หน้าหลัก    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2.3K
2
สินเชื่อ SMEs
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ SMEs 
วงเงินสินเชื่อ 40,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อ SMEs แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น
 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการ ขยายกิจการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
 • เพื่อ Refinance
 • เพื่อใช้ในการลงทุนอื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นชอบ
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระ 250 บาท ต่องวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด เท่ากับหรือไม่เกินร้อยละ 5.0 ของยอดเงินต้นคงค้าง
 • อัตราดอกเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ตามประกาศของธนาคาร
อื่นๆ จุดเด่น
 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-165-5555
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/kiatnakinlive
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 2,319 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 2 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,430 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ476 
จำนวนสมาชิก39,885 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.