2.2K
 30 กรกฎาคม 2563 
EYE LEVEL การศึกษาแห่งอนาคต COVID-19 เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนวิธีเรียน
 
 

ผลกระทบจาก COVID-19 มีมากกว่าที่ทุกคนคาด ทำให้วิถีชีวิตเดิม ๆ เปลี่ยนไป เกิดปรากฎการณ์ NEW NORMAL และการดำรงชีวิตใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม COVID -19 ทำให้ TECHNOLOGY DISRUPTION มาเร็วกว่าที่คาด เทคโนโลยีและวิธีคิดแบบใหม่เข้ามาแทนที่วิธีการเดิม ๆ ในหลายภาคส่วน ทั้งด้านการทำธุรกิจ การทำงาน การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว 

 
เมื่อทุกอย่างเปลี่ยน...การศึกษาจะต้องเปลี่ยนไป
 

การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของชีวิต การศึกษาเพื่ออนาคตจึงต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้
 
การศึกษาจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใด?

การเรียนการสอนจะเปลี่ยนจากครูเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา มาเป็น “ผู้เรียน” จะต้อง “ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง” “หาความเข้าใจ” “แก้ปัญหา” “คิดวิเคราะห์” และสามารถ “ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้”

 
การเรียนในห้องเรียนปัจจุบันจะรองรับอนาคตได้หรือไม่?

ถ้าเด็กเก่งอยู่แล้ว เขาอาจจะนำความรู้จากห้องเรียนไปปรับใช้ในอนาคตได้ แต่เด็กทั่วๆ ไปจะถูกจำกัดด้วยความรู้และความเข้าใจที่เขาได้รับ จะปรับตัวสู่อนาคตได้ยาก
 
กุญแจการเรียนให้สำเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร?

Eye Level เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี เราจึงวางหลักสูตรที่เน้นทั้งทางด้าน “ความรู้ความเข้าใจ” และ “การสร้างนิสัย” การเรียนรู้ที่ถูกต้องเพื่อเด็ก ๆ ของ Eye Level จะสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตได้
 
ความรู้ + นิสัยการเรียนรู้ คือ กุญแจแห่งความสำเร็จหรือ?

Eye Level สร้างนิสัยการเรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่เริ่มต้นโดยวิธีการที่เราเรียกว่า Self-Directed Learning นักเรียนของ Eye Level จะเข้าสู่ขบวนการเรียนรู้ที่ตัวเขาเองเป็นผู้กำหนด ตั้งแต่การเข้าห้องเรียน การหยิบแบบเรียน การไปปรึกษาครูเรื่องบทเรียนต่อไป การลงมือทำแบบฝึกหัด การตรวจแก้ การปรึกษาครูเพื่อแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เข้าใจให้ถูกต้อง การวางแผนการเรียนรู้ต่อไป การประเมินผลงานตนเอง
 
ขบวนการดังกล่าวนอกจากจะสร้างนิสัยการเรียนที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักท้าทายตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสนุก ด้วยความสนใจ และด้วยความเข้าใจบทเรียนทุกบท อย่างแตกฉาน

ทางด้านหลักสูตร Eye Level พัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน (Step by Step) ทำให้เด็กเรียนตามได้อย่างง่ายดาย เข้าใจทุกขั้นตอนจะมีเรื่องราวสนุก ๆ มาทดสอบความรู้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ เหมือนเล่นเกมส์ที่เขาจะพยายามผ่านด่านต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จ


 
 
หลักสูตรที่เป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงความรู้ทำได้จริงหรือ? 

จุดแข็งมากๆของ Eye Level คือการพัฒนาหลักสูตรจนได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดยมีทีมวิจัยทางด้านการพัฒนา COGNITIVE DEVELOPMENT มาร่วมทำงานในการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรเหล่านี้ ช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนจริง ๆ
 
จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าหลักสูตรเหล่านี้ดีจริง?

Eye Level เกิดในประเทศเกาหลีและกลายเป็น FRANCHISE ยอดนิยมของคนเกาหลีมากกว่า 40 ปี แล้วพลเมืองเกาหลีกว่า 30% เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรของ Eye Level และเมื่อนำไปเผยแพร่ในอเมริกาและยุโรปก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก และมีศูนย์กว่า 1400 ศูนย์ ใน 21 ประเทศทั่วโลก
 
ระบบเหล่านี้มาทำเป็นแฟรนไชส์ได้อย่างไร?

เมื่อมีหลักสูตรที่เป็นเลิศ และขบวนการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน ก็สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจการศึกษาได้อย่างดี เมื่อเด็กต้องเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ การเรียนการสอนจึงเป็นแบบ 1:1 ไม่ต้องจัดเป็นกลุ่มเรียน เด็กและครูเลือกเวลามาเรียนได้ จะเปิดแค่เสาร์-อาทิตย์ ก็อาจจะรองรับเด็กได้เป็นจำนวนมาก ให้ความสะดวกทั้งผู้บริหารศูนย์และผู้เรียน การใช้เวลาเรียนสั้น แต่ได้ผล เรียนสนุก เพราะใช้หลักการจูงใจ (MOTIVATION) ผ่านบทเรียน และความสำเร็จของเด็ก (ACHIEVEMENT) เด็กจะสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจ (MASTERY) ในระยะเวลาสั้นกว่าการเรียนในห้องเรียน
 
ความแตกต่างของ Eye Level กับระบบการเรียนการสอนอื่น ๆ

บทเรียนคณิตศาสตร์ของ Eye Level เน้นการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง (BASIC MATH) และการเรียนการวิเคราะห์แก้โจทย์แก้ปัญหา (CRITICAL THINKING MATH) ไปคู่กัน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวที่มีในประเทศไทย คณิตศาสตร์วิเคราะห์ของ Eye Level จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและวางระบบตรรกะอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งปรับวิธีคิดที่ดีได้ในอนาคต


 
การเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นการเลียนแบบธรรมชาติไม่ใช่ท่องจำ เด็กจะเรียนจากประสบการณ์ การออกเสียง การอ่าน การฟัง การตอบคำถาม ไวยากรณ์ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน เหมือนกับการเติบโตในสังคมที่พูดภาษานั้น ๆ ทำให้ความรู้ที่ได้ถูกต้อง ออกเสียงชัดเจน แม่นยำ และมีความเข้าใจ ภาษาอย่างลึกซึ้ง

 
มีระบบการเรียนแบบ ON-LINE หรือไม่?

หลักสูตรของ Eye Level ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับระบบ ONLINE หรือ Eye Level On Air ที่เน้นการจูงใจให้เด็กเรียนด้วยตนเองอย่างสนุก เพลิดเพลิน โดยมีผู้สอนคอยแนะแนวทาง บทเรียนเป็นระบบทันสมัย ด้วย Platform เฉพาะของ Eye Level ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์ (Math Online) และวิชาภาษาอังกฤษ (English Online ) ใช้งานง่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนได้ทันที และสามารถแก้ไขทำซ้ำใหม่จนเข้าใจ แบบฝึกหัดเสมือนจริง (On Virtual Workbooks) ซึ่งพูดได้ว่า Eye Level Online ของเราเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพการเรียนอยู่ที่บ้านของเด็ก ๆ (The Safety of your home) 
สนใจทำธุรกิจกับ EYE LEVEL ติดต่อ
 
โทร : 095-5947598, 02-9349911, 02-9349912
อีเมล์ : myeyelevelthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.eyelevel.co.th, www.myeyelevel.com
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..