ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
43K
534
368
อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(Eye Level Thailand)
อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
Eye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีติดต่อกันถึง 21 ปี ผู้นำด้านหลักสูตรคณิตวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า Grade 9 – 12
 • แฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่ เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง และสนุกในการแก้ไขปัญหา 
 • เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ (เป็นผู้นำหลักสูตร Critical thinking Math) และภาษาอังกฤษ  หลักสูตรระดับโลก
 • มีการวางระบบการบริหารจัดการให้สาขาทำแฟรนไชส์ได้โดยใช้เวลาและพื้นที่น้อย ผ่านขบวนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบอย่างมืออาชีพ
700-900 บาท ต่อเดือน
บริษัท Global Vision Education มาสเตอร์แฟรนส์ไชส์ สถาบันเสริมทักษะ Eye Levelแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีบริษัท Daekyo จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีครูและพนักงานมากกว่า 35,000 คน (30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรการเรียนของ Eye Level) 
 • ระบบแฟรนไชส์การศึกษาที่มีสาขามากกว่า 1,300 สาขา ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน
 • เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน Math Olympiad และ Literary Awards ทั่วโลก
 • เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้ประเทศเกาหลีพ้นจากประเทศใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจมาเป็นชาติชั้นนำทางด้านการศึกษาเป็นการ“ปฏิวัติ”การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริงทำให้เด็ก อยากเรียนรู้อยากมาเรียน และ ประสบผลสำเร็จ
 • พ.ศ.2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้ง Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในนาม e.nopi
 • พ.ศ.2546 Eye Level นำเข้าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2555 Eye Level เปิดตัวภายในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของเด็กที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง
 • ปัจจุบัน Eye Level  Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์และมุ่งพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในการขยายแฟรนไชส์สาขาเพิ่มขึ้น 
บริษัท Global Vision Education จำกัด ในฐานะมาสเตอร์แฟรนไชส์สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทำการขายสิทธิ์การบริหารศูนย์การศึกษาที่มีการสอนหลักสูตร  Eye Level Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์

Eye Level Math (คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาคภาษาไทย) ประกอบไปด้วย

1.คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Thinking Math) และคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Math) 

พัฒนาวิธีคิดทางคณิตศาตร์โดยสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคง(Basic Thinking Math) พร้อมกับการปลูกฝังวิธีคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking Math)ไม่ได้สอนให้เรียนรู้แค่แก้โจทย์เก่งแต่ยังสามารถนำการคิดแบบคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เข้ามาในอนาคต

2.หลักสูตร Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก) 
 • หลักสูตร Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก) ช่วยให้เด็ก เริ่มเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุก ง่าย และได้ผล 
 • วิชาคณิตศาสตร์ได้รับการรับรองโดย สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) และกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศเกาหลีใต้ 
  Eye Level  English  ประกอบไปด้วย

  3.หลักสูตร English (ภาษาอังกฤษ) 
  • เน้นให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษา 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บทความ และกลยุทธ์ต่าง ๆ จะช่วยผลักดัน และปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาของเด็ก ๆ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
  4.หลักสูตร English Sparks (ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย Non Native Speakers) 
  • หลักสูตร ENGLISH SPARKS นี้ ใช้สอนแบบธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนดังภาษาแม่ เรียนสนุก เข้าใจง่าย และได้ผลจะเห็นความก้าวหน้าทางภาษาของเด็กได้อย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มเรียน ไม่นาน 
  • ทีมวิจัยของ EYE LEVEL ได้ทุ่มเทวิจัย และพัฒนา ENGLISH SPARKS ขึ้นมาให้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ Eye Level คือ
  • เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลี ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ วิเคราะห์ปัญหาในหลาย ๆ ชั้นตอน ด้วยวิธีการที่ ไม่น่าเบื่อ และช่วยการจดจำ 
  • สอนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาโดยใช้ความเข้าใจ ทุกโจทย์ ทุกหลักสูตร มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยทีมพัฒนาและวิจัยจากประเทศเกาหลี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Ohio State (USA) การศึกษาจะคำนึงถึงมุมมองของผู้เรียนเป็นหลัก 
  • ในแต่ละโรงเรียนแต่ละประเทศที่เด็กเรียน อาจจะมีแตกต่างกันบ้าง แต่ Eye Level สอนได้ครอบคลุมแหล่งความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างแน่นอน เป็นแฟรนไชส์ทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี มีสมาชิกแฟรนไชส์ ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีจำนวนนักเรียนกว่า 2 ล้านคน ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา และสมาคมการศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลก  
  สาขารายละเอียด
  สำนักงานใหญ่
  5 สาขา
  รายละเอียดสาขา
  1. สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่) 
  2. สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ชั้น7
  3. สาขาเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น7 
  4. สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 3
  5. สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น3 
  แฟรนไชส์ซี่
  15 สาขา
  รายละเอียดสาขา
  1. สาขาชุมพร 
  2. สาขาเชียงราย
  3. สาขาโรงเรียนอนุบาลจุติพร เมืองทองธานี นนทบุรี
  4. สาขาจันทบุรี
  5. สาขาหาดใหญ่ 
  6. สาขาสระบุรี – หนองแค
  7. สาขาลำลูกกา คลอง 6
  8. สาขาศรีราชา 
  9. สาขาหนองมน 
  10. สาขาแหลมฉบัง  
  11. สาขาสระบุรี – อ.เมือง สระบุรี
  12. สาขาเชียงใหม่ – รวมโชคมอลล์
  13. สาขาอุดรธานี
  14. สาขาภูเก็ต  
  15. สาขาราชพฤกษ์  
  รวมสาขาทั้งหมด20 สาขา
   1.หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math (English Version), Math (Thai Version) and Play Math
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 150,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee (รวมค่าแบบฝึกหัด)
   • Eye Level Math : 800 บาท/คน/เดือน (ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน)
   • Eye Level Play Math : 900 บาท/คน/เดือน(ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน)
  2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English and English Sparks 
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License Fee ครั้งแรก/ครั้งเดียว 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
  • ค่าลิขสิทธิ์ Royalty Fee (รวมค่าแบบฝึกหัด)
   • Eye Level English : 700 บาท/คน/เดือน (ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน)
   • Eye Level Sparks : 800 บาท/คน/เดือน(ค่าเล่าเรียน 1,800 บาท/คน/เดือน) 
  3.เงินประกัน Security Deposit 50,000 บาท (ได้คืนเมื่อยกเลิกสัญญา)

  • มีความสนใจในการพัฒนาระบบการศึกษาเด็กไทย มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และพร้อมให้ความร่วมมือกับนโยบาย 
  • มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง 
  • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีต้องมีใจรักด้านการศึกษา และรักเด็ก 
  • สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ) 
  • ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 
  • มีเวลาในการดูแลธุรกิจ(สอนเองหรือเป็นนักลงทุนได้)
  • ไม่ทำธุรกิจการศึกษาอื่นที่ขัดแย้งกับ Eye Level 
  1. ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level
  2. การอบรมและสัมนาผู้บริหารแฟรนไชส์และครูผู้สอนฟรีตลอดอายุสัญญา
  3. การให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาและการตลาดอย่างต่อเนื่อง
  4. การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
  5. ฟรีสื่อและตำราสำหรับกิจกรรมทดลองเรียนฟรี
  6. การจัดกิจกรรมเปิดสาขา “ Grand Open”
  7. ฟรีออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อให้สาขาใช้ในการประชาสัมพันธ์
  8. สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคต ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ 
  9. Eye Level Math Olympiad โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับสากล
  10. Eye Level Literary Award โครงการแข่งขันเขียนภาษาอังกฤษ ระดับสากล
  11. Eye Level English Speech Competition โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับสากล
  12. Eye Level MODEL UN CAMP โครงการเข้าค่ายผู้นำของนักเรียน ระดับนานาชาติ
  13. คู่มือบริหารศูนย์ อื่น ๆ
  มาร่วม“ปฏิวัติการศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21” การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง  เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลี  ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ วิเคราะห์ ปัญหาในหลาย ๆ ขั้นตอน ด้วยวิธีการที่ไม่น่าเบื่อและช่วยการจดจำ 

  สอนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาโดยใช้ความเข้าใจ ทุกโจทย์ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยทีมพัฒนาและวิจัยจากประเทศเกาหลี และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา การศึกษาจะคำนึงถึงมุมมองของผู้เรียนเป็นหลัก 

  ซึ่งแบ่งชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมปลายเป็นหลาย ๆ ระดับ (คณิตศาสตร์ 32 ระดับ,ภาษาอังกฤษ 8 ระดับ) และมีการสอนตามขีดระดับความสามารถของตัวผู้เรียนเอง สามารถเริ่มเรียนได้จากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้ เมื่อผ่านการทดสอบในขั้นแรก จึงทำให้ไม่มีการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น มีการกำหนดเป้าหมายให้เด็กเป็นลำดับขั้น 

  แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น และ ระยะยาว และมีรางวัลตอบแทนเมื่อสามารถทำคะแนนบรรลุผลตามระดับที่ตัวเขาเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับชีวิตการทำงานจริงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน เป็นความได้เปรียบที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละประเทศที่เด็กเรียน อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ Eye Level สอนได้ครอบคลุมแหล่งความรู้ในสาขานั้น ๆ อย่างแน่นอน 

  เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี มีสมาชิกแฟรนไชส์ใน 22 ประเทศทั่วโลก มีจำนวนนักเรียนกว่า 2 ล้านคน ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา และสมาคมการศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลก 

  สนใจติดต่อ 02-934-9911-2

  ข้อมูลรายละเอียด
  ชื่อบริษัทบริษัทโกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  ชื่อผู้ติดต่อคุณญารดา เกาะลอย
  ที่อยู่
  2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  มือถือ095-5947598
  โทรศัพท์02-9349911
  02-9349912
  โทรสาร02-9331035
  อีเมล์myeyelevelthailand@gmail.com
  franchise.eyelevelth@gmail.com
  เว็บไซต์www.eyelevel.co.th
  www.myeyelevel.com
  LINE 
  เพิ่มเพื่อน
  Instagram 
  Eyelevel.TH
  Facebook 
  www.facebook.com/EyeLevelThailandHQ
  Youtube 
  www.youtube.com/watch?v=MI7_-aAnY0M
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 
  |
  รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
  1. วัศพล พินิxxx 08041xxx pinijxxx
  2. วัศพล พินิxxx 08041xxx pinijxxx
  3. กานภัคธร พxxx 06428xxx kanpaxxx
  4. อาภัสสราxxx 08006xxx Arpatxxx
  5. วทันยาxxx 08023xxx watanxxx
  ข้อมูล รายละเอียด
  โหวตแฟรนไชส์
  ระดับความนิยม
  ผลโหวตรวม368 คะแนน
  มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 43,309 ครั้ง
  มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 141 คน
  เงินลงทุน
  สนใจลงทุน