ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
7.8K
452
45
ไซเบอร์ทูฟิกซ์
(CYBER2FIX)
CYBER2FIX (ไซเบอร์ทูฟิกซ์) เราเป็นศูนย์บริการซ่อมแมคบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ที่มีมาตราฐาน มุ่งหวังบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า คือ สามารถแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ ในงบประมาณที่เหมาะสม มีสาขาอยู่ใกล้บ้านคุณ /ศูนย์บริการซ่อมที่ครบวงจร /ให้ความรู้สึกเหมือนมาร้านเพื่อน

มีสโลแกนว่า “Trust ‘n Time” ที่จะสะท้อนให้เห็นการทำงานทุกอย่างของ CYBER2FIX เป็นเรื่องที่ “ตรงเวลา เชื่อใจได้” ดังนี้

Trust คือ เป็นที่ปรึกษาเหมือนเพื่อน ที่เชื่อใจได้ Time คือ ความตรงต่อเวลา มีการอัพเดทสถานะการซ่อมตลอดเวลา มีบริการรับส่งเครื่อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบาย ประหยัดเวลามากขึ้น
ศูนย์บริการ CYBER2FIX เป็นธุรกิจบริการซ่อม Iphone, Macbook, Notebook, Smartphone ที่อยู่ภายใต้แนวคิด Trust’n Time(ตรงเวลา เชื่อใจได้) ซึ่งได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากลูกค้าที่เข้ามารับการบริการมาเป็นเวลานานแล้วว่าเป็นศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ, ราคายุติธรรม, ตรงเวลา ทำให้ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางศูนย์บริการ CYBER2FIX  จึงได้พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบธุรกิจ แฟรนไชส์ 

จากการทำงานอย่างมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตลอดจนดูแลแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ศูนย์บริการ CYBER2FIX เป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และได้ความไว้วางใจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จนได้รับรางวัล "มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์"

รูปแบบแฟรนไชส์ศูนย์บริการ CYBER2FIX                 
 • เป็นธุรกิจศูนย์บริการซ่อม Iphone , Ipad , Imax , Macbook , Notebook , Smartphone ครบวงจร
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องกักตุนสินค้า เงินทุนไม่จม ไม่วุ่นวายเรื่องสต๊อค
 • ใช้จำนวนบุคลากรน้อยในการดำเนินธุรกิจ
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องวางแผนการตลาดซับซ้อน
 • มีระบบสนับสนุน ระหว่างดำเนินธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์ 
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาทาวน์อินทาวน์
 2. สาขาพาลาเดียม
 3. สาขาสุขุมวิท 
 4. สาขาลาดพร้าว 
รวมสาขาทั้งหมด4 สาขา
ขั้นตอนการลงทุน
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแฟรนไชส์ CYBER2FIX
 • กรอกใบสมัครแฟรนไชส์ CYBER2FIX  ส่งมาพร้อมแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • ตรวจสอบประเมินทำเลที่คาดว่าจะเปิดศูนย์บริการ
 • สัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนเบื้องต้น เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์
 • ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ จะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ
 • ทำสัญญาแฟรนไชส์ อบรมแฟรนไชส์ซี ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
 • ติดตั้งอุปกรณ์ ภายนอก และภายใน ตกแต่งร้าน ทดสอบเปิดร้าน และจัดพิธีเปิดร้านตามความเหมาะสม
บุคคล(ที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้) ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ที่มีความพร้อมด้านการลงทุน มีทัศนคติที่ดีในการทำธุรกิจ และมีความประสงค์จะทำธุรกิจศูนย์บริการไซเบอร์ทูฟิกซ์ โดยยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของแฟรนไชส์ซอร์อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขการอนุมัติเป็นแฟรนไชส์ซี
 1. มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด
 2. สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย, แหล่งชุมชนต่างๆ, สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า) 
 3. สถานที่ตั้งสามารถติดตั้งป้ายแฟรนไชส์ ให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจน (นอกร้าน, ในร้าน)
 4. สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของศูนย์บริการ ตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด
 5. ยอมรับค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับการเป็นแฟรนไชส์ซี
  • ค่าแฟรนไชส์ สำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์
  • ค่าโลแยลตี้, ค่าการตลาด
  • เงินลงทุนในการก่อสร้าง ตกแต่งร้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในร้าน
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ค่าระบบเว็บไซต์, ค่าป้ายแฟรนไชส์ และอื่นๆ
 1. ได้สิทธิใช้ชื่อและสัญลักษณ์ CYBER2FIX
 2. ได้รับคำแนะนำในการเปิดศูนย์บริการซ่อม
 3. มีทีมงานช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ
 4. ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
 5. ได้สิทธิฝากขายสินค้าออนไลน์ฟรีกับเว็บไซต์
จุดเด่นธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์บริการ CYBER2FIX
 • เป็นศูนย์บริการที่มีความชำนาญการในด้านการซ่อม Iphone, Macbook, Notebook, Smartphone 
 • เป็นรายแรกที่ให้สิทธิ์ฝากขายสินค้าออนไลน์พรีกับเว็บไซต์ CYBER2FIX.COM
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
 • มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Training Online)
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
 • การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
 • ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
 • การช่วยตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์บริการในด้านต่าง ๆ
 • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณครองหทัย มุขพรหม
ที่อยู่
109/45 ซอยพบมิตร (สุขุมวิท 39) เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มือถือ
089xxx
อีเมล์
 conxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ไซเบอร์ทูฟิกซ์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. เปรมกมลนันxxx 09531xxx pwattxxx
2. ก่องกนกxxx 06165xxx myxinxxx
3. เบิร์ดxxx 08269xxx charoxxx
4. ชัชวาล​ ขxxx 06395xxx Chutcxxx
5. ชัชวาล​ ขxxx 06395xxx Chutcxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม45 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 7,811 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 30 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน