9.7K
 31 กรกฎาคม 2557 
โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68 ผู้นำด้านคาร์แคร์ ในเมืองไทย
 
ประสบการณ์กว่า 32 ปี ในวงการคาร์แคร์ พร้อมแล้วที่จะให้ คุณเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จ ดังเช่น 50 กว่า สาขาโมลี แคร์ ในเมืองไทย และขยายปีก คาร์แคร์ไทยไป ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา , ลาว  และ พม่า  อีกทั้ง เป็นคาร์แคร์ แบรนด์แรกที่จัดทำ Car care Application บนมือถือ เพื่อตอบสนอง กลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง 
โมลีแคร์ ขยายไลย์บริการ ไม่ว่าเป็น Moly Crystal เคลือบแก้ว นวัฒกรรมใหม่ล่าสุด ของการเคลือบสีระดับสูง สะท้อนความเงางาม มหัศจรรย์ดุจแก้วใส ให้รถคุณ หรือเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยผลิตภัณฑ์ อันดับ 1 จากเยอรมัน Liqui Moly  และบริการอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ล้างสี ดูดฝุ่น , ขัดเคลือบสี ด้วยผลิตภัณฑ์ คาร์แลค68 จากเยอรมัน ซักเบาะพรม , ล้างห้องเครื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นที่มาของความสำเร็จ ของโมลีแคร์ 
 
 
 
MOLY CARE  MORE THAN A CAR CARE ต้นแบบระบบแฟรนไชส์คาร์แคร์มาตรฐานที่คุณสามารถไว้วางใจ INVESTMENT 1.8 - 2.2 MILLION BAHT WITH 15 YEARS CONTRACT

 
 
ประวัติความเป็นมา

ค.ศ. 1958 ประเทศเยอรมัน แหล่งรวมเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์คาร์แลค 68 จากกลุ่มบริษัท คาร์แลค เคมมี ประเทศเยอรมัน ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมประกาศศักยภาพในความเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษารถยนต์มาโดยตลอด ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคายุติธรรม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ภายใต้คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในนามของ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
 

 
จุดกำเนิดโมลี คาร์แคร์
 
ธุรกิจด้านการทำความสะอาดรถยนต์ ( Car Care) ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในสังคมทั้งในการลดเวลาและการเพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลรักษารถยนต์คู่ใจและสืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มักทำความสะอาดดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันผู้ใช้รถส่วนมากนิยมทำความสะอาดรถยนต์ โดยการเข้าศูนย์บริการที่มีมาตรฐานมากขึ้น ถึงแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่ก็สามารถประหยัดเวลาและแรงงานของตนเอง 
   
ในส่วนของธุรกิจ คาร์แลค 68 มีการวางรากฐานของการสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถส่วนมากถึงคุณภาพของสินค้า อีกทั้งนโยบายการตลาดของแฟรนไชส์ คาร์แลค 68 มีการจัดวางรูปแบบ แฟรนไชส์อย่างชัดเจนเข้มแข็งไม่ว่าเป็นการอบรมหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบริการใหม่ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการส่งเสิมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนทำกิจร่วมกับ คาร์แลค 68 และเพื่อการพัฒนาการที่ต่อเนื่องและการเพิ่มรูปแบบการบริการที่มากขึ้น การพัฒนาตราหรือการสร้างแบรนด์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนให้บริษัท Francrop Thailand เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบแฟรนไชส์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการล้างขัดเคลือบสีอย่างสมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐานระดับสากล ในปัจจุบันคาร์แลค 68 จึงเรียกศูนย์บริการล้างรถทันสมัยรูปแบบใหม่ว่า โมลี แคร์
 
 
บริการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญ
มาตรฐานการบริการของ โมลี แคร์ มีการกำหนดการให้บริการ แต่ละกรรมวิธีการล้างและดูแลรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา เราควบคุมแต่ละขั้นตอน ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพทุกขั้นตอน มาตรฐานและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงวิธีการและเครื่องมือทันสมัยในการทำงาน
 
 
คุณภาพระดับสากล
ทุกขั้นตอนของการทำการรักษาสีรถยนต์ มีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่สั่งเข้ามาต้องมีคุณภาพจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรับปรุงมีการควบคุม ขนาด น้ำหนัก ตามมาตรฐานของโมลี แคร์
 
 
 
CERTIFIED BRAND NAME
 • พื้นที่ปฏิบัติงานขั้นต่ำ 180 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นที่จอดรถ 
 • ประมาณเงินลงทุน 1.8 - 2.2 ล้านบาท 
 • ระยะคืนทุน ประมาณ 24-30 เดือน 
 • ระยะสัญญา 15 ปี
 
 
MOLY CARE FRANCHISE INVESTMENT
งบประมาณการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์ขัดเคลือบสีรถยนต์ โมลี แคร์
 
 1. Franchise Fee / ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า         
  • แบบที่ 1 สัญญาระยะสั้น อายุของสัญญารวม 5 ปี 200,000 บาท (ค่าต่อสัญญา สัญญาฉบับใหม่ 5 ปี 2,000,000 บาท)
  • แบบที่ 2 สัญญาระยะยาว อายุของสัญญารวม 15 ปี 400,000 บาท (สัญญา 5 ปีแรก และต่อสัญญาอีก 5 ปี 2 รอบ รวมระยะเวลา 15 ปี โดยไม่คิดค่าติดต่อสัญญา)
    
 2. Deposit Franchise Fee / ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ และสั่งซื้อสินค้า 100,000 บาท (บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณี เมื่อ Franchisee มิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์และ มิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายชำระคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 90 วัน และ Franchisee ไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญา) 
   
 3. Site Survey Charge / ค่าสำรวจพื้นที่ 
  • ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯช่วยประสานงาน และจัดหาให้
  • ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ และ Franchisee เป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเอง 
    
 4. Register Rate Charge / ค่าดำเนินการจดทะเบียน และค่าทำสัญญา 3,000 บาท ( Franchisor เป็นผู้ทำสัญญาเช่าที่ และทำสัญญาปล่อยเช่าช่วงให้แก่ Franchisee)
 5. Architect 3D Design / ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้าง FREE
 6. ค่ารอยัลตี้ฟีร์ 3 % ค่าการตลาดส่วนกลาง 3 %
 7. Local Store Marketing / ค่าการตลาดท้องถิ่น ตามจริง
 8. First Purchasing Order / สนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก 200,000 บาท
 9. Server Rental / ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์รายเดือน หากมี
 10. Equipment / ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด
 11. Software / ค่าซอฟต์แวร์พร้อมการอบรมครั้งแรก ( ไม่รวมอุปกรณ์ Hardware ) FREE
 12. Construction / ค่าก่อสร้าง ( consult 60,000 บาท/site) ตามจริง
 13. Signet Decoration / ค่าตกแต่งป้าย ตามจริง
 14. uniform /ค่าเครื่องแต่งกายพนักงาน ตามจริง
 15. Stationary / ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามจริง
 16. Miscellaneous / ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 19,500 บาท
วันทำสัญญา   ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาให้ชำระวันทำสัญญา 513,000 บาท (รายการที่ 1-4)
งวดแรก 50 %   หลังทำสัญญา 15 วัน หรือก่อนการเซ็นต์ใบสั่งซื้อ / สั่งผลิต
งวดสอง 50 %   ในวันที่ติดตั้งป้าย ก่อนจัดส่งสินค้า ก่อนเปิดศูนย์บริการ
 
หมายเหตุ 
 1. ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. Franchisee จะต้องจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันเพื่อบริษัทฯจะทำการ เปิดบิลใบเสร็จ 
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปแบบมาตรฐานการลงทุน
   
 
 
รูปแบบมาตรฐานการลงทุน
 
คุณสมบัติผู้ลงทุน Moly Care Franchise
 1. เหมาะสำหรับผู้ลงทุนใหม่ ไม่มีประสบการณ์ งบประมาณ 1,500,000 - 2,200,000 บาท
 2. มีใจรักบริการ หรือธุรกิจประเภทรถยนต์
 3. มีความพร้อมในด้านเงินทุน สามารถรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้
 4. มีความพร้อมด้านสถานที่ เวลาบริหารงานและด้านบุคลากรในการควบคุมงาน
 5. ต้องเป้นผู้ที่มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในเชิงบวก ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์
 6. เข้าใจกฎระเบียบริษัทและข้อปฏิบัติในสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ
 7. มีความเข้าใจและตั้งใจจริง ที่จะพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องQUESTION & ANSWER
 
Q: ทำไม โมลี แคร์ จึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน 
A : โมลีแคร์ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ คาร์แคร์ แห่งแรกที่ผ่านการพัฒนาอบรมและรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และเป็น 1 ใน 25 ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ภาครัฐบาลสนับสนุนในโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก
 
Q: โมลี แคร์ ให้บริการอะไรบ้าง 
A : โมลีแคร์ ให้บริการ ล้างสีดูดฝุ่น ล้างอัดฉีด เคลือบสี เคลือบกระจก สเปรย์กัน โคตติ้ง ขัดเคลือบสี ขัดลอกละอองสี ขัดเคลือบ
   ล้อแม็กซ์ ซักเบาะพรม สตีมเมอร์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (เฉพาะสาขา)
 
Q: เริ่มสนใจอยากทำแฟรนไชส์ โมลี แคร์ ควรทำอย่างไร 
A : โทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทได้ทันที พร้อมนัดขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โมลี แคร์
 
Q: โมลี แคร์ จัดหาสถานที่และก่อสร้างหรือไม่ 
A : โมลี แคร์ มีทีมงานเริ่มตั้งแต่สำรวจพื้นที่ หาพื้นที่และแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้ท่าน
 
Q: โมลี แคร์ ช่วยจัดหาพนักงาน และฝึกอบรมให้หรือไม่ 
A : โมลี แคร์ ร่วมจัดหาพนักงาน พร้อมฝึกอบรมและส่งระดับครูฝึกอบรมและ Supervisor เข้าประจำศูนย์ของท่านเป็นเวลารวม
     กว่า 240 ชั่วโมง พร้อมมีการวางแผนการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 
Q: มีความประสงค์ร่วมทำธุรกิจกับ โมลี แคร์ แต่มีเงินลงทุนไม่พอ ทางโมลี แคร์ มีการสนับสนุนอย่างไร 
A : โมลี แคร์ ช่วยทำเรื่องกู้สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยให้ความฝันของท่านเป็นจริง
 
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ โมลี แคร์ ติดต่อ Moly Care
 
บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน)จำกัด
1506 ซอย กาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2454-2876-80 แฟกซ์. 0-2454-2743 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร่วมธุรกิจ ติดต่อ 
MOLY CARE CALL CENTER 0-2454-2876-80
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..

ควอลิตี้ คิดส์

Quality Kids โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี ..