Freshmart
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื..
สินเชื่อนวัตกรร.. สินเชื่อธุรกิจอ..
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน..11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย..
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ103,645 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ115 
จำนวนสมาชิก34,587 
10 อันดับ สินเชื่อมาใหม่
1.สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
2.สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
3.สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
4.สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ
5.สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย
6.สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย
7.สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
8.สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย
9.สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย
10.สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
 
10 อันดับ สินเชื่อยอดนิยม
1.สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย
2.สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย
3.สินเชื่อ SME
4.บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย
5.สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
6.สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน
7.สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน
8.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
9.สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์
10.สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย
 
เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบัน มีสถาบันการเงิน และธนาคาร เป็นจำนวนมาก ที่พร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวมสินเชื่อ เพื่อธุรกิจสำคัญๆ และน่าสนใจ มาไว้ที่เดียวกัน ท่านสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มสินเชื่อคลิกที่นี่! จำนวนผู้เข้าชม 21,696 ครั้ง  
ค้นหา
ธนาคาร
ประเภท
วงเงินสินเชื่อ
สถาบันการเงิน (ทั้งหมด 119 สินเชื่อ)
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (10 สินเชื่อ)
สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย, สินเชื่อบ้านกสิกรไทย , สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย, สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ, สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (9 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต Productivity Improvement Loan: PIL ระยะที่ 2, สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย, สินเชื่อ แม่ค้าคนดี, สินเชื่อ Happy Loan, สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน, สินเชื่อ Strong SMEs ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (11 สินเชื่อ)
สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว, สินเชื่อ SCB กล้าให้, สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้รับเหมางานภาครัฐ, สินเชื่อ SME ก้าวไกล, สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า, สินเชื่อร้านทอง สำหรับลูกค้า SME
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (12 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท., สินเชื่อบัวหลวง OTOP , สินเชื่อบัวหลวงทันใจ, สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่า, สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านซานตา เฟ่, สินเชื่อโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่เอสเอ็มอี
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (19 สินเชื่อ)
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” , สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ, กรุงศรี แคช ทู คาร์ สินเชื่อรถบ้าน , สินเชื่อ Quick Loan , สินเชื่อจุใจ, สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
6. ธนาคารออมสิน (11 สินเชื่อ)
สินเชื่อแฟคตอริ่ง, สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, สินเชื่อไทรทอง เอนกประสงค์, สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (24 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า, สินเชื่อเพื่อการส่งออก, สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย, สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า, สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ – แบบทุนประกันลดลง, สินเชื่อโรงรับจำนำ
8. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อ SME
9. ธนาคารทหารไทย (5 สินเชื่อ)
สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก, สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์, สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี, สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์, สินเชื่อเพิ่มพลัง SME
10. ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics), สินเชื่อผู้ประกอบการ(นิติบุคคล)
11. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (7 สินเชื่อ)
สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง, สินเชื่อธุรกิจขนส่ง, สินเชื่ออุตสาหกรรม, สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม, สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สินเชื่อ SMEs
12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อธุรกิจ SMEs
13. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
14. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (4 สินเชื่อ)
สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้) เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์, สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก, สินเชื่อ SME, สินเชื่อคนค้าขาย
15. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (1 สินเชื่อ)
สินเชื่อ SMEs Flexi & Sure
ลำดับ ชื่อองค์กร ประเทศติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.. 0-2265-3000 ...5020,980
2.  ธนาคารทหารไทย.. 0-2299-1111 ...408,628
3.  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด..  0-2792-20003333,525
4.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย .. 0-2650-6999 ...3015,369
5.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2888-8888 ...3022,100
6.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.. 02-890-99882410,686
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร.. 0-2271-3700 ...2020,182
8.  ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษ..  0-2280-0180 ...169,264
9.  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ..  0-2655-9000 ...156,915
10.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).. 0-223-4333 C...159,723
11.  บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด..  02-832-2555144,867
12.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่.. 0-2359-0000 ...1411,154
13.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) .. 02-663-9999 ...1320,346
14.  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน).. 0-2633-6000 ...117,538
15.  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)..  0-2680-3333 114,816
16.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2255-2222 118,457
17.  สถาบันสอนการลงทุน ไลฟ์ เทรดเดอร์.. 085-062-323910778
18.  บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน).. 0-2580-7555103,665
19.  บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด.. 0-2661-7898 ...104,063
20.  ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 ...109,966
21.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).. 0-2296-2000 106,448
22.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ..  0-2544-1000 ...1012,092
23.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรร..  0-2659-8888 ...96,789
24.  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2208-5000 ...97,083
25.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (..  0-2697-5454 711,722
26.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำก..  0-2724-4000 ...63,965
27.  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์..  02 614 400051,953
28.  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์).. 02-665012352,064
29.  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ..  02-207-400051,267
30.  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) .. 02-660-555555,447
31.  บริษัท เอชแอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำก..  0-2679-6565 52,246
32.  บริษัท ธนสถาปนา จำกัด..  0-2655-2052-...52,953
33.  บริษัท เอเชี่ยน ไดเร็ค แคปปิตอล แมน..  0-2617-2101 52,383
34.  บริษัท ไทยสแตรเทจิก แคปปิตอล จำกัด..  0-2231-3870 52,208
35.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน.. 02-6738703 ...53,198
36.  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน).. 0-2343-3000 ...55,315
37.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน).. 0-2626-7000,...54,079
38.  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช..  02-612-323341,529
39.  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (.. 0-2612-5800 ...49,139
40.  บริษัท ไทยเอซ แอปปิตอล จำกัด..  02-744-222221,826
41.  คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง..  22,318
42.  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาช.. 02-168-7100 ...23,651
43.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน..  0-2357-1015 12,691
44.  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำ..  02-273 550001,512
45.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ..  0-2627-80000948
46.  บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)..  0-2684-3333 01,341
47.  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ..  0-2627-811102,764
48.  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด..  0 2646 30000834
49.  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด..  01,533
50.  บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด..  0-2645-075501,388
51.  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด .. 0-2679-6226,...01,552
52.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ.. 0-2627-6010,...01,990
53.  บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด..  0-2610-455501,256
54.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (ประ..  0957
55.  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด.. 02 670 470001,489
56.  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด..  0-2673-9111-803,672
57.  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด.. 0-2641-525201,080
58.  บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ.. 0-2736-428801,366
59.  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด..  02-876-720005,214
60.  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด.. 0-2696-999901,118
61.  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด..  0-2299-388801,521
62.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ปร.. 02 614 8500 01,723
63.  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)..  0-2574-690101,497
64.  บริษัท เอ็ม วาย จี ลิสซิ่ง จำกัด..  038 414 71802,414
65.  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกั..  0-2632-452002,500
66.  บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).. 0-2790-08880948
67.  บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย).. 0-2352-477701,968
68.  บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่..  02 661 751102,152
69.  บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน.. 0-2440-084401,189
70.  บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด.. 0-2675-629902,966
71.  บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด..  0-3441-3482-401,319
72.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาช..  0 2285 88880863
73.  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ ก.. 0-2290-290001,174
74.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (..  01,037
75.  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด .. 02-697-5300 ...0664
76.  บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด .. 0-2201-5728-...03,759
77.  ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เอ็ม เอ ไอ (Mark.. 0-2229-2000 ...05,523
78.  ส่วนบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาห.. 0-2202-4410 ...03,574
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.