ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
51K
160
518
สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล
(Eye Level Learning Center)
 • ระบบการจัดการ การศึกษาที่ทันสมัยสุด
 • แบรนด์การศึกษาเสริมอันดับ 1 ของเกาหลี 25 ปีติดต่อกัน
 • เชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา
 • โดดเด่น ด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)และด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning)
Eye Level คือ สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ แบรนด์การศึกษาเสริม อันดับ 1 ที่มีสาขากว่า 1400 ศูนย์ใน 20 ประเทศชั้นนำของโลก ทั้งอมริกา ยุโรปและเอเชีย

จุดเด่นของระบบการเรียน Eye Level
 1. Individual Learning: แผนการเรียนรู้รายบุคคล
 2. 1:1 Coaching: ครูโค้ชนักเรียน 1:1 แก้ปัญหาได้รวดเร็วตรงจุด
 3.  Self-Directed Learning: ปลูกฝังนิสัยการเรียนด้วยตนเองเป็น 
 4.  Critical Thinking Programs: หลักสูตรคิดวิเคราะห์ระดับนานาชาติ
 5.  Mastery Learning: พื้นฐานแน่น เข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกเนื้อหา
ระบบการเรียนของ Eye Level เริ่มต้น..ครูผู้สอนทำความเข้าใจ และความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และคอยช่วยให้พวกเขามีความก้าวหน้าตามจังหวะของตนเองอย่างมั่นคง ปรัชญาของเราคือ เรามุ่งสร้างให้เด็กไทยให้เป็น นักแก้ปัญหา (Problem Solvers), นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers) และ ผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners)

ทำไมต้องเลือกแฟรนไชส์ Eye Level ?
 • Eye Level มีหลักสูตรคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และระบบ Self-Directed Learning ที่ทันสมัย และวางแนวทางการศึกษาของเด็กอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่ละขั้น แบบ Small steps จนเกิดความชำนาญ มีทักษะและความเข้าใจอย่างแท้จริงระดับ MASTERY
 • Eye Level มีแบบเรียนและสื่อการสอนกว่า 1000 รายการ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์วิจัยของ Eye Level ในสหรัฐอเมริการ่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้ยังรับรองจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก
 • Eye Level มีการวางระบบการเรียนการสอนที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ “ใช้ครูจำนวนน้อย สามารถรับนักเรียนได้มาก”
 • Eye Level มีระบบ Support แฟรนไชส์ ให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอน การตลาด การเพิ่มยอดจำนวนนักเรียน การให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง
 • Eye Level มีระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่จะเชื่อมต่อการเรียนการสอน การประเมินผลนักเรียน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • Eye Level มีโครงการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่เกาหลีใต้ และสำนักงานใหญ่ประเทศไทย
 • ผู้บริหารแฟรนไชส์ Eye Level มีโอกาสได้เดินทางไปดูงาน ฝึกอบรมพัฒนาการบริหารสาขา และแลกเปลี่ยนประสบการกับเพื่อนสมาชิก Eye Level จากทั่วโลก ณ สำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 • อบอุ่นด้วยมิตรภาพ..มั่นใจกับการเป็นมิตรร่วมธุรกิจ เราขอเชิญชวนผู้สนใจระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาลองฟังแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกันการศึกษา ที่รับรองว่าก้าวหน้า และได้ผล
บริษัท Global Vision Education มาสเตอร์แฟรนส์ไชส์ สถาบันเสริมทักษะ Eye Level แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีบริษัท Daekyo จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ บริษัทการศึกษาเสริมอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 48 ปี
 • พ.ศ. 2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้งสถาบันเสริมทักษะ Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในชื่อแบรนด์ e.nopi ก่อนจะรีแบรนด์เป็น Eye Level ในปี 2546
 • พ.ศ. 2546 Eye Level เปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2555 Eye Level เปิดตัวในประเทศไทย ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา..ธุรกิจสร้างอนาคตเด็กไทย 
 • ปัจจุบัน Eye Level Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์และมุ่งขยายสาขาเพิ่ม และพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เรากำลังมองหา ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนในระบบ หรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่สนใจและเต็มใจทำงานกับเด็กเล็ก ด้วยการสื่อสารในระดับ “สายตา” ของเด็ก ปรัชญาของเราคือ เรามุ่งสร้างให้เด็กไทยให้เป็น นักแก้ปัญหา (Problem Solvers), นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers) และ ผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners)
Eye Level Thailand เปิดสอน 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษา)

มี 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. Eye Level Math (English/Thai Version) (อนุบาล-ประถม-มัธยม)

วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครอบคลุมทั้งการคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของ Eye Level แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คณิตพื้นฐานของตัวเลข (Basic Thinking Math) และคณิตศาสตร์วิเคราะห์ (Critical Thinking Math)

ด้วยโจทย์วิเคราะห์ที่หลากหลาย มีพื้นฐานวิชาการที่แข็งแกร่ง และนำไปใช้ได้จริงกับการเรียนในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นระบบ

2. Eye Level Play Math (2.5 ขวบขึ้นไป) 

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2.5-4 ขวบ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อครั้งในการเรียน 

เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ด้วยสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอกทีฟ แบบฝึกหัดที่มีสีสันเต็มรูปแบบน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆ

3. Eye Level English (อนุบาล-ประถม-มัธยม)

วิชาภาษาอังกฤษ ของอายเลเวล หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความรู้ด้านเนื้อหาที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงในระดับสูง โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ใช้วิธีการเรียนที่เป็นธรรมชาติและการเรียนการสอนที่เป็นระบบผสมผสานอย่างลงตัว

4.Eye Level English Sparks (ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก)

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ Eye Level English Sparks เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุ 4-7 ขวบ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมุ่งเน้นทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ของการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน การเรียนแบบธรรมชาติ 

เด็กจะสามารถออกเสียง (Phonics) ชัดเจนขึ้นมากเหมือนเจ้าของภาษา จะเห็นผลชัดเจน เด็กจะสามารถสะกดถูกต้องรู้จักคำศัพท์จำนวนมาก แบบฝึกหัดสีสันสวยงาม มีเพลง นิทาน เกมและการ์ดคำศัพท์ ท้าทายและสนุก สามารถนำไปฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และระบบการเรียน ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.eyelevel.co.th
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 
 2. สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ชั้น 7
 3. สาขาเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 
 4. สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 3
แฟรนไชส์ซี่
17 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาชุมพร 
 2. สาขาอนุบาลจุติพร 
 3. สาขาสระบุรี – หนองแค
 4. สาขาหาดใหญ่ 
 5. สาขาลำลูกกา คลอง 6
 6. สาขาสระบุรี – อ.เมือง สระบุรี
 7. สาขาภูเก็ต (เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล)
 8. สาขาเดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
 9. สาขาระยอง
 10. สาขาร้อยเอ็ด 
 11. สาขาเชียงราย ถ.อุตรกิจ 
 12. 1สาขาแซนเฮาส์ เหม่งจ๋าย 
 13. สาขานครสวรรค์ 
 14. สาขาวังหิน (พลาซ่าลากูน) 
 15. สาขาโคราช 
 16. สาขาพิจิตร 
 17. สาขากำแพงเพชร 
รวมสาขาทั้งหมด21 สาขา
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math (Thai Version) and Play Math

  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks 

  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

 3. เงินประกัน Security Deposit 50,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา) 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 
 • รักการสอน และชอบถ่ายทอดความรู้
 • มีจิตวิทยา และทักษะในการสื่อสาร
 • มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาในการบริหารจัดการ
 • ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level
 • การอบรมและสัมมนาผู้บริหารแฟรนไชส์ และครูผู้สอนฟรีตลอดอายุสัญญา
 • การให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาและการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 • การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
 • ฟรีสื่อและตำราสำหรับกิจกรรมทดลองเรียนฟรี
 • การจัดกิจกรรมเปิดสาขา “Grand Opening” ทีมงาน Support จากสำนักงานใหญ่
 • ฟรีออกแบบสื่อต่าง ๆ (Online/Offline) เพื่อให้สาขาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 • สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคต ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ 
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วม Eye Level Math Olympiad (โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ) / Eye Level Literary Award โครงการแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ / Eye Level English Speech Competition (โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ) / Eye Level MODEL UN CAMP (โครงการเข้าค่ายผู้นำของนักเรียน ระดับนานาชาติ)
 • คู่มือบริหารศูนย์ อื่นๆ 
ขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์ Eye Level  
 • กรอกแบบฟอร์มผู้สนใจแฟรนไชส์
 • เข้าสัมมนาแฟรนไชส์
 • ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
 • สัมภาษณ์พูดคุย
 • สำรวจสถานที่
 • ทำสัญญาเปิดสาขา
ท่านสามารถกรอกข้อมูลผู้สนใจแฟรนไชส์ได้ที่ www.eyelevel.co.th โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และนัดหมายในการเข้าฟังสัมมานาแฟรนไชส์
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัทโกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณญารดา เกาะลอย
ที่อยู่
2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
มือถือ086-3950634
โทรศัพท์02-9349911
02-9349912
อีเมล์myeyelevelthailand@gmail.com
franchise.eyelevelth@gmail.com
เว็บไซต์www.eyelevel.co.th
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Instagram 
eyelevelthailand
Facebook 
www.facebook.com/EyeLevelThailandHQ
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=MI7_-aAnY0M
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณเปรมฤทัxxx 08869xxx k.mamxxx
2. คุณนพฤทธิ์xxx 09616xxx Noparxxx
3. สุกัญxxx 08127xxx Sukanxxx
4. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
5. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม518 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 50,564 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 160 คน
สถาบันเสริมทักษ
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ