หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.0K
1
สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย

ประเภท สินเชื่อบ้าน (Home Loan)
สินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย 
Loan K-Home Loan for Multi Purpose
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
15 ปี
รายละเอียด เครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา สามารถขอวงเงินสินเชื่อใหม่สบาย ๆ อยากใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลการผ่อนชำระดี ไม่มียอดค้างชำระ และผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • ผู้กู้ต้องจำนองที่อยู่อาศัยเป็นประกัน
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการกู้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบแจ้งความ กรณีเลิกร้างกับคู่สมรสไม่จดทะเบียน หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส ( ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน ( อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
 •  สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือเอกสารแสดงการเดินบัญชี (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน)/ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ/ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
เอกสารเพิ่มเติมที่ให้สาขาจัดเตรียมได้
 • สำเนาแบบสำรวจหลักทรัพย์เดิมที่ได้ประเมินราคาหรือทบทวนราคาไว้ไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญาเงินกู้เดิม และสำเนาสัญญาเงินกู้อื่นๆ ที่หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สำเนาสัญญาจำนอง
 • สำเนาการเดินบัญชีเงินกู้ที่อยู่อาศัยย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
 • สำเนาหนังสืออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี)
อื่นๆ
 • เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์
 • ไม่มีภาระในการผ่อนชำระมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,969 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 1 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ386,958 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,881 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.