท
5First Purchasing Order/สนับสนุนผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเฉพาะคาร์แคร์200,000 บาท
6Equipment/เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากทางบริษัทตามจริง
7Signet Decoration/ค่าตกแต่งป้ายตามจริง
8Uniform/ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงานตามจริง
9Stationary/ค่าอุปกรณ์แพ็คเกจขายตามจริง
10Miscellaneous/ค่าชุดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตามจริง
11Construction/ค่าก่อสร้างตามจริง
12Software/ค่าซอฟแวร์ ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์ตามจริง
13Local store marketing/ค่าการตลาดท้องถิ่นตามจริง
14Marketing/Royalty Feeตามจริง

 1. มีใจรักการบริการ หรือธุรกิจประเภทรถยนต์
 2. มีความพร้อมในด้านเงินทุน สามารถรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้
 3. มีความพร้อมด้านสถานที่ เวลาบริหารงาน
 4. เป็นผู้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในเชิงบวก ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์
 5. เข้าใจกฏระเบียบบริษัทและข้อปฎิบัติในสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ
 1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโมลี แคร์ และ คาร์แลค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 2. สิทธิในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำที่สุด
 3. สิทธิการใช้รูปแบบร้านและการตกแต่งร้านตามบริษัทรวมถึงการออกแบบร้านฟรี
 4. สิทธิการอบรมฟรีตลอดอายุสัญญา
 5. สิทธิการใช้ package การบริการต่างๆตามบริษัทกำหนด
 1. โมลี แคร์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการบำรุงรักษาสีรถยนต์ระบบแฟรนไชส์ ที่มีมากกว่า50สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. โมลี แคร์ เป็นศูนย์คาร์แคร์ที่ทันสมัย เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และอบรมพนีกงานก่อนการลงมือปฎิบัติจริง
 3. โมลี แคร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์ทำความสะอาด และบำรุงรักษาสีรถยนต์ชั้นแนวหน้าของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง มีความเป็นมืออ่ชีพสูง มีสินค้าที่มีคุณภาพ
 4. โมลี แคร์ เน้นการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ โดยให้บริการล้างสี-ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี เคลือบสี ซักเบาะพรม ล้างห้องเครื่อง เคลือกระจก ขัดลอกละอองสี และอื่นๆแบบครบวงจร รวมทั้งจำหน่ายผลืตภัณฑ์คาร์แคร์
 5. รางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2009 จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกฤษณ์ กุลวุฒิดำรงชัย
ที่อยู่
1506 ซ.กาญจนภิเษก008 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160
มือถือ
081xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 carxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. กุลิสราxxx 09890xxx sine.xxx
2. สุชาดาxxx 08641xxx suchaxxx
3. นายบุญนำ อxxx 09449xxx boonnxxx
4. ปณรรฐพรxxx 09253xxx nidnexxx
5. ณัฐวุฒิxxx 06188xxx nobitxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม206 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 112,055 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 304 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน