ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
196K
562
2.2K
ซันเวนดิ้ง
(SUN Vending)
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มโชควัฒนา หรือ สหพัฒนพิบูล (เครือสหพัฒน์ฯ) มีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ และมีสาขากระจายสินค้า 11 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 26 จังหวัด

อีกทั้งยังมีการพัฒนาทุกส่วนงานเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตและตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามคอนเซป “ซื้อง่าย จ่ายสะดวก บริการ 24 ชั่วโมง” ปัจจุบันมีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติวางบริการอยู่กว่า 14,000 เครื่อง
800,000 - 1,500,000 บาท
เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มโชควัฒนา ในปี พ.ศ.2518 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซันคัลเล่อร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องเขียน และตัวแทนจำหน่าย ฟิล์มสี เครื่องเสียง จนกระทั่งปี พ.ศ.2543 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการธุรกิจค้าปลีก ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (“Vending Machine”) จากบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ 

ซึ่งปัจจุบัน ICC มีการถือครองหุ้นของ บริษัทฯ ในอัตรา 8.25% ซึ่งจากความุ่งมั่นทุ่มเทของฝ่ายบริหาร ส่งผลทำให้ธุรกิจ Vending Machine เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ Vending Machine ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งมีมูลค่าทุนจดทะเบียน ณ ขณะนั้นเท่ากับ 100 ล้านบาท 

และเริ่มมีการขยายธุรกิจส่งออก ในปี พ.ศ.2558 ในรูปแบบการจัดจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้า รวมถึงการเป็นคู่ค้าในรูปแบบ OEM : Original Equipment และบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ผู้นำเข้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งเครื่องใหม่และเครื่องมือสองเพื่อนำมาปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

กลุ่มสินค้าที่จำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครื่องดื่ม (Beverage) ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่
 2. สแน็คและเบเกอรี่ (Snack and Bekery) ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ และขนมปังเบเกอรี่
 3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) และ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 
 4. อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat)
 5. เครื่องดื่มร้อน/เย็นประเภทใส่ภาชนะรองรับ (Hot and cold cup)
 6. สินค้าอื่นๆ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
11 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสาธุประดิษฐ์
 2. สาขาสวนหลวง
 3. สาขาพระนครศรีอยุธยา
 4. สาขาสุวินทวงศ์
 5. สาขาชลบุรี
 6. สาขานครราชสีมา
 7. สาขาปราจีนบุรี
 8. สาขาระยอง
 9. สาขาสมุทรสาคร 
 10. สาขาราชบุรี 
 11. สาขาขอนแก่น 
รวมสาขาทั้งหมด11 สาขา
1.ค่าแรกเข้าแฟรนไชส์
 • เงื่อนไข A : เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 30 เครื่อง
  ลงทุน 600,000 บาท/ระยะเวลาสัญญา 3 ปี

 • เงื่อนไข B : เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 50 เครื่อง
  ลงทุน 1,000,000 บาท/ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
2.ส่วนแบ่งจากกำไรการขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • เงื่อนไข A : สัดส่วนแฟรนไชส์ซีร้อยละ 65 และ SVT ร้อยละ 35
 • เงื่อนไข B : สัดส่วนแฟรนไชส์ซีร้อยละ 65 และ SVT ร้อยละ 35
 1. ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรทั้งในส่วนงานซ่อมและส่วนงานการเข้าเติมสินค้า
 2. ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องประเมินสถานที่ในการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอย่างถี่ถ้วน ภายใต้หลักเหตุและผล
 3. ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่บริษัทฯกำหนด และผ่านการทดสอบของบริษัทฯ
 4. ต้องมีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 5. มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และบริหารหน้าร้านผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 1. สิทธิในชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจ
 2. สิทธิในการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน และเข้าถึงระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ
 3. การฝึกอบรมตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
 4. การสนับสนุนทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ
 5. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการลงทุนและพัฒนาของบริษัทฯ
แฟรนไชส์ค้าปลีกที่สามารถสร้างร้านค้าปลีกและเคลื่อนย้ายหน้าร้านไปได้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะตามสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น 

ตอบโจทย์พฤติกรรมการเร่งรีบ และสามารถทำเงินได้แบบ 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบประเทศที่มีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากที่สุดอย่างญี่ปุ่นที่มีสูงกว่า 2.5 ล้านเครื่องต่อจำนวนประชากร 126 ล้านคน ยังแสดงให้เห็นว่ายังคงมีโอกาสมากมาย เพราะผู้บริโภคกลุ่มเร่งรีบในไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ประกอบกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก สามารถคืนทุนไวภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านั้น
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้บริหารคุณอาภัสรา ภาณุพัฒนา
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายการตลาด
ที่อยู่
414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
มือถือ
062xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ซันเวนดิ้ง
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Sandxxx 09539xxx thiraxxx
2. ภาสกรณ์ เกxxx 09711xxx Dominxxx
3. ปริญญา กงเxxx 09096xxx Parinxxx
4. ติณณภพ เฉxxx 08387xxx tinnaxxx
5. ธนบดี รัชxxx 06292xxx thanaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม2,202 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 195,699 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 562 คน
ซันเวนดิ้ง
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.