7-eleven
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน..
สินเชื่อบ้านกสิ.. สินเชื่อกรุงไทย..
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน..11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย..
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ115,284 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ137 
จำนวนสมาชิก35,042 
10 อันดับ สินเชื่อมาใหม่
1.สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
2.สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
3.สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
4.สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ
5.สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย
6.สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย
7.สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
8.สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย
9.สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย
10.สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
 
10 อันดับ สินเชื่อยอดนิยม
1.สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย
2.สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย
3.บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย
4.สินเชื่อ SME
5.สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
6.สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน
7.สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย
8.สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน
9.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
10.สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์
 
เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบัน มีสถาบันการเงิน และธนาคาร เป็นจำนวนมาก ที่พร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวมสินเชื่อ เพื่อธุรกิจสำคัญๆ และน่าสนใจ มาไว้ที่เดียวกัน ท่านสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มสินเชื่อคลิกที่นี่! จำนวนผู้เข้าชม 23,893 ครั้ง  
ค้นหา
ธนาคาร
ประเภท
วงเงินสินเชื่อ
สถาบันการเงิน (ทั้งหมด 119 สินเชื่อ)
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (10 สินเชื่อ)
สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย, สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย, บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย , สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย, สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (9 สินเชื่อ)
สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย, สินเชื่อ Strong SMEs ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ, สินเชื่อ Happy Loan, สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต Productivity Improvement Loan: PIL ระยะที่ 2, สินเชื่อ Extra SMEs, สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (11 สินเชื่อ)
สินเชื่อ SCB SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนาน 30 ปี, สินเชื่อ SCB กล้าให้, สินเชื่อ SCB SME ดอกเบี้ยลดได้, สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมางานเอกชน, สินเชื่อ SME ก้าวไกล, สินเชื่อ SCB SME Premium Credit
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (12 สินเชื่อ)
สินเชื่อบัวหลวง OTOP , สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอี Start-up, สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท., สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ อเมซอน, สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์, สินเชื่อโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่เอสเอ็มอี
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (19 สินเชื่อ)
กรุงศรี แคช ทู คาร์ สินเชื่อรถบ้าน , กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว , กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ , สินเชื่อพร้อมขยาย, กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์ , สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
6. ธนาคารออมสิน (11 สินเชื่อ)
สินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS), สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน, สินเชื่อแฟคตอริ่ง
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (24 สินเชื่อ)
สินเชื่อโรงรับจำนำ, สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริง, สินเชื่อเพื่อการส่งออก, สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน, สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก, สินเชื่อธุรกิจร้านทอง
8. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อ SME
9. ธนาคารทหารไทย (5 สินเชื่อ)
สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์, สินเชื่อเพิ่มพลัง SME, สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี, สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก, สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์
10. ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics), สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบุคคล)
11. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (7 สินเชื่อ)
สินเชื่อ SMEs, สินเชื่ออุตสาหกรรม, สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน, สินเชื่อธุรกิจขนส่ง, สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อธุรกิจ SMEs
13. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
14. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (4 สินเชื่อ)
สินเชื่อ SME, สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้) เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์, สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก, สินเชื่อคนค้าขาย
15. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อ SMEs Flexi & Sure
ลำดับ ชื่อองค์กร ประเทศติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.. 0-2265-3000 ...5022,435
2.  ธนาคารทหารไทย.. 0-2299-1111 ...408,967
3.  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด..  0-2792-20003339,791
4.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย .. 0-2650-6999 ...3024,423
5.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2888-8888 ...3022,787
6.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.. 02-890-99882411,185
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร.. 0-2271-3700 ...2021,062
8.  บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน).. 0-2580-7555165,181
9.  ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษ..  0-2280-0180 ...169,589
10.  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ..  0-2655-9000 ...157,231
11.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).. 0-223-4333 C...1510,118
12.  บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด..  02-832-2555145,615
13.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่.. 0-2359-0000 ...1411,517
14.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) .. 02-663-9999 ...1320,965
15.  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน).. 0-2633-6000 ...117,935
16.  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)..  0-2680-3333 115,037
17.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2255-2222 118,771
18.  สถาบันสอนการลงทุน ไลฟ์ เทรดเดอร์.. 085-062-323910944
19.  บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด.. 0-2661-7898 ...104,212
20.  ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 ...1010,530
21.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).. 0-2296-2000 106,780
22.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ..  0-2544-1000 ...1012,550
23.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรร..  0-2659-8888 ...96,919
24.  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2208-5000 ...97,657
25.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (..  0-2697-5454 712,130
26.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำก..  0-2724-4000 ...64,052
27.  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์..  02 614 400052,222
28.  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์).. 02-665012352,418
29.  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด..  0-2673-9111-854,432
30.  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ..  02-207-400051,414
31.  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) .. 02-660-555556,518
32.  บริษัท เอชแอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำก..  0-2679-6565 52,326
33.  บริษัท ธนสถาปนา จำกัด..  0-2655-2052-...53,060
34.  บริษัท เอเชี่ยน ไดเร็ค แคปปิตอล แมน..  0-2617-2101 52,465
35.  บริษัท ไทยสแตรเทจิก แคปปิตอล จำกัด..  0-2231-3870 52,321
36.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน.. 02-6738703 ...53,284
37.  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน).. 0-2343-3000 ...55,636
38.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2626-7000,...54,226
39.  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช..  02-612-323342,504
40.  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (.. 0-2612-5800 ...410,609
41.  บริษัท ไทยเอซ แอปปิตอล จำกัด..  02-744-222221,939
42.  คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง..  22,432
43.  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาช.. 02-168-7100 ...23,778
44.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน..  0-2357-1015 12,782
45.  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ..  02-273 550001,695
46.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ..  0-2627-800001,060
47.  บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)..  0-2684-3333 01,514
48.  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ..  0-2627-811103,158
49.  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด..  0 2646 30000952
50.  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด..  01,701
51.  บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด..  0-2645-075501,536
52.  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด .. 0-2679-6226,...01,777
53.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ.. 0-2627-6010,...02,505
54.  บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด..  0-2610-455501,629
55.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (ประ..  01,031
56.  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด.. 02 670 470001,626
57.  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด.. 0-2641-525201,203
58.  บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ.. 0-2736-428801,564
59.  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด..  02-876-720005,780
60.  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด.. 0-2696-999901,233
61.  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด..  0-2299-388801,680
62.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ปร.. 02 614 8500 01,913
63.  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)..  0-2574-690101,614
64.  บริษัท เอ็ม วาย จี ลิสซิ่ง จำกัด..  038 414 71802,853
65.  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกั..  0-2632-452002,881
66.  บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).. 0-2790-088801,042
67.  บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย).. 0-2352-477702,549
68.  บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่..  02 661 751102,386
69.  บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน.. 0-2440-084401,319
70.  บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด.. 0-2675-629903,482
71.  บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด..  0-3441-3482-401,470
72.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาช..  0 2285 88880950
73.  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ ก.. 0-2290-290001,297
74.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (..  01,153
75.  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด .. 02-697-5300 ...0815
76.  บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด .. 0-2201-5728-...03,888
77.  ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เอ็ม เอ ไอ (Mark.. 0-2229-2000 ...05,664
78.  ส่วนบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาห.. 0-2202-4410 ...03,752
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.