หน้าหลัก    ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
2.7K
9
สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ เพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพัก เป็นวงเงินสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือหอพักให้เช่า ทั้ง กู้เงิน เพื่อก่อสร้างอพาร์ทเมนท์-หอพักใหม่บนที่ดินของตนเอง กู้เงิน เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือ Refinance วงเงินสินเชื่อ เงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ กู้เงิน เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอพาร์ทเมนท์-หอพักโดยถือเป็นบริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆ ที่แตกต่างดังนี้
 • พิจารณา เงินกู้ รวดเร็ว
 • วงเงินกู้ ค่าก่อสร้าง อพาร์ทเมนท์-หอพักได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่างานก่อสร้าง
 • มีรูปแบบของวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ ที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
 • มีวงเงินสินเชื่อ/เงินกู้ สำหรับ การกู้เพื่อการตกแต่งภายใน
 • การผ่อนชำระ เงินกู้ ที่สอดคล้องกับรายได้
 • โดยระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ขอสินเชื่อประเภทนิติบุคคล
 • มี อพาร์ทเมนท์-หอพัก อยู่แล้วต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือต้องการก่อสร้างใหม่ บนที่ดินของตนเอง หรือต้องการซื้อหอพัก-อพาร์ทเมนท์
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
กรณีผู้ขอสินเชื่อ (เงินกู้) ประเภทนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน), รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดที่เสนอเป็นหลักการประกัน, ใบอนุญาตการก่อสร้าง
 • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง
กรณีผู้ขอสินเชื่อ (เงินกู้) ประเภทบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาฯ
 • สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ประวัติผู้กู้, ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ขอกู้เงิน
 • บัญชีเงินฝาก/Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ขอกู้

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 697 5300 ต่อ 2217, 2608 และ 2212
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,709 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ375,181 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ472 
จำนวนสมาชิก39,705 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.