หน้าหลัก    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2.0K
1
สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ
ประเภท สินเชื่อบ้าน (Home Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ  
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด ระยะเวลาการกู้  : สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี
 • พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้
เอกสารทางด้านเครดิต
 • ใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หนังสือรับรองเครดิต (Credit Approval) เดิม (ถ้ามี)
อื่นๆ ลักษณะเด่นของบริการ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์
 • สมัครง่าย อนุมัติเร็ว
 • ใช้เอกสารน้อย

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-626-2626
โทรสาร -
อีเมล์ webmaster@krungsri.com
เว็บไซต์
Instagram 
krungsrisimple
Twitter 
twitter.com/krungsrisimple
Facebook 
www.facebook.com/KrungsriSimple
Youtube 
www.youtube.com/user/KrungsriSimple
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,038 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ374,051 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ470 
จำนวนสมาชิก39,693 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.