779K
4. แฟรนไชส์บริการ (401)
เช่น ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส, แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์, เจ เอ ดี เพนท์โพรเทคชั่นฟิล์ม, วีซ่าทูโก, ควิก เซอร์วิส, เจ วอช ซิสเท็ม, ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส , แฮร์เดลิเวอรี่, ดับเบิ้ลยู บาย วิซาร์ด, ซีพลัส เอ็กซ์เพรส
แฟรนไชส์ขายดี
ค้นหาแฟรนไชส์ Read more
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ประเทศข้อมูลแฟรนไชส์สาขาการรับรอง
1.ดับเบิ้ลยู บาย วิซาร์ด
500,000
52
Verified
2.วีซ่าทูโก
500,000
2
Verified
3.เจ เอ ดี เพนท์โพรเทคชั่นฟ...
28,590
-
Verified
4.แฮร์เดลิเวอรี่
500,000
-
Verified
5.ซีพลัส เอ็กซ์เพรส
31,900
381
Verified
6.แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์
9,900
-
Verified
7.ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
29,999
1,501
Verified
8.เจ วอช ซิสเท็ม
3,500,000
26
Verified
9.ควิก เซอร์วิส
235,000
451
Verified
10.ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส
9,999
1,100
Verified