หน้าหลัก    ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3.3K
3
1
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ปัจจุบันเปิดให้บริการสินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มดี เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยได้แบ่งสินเชื่อธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ
  1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility) เราให้การสนับสนุนทางให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อการลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการขยายกิจการและการเข้าซื้อกิจการ โดยมีระยะเวลาวงเงินตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเราร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดโครงสร้างทางการเงินและเงื่อนไข ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารทางการเงิน
  2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Working Capital Facility) เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการในการบริการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ท่านสามารถเบิกถอนเงินกู้หรือชำระคืนได้ตามความต้องการ
อื่นๆ
  • อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2655-9000
โทรสาร 0-2655-9011
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 3,297 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 3 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ388,302 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,891 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.