14K
ธุรกิจขายปลีก ธุรกิจค้าปลีกสินค้า ร้านค้าขายปลีก จำเป็นต้องมีทำเลที่ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้า และสามารถสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการทำการตลาด Marketing ตลอดเวลา ที่สำคัญคือ ต้องตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วได้ดี
ค้นหาแฟรนไชส์
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ ข้อมูลแฟรนไชส์ สาขา การรับรอง
แฟรนไชส์อาหาร
1.ซอห์น ฟู้ด
119,000
3
Verified
แฟรนไชส์เครื่องดื่ม แฟรนไชส์ไอศกรีม
แฟรนไชส์เบเกอรี่
29.มารุ วาฟเฟิล
43,000
221
Verified
แฟรนไชส์บริการ
แฟรนไชส์ธุรกิจทางการแพทย์
แฟรนไชส์ค้าปลีก
แฟรนไชส์งานพิมพ์
55.ไอดูโฟร์ไอเดีย
15,900
6
Verified
แฟรนไชส์โอกาสทางธุรกิจ

ขอข้อมูลการลงทุน ฟรี!