หน้าหลัก    ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.8K
6
สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics)
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางธุรกิจด้านการขนส่งเก็บรักษา และรจายสินค้าทั้งวงจรให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR สำหรับนิติบุคคล หรือ MRR สำหรับ บุคคลทั่วไป

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นเกษตรกร หรือบุคคล)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  3. สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) หรือใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีประจำ
  4. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  3. หลักฐานทางการค้า
  4. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  5. เอกสารอื่น ๆ

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่ตั้ง เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2555-0555,0-2558-6555
โทรสาร 0-2558-6341
อีเมล์ contact@baac.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/baacthailand
Facebook 
www.facebook.com/baacservicemind
Youtube 
www.youtube.com/user/baacthailand
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,762 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 6 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,177 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,705 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.