768K
4. แฟรนไชส์บริการ (398)
เช่น แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์, ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส, ซีพลัส เอ็กซ์เพรส, พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส, ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส , เจ วอช ซิสเท็ม, ควิก เซอร์วิส
แฟรนไชส์ขายดี
ค้นหาแฟรนไชส์ Read more
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ประเทศข้อมูลแฟรนไชส์สาขาการรับรอง
1.ซีพลัส เอ็กซ์เพรส
9,990
381
Verified
2.แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์
9,900
-
Verified
3.ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
29,999
901
Verified
4.เจ วอช ซิสเท็ม
2,200,000
25
Verified
5.ควิก เซอร์วิส
235,000
451
Verified
6.พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส
99,000
35
Verified
7.ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส
9,999
1,100
Verified