Directory Franchise World Education Franchises
6.7K
434
19
คิว-ดีส์ เอดูซิสเท็ม
Q-dees เป็นระบบการศึกษาที่รู้จักกันทั่วโลกในด้านโปรแกรมพัฒนาในเด็ก เราผลิตโปรแกรมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่โดดเด่น มีคุณภาพ และเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมความคิดของเด็ก

ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็ก มีความพร้อมสำหรับโลกาภิวัตน์ ด้วยการเรียนรู้ที่สนุก  อบอุ่น และมีสภาพแวดล้อมที่น่ารัก  ระบบนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่โดดเด่น ด้วยการใช้วัตถุที่เหมาะสม และสื่อมัลติมีเดียที่เด็กสามารสร้างปฎิสัมพันธ์หรือ โต้ตอบได้  ช่วยให้พัฒนาทักษะทางความคิดของเด็ก  และช่วยให้เค้าเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้น

โปรแกรมประสบความสำเร็จและมีการพัฒนา รวมถึงการขยายสาขาเป็นอย่างดีในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย

เราเชื่อว่าประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมอย่างประเทศไทย พร้อมที่เปิดรับระบบการเรียนรู้แบบที่จะนำพาประโยชน์ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อพร้อมสำหรับการท้าทายในอนาคต
ก่อตั้งในปี 1995  Q-dees  ได้พัฒนาโปรแกรมการสอนที่มีแนวคิดในการรวมเอาบทเรียนและวิชาเพื่อเสนอผ่านทาง Fliptec@Q Programmes รวมถึงภาษาอังกฤษ  ภาษาแมนดาริน  การอ่าน การสร้างคำ  คณิตศาสตร์ไอคิว วิทยาศาสตร์  ดนตรี ยิมนาสติก และอื่นๆ 

วันนี้ Q-dees  มีศูนย์การสอนอยู่กว่า 101 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย และ 7 แห่งในประเทศสิงคโปร์ และ อีก 2 แห่งที่เพิ่งเปิดใหม่ใน จาร์การต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็ก มีความพร้อมสำหรับโลกาภิวัตน์ ด้วยการเรียนรู้ที่สนุก  อบอุ่น และมีสภาพแวดล้อมที่น่ารัก 

ระบบนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่โดดเด่น ด้วยการใช้วัตถุที่เหมาะสม และสื่อมัลติมีเดียที่เด็กสามารสร้างปฎิสัมพันธ์ หรือ โต้ตอบได้  ช่วยให้พัฒนาทักษะทางความคิดของเด็ก  และช่วยให้เค้าเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้น

สาขารายละเอียด
Abroad
110 Branches
Detail
101 สาขาในประเทศมาเลเซีย, 7 สาขาในประเทศสิงคโปร์, 2 สาขาในจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
Sum Branch110 Branch

เปิดรับมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchisee) ในกรุงเทพ เชียงใหม่  หาดใหญ่ พัทยา และภูเก็ต

ทำหน้าที่รับผิดชอบในอาณาเขตที่กำหนด รวมถึงการทำโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัคร ผู้ที่สนใจเปิดสาขาใหม่ในส่วนของ Unit Franchisees (UF)  ในอาณาเขตนั้นๆ

ขณะเดียวกันก็ขึ้นตรงกับ Franchisor (Q-dees Worldwide Edusystems)

ค่าแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อ Q-dees สำนักงานใหญ่

มาถึงแล้ว! โอกาสทองที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจการศึกษา รายแรกของประเทศไทย ในการสมัครเป็น มาสเตอร์แฟรนไชส์ ของสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศมาเลเซีย

สมัครด่วน วันนี้... จองก่อน-ได้ก่อน
ใครจะได้เป็นมาสเตอร์ แฟรนไชส์รายแรกของไทย?

  1. เป็นทั้งผู้ดำเนินการบริหาร และเป็นเจ้าของพร้อมกัน
  2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางสร้างความสำเร็จ และวางแผนการพัฒนาเพื่อนักเรียน
  3. มีความตั้งใจเข้าร่วมกับระบบของ Franchisor
  4. มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจการศึกษาในระยะยาว
  5. มีงบประมาณในการลงทุนที่เพียงพอ

ท่านสามารถติดต่อได้ โดย

  1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลแฟรนไชส์ ทางด้านล่างของหน้าเว็บเพจนี้ ถ้าเป็นไปได้ กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อ เจ้าหน้าที่ Q-dees ที่เป็นชาวมาเลยเซีย โดยตรง

  2. เขียน e-mail แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเงื่อนไข ของการสมัครเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ในประเทศไทย (กรุณาเขียน e-mail เป็นภาษาอังกฤษ)

  3. โทรศัพท์ทางไกลไปยังต่างประเทศ เพื่อติดต่อคุณ Sarah หมายเลข +603 77271600 (เป็นเบอร์โทรศัพท์ของประเทศมาเลเซีย)
ข้อมูลรายละเอียด
Contactคุณ Kim
Address
68-B, Jalan SS21/62 Damansara Utama 47400 Petaling Jaya Selangor Malaysia
Mobile+603 77271600
Fax.+603 77298700
E-mailkimkee@q-dees.com
marketing@q-dees.com
Websitewww.q-dees.com
Information as 3 June 2019 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  คิว-ดีส์ เอดูซิสเท็ม
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Pimmasxxx 08160xxx Ppimmxxx
2. kamolthipxxx 08767xxx kamolxxx
3. kamolthipxxx 08767xxx kamolxxx
4. Thitinan Sxxx 66819xxx anonixxx
5. Natcha Booxxx 66831xxx natchxxx
ข้อมูล รายละเอียด
Vote
Popularity
Results for 19 points
Visited 6,720 times
Prospect Customer 40 persons
Budget
Invest Time