ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม
5.3K
26
261
คาเคาโอ้-โกโก้ เดลิเวอรี่ คาเฟ่
(Cacao cocoa Delivery Cafe)
แฟรนไชส์เครื่องดื่มช็อกโกแลตสด และผลิตภัณฑ์จากผลโกโก้ที่ปลูกโดยเกษตรไทย ผ่านการจัดจำหน่ายผ่านสาขา Delivery Platform ในรูปแบบ Cloud kitchen โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน

เน้นใช้วัตถุดิบเนื้อช็อกโกแลตบริสุทธิ์ชั้นดีจากแบรนด์มาปรุงตามสูตรเฉพาะที่ได้รับความนิยม ส่งต่อสู่ผู้บริโภค ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก
15,000 บาท ต่อเดือน
650 แก้ว 1 เดือน (20/วัน)
จากเกษตรผู้ปลูกโกโก้ที่เห็นโอกาสในการจัดการแปรรูป เครื่องดืม่ช็อกโกแลตสดที่นำวัตถุดิบที่ปลูกโดยคนไทยมาสร้างความแตกกต่างและประสบการณ์ใหม่ ให้กับคนไทยได้สัมผัสกับคุณค่าจากประโยชน์แท้ๆจากผลโกโก้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย

ที่ผ่านมาประเทศไทยเราคุ้นชินกับผลโกโก้ที่แต่งกลิ่นต่างๆจากต่างประเทศ โดยได้เริ่มทดลองกับคาเฟ่โกโก้ในสวนที่จังหวัดระนอง ในปี 2563 นำเมล็ดโกโก้ไทยที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดต่างๆมาทำเป้นเครื่องดื่มช็อกโกแลตสด และได้รับคำชมว่ามีรสชาติที่อร่อยกว่าโกโก้ทั่วไปที่เคยได้ทานมาก่อน จึงทำให้ได้รับความนิยมจึงมั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพ 

รวมถึงได้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรได้อีกหลายพันครัวเรือน ผ่านความร่วมมือในการผลิตโกโก้คุณภาพ จากกว่า 20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องดื่มช็อกโกแลตสด ที่ใช้เนื้อช็อกโกแลตบริสุทธิ์ ที่ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 

อาทิ นครศรีธรรมราช ลำปาง จันทบุรี ฯลฯ ผ่านการแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้ เนื้อช็อกโกแลตบริสุทธิ์ จากแหล่งปลูกต่างๆมีรสชาติเอกลักษณ์ที่แตกต่างน่าลิ้มลอง
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
70 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด71 สาขา
ผ่านพื้นที่สาขาในรูปแบบ Cloud kitchen รับวัตถุดิบจากแบรนด์มาปรุงไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เมื่อทำเสร็จจะส่งผ่าน Delivery ให้กับลูกค้าโดยทางแฟรนไชส์ซี เข้ารับการอบรมเรียนรู้สูตรเครื่องดื่มจากทางบริษัทและบริษัทจะทำการโปรโมทการตลาดให้

เงื่อนไขแฟรนไชส์ คาเคาโอ้โกโกั
 1. เป็นบุคคลผู้ทำงานอยู่กับบ้าน ต้องการรายได้เสริม เช่น แม่บ้าน ผู้สูงอายุ นักศึกษา ถ้าเป็นผู้พิการบริษัทยินดีลงทุนให้ฟรี
 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางการเงิน
 3. มีเงินออมเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ ประมาณ 30,000 บาท 
 4. บริษัท คิดค่าลงทุนในราคา 20,900 บาท โดย Franchisee จะได้รับดังนี้
  • อุปกรณ์ชงช็อกโกแล็ต 
  • สินค้าสำหรับขาย 200 ถ้วยแรก
  • เงินประกัน 5,000 บาท สำหรับโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อรับ order delivery โดยบริษัทจะให้ยืมใช้ฟรีจนสิ้นสัญญาแฟรนไชส์และคืนเงินประกันให้เมื่อยกเลิกสัญญา
 5. Franchisee ต้องเป็นเจ้าของสถานที่ หรือ มีสิทธิการเช่าไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 6. อายุสัญญาแฟรนไชส์ 1 ปี 
 7. วัสดุ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องซื้อจากแหล่งที่บริษัทกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท เช่น ถ้วย ขวด หลอด เป็นต้น
 8. Franchisee ไม่มีสิทธิซื้อสินค้าจากผู้อื่น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากบริษัท
 9. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ Franchisee ทำผิดสัญญา
 10. บริษัทมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบบัญชี เอกสารการบริหารร้าน เครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆได้
 11. บริษัทจะเป็นผู้ฝึกอบรม Franchisee 1 วัน เพื่อให้ Franchisee ทำงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 12. สินค้า ราคาขาย รายการส่งเสริมการขาย ต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือบริษัทอนุญาต
 13. บริษัทให้ใช้โดยการยืมคู่มือการปฏิบัติงานภายในร้าน โดยสิทธิยังคงเป็นของบริษัท ห้ามมิให้ Franchisee เปิดเผยต่อผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 14. บริษัทคิดค่าธรรมเนียมจากยอดขายรายเดือนดังต่อไปนี้
  • ค่า Royalty Fee 3%
  • ค่า Marketing Fee 3%
  • โดยบริษัทจะวางบิลเรียกเก็บไม่เกินวันที่ 5 และ Franchisee ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
 15. การสั่งซื้อวัตถุดิบ Franch isee ต้องโอนเงินให้กับบริษัท ก่อนมีการส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 วัน
 16. ในกรณีที่หมดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาไม่ว่าจะกรณีใด Franchisee ต้องไม่ทำธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทอย่างน้อย 1 ปี
หลักการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ใบสมัครแฟรนไชส์
 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เบอร์โทรศัพท์
 3. ID Line
 4. อาชีพปัจจุบัน
 5. ส่งทำเลมาให้บริษัทพิจารณา
  ( กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 1. นัดหมายฝึกอบรม 1 วัน เลือกเสาร์ หรืออาทิตย์ 09.00 น. -17.30น.
 2. อุปกรณ์การชงช็อกโกแลต วัตถุดิบ 200 แก้ว
 3. เสื้อยืดบริษัท
 4. ผ้ากันเปื้อน
 5. ป้ายสาขาติดพื้นที่ 2 แผ่น ติดตรง Cloud kitchen และพื้นที่รับสินค้า
จุดเด่น เป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลตแท้ๆที่แตกต่าง จากเครื่องดื่มโกโก้ ช็อกโกแลต จากท้องตลาดและแบรนดือื่น ที่มักใช้ผงโกโก้นำเข้าจากต่างประเทศที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมทำให้คุณค่าทางโภชนการที่ลดลง และมีการปรุงแต่งรสกลิ่น สี ฯลฯ

*ข้อดี นอกจากคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากสำคัญในโกโก้ที่ไม่ปรุงแต่งยังมีส่วนช่วยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกโกโก้ทั่วประเทศ ลดการวนำเข้า เงินไม่ไหลออกนอกประเทศ (ประเทศไทยนำเข้าผงโกโก้มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาทต่อปี)

*ผลตอบแทน กำไรจากการจำหน่ายเครื่องดื่ม 30-40 % ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น 25-30% ของราคาขายปลีก อนาคตจะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย หลังจากที่ได้รับความนิยม รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภคที่มากขึ้น
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท คาเคาโอ้-โกโก้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้บริหารคุณธันย์ปวัฒน์ เศวตภัทรวาทิน
ชื่อผู้ติดต่อคุณธนวิสุทธิ์ แจ่มใส
ที่อยู่
130/122 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
มือถือ063-5656963
อีเมล์cacaoococoa@gmail.com
mr.thanpawat@gmail.com
เว็บไซต์www.cacao-cocoa.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/cacaococoa.drink
Youtube 
www.youtube.com/channel/UCNgwbl8JCGIbsvwIUD1pMSQ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  คาเคาโอ้-โกโก้ เดลิเวอรี่ คาเฟ่
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Bowxxx 08343xxx bow_bxxx
2. เบนxxx 09100xxx greatxxx
3. น้ำฝนxxx 09512xxx Nomfoxxx
4. จารุอนงค์xxx 09449xxx charuxxx
5. พรทิมาxxx 08197xxx sweeexxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม261 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 5,308 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 26 คน
คาเคาโอ้-โกโก้
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.