ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
81K
664
559
ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
(SHIPSMILE SERVICES)
ร้านสารพัดงานบริการ รวบรวมขนส่งชั้นนำ SHIPSMILE SERVICES (ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส) ที่เดียวจบ ครบทุกบริการ
1,990 - 89,999 บาท
20,000 บาท ต่อเดือน
SHIPSMILE SERVICES (ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส) "ร้านสารพัดงานบริการ รวบรวมขนส่งชั้นนำ" ถือโอกาสเกิดขึ้นในยุคธุรกิจออนไลน์ เฟื่องฟู การขายสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น และมีแนวโน้ม การเติบโตไปได้อีกไกล 

อีกทั้งความเจริญในส่วนของชุมชน ที่อยู่อาศัยมากขึ้น การจราจรที่แออัด ความไม่สะดวก เรื่องเวลา และการแข่งขันกับเวลายิ่งมากขึ้น จึงมีความลำบากในบางครั้ง ในการเข้าถึงการบริการต่างๆ ของหน่อยงานรัฐ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร กรมการขนส่งทางบก จุดชำระบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต สินเชื่อต่างๆ ศูนย์บริการ พ.ร.บ. ต่อภาษี ประกันภัยรถยนต์ บริการถ่ายเอกสาร รับ-ส่ง Fax เป็นต้น

ด้วยเหตนี้ ทางทีมงานจึงดำเนินจัดทำ ร้านสารพัดงานบริการ ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ SHIPSMILE SERVICES (ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส) เอื้ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าคนที่ต้องการ ทำธุรกรรมต่างๆ มาที่นี่ที่เดียวจบครบบริการ ด้วยความรวดเร็ว และประทับใจในการบริการของทางร้านอย่างดีที่สุด

 • บริการงานไปรษณีย์
 • รวบรวมขนส่งชั้นนำ 
 • จุดชำระบิล 
 • ศูนย์รวม พ.ร.บ.ภาษี ประกันภัยชั้นนำ
 • บริการเติมเงินทุกระบบ
 • บริการเติมเกมส์
 • จุด Drop สินค้า Lazada 
 • จุดบริการขอสินเชื่อ 
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สำนักงานใหญ่นนทบุรี

แฟรนไชส์ซี่
5,000 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. ชิปป์สไมล์ ช่อแลเชียงใหม่
 2. ชิปป์สไมล์ พานเชียงราย
 3. ชิปป์สไมล์ ช้างเผือกเชียงใหม่
 4. ชิปป์สไมล์ แม่แจ่มเชียงใหม่
 5. ชิปป์สไมล์ หมู่บ้านถวาย เชียงใหม่
 6. ชิปป์สไมล์ ป่างิ้วเชียงราย
 7. ชิปป์สไมล์ ย่านยาว สุโขทัย
 8. ชิปป์สไมล์ แม่เหียะ เชียงใหม่
 9. ชิปป์สไมล์ นาป่า เพชรบูรณ์
 10. ชิปป์สไมล์ วังหิน อุทัยธานี
 11. ชิปป์สไมล์ แม่สอด ตาก
 12. ชิปป์สไมล์ พิชัยสงคราม พิษณุโลก
 13. ชิปป์สไมล์ ซับสมอทอด เพชรบูรณ์
 14. ชิปป์สไมล์ ยางฮอม เชียงราย
 15. ชิปป์สไมล์ สถาน เชียงราย
 16. ชิปป์สไมล์ ปากน้ำสุโขทัย
 17. ชิปป์สไมล์ แม่สิน สุโขทัย
 18. ชิปป์สไมล์ หนองป่าครั่ง เชียงใหม่
 19. ชิปป์สไมล์ หนองหิน เลย
 20. ชิปป์สไมล์ ห้วยสีเสียด เลย
 21. ชิปป์สไมล์ ถ.หิรัญนคร เชียงราย
 22. ชิปป์สไมล์ เวียงพางคำ เชียงราย
 23. ชิปป์สไมล์ เจริญเมือง เชียงราย
 24. ชิปป์สไมล์ หนองแม่นา เพชรบูรณ์
 25. ชิปป์สไมล์ บางระกำ พิษณุโลก
 26. ชิปป์สไมล์ เมือง พิษณุโลก
 27. ชิปป์สไมล์ ตาคลี นครสวรรค์
 28. ชิปป์สไมล์ ดาวดึงส์ นครสวรรค์
 29. ชิปป์สไมล์ แม่เปิน นครสวรรค์
 30. ชิปป์สไมล์ ท่าน้ำอ้อย นครสวรรค์
 31. ชิปป์สไมล์ ท่าวังผา น่าน
 32. ชิปป์สไมล์ เมืองสวรรค์โลก สุโขทัย
 33. ชิปป์สไมล์ สันนาเม็ง เชียงใหม่
 34. ชิปป์สไมล์ สุเทพ  เชียงใหม่
 35. ชิปป์สไมล์ กลางเวียง น่าน
 36. ชิปป์สไมล์ ถ.เทพาพัฒนา เพชรบูรณ์
 37. ชิปป์สไมล์ แม่จัน เชียงราย
 38. ชิปป์สไมล์ ถ.บูรกรรมโกวิท เพชรบูรณ์
 39. ชิปป์สไมล์ หยวน พะเยา
 40. ชิปป์สไมล์ แสนตอ กำแพงเพชร
 41. ชิปปสไมล์ ชมพู ลำปาง
 42. ชิปปสไมล์ แม่ต่ำ พะเยา
 43. ชิปป์สไมล์ หนองตางู นครสวรรค์
 44. ชิปป์สไมล์ ศาลเจ้าไก่ต่อ นครสวรรค์
 45. ชิปป์สไมล์ หนองผึ้ง เชียงใหม่
 46. ชิปป์สไมล์ หนองจ๊อบ เชียงใหม่
 47. ชิปป์สไมล์ ยุหว่า เชียงใหม่
 48. ชิปป์สไมล์ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
 49. ชิปป์สไมล์ เวียง เชียงราย
 50. ชิปป์สไมล์ หนองผึ้ง เชียงใหม่
 51. ชิปป์สไมล์ หนองปลาสะวาย ลำพูน
 52. ชิปป์สไมล์ สารจิตร สุโขทัย
 53. ชิปป์สไมล์ บ้านดู่ เชียงราย
 54. ชิปป์สไมล์ พิจิตร พิจิตร
 55. ชิปป์สไมล์ ป่าไม้แดง เชียงใหม่
 56. ชิปป์สไมล์ โตนด สุโขทัย
 57. ชิปป์สไมล์ ข่วงเปา เชียงใหม่
 58. ชิปป์สไมล์ มหิดล เชียงใหม่
 59. ชิปป์สไมล์ ศรีดอนเมือง เชียงใหม่
 60. ชิปป์สไมล์ บ่อแก้ว น่าน
 61. ชิปป์สไมล์ หนองหาร เชียงใหม่
 62. ชิปป์สไมล์ สันทรายน้อย เชียงใหม่
 63. ชิปป์สไมล์ จามเทวี ลำพูน
 64. ชิปป์สไมล์ ท่าวังตาล เชียงใหม่
 65. ชิปป์สไมล์ พ่อขุน เชียงราย
 66. ชิปป์สไมล์ วรนคร น่าน
 67. ชิปป์สไมล์ ท่าสายลาด ตาก
 68. ชิปป์สไมล์ กลางดง สุโขทัย
 69. ชิปป์สไมล์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
 70. ชิปป์สไมล์ น้ำขุม สุโขทัย
 71. ชิปปสไมล์ หนองตูม สุโขทัย
 72. ชิปป์สไมล์ ป่าปง เชียงใหม่
 73. ชิปป์สไมล์ เกาะตะเภา ตาก
 74. ชิปป์สไมล์ แม่ปืม พะเยา
 75. ชิปป์สไมล์ สันทราย เชียงใหม่
 76. ชิปป์สไมล์ หนองตอง เชียงใหม่
 77. ชิปป์สไมล์ ถนนลุกเสือ ลำปาง
 78. ชิปป์สไมล์ สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก
 79. ชิปป์สไมล์ หนองกระโดน นครสวรรค์
 80. ชิปป์สไมล์ ป่าตัน เชียงใหม่
 81. ชิปป์สไมล์ น้ำพี่ อุตรดิตถ์
 82. ชิปป์สไมล์ ปัว-น้ำยาว น่าน
 83. ชิปป์สไมล์ ยันตรกิจโกศล แพร่
 84. ชิปป์สไมล์ เวียงเหนือ เชียงราย
 85. ชิปป์สไมล์ มบ.บ้านเต็มทรัพย์ เชียงใหม่
 86. ชิปป์สไมล์ กาญจน์กนกวิลล์ 10 เชียงใหม่
 87. ชิปป์สไมล์ ฟากท่า อุตรดิตถ์
 88. ชิปป์สไมล์ ศรีถ้อย พะเยา
 89. ชิปป์สไมล์ วิเชตนคร ลำปาง
 90. ชิปป์สไมล์ วัดเกตุ เชียงใหม่
 91. ชิปป์สไมล์ พิชัย ลำปาง
 92. ชิปป์สไมล์ มบ.กิตตินันท์ น่าน
 93. ชิปป์สไมล์ ตลาดสดบ้านเทอดไทย เชียงราย
 94. ชิปป์สไมล์ หนองจ๊อม เชียงใหม่
 95. ชิปป์สไมล์ บุญเรือง เชียงราย
 96. ชิปป์สไมล์ ท่าทุ่งหลวง ลำพูน
 97. ชิปป์สไมล์ มบ.บ้านบึงปลาทู นครสวรรค์
 98. ชิปป์สไมล์ หนองจ๊อม เชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่
 99. ชิปป์สไมล์ รอบเวียง เชียงราย
 100. ชิปป์สไมล์ มบ.บ้านกลางทุ่ง ลำพูน
 101. ชิปป์สไมล์ ตลาดใหญ่ เชียงใหม่
 102. ชิปป์สไมล์ นาทราย ลำพูน
 103. ชิปป์สไมล์ ริมกก เชียงราย
 104. ชิปป์สไมล์ ถนนบ้านร่ำเปิง เชียงใหม่
 105. ชิปป์สไมล์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
 106. ชิปป์สไมล์ แม่สอย เชียงใหม่
 107. ชิปป์สไมล์ ถนนบรมอาสน์ อุตรดิตถ์
 108. ชิปป์สไมล์ หาดกรวด อุตรดิตถ์
 109. ชิปป์สไมล์ เวียงพร้าว เชียงใหม่
 110. ชิปป์สไมล์ หน้าอำเภอพาน เชียงราย 
 111. ชิปป์สไมล์ ห้วยอ้อ แพร่
 112. ชิปป์สไมล์ ถนนวจี 7 เพชรบูรณ์
 113. ชิปป์สไมล์ บ้านใหม่ใน เชียงราย
 114. ชิปป์สไมล์ ถ.บูรกรรมโกวิท เพชรบูรณ์
 115. ชิปป์สไมล์ ร้องกวาง แพร่
 116. ชิปป์สไมล์ อาคารหน้ารพ.ขุนตาล เชียงราย
 117. ชิปป์สไมล์ หมู่บ้านร่องเผียว เชียงราย
 118. ชิปป์สไมล์ หนองกลับ นครสวรรค์
 119. ชิปป์สไมล์ ลูกแก กาญจนบุรี
 120. ชิปป์สไมล์ สามควายเผือก นครปฐม
 121. ชิปป์สไมล์ สระกะเทียม นครปฐม
 122. ชิปป์สไมล์ ห้วยกระบอก ราชบุรี
 123. ชิปป์สไมล์ ปากเพรียว สระบุรี
 124. ชิปป์สไมล์ ละโว้ ลพบุรี
 125. ชิปป์สไมล์ นาสร้างนครปฐม นครปฐม
 126. ชิปป์สไมล์ หนองอ้อ ราชบุรี
 127. ชิปป์สไมล์ ท่าเยี่ยม สระบุรี
 128. ชิปป์สไมล์ บัวงามราชบุรี ราชบุรี
 129. ชิปป์สไมล์ พุทธมณฑลสาย4 นครปฐม
 130. ชิปป์สไมล์ วังน้อย อยุธยา
 131. ชิปป์สไมล์ วัดแก้ว ราชบุรี
 132. ชิปป์สไมล์ ชัยนารายณ์ ลพบุรี
 133. ชิปป์สไมล์ ไผ่ลิง อยุธยา
 134. ชิปป์สไมล์ กำแพงแสน นครปฐม
 135. ชิปป์สไมล์ ท่าศาลา ลพบุรี
 136. ชิปป์สไมล์ บางภาษี นครปฐม
 137. ชิปป์สไมล์ ยางม่วง กาญจนบุรี
 138. ชิปป์สไมล์ หนองแค สระบุรี
 139. ชิปป์สไมล์ บ้านนา นครนายก
 140. ชิปป์สไมล ถ.สุวรรณศร นครนายก
 141. ชิปป์สไมล์ ทับกวาง สระบุรี
 142. ชิปป์สไมล์ ช่องสาริกา ลพบุรี
 143. ชิปป์สไมล์ เขาแหลม ลพบุรี
 144. ชิปป์สไมล์ บางกระเบา นครปฐม
 145. ชิปป์สไมล์ นายาว สระบุรี
 146. ชิปป์สไมล์ ถนนทรัพย์คีรี ราชบุรี
 147. ชิปป์สไมล์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
 148. ชิปป์สไมล์ บ้านกรด อยุธยา
 149. ชิปป์สไมล์ ลำเหย นครปฐม
 150. ชิปป์สไมล์ ตลาดโรงเกลือท่าล้อ กาญจนบุรี
 151. ชิปป์สไมล์ บางซ้าย อยุธยา
 152. ชิปป์สไมล์ ไร่ขิง นครปฐม
 153. ชิปป์สไมล์ แก่งคอย สระบุรี
 154. ชิปป์สไมล์ สามง่าม นครปฐม
 155. ชิปป์สไมล์ วัดละมุด นครปฐม
 156. ชิปป์สไมล์ ไผ่เตย นครปฐม
 157. ชิปป์สไมล์ สีหราชเดโชไชย ลพบุรี
 158. ชิปป์สไมล์ หัวตะพาน อ่างทอง
 159. ชิปป์สไมล์ หนองสะแก นครนายก
 160. ชิปป์สไมล์ บางตาเถร สุพรรณบุรี
 161. ชิปป์สไมล์ หนองปรือ กาญจนบุรี
 162. ชิปป์สไมล์ บ้านใหญ่ นครนายก
 163. ชิปป์สไมล์ หนองรี กาญจนบุรี
 164. ชิปป์สไมล์ อ้อมใหญ่ นครปฐม
 165. ชิปป์สไมล์ ซ.ราชวิถี 11 นครปฐม
 166. ชิปป์สไมล์ รินลดา นครปฐม
 167. ชิปป์สไมล์ คลองโยง นครปฐม
 168. ชิปป์สไมล์ บ้านเลือก ราชบุรี
 169. ชิปป์สไมล์ จันทรคามพิทักษ์ นครปฐม
 170. ชิปป์สไมล์ ทหารบก นครปฐม
 171. ชิปป์สไมล์ กลอนโด กาญจนบุรี
 172. ชิปป์สไมล์ ถนน เพชรเกษม ราชบุรี
 173. ชิปป์สไมล์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
 174. ชิปป์สไมล์ รพ.หนองม่วง ลพบุรี
 175. ชิปป์สไมล์ หน้าพระลาน ชัยนาท
 176. ชิปป์สไมล์ มาบแค นครปฐม
 177. ชิปป์ไมล์ ถนนสุวรรณคร สระบุรี
 178. ชิปป์สไมล์ ดีลัง ลพบุรี
 179. ชิปป์สไมล์ มบ.สวนแสนสุข นครนายก
 180. ชิปป์สไมล์ ตาลเดี่ยว สระบุรี
 181. ชิปป์สไมล์ นางแก้ว ราชบุรี
 182. ชิปป์สไมล์ อาคารสบายบูติค นครปฐม
 183. ชิปป์สไมล์ บ้านดอนตูม ราชบุรี
 184. ชิปป์สไมล์ โพธาราม ราชบุรี
 185. ชิปป์สไมล์ ดอนทราย ราชบุรี
 186. ชิปป์สไมล์ คลองสวนพลู อยุธยา
 187. ชิปป์สไมล์ วังน้ำซับ สุพรรณบุรี
 188. ชิปป์สไมล์ สระพัฒนา นครปฐม
 189. ชิปป์สไมล์ บ่อโพง อยุธยา
 190. ชิปป์สไมล์ หนองกวาง ราชบุรี
 191. ชิปป์สไมล์ ทะเลชุบศร ลพบุรี
 192. ชิปป์สไมล์ บ้านเก่า กาญจนบุรี
 193. ชิปป์สไมล์ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
 194. ชิปป์สไมล์ ห้วยป่าหวาย สระบุรี
 195. ชิปป์สไมล์ ท่าเคย ราชบุรี
 196. ชิปป์สไมล์ อุทัย อยุธยา
 197. ชิปป์สไมล์ จอมบึง ราชบุรี
 198. ชิปป์สไมล์ ตลาดพุทธบูชา สระบุรี
 199. ชิปป์สไมล์ ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี นครปฐม
 200. ชิปป์สไมล์ ท่าชุมพล ราชบุรี
 201. ชิปป์สไมล์ รถไฟตะวันตก นครปฐม
 202. ชิปป์สไมล์ มบ.พีพี 9 สุพรรณบุรี
 203. ชิปป์สไมล์ หนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี
 204. ชิปป์สไมล์ ถนนวิทิศวรการ ราชบุรี
 205. ชิปป์สไมล์ หนองมะคำโมง สุพรรณบุรี
 206. ชิปป์สไมล์ ท่าเรือ อยุธยา
 207. ชิปป์สไมล์ สามแยกวงษ์สว่าง ลพบุรี
 208. ชิปป์สไมล์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
 209. ชิปป์สไมล์ บ่อวิน ชลบุรี
 210. ชิปป์สไมล์ บ้านสวน ชลบุรี
 211. ชิปป์สไมล์ ปตท.สะพานสี่ ระยอง
 212. ชิปป์สไมล์ บางแสน ชลบุรี
 213. ชิปป์สไมล์ แหลมฉบัง ชลบุรี
 214. ชิปป์สไมล์ ปลวกแดง ระยอง
 215. ชิปป์สไมล์ ป่าไร่ สระแก้ว
 216. ชิปป์สไมล์ แกลง ระยอง
 217. ชิปป์สไมล์ ศรีราชา ชลบุรี
 218. ชิปป์สไมล์ ตลาดเทศบาล2 สระแก้ว
 219. ชิปป์สไมล์ นาป่าชลบุรี ชลบุรี
 220. ชิปป์สไมล์ หนองขาม1 ชลบุรี
 221. ชิปป์สไมล์ บ้านฉาง ระยอง
 222. ชิปป์สไมล์ ทุ่งควายกิน ระยอง
 223. ชิปป์สไมล์ ตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
 224. ชิปป์สไมล์ นายายอาม จันทบุรี
 225. ชิปป์สไมล์ ถนนยมจินดา ระยอง
 226. ชิปป์สไมล์ หนองขาม2 ชลบุรี
 227. ชิปป์สไมล์ เนินพระ ระยอง
 228. ชิปป์สไมล์ กร่ำ ระยอง
 229. ชิปป์สไมล์ บึง ชลบุรี
 230. ชิปป์สไมล์ พนัสนิคม ชลบุรี
 231. ชิปป์สไมล์ ท่าประดู่ ระยอง
 232. ชิปป์สไมล์ เทศบาลสาย4 จันทบุรี
 233. ชิปป์สไมล์ เกาะช้าง ตราด
 234. ชิปป์สไมล์ ทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี
 235. ชิปป์สไมล์ ดอนหัวร่อ ชลบุรี
 236. ชิปป์สไมล์ เนินหอม ปราจีนบุรี
 237. ชิปป์สไมล์ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 238. ชิปป์สไมล์ ปราจีนอนุสรณ์ ปราจีนบุรี
 239. ชิปป์สไมล์ วังน้ำเย็น สระแก้ว
 240. ชิปป์สไมล์ บางละมุง ชลบุรี
 241. ชิปป์สไมล์ ปะตง จันทบุรี
 242. ชิปป์สไมล์ ถ.เศรษฎกิจ ชลบุรี
 243. ชิปป์สไมล์ บึง หมู่ 1 ชลบุรี
 244. ชิปป์สไมล์ บ้านเพ ระยอง
 245. ชิปป์สไมล์ พระยาสัจจา ชลบุรี
 246. ชิปป์สไมล์ บึง หมู่ 4 ชลบุรี
 247. ชิปป์สไมล์ มาบโป่ง ชลบุรี
 248. ชิปป์สไมล์ บ้านแลง ระยอง
 249. ชิปป์สไมล์ หนองปรือ ชลบุรี
 250. ชิปป์สไมล์ พลงตาเอี่ยม ระยอง
 251. ชิปป์สไมล์ ห้วยกะปิ ชลบุรี
 252. ชิปป์สไมล์ นาเกลือ ชลบุรี
 253. ชิปป์สไมล์ เนินพยอม ระยอง
 254. ชิปป์สไมล์ สุขุมวิท53 ระยอง
 255. ชิปป์สไมล์ ซอยมิตรภาพ 2 ชลบุรี
 256. ชิป์ป์สไมล์ บางพระ ชลบุรี
 257. ชิปป์สไมล์ แก่งหางแมว จันทบุรี
 258. ชิปป์สไมล์ ทุ่งเบญจา จันทบุรี
 259. ชิปป์สไมล์ บ้านสวน ชลบุรี
 260. ชิปป์สไมล์ วังจันทร์ ระยอง
 261. ชิปป์สไมล์ บ้านหนองปรือ ตราด
 262. ชิปป์สไมล์ ตลาดเมืองแก้ว สระแก้ว
 263. ชิปป์สไมล์ 9 กิโลศรีราชา ชลบุรี
 264. ชิปป์สไมล์ คลองกิ่ว ชลบุรี
 265. ชิปป์สไมล์ ตลาดนิคมพัฒนา กม.12 ระยอง
 266. ชิปป์สไมล์ portobello คอนโด ชลบุรี
 267. ชิปป์สไมล์ เมืองระยอง ระยอง
 268. ชิปป์สไมล์ รพ.กรุงเทพระยอง ระยอง
 269. ชิปป์สไมล์ โคคลาน สระแก้ว
 270. ชิปป์สไมล์ พลิ้ว จันทบุรี
 271. ชิปป์สไมล์ โลตัสระยอง ระยอง
 272. ชิปป์สไมล์ เจ้าพระยาบดินทร์ สระแก้ว
 273. ชิปป์สไมล์ มบ.พรภิรมย์นิคมพัฒนา ระยอง
 274. ชิปป์สไมล์ ตลาดบิ๊กฟู้ด ศรีราชา ชลบุรี
 275. ชิปป์สไมล์ วัดหลวง ชลบุรี
 276. ชิปป์สไมล์ เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา
 277. ชิปป์สไมล์ เขาคันทรง ชลบุรี
 278. ชิปป์สไมล์ หนองตะพาน ระยอง
 279. ชิปป์สไมล์ แสนสุข ชลบุรี
 280. ชิปป์สไมล์ ทุ่งสุขลา ชลบุรี
 281. ชิปป์สไมล์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
 282. ชิปป์สไมล์ หนองเสือช้าง ชลบุรี
 283. ชิปป์สไมล์ บางวัว ฉะเชิงเทรา
 284. ชิปป์สไมล์ สี่แยกตลาดบ้านแก้ง สระแก้ว
 285. ชิปป์สไมล์ คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
 286. ชิปป์สไมล์ ปั้ม cattex ถนน 331 ชลบุรี
 287. ชิปป์สไมล์ ถนนสุขุมวิท พลูตาหลวง ชลบุรี
 288. ชิปป์สไมล์ ถนนบ้านเก่า 5 ชลบุรี
 289. ชิปป์สไมล์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
 290. ชิปป์สไมล์ สี่แยกคลองหาด สระแก้ว
 291. ชิปป์สไมล์ ไม้เค็ด ปราจีนบุรี
 292. ชิปป์สไมล์ หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ ชลบุรี
 293. ชิปป์สไมล์ เกาะแก้ว ภูเก็ต
 294. ชิปป์สไมล์ เมืองหาดใหญ่ สงขลา
 295. ชิปป์สไมล์ ปากพูน นครศรีธรรมราช
 296. ชิปป์สไมล์ หัวหิน80 ประจวบคีรีขันธ์
 297. ชิปป์สไมล์ พิชตบำรุง นราธิวาส
 298. ชิปป์สไมล์ กะโรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 299. ชิปป์สไมล์ ยะลา ยะลา
 300. ชิปป์สไมล์ นาเหรง นครศรีธรรมราช
 301. ชิปป์สไมล์ คอหงส์ สงขลา
 302. ชิปป์สไมล์ สะเดา สงขลา
 303. ชิปป์สไมล์ ท่าวัง นครศรีธรรมราช
 304. ชิปป์สไมล์ ท่าช้าง สงขลา
 305. ชิปป์สไมล์ กำแพงเซา นครศรีธรรมราช
 306. ชิปป์สไมล์ ขนอม นครศรีธรรมราช
 307. ชิปป์สไมล์ ป่าบอน พัทลุง
 308. ชิปป์สไมล์ ถ.ราษฎร์ยินดี สงขลา
 309. ชิปป์สไมล์ ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี
 310. ชิปป์สไมล์ หนองปรือตรัง ตรัง
 311. ชิปป์สไมล์ ชะมาย นครศรีธรรมราช
 312. ชิปป์สไมล์ เกาะขันธ์ นครศรีธรรมราช
 313. ชิปป์สไมล์ พานิชสัมพันธ์ นครศรีธรรมราช
 314. ชิปป์สไมล์ คูหาสวรรค์ พัทลุง
 315. ชิปป์สไมล์ บางพระ นครศรีธรรมราช
 316. ชิปป์สไมล์ บ้านนา สงขลา
 317. ชิปป์สไมล์ ละงู สตูล
 318. ชิปป์สไมล์ เขาวิเศษ ตรัง
 319. ชิปป์สไมล์ ลำไพล สงขลา
 320. ชิปป์สไมล์ ร่วมไทย2 สงขลา
 321. ชิปป์สไมล์ เอ็กโป ภูเก็ต
 322. ชิปป์สไมล์ ปากแพรก นครศรีธรรมราช
 323. ชิปป์สไมล์ นาสาร นครศรีธรรมราช
 324. ชิปป์สไมล์ คลองเตย-คลองเปล สงขลา
 325. ชิปป์สไมล์ เขารูปช้าง สงขลา
 326. ชิปป์สไมล์ ยมราช นครศรีธรรมราช
 327. ชิปป์สไมล์ ศรีธรรมโศก นครศรีธรรมราช
 328. ชิปป์สไมล์ รัฐบำรุง ประจวบคีรีขันธ์
 329. ชิปป์สไมล์ ปั้มเอสโซ่ ถนนประชาธิปัตย์ ยะลา
 330. ชิปป์สไมล์ ตลาดชินตา ตรัง
 331. ชิปป์สไมล์ พ่อขุนทะเล สุราษฎร์ธานี
 332. ชิปป์สไมล์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
 333. ชิปป์สไมล์ แม่หลาน ภูเก็ต
 334. ชิปป์สไมล์ หูล่อง นครศรีธรรมราช
 335. ชิปป์สไมล์ วัดโพธ์-ในลึก สุราษฎร์ธานี
 336. ชิปป์สไมล์ ท่าดี นครศรีธรรมราช
 337. ชิปป์สไมล์ คลองแห สงขลา
 338. ชิปป์สไมล์ ไชยราช ประจวบคีรีขันธ์
 339. ชิปป์สไมล์ อนุสรณ์อาจารย์ทอง สงขลา
 340. ชิปป์สไมล์ อภัยบริรักษ์ พัทลุง
 341. ชิปป์สไมล์ กาญจนวานิช สงขลา
 342. ชิปป์สไมล์ ถนนเพชรเกษมหาดใหญ่ สงขลา
 343. ชิปป์สไมล์ ศรีสกุลไทย เพชรบุรี
 344. ชิปป์สไมล์ บางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
 345. ชิปป์สไมล์ เขากอบ ตรัง
 346. ชิปป์สไมล์ ปากแพรก ประจวบคีรีขันธ์
 347. ชิปป์สไมล์ ชนเกษม สุราษฎร์ธานี
 348. ชิปป์สไมล์ ท่าประจะ นครศรีธรรมราช
 349. ชิปปสไมล์ ปาเสมัส นราธิวาส
 350. ชิปป์สไมล์ หลักช้าง นครศรีธรรมราช
 351. ชิปป์สไมล์ ซอยฉางหลังเซ็นทรัล(นครศรี9) นครศรีธรรมราช
 352. ชิปป์สไมล์ ถนนทักษิณเฉลิมเขต สงขลา
 353. ชิปป์สไมล์ คุระบุรี พังงา
 354. ชิปป์สไมล์ บาเจาะ นราธิวาส
 355. ชิปป์สไมล์ นาโต๊ะหมิง ตรัง
 356. ชิปป์สไมล์ หมู่บ้านเขาน้อย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 357. ชิปป์สไมล์ วังใหม่ พัทลุง
 358. ชิปป์สไมล์ บางปู ปัตตานี
 359. ชิปป์สไมล์ บางวัน พังงา
 360. ชิปป์สไมล์ ตันหยงลุโละ ปัตตานี 
 361. ชิปป์สไมล์ วังมะปราง ตรัง
 362. ชิปป์สไมล์ สี่แยกสามหม้าย ชุมพร
 363. ชิปป์สไมล์ ย่านตาขาว ตรัง
 364. ชิปป์สไมล์ ประตูลอด นครศรีธรรมราช
 365. ชิปป์สไมล์ ถนนศุลกานุกูล สตูล
 366. ชิปป์สไมล์ ถนนจารุเสถียร นราธิวาส
 367. ชิปป์สไมล์ มะกอกเหนือ พัทลุง
 368. ชิปป์สไมล์ ถนนจันทร์วิโรจน์ สงขลา
 369. ชิปป์สไมล์ ถนนลพบุรีราเมศร์ สงขลา
 370. ชิปป์สไมล์ ทุ่งเตา สุราษฎร์ธานี
 371. ชิปป์สไมล์ ท่าทองใหม่ สุราษฎร์ธานี
 372. ชิปป์สไมล์ ราษฎร์บำรุงระโนด สงขลา
 373. ชิปป์สไมล์ เสวียด สุราษฎร์ธานี
 374. ชิปป์สไมล์ ตรัง-ปะเหลียน ตรัง
 375. ชิปป์สไมล์ สระแก้ว นครศรีธรรมราช
 376. ชิปป์สไมล์ น้ำดำ ปัตตานี
 377. ชิปป์สไมล์ โพธิ์เสด็จ นครศรีธรรมราช
 378. ชิปป์สไมล์ สุไหงไกลก นราธิวาส
 379. ชิปป์สไมล์ หน้าเมือง สุราษฎร์ธานี
 380. ชิปป์สไมล์ ถนนกำแพงเมือง เพชรบุรี
 381. ชิปป์สไมล์ มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี
 382. ชิปป์สไมล์ แม่หวาด ยะลา
 383. ชิปป์สไมล์ ฤาดี ปัตตานี
 384. ชิปป์สไมล์ บ้านนา สุราษฎร์ธานี
 385. ชิปป์สไมล์ ถ.อภัยบริรักษ์ พัทลุง
 386. ชิปป์สไมล์ มบ.บ้านสองแพรก ระนอง
 387. ชิปป์สไมล์ จวบ นราธิวาส
 388. ชิปป์สไมล์ เขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์
 389. ชิปป์สไมล์ ควนลัง สงขลา
 390. ชิปป์สไมล์ ถนนไชยบุรี พัทลุง
 391. ชิปป์สไมล์ ปูยุด ปัตตานี
 392. ชิปป์สไมล์ ราษฎร์บำรุง สุราษฎร์ธานี
 393. ชิปป์สไมล์ เขาต่อ กระบี่
 394. ชิปป์สไมล์ ท่าวัง นครศรีธรรมราช
 395. ชิปป์สไมล์ ถนนม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
 396. ชิปป์สไมล์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
 397. ชิปป์สไมล์ แม่ลาน ปัตตานี
 398. ชิปป์สไมล์ ถนนนิพิทธ์สงเคราะห์ สงขลา
 399. ชิปป์สไมล์ ซอยสาครมงคล 2 สงขลา
 400. ชิปป์สไมล์ ท่างิ้ว นครศรีธรรมราช
 401. ชิปป์สไมล์ ตลาดไชยา สุราษฎร์ธานี
 402. ชิปป์สไมล์ ถนนสาย 15 ยะลา
 403. ชิปป์สไมล์ ถนนวังตอ ตรัง
 404. ชิปป์สไมล์ ควนพัง นครศรีธรรมราช
 405. ชิปป์สไมล์ นาหม่อน สงขลา
 406. ชิปป์สไมล์ ควนกวด นครศรีธรรมราช
 407. ชิปป์สไมล์ เหนือคลอง กระบี่
 408. ชิปป์สไมล์ บ้านควน สตูล
 409. ชิปป์สไมล์ มะนังตายอ นราธิวาส
 410. ชิปป์สไมล์ บ่อผุด สุราษฎร์ธานี
 411. ชิปป์สไมล์ ควนเมา ตรัง
 412. ชิปป์สไมล์ ถนนสี่แยกบ้านทอน นราธิวาส
 413. ชิปป์สไมล์ บางเค็ม เพชรบุรี
 414. ชิปป์สไมล์ ทุ่งยาว ตรัง
 415. ชิปป์สไมล์ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
 416. ชิปป์สไมล์ ลำพูน สุราษฎร์ธานี
 417. ชิปป์สไมล์ ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช
 418. ชิปป์สไมล์ โกตาบารู ยะลา
 419. ชิปป์สไมล์ เชิงทะเล ภูเก็ต
 420. ชิปป์สไมล์ ทุ่งค่าย ตรัง
 421. ชิปป์สไมล์ ระโนด​ สงขลา
 422. ชิปป์สไมล์ ป่าบอน พัทลุง
 423. ชิปป์สไมล์ เรวดี 50 นนทบุรี
 424. ชิปป์สไมล์ บางกรวย นนทบุรี
 425. ชิปป์สไมล์ หนองจอก กรุงเทพ
 426. ชิปป์สไมล์ ประชาอุทิศ 76 กรุงเทพ
 427. ชิปป์สไมล์ เพชรเกษม 41 กรุงเทพ
 428. ชิปป์สไมล์ ตลาดเสนีย์ กรุงเทพ
 429. ชิปป์สไมล์ ท่าข้าม กรุงเทพ
 430. ชิปป์สไมล์ บ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี
 431. ชิปป์สไมล์ คู่สร้าง สมุทรปราการ
 432. ชิปป์สไมล์ บ้านบ่อ สมุทรสาคร
 433. ชิปป์สไมล์ ท่าทราย สมุทรสาคร
 434. ชิปป์สไมล์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
 435. ชิปป์สไมล์ แฮปปี้แลนด์ กรุงเทพ
 436. ชิปป์สไมล์ สีกันดอนเมือง กรุงเทพ
 437. ชิปป์สไมล์ บางบัวทอง นนทบุรี
 438. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว71 กรุงเทพ
 439. ชิปป์สไมล์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
 440. ชิปป์สไมล์ สวนหลวง สมุทรสาคร
 441. ชิปป์สไมล์ พันทิพย์งามวงศ์วาน นนทบุรี
 442. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว112 กรุงเทพ
 443. ชิปป์สไมล์ โคกขาม สมุทรสาคร
 444. ชิปป์สไมล์ อ่อนนุช 39 กรุงเทพ
 445. ชิปป์สไมล์ บางศรีเมือง นนทบุรี
 446. ชิปปสไมล์ กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพ
 447. ชิปป์สไมล์ ศุภาลัยกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
 448. ชิปป์สไมล์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
 449. ชิปป์สไมล์ ซ.รามคำแหง150 กรุงเทพ
 450. ชิปป์สไมล์ ซ.วัชรพล1/9 กรุงเทพ
 451. ชิปป์สไมล์ ประชาอุทิศดอนเมือง กรุงเทพ
 452. ชิปป์สไมล์ วิลล่ามาร์เก็ตประชาชื่น นนทบุรี
 453. ชิปป์สไมล์ ซ.ภูมิเวท6 นนทบุรี
 454. ชิปป์สไมล์ บึงคำพร้อย ปทุมธานี
 455. ชิปป์สไมล์ ลาดกระบัง กรุงเทพ
 456. ชิปป์สไมล์ ตลาดพูนทรัพย์ ปทุมธานี
 457. ชิปป์สไมล์ พระปิ่น3 นนทบุรี
 458. ชิปป์สไมล์ ซ.รามอินทรา14 กรุงเทพ
 459. ชิปป์สไมล์ ซอยพัฒนาการ53 กรุงเทพ
 460. ชิปป์สไมล์ บางค้อ กรุงเทพ
 461. ชิปป์สไมล์ ปลายบาง (วัดส้มเกลี้ยง) นนทบุรี
 462. ชิปป์สไมล์ ถ.ราชพฤกษ์ กรุงเทพ
 463. ชิปป์สไมล์ คลองเตย กรุงเทพ
 464. ชิปปสไมล์ คลองสาม ปทุมธานี
 465. ชิปป์สไมล์ คู้บอน กรุงเทพ
 466. ชิปป์สไมล์ บงกช ปทุมธานี
 467. ชิปป์สไมล์ นันดิลก ปทุมธานี
 468. ชิปป์สไมล์ สามัคคี นนทบุรี
 469. ชิปป์สไมล์ เลียบคลองภาษีฝั่งเหนือ กรุงเทพ
 470. ชิปป์สไมล์ โกสุมรวมใจ กรุงเทพ
 471. ชิปป์สไมล์ ทุ่งสองห้อง กรุงเทพ
 472. ชิปป์สไมล์ ศรีด่าน22 สมุทรปราการ
 473. ชิปป์สไมล์ เสือป่าเซ็นเตอร์ กรุงเทพ
 474. ชิปป์สไมล์ นวมินทร์ 139 กรุงเทพ
 475. ชิปป์สไมล์ ม.กรุงเทพ ปทุมธานี
 476. ชิปป์สไมล์ คลองบางบอน กรุงเทพ
 477. ชิปป์สไมล์ พุทธบูชา กรุงเทพ
 478. ชิปป์สไมล์ โครงการทรัพย์มณี ปทุมธานี
 479. ชิปป์สไมล์ เกษมราษฎร์ กรุงเทพ
 480. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว8 กรุงเทพ
 481. ชิปป์สไมล์ คลองหนึ่ง ปทุมธานี
 482. ชิปปิสไมล์ ท่าอิฐ นนทบุรี
 483. ชิปป์สไมล์ บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ
 484. ชิปป์สไมล์ ซิตตี้วิลล่าคอนโด กรุงเทพ
 485. ชิปป์สไมล์ พัฒนาการ กรุงเทพ
 486. ชิปป์สไมล์ เสรีไทย กรุงเทพ
 487. ชิปป์สไมล์ นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร
 488. ชิปป์สไมล์ สำเพ็ง2 กรุงเทพ
 489. ชิปป์สไมล์ ถ.พระราม2 พันท้าย สมุทรสาคร
 490. ชิปป์สไมล์ ท่าปลง สมุทรสาคร
 491. ชิปป์สไมล์ สามโคก ปทุมธานี
 492. ชิปป์สไมล์ พันท้าย สมุทรสาคร
 493. ชิปป์สไมล์ คูคต ปทุมธานี
 494. ชิปป์สไมล์ คลองหกธัญบุรี ปทุมธานี
 495. ชิปป์สไมล์ บางปู สมุทรปราการ
 496. ชิปป์สไมล์ เมืองเอก ปทุมธานี
 497. ชิปป์สไมล์ หน้าไม้ ปากซอย24 ปทุมธานี
 498. ชิปป์สไมล์ แพรกษา สมุทรปราการ
 499. ชิปป์สไมล์ 3แยกบ้านกลาง ปทุมธานี
 500. ชิปป์สไมล์ สุขุมวิท 101/1 กรุงเทพ
 501. ชิปป์สไมล์ ศรีษะจรเข้น้อย สมุทรปราการ
 502. ชิปป์สไมล์ ประดิพัทธ์21 กรุงเทพ
 503. ชิปป์สไมล์ ทางรถไฟสายเก่า สมุทรปราการ
 504. ชิปป์สไมล์ ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง ปทุมธานี
 505. ชิปป์สไมล์ ตลาดบางพลี สตาร์มาร์เก็ต สมุทรปราการ
 506. ชิปป์สไมล์ พฤกษา3 นนทบุรี
 507. ชิปป์สไมล์ เทียนทะเล3 กรุงเทพ
 508. ชิปป์สไมล์ ซ.สุภาพงษ์3 กรุงเทพ
 509. ชิปป์สไมล์ แพรกษา หมู่ 4 สมุทรปราการ
 510. ชิปป์สไมล์ คลองพระอุดม นนทบุรี
 511. ชิปป์สไมล์ พระราม2ซอย69 กรุงเทพ
 512. ชิปป์สไมล์ ดอนเมือง กรุงเทพ
 513. ชิปป์สไมล์ ฉลองกรุง กรุงเทพ
 514. ชิปป์สไมล์ มบ.ธัญดาพาร์ควิว สมุทรปราการ
 515. ชิปป์สไมล์ ปุณณวิธี 27 กรุงเทพ
 516. ชิปป์สไมล์ กาญจนาภิเษก บางบอน กรุงเทพ
 517. ชิปป์สไมล์ งามวงศ์วาน25 นนทบุรี
 518. ชิปป์สไมล์ บางตลาด นนทบุรี
 519. ชิปป์สไมล์ ปากซอยคลองหลวง31 ปทุมธานี
 520. ชิปป์สไมล์ บางชัน กรุงเทพ
 521. ชิปป์สไมล์ สวนพริกไทย ปทุมธานี
 522. ชิปป์สไมล์ เฉลิมเขตร์ 3 กรุงเทพ
 523. ชิปป์สไมล์ บางใหญ่ นนทบุรี
 524. ชิปป์สไมล์ เทอดไท กรุงเทพ
 525. ชิปป์สไมล์ ตลาดบางโฉลง สมุทรปราการ
 526. ชิปป์สไมล์ บางชัน กรุงเทพ
 527. ชิปป์สไมล์ BTS บางหว้า กรุงเทพ
 528. ชิปป์สไมล์ ชุมชนจามรร่วมใจ ปทุมธานี
 529. ชิปป์สไมล์ นครอินทร์- บางศรีเมือง นนทบุรี
 530. ชิปป์สไมล์ ด่านสำโรง26 สมุทรปราการ
 531. ชิปป์สไมล์ ลาดสวาย ปทุมธานี
 532. ชิปป์สไมล์ ตลาดทรัพย์เจริญ กรุงเทพ
 533. ชิปป์สไมล์ บัวทอง2 นนทบุรี
 534. ชิปป์สไมล์ บางบอน(ตรงข้ามบิ๊กซี) กรุงเทพ
 535. ชิปป์สไมล์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ
 536. ชิปป์สไมล์ บางสีทอง นนทบุรี
 537. ชิปป์สไมล์ สนามฟุตบอลพรรษกาลสปอร์ต กรุงเทพ
 538. ชิปป์สไมล์ ปั้มแก๊สเพชรเกษม กรุงเทพ
 539. ชิปป์สไมล์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
 540. ชิปป์สไมล์ รามคำแหง114 กรุงเทพ
 541. ชิปป์สไมล์ ปทุมสัมพันธ์ ปทุมธานี
 542. ชิปป์สไมล์ สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ
 543. ชิปป์สไมล์ พหลโยธิน 40 กรุงเทพ
 544. ชิปป์สไมล์ เพชรบุรี ซอย21กรุงเทพ
 545. ชิปป์สไมล์ สวนหลวงกระทุ่มแบน กรุงเทพ
 546. ชิปป์สไมล์ ตลาดนานาเพลส ปทุมธานี
 547. ชิปป์สไมล์ ซอยมิตซู ปทุมธานี
 548. ชิปป์สไมล์ ซ.มัณฑนา สมุทรปราการ
 549. ชิปป์สไมล์ นครอินทร์ นนทบุรี
 550. ชิปป์สไมล์ โชคชัย4 กรุงเทพ
 551. ชิปป์สไมล์ โครงการไอมอลล์ สมุทรปราการ
 552. ชิปป์สไมล์ ยกกระบัตร สมุทรสาคร
 553. ชิปป์สไมล์ บางครุ สมุทรปราการ
 554. ชิปป์สไมล์ บางอ้อ กรุงเทพ
 555. ชิปป์สไมล์ หลักสอง กรุงเทพ
 556. ชิปป์สไมล์ อาคารAliss Condo ตากสิน5 กรุงเทพ
 557. ชิปป์สไมล์ ตลาดดี แสมดำ กรุงเทพ
 558. ชิปป์สไมล์ แม่กลอง สมุทรสงคราม
 559. ชิปป์สไมล์ พัฒนาการ50 กรุงเทพ
 560. ชิปป์สไมล์ ถนนอินทราวาส กรุงเทพ
 561. ชิปป์สไมล์ บึงน้ำรักษ์ ปทุมธานี
 562. ชิปป์สไมล์ ตลาดวัดชัยฉิมพลี กรุงเทพ
 563. ชิปป์สไมล์ มบ.รติรมย์พาร์ค นนทบุรี
 564. ชิปป์สไมล์ โลตัสรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
 565. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว 35/1 กรุงเทพ
 566. ชิปป์สไมล์ เสนานิคม1 กรุงเทพ
 567. ชิปป์สไมล์ พุทธมณฑลสาย 2 ซ.7 กรุงเทพ
 568. ชิปป์สไมล์ ปลายโพงพาง สมุทรสงคราม
 569. ชิปป์สไมล์ วัดกู้ นนทบุรี
 570. ชิปป์สไมล์ ม.ฟอเรสปาร์ค ถนนรามคำแหง กรุงเทพ
 571. ชิปป์สไมล์ ประชาธิปไตย ปทุมธานี
 572. ชิปป์สไมล์ ซอยศรีด่าน 22 สมุทรปราการ
 573. ชิปป์สไมล์ โครงการศุภาลัย กรุงเทพ
 574. ชิปป์สไมล์ ปั้ม ปตท. ซอยมังกร นาคดี สมุทรปราการ
 575. ชิปป์สไมล์ บางพลู ปทุมธานี
 576. ชิปป์สไมล์ บางโฉลง สมุทรปราการ
 577. ชิปป์สไมล์ ซอยเพี่มสิน15 กรุงเทพ
 578. ชิปป์สไมล์ ถนนทุ่งมังกร กรุงเทพ
 579. ชิปป์สไมล์ แจ้งวัฒนะ14 กรุงเทพ
 580. ชิปป์สไมล์ ตลาดธนบุรี สนามหลวง2 กรุงเทพ
 581. ชิปป์สไมล์ มบ.บัวทองธานี นนทบุรี
 582. ชิปป์สไมล์ ริมถนนสุขุมวิท 77 กรุงเทพ
 583. ชิปป์สไมล์ มบ.the plant เลียบคลองสาม ปทุมธานี
 584. ชิปป์สไมล์ ซอยกระดาษทอง ปทุมธานี
 585. ชิปป์สไมล์ คำพึ่งเพลส3 สมุทรปราการ
 586. ชิปป์สไมล์ ตลาดสมบัติบุรี นนทบุรี
 587. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว101 แยก42 กรุงเทพ
 588. ชิปป์สไมล์ โกลเด้นอเวนิว นนทบุรี
 589. ชิปป์สไมล์ มบ.ทิพวัล1 สมุทรปราการ
 590. ชิปป์สไมล์ บึงบา ปทุมธานี
 591. ชิปป์สไมล์ ตลาดนัดแยกโรงไม้ กรุงเทพ
 592. ชิปป์สไมล์ หลักสาม สมุทรสาคร
 593. ชิปป์สไมล์ ซอยศรีนครินทร์ 42 กรุงเทพ
 594. ชิปป์สไมล์ ลาดปลาเค้า61 กรุงเทพ
 595. ชิปป์สไมล์ ตลาดสะพาน 2 กรุงเทพ
 596. ชิปป์สไมล์ บางบอนเหนือ กรุงเทพ 
 597. ชิปป์สไมล์ ซอยแสงศรีกรุงเทพ
 598. ชิปป์สไมล์ Life Asoke กรุงเทพ
 599. ชิปป์สไมล์ สำโรงใต้ สมุทรปราการ
 600. ชิปป์สไมล์ ซ.นวมินทร์ 24 กรุงเทพ
 601. ชิปป์สไมล์ รังสิต ปทุมธานี
 602. ชิปป์สไมล ท่าอิฐ นนทบุรี
 603. ชิปป์สไมล์ ไทรม้า นนทบุรี
 604. ชิปป์สไมล์ ประเวศ กรุงเทพ
 605. ชิปป์สไมล์ ตลาดทิพย์นิมิตร สมุทรปราการ
 606. ชิปป์สไมล์ ละหาร นนทบุรี
 607. ชิปป์สไมล์ บางหว้า กรุงเทพ
 608. ชิปป์สไมล์ ลำโพ นนทบุรี
 609. ชิปป์สไมล์ ทับยาว กรุงเทพ
 610. ชิปป์สไมล์ ภัทรสรณ์เพลส กรุงเทพ
 611. ชิปป์สไมล์ คลองสอง ปทุมธานี
 612. ชิปป์สไมล์ ถนนนาคนิวาส กรุงเทพ
 613. ชิปป์สไมล์ ไทรน้อย นนทบุรี
 614. ชิปป์สไมล์ ถนนประชาพัฒนา กรุงเทพ
 615. ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว 64 แยก 13 กรุงเทพ
 616. ชิปป์สไมล์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพ
 617. ชิปป์สไมล์ ปากซอยร่มประดู่ สมุทรปราการ
 618. ชิปป์สไมล์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพ
 619. ชิปป์สไมล์ ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพ
 620. ชิปป์สไมล์ หมู่บ้านการ์เด้นโฮมวินเลจ ปทุมธานี
 621. ชิปป์สไมล์ ถนนเลียบคลองภาษี กรุงเทพ
 622. ชิปป์สไมล์ ราษฏ์พัฒนา กรุงเทพ
 623. ชิปป์สไมล์ บึงยี่โถ ปทุมธานี
 624. ชิปป์สไมล์ ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี1 นนทบุรี
 625. ชิปป์สไมล์ ถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ
 626. ชิปป์สไมล์ ท้ายบ้านใหม่ สมุทรปราการ
 627. ชิปป์สไมล์ ตำหรุ-บางพลี​ สมุทรปราการ
 628. ชิปป์สไมล์ ลำลูกกา ปทุมธานี
 629. ชิปป์สไมล์ ทับยาว กรุงเทพ
 630. ชิปป์สไมล์ ถนนนาวงประชาพัฒนา กรุงเทพ
 631. ชิปป์สไมล์ ถนนหลวง กรุงเทพ
 632. ชิปป์สไมล์ ประชาสงเคราะห์ 27 กรุงเทพ
 633. ชิปป์สไมล์ ปั้มน้ำมันESSO สาขาเลียบวารี กรุงเทพ
 634. ชิปป์สไมล์ ถ.สนามบินน้ำ นนทบุรี
 635. ชิปป์สไมล์ มักกะสัน กรุงเทพ
 636. ชิปป์สไมล์ สปริงเรสซิเดนซ์ นวมินทร์ กรุงเทพ
 637. ชิปป์สไมล์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
 638. ชิปป์สไมล์ บ้านโคก หนองบัวลำภู
 639. ชิปป์สไมล์ สุรนารี นครราชสีมา
 640. ชิปป์สไมล์ นาจารย์ กาฬสินธ์
 641. ชิปป์สไมล์ หมากแข้ง อุดรธานี
 642. ชิปป์สไมล์ ปตท.ห้วยวังนอง อุบลราชธานี
 643. ชิปป์สไมล์ ชาตะผุงขอนแก่น ขอนแก่น
 644. ชิปป์สไมล์ กะสัง บุรีรัมย์
 645. ชิปป์สไมล์ ศิลา ขอนแก่น
 646. ชิปป์สไมล์ พังโคน สกลนคร
 647. ชิปป์สไมล์ ในเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
 648. ชิปป์สไมล์ ปากช่อง นครราชสีมา
 649. ชิปป์สไมล์ บักได สุรินทร์
 650. ชิปป์สไมล์ ในเมืองหนองคาย หนองคาย
 651. ชิปป์สไมล์ เพ็ญ อุดรธานี
 652. ชิปป์สไมล์ สงเปลือย กาฬสินธ์
 653. ชิปป์สไมล์ นาแก นครพนม
 654. ชิปป์สไมล์ หนองบุญมาก นครราชสีมา
 655. ชิปป์สไมล์ บ้านหนองใส อุดรธานี
 656. ชิปป์สไมล์ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 657. ชิปป์ไมล์ ดงมะไฟ สกลนคร
 658. ชิปป์สไมล์ นาคู กาฬสินธ์
 659. ชิปป์สไมล์ ผึ่งแดด มุกดาหาร
 660. ชิปป์สไมล์ บ้านกลาง นครพนม
 661. ชิปป์สไมล์ นาแก ม.4 นครพนม
 662. ชิปป์สไมล์ เทศบาล3 สุรินทร์
 663. ชิปป์สไมล์ ละทาย ศรีสะเกษ
 664. ชิปป์สไมล์ ปตท.ขุนหาญ ศรีสะเกษ
 665. ชิปป์สไมล์ ประชาสำราญ ขอนแก่น
 666. ชิปป์สไมล์ กังแอน สุรินทร์
 667. ชิปป์สไมล์ ณรงค์ สุรินทร์
 668. ชิปป์สไมล์ น้ำอ้อม ศรีสะเกษ
 669. ชิปป์สไมล์ เปือยน้อย สัญชัย ใสจุง
 670. ชิปปไมล์ บัวใหญ่ นครราชสีมา
 671. ชิปป์สไมล์ นาสวรรค์ บึงกาฬ
 672. ชิปป์สไมล์ โคกภู สกลนคร
 673. ชิปป์สไมล์ เมืองนครพนม นครพนม
 674. ชิปป์สไมล์ ถ.ราชดำเนิน ร้อยเอ็ด
 675. ชิปป์สไมล์ เชียงยืน มหาสารคราม
 676. ชิปป์สไมล์ รัตนวารี อำนาจเจริญ
 677. ชิปป์สไมล์ หนองสาหร่าย นครราชสีมา
 678. ชิปป์สไมล์ ถ.หน้าเรือนจำ กาฬสินธ์
 679. ชิปป์สไมล์ ปรุใหญ่ นครราชสีมา
 680. ชิปป์สไมล์  บ้านด้ามพร้า อุบลราชธานี
 681. ชิปป์สไมล์ บ้านโนนหนามแท่ง อำนาจเจริญ
 682. ชิปป์สไมล์ ซอยมิตรภาพ 4 นครราชสีมา
 683. ชิปป์สไมล์ ลำดวน สุรินทร์
 684. ชิปป์สไมล์ พราน ศรีสะเกษ
 685. ชิปป์สไมล์ โพศรี อุดรธานี
 686. ชิปป์สไมล์ จิตรประสงค์ อุดรธานี
 687. ชิปป์สไมล์ ถ.จิตรบำรุง สุรินทร์
 688. ชิปป์สไมล์ ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
 689. ชิปป์สไมล์ มิตรภาพ นครราชสีมา
 690. ชิปป์สไมล์ สร้างคอม อุดรธานี
 691. ชิปป์สไมล์ ชายทุ่ง ขอนแก่น
 692. ชิปป์สไมล์ ท่าอุเทน นครพนม
 693. ชิปป์สไมล์ หลังราชภัฏ สุรินทร์
 694. ชิปป์สไมล์ ตรงข้ามโรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
 695. ชิปป์สไมล์ ราชภัฐร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 696. ชิปป์สไมล์ จอมพระ สุรินทร์
 697. ชิปป์สไมล์ โนนบุรี กาฬสินธ์
 698. ชิปป์สไมล์ บ้านผือ อุดรธานี
 699. ชิปป์สไมล์ แวงใหญ่ ขอนแก่น
 700. ชิปป์สไมล์ โนนดินแดง บุรีรัมย์
 701. ชิปป์สไมล์ ถนนอุบล-ตระกาล อุบลราชธานี
 702. ชิปป์สไมล์ เมืองคง ศรีสะเกษ
 703. ชิปป์สไมล์ ราชสีมา-ปักธงชัย นครราชสีมา
 704. ชิปป์สไมล์ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
 705. ชิปป์สไมล์ ผักปัง ชัยภูมิ
 706. ชิปป์สไมล์ ถนนปากช่อง- ลำสมพุง นครราชสีมา
 707. ชิปป์สไมล์  ถนนอุดร-สกล อุดรธานี
 708. ชิปป์สไมล์ บิ๊กซีโพนพิสัย หนองคาย
 709. ชิปป์สไมล์ ถนนโยธา นครราชสีมา
 710. ชิปป์สไมล์ หนองกระทุ่ม นครราชสีมา
 711. ชิปป์สไมล์ บ้านไทยสามัคี ขอนแก่น
 712. ชิปป์สไมล์ พรเจริญ บึงกาฬ
 713. ชิปป์สไมล์ ไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
 714. ชิปป์สไมล์ หนองหอยน้อย นครพนม
 715. ชิปป์สไมล์ ถนนมีโชคชัย ร้อยเอ็ด
 716. ชิปป์สไมล์ มอทรายทอง นครราชสีมา
 717. ชิปป์สไมล์ พงษ์อารีย์ นครราชสีมา
 718. ชิปป์สไมล์ บ้านเซียงเซา นครพนม
 719. ชิปป์สไมล์ วิศิษฐ์ศรี อุบลราชธานี
 720. ชิปป์สไมล์ ประทาย นครราชสีมา
 721. ชิปป์สไมล์ ตลาดหนองใหญ่ ขอนแก่น
 722. ชิปป์สไมล์ หนองขอนกว้าง อุดรธานี
 723. ชิปป์สไมล์ ชุนโนนสำราญ ขอนแก่น
 724. ชิปป์สไมล์ ไฮหย่อง สกลนคร
 725. ชิปป์สไมล์ ตลาดสดมิตรภาพ นครราชสีมา
 726. ชิปป์สไมล์ มบ.บ้านโคกยาง-หนองนา บุรีรัมย์
 727. ชิปป์สไมล์ ประตูน้ำขอนแก่น ขอนแก่น
 728. ชิปป์สไมล์ สระพระ นครราชสีมา
 729. ชิปป์สไมล์ ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา
 730. ชิปป์สไมล์ เหล่าเสือโก๊ก อุบลราชธานี
 731. ชิปป์สไมล์ ถนนเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
 732. ชิปป์สไมล์ ด่าน สุรินทร์
 733. ชิปป์สไมล์ ละหานทราย บุรีรัมย์
 734. ชิปป์สไมล์ ท่าอุเทน นครพนม นครพนม
 735. ชิปป์สไมล์ ปลาปาก นครพนม
 736. ชิปป์สไมล์ หัวทะเล นครราชสีมา
 737. ชิปป์สไมล์ ปั้มเซลล์เกิ้ง มหาสารคาม
 738. ชิปป์สไมล์ วังไชย มหาสารคาม
 739. ชิปป์สไมล์ ศรีวิไล บึงกาฬ
 740. ชิปป์สไมล์ หมื่นไวย นครราชสีมา
 741. ชิปป์สไมล์ โคกสูง นครราชสีมา
 742. ชิปป์สไมล์ โครงการหมู่บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ
 743. ชิปป์สไมล์ นาหว้า อำนาจเจริญ
 744. ชิปป์สไมล์ เมืองเดช อุบลราชธานี
 745. ชิปป์สไมล์ ท่าพระขอนแก่น ขอนแก่น 
 746. ชิปป์สไมล์ บ้านนาอุดม ชัยภูมิ 
 747. ชิปป์สไมล์ เมืองเก่า ชัยภูมิ 
รวมสาขาทั้งหมด5,001 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2559122-23
2560130-31เพิ่มขึ้น 35%
2561199-100เพิ่มขึ้น 223%
25621747-748เพิ่มขึ้น 648%
256311,684-1,685เพิ่มขึ้น 126%
256415,000-5,001เพิ่มขึ้น 197%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 205% | กราฟ
a.แพ็กเกจให้ไว ราคา 1,990 บาท

สิ่งที่ได้รับในแพ็กเกจ
 1. ธงญี่ปุ่นไวนิลพิมพ์ละเอียด 2 หน้า+ขาตั้งฐานกลม 60X150 cm 1 ตัว
 2. ไวนิลพิมพ์ธรรมดา เจาะตาไก่ 350X100 cm 1 ผืน
 3. เครื่องสแกนบัตรประชาชน 1 เครื่อง
 4. ระบบโปรแกรมหน้าร้าน

b.แพ็กเกจ ยอดนิยม ราคา 18,999 บาท

สิ่งที่ได้รับในแพ็กเกจ
 1. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้น 1 เครื่อง
 2. กล่องไฟสำเร็จรูป ขอบพ่นสีดำ 50X50 cm. 1 ตัว 
 3. ธงญี่ปุ่นไวนิลพิมพ์ละเอียด 2 หน้า+ขาตั้งฐานกลม 60X150 cm. 1 ตัว
 4. ไวนิลพิมพ์ธรรมดา เจาะตาไก่ 350X100 cm. 1 ผืน
 5. เครื่อง Print Slip 1 เครื่อง
 6. กระดาษปริ้นสลิป 1 ม้วน
 7. เครื่องแสกนบัตรประชาชน 1 เครื่อง
 8. เครื่อง Print Sticker 1 เครื่อง
 9. กระดาษปริ้นลาเบล 1 ม้วน (แถมฟรี)
 10. กล้องวงจรปิด 1 เครื่อง
 11. Micro SD Card 128GB Sandisk Ultra 1 ชิ้น
 12. สายวัด 1 อัน
 13. เครื่องยิงบาร์โค้ดและ QR  1 เครื่อง
 14. สื่อป้าย A3 จำนวน 4 สื่อ โปสเตอร์สื่อ ขนาด A2 จำนวน 3 สื่อ รวม 7 สื่อ
 15. ระบบโปรแกรมหน้าร้าน

c.แพ็กเกจ เต็มสูบ ราคา 89,999 บาท

สิ่งที่ได้รับในแพ็กเกจ

 1. ตาชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น 150 Kg model TZI-60 1 เครื่อง
 2. เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง
 3. เครื่องปริ้นสลิป Xprinter model XP-V320L 1 เครื่อง
 4. เครื่องยิงบาร์โค้ดและ QR 1 เครื่อง
 5. เครื่องสแกนบัตรประชาชน 1 เครื่อง
 6. คอมพิวเตอร์ 1 ชุด (ประมาณการ) 
 7. สายวัดขนาดกล่อง 1 อัน
 8. กระดาษปริ้นสลิป 1 ม้วน
 9. กระดาษปริ้นสติ๊กเกอร์ 1 ม้วน
 10. เสื้อยืดคอกลมสีแดง 3 ตัว
 11. กระเป๋าผ้า Shipsmile 5 ใบ
 12. ใบปลิวสาขา ขนาด A5 จำนวน 1,000 ใบ 
 13. ป้ายไวนิลเจาะตราไก่ 350*100 cm. 1 ผืน
 14. ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาและฐาน) 2 ตัว Shipsmile 
 15. เคาน์เตอร์ขนาด 160 cm. + ป้ายโลโก้อะคริลิคติดเคาน์เตอร์ 1 ตัว
 16. สติ๊กเกอร์ติดหน้าร้าน (พิจารณาตามหน้าร้าน)  
 17. โปสเตอร์สื่อป้ายโฟมบอร์ด A3 จำนวน 5 สื่อ โปสเตอร์สื่อขนาด A2 จำนวน 3 สื่อ รวม 8 สื่อ
 18. กล่องไฟยาว หน้าร้านโปร่งแสง 1 ตัว
 19. สติ๊กเกอร์โลโก้ชิปป์สไมล์ติดโฟมบอร์ดตกแต่งฉากหลัง (ประมาณการ)
 20. ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
 1. มีความสามารถบริหารงาน
 2. มีทำเลสำหรับเปิดกิจการ
 3. มีเงินทุนในการหมุนเวียน
 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. รักในงานบริการ
 6. พร้อมที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน
 1. ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อ / รูปแบบร้าน
 2. รับสิทธิ์เข้าอบรมสาขาละ 2 ท่าน
 3. อุปกรณ์ในการปฎิบัติงานและประชาสัมพันธ์
 • โปรแกรมทำงานหน้าร้านแบบออนไลน์ (Real Time)
 • การออก TRACKING ในการส่งพัสดุแบบออนไลน์
 • รถรับสินค้าถึงหน้าร้าน
 • รวบรวมขนส่งชั้นนำ
 • รับฝากพัสดุ ด้วยระบบ ID SCANNER 
 • ต้นทุนการส่งพัสดุที่ถูกลง เพิ่มรายได้มากขึ้น
 • สามารถดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจเดียวกัน อิสระเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายในธุรกิจ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์เซอร์วิส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณสฐีรณัฐ ลาภไกวัล
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ที่อยู่
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
มือถือ062-8795000
062-8797000
094-9741155
082-5792638
อีเมล์shipsmileservices@gmail.com
aomshipsmile@gmail.com
เว็บไซต์www.shipsmileservices.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/ShipSmileServices
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=bnhI-wtm1zw
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ธารทิพย์ xxx 08256xxx kooktxxx
2. อดิศักดิ์xxx 08521xxx Adisaxxx
3. พบพรxxx 06354xxx pinguxxx
4. มูรณี หลงอxxx 09253xxx murnexxx
5. nichanunxxx 08530xxx calopxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม559 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 80,898 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 664 คน
ชิปป์สไมล์ เซอร
กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษ!
ขอข้อมูลแฟรนไชส์
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.