Main    International Franchise    Franchise in Malaysia (309 franchise)
        ธุรกิจแฟรนไชส์ในมาเลเซียมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นในประเทศเอง และแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2.68 หมื่นล้านริงกิต หรือคิดเป็น 3.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทำให้มาเลเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาส

        ตลาดมาเลเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจบริการของไทย จากจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 30 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในมาเลเซียยังสูงกว่าไทยเท่าตัว

        รวมทั้งมีชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 3 ล้านคน/ปี จึงทำให้ชาวมาเลเซียมีความคุ้นเคยและนิยมชมชอบสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะอาหารและการนวดแผนไทย

        ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ไทยที่เข้าไปมาเลเซียจำนวนมาก ทั้งบาร์บีคิว พลาซ่า กาแฟดอยช้าง แบล็กแคนยอน ชาตรามือ เกรย์ฮาว์ด คาเฟ่ โดยแต่ละแบรนด์มีวิธีการเข้าตลาดที่แตกต่างกันออกไป เช่นแฟรนไชส์ไลเซนส์ หรือการร่วมทุน เป็นต้น

        ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงการค้าภายใน กิจการสหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่า 800 บริษัท ในจำนวนนี้มีแบรนด์ของมาเลเซีย 67% และเป็นแบรนด์จากต่างประเทศ 33%

        ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และกระเป๋า เครื่องหนัง ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต

        ทั้งนี้ ในบรรดาธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ แฟรนไชส์ของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ครองตลาดแฟรนไชส์ในมาเลเซียมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30%

        ปัจจุบันผู้ประกอบการมาเลเซียและนักลงทุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์มากขึ้น และแฟรนไชส์ถือเป็นเครื่องมือที่รวดเร็วในการสร้าง หรือเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

        ดังนั้น รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 หมื่นล้านริงกิต หรือคิดเป็น 4.4% ของจีดีพีประเทศ ภายในปี 2563 และเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        โดยการผลักดันให้แฟรนไชส์ของมาเลเซียขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ มุ่งเน้นตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก อีกทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริมการทำตลาดเป็นจำนวน 3.15 ล้านริงกิต

        การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเฉพาะ ถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการแสวงหาพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งการเจาะกลุ่มนักธุรกิจที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้ว เนื่องจากนักธุรกิจกลุ่มนี้จะมีเงินทุนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ดี ทำให้มีโอกาสที่จะเจรจาร่วมธุรกิจกันได้สูงกว่า จึงเป็นช่องทางที่แฟรนไชส์ไทยจะขยายธุรกิจเข้าไปมาเลเซีย
Most Popular Franchise Opportunities
Franchise Search
No.SelectFranchiseCountryRequestFranchise
Fee
Branch
1.PONEY
-
-
2.SAHABAT SMI
-
-
3.Aqalivista
-
-
4.Delta Franchise System
-
-
5.FT Consulting
-
-
6.Intellect Franchising
-
-
7.Murni Allianze Consult
-
-
8.Raja, Darryl & Loh
-
-
9.UDA Holdings
-
-
10.Supwave
-
-
11.Dapur Penyet
-
-
12.Kopi O Corner
-
-
13.ELV
-
-
14.Bao Bei Reading Wonderland
-
-
15.Cherie Hearts
-
-
16.Childhood Development Pro...
-
-
17.Allunique
-
-
18.Cinta Sayang Resort
-
-
19.Metrobus
-
-
20.Avon Cosmetic
-
-