UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 143,548 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...5965
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 52,275
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5701
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-562,205
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...39,266
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,061
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,037
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,571
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,384
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,092
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,531
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,239
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-6362890994
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,729
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,196
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  21,864
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019903,652
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146101,784
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,221
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...33,787
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,230
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,163
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,347
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,408
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-503,733
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,057
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  0961
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0861
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  01,892
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,473
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,217
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,277
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  03,784
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  0968
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,488
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,370
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,193
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,260
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0927
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0891
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,164
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,060
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,400
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,177
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,194
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,450
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  0931
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0821
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  0973
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0897
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...51,988
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,074
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1924
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,118
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,509
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  0971
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,267
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  0929
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,002
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,614
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  0944
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,045
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0854
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0837
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,039
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,405
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0878
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  0931
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0909
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,034
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,707
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,395
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,161
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,434
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,257
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0889
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,314
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153886,286
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,511
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,591
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,535
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,413
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521801,940
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0818
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537302,750
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  0951
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,282
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  0938
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0806
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  0994
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,086
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,446
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,203
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,219
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,047
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,061
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  01,955
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  63,893
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  01,908
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  42,911
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,743
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,592
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,193
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,147
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,199
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,347
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,342
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0853
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,169
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,092
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0854
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,496
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  0918
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0912
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  0928
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0862
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  0976
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  02,759
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0838
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630072,574
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,507
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,421
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,327
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,468
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,491
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,519
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,141
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0788
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0855
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0705
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0864
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0865
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  0937
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0821
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0924
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0854
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0736
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0835
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0830
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0799
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0786
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  0950
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0834
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0775
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,298
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,622
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,189
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,645
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,384
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,411
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,034
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,376
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,535
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,551
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,280
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,287
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,395
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,126
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,542
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0748
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0737
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0866
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0809
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0896
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0912
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0839
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0777
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0739
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0913
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0778
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0835
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0746
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0787
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0872
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0795
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0845
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0762
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0761
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,139
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  0944
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0760
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0692
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0853
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0688
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0857
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0809
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0816
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0767
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  0982
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  0973
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0881
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0711
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0746
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0751
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0696
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  5946
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0824
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0911
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0847
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0785
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0815
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0798
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0706
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0800
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0772
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0810
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0762
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0829
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0869
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0891
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  0957
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0862
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0824
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0921
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0827
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0869
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0722
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0743
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0747
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,051
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0807
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0790
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0868
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0747
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0905
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0771
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0795
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  0957
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0835
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  0938
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0813
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0893
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0851
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0755
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  0949
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0819
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0857
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0809
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0835
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0816
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0883
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0892
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,128
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0807
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,102
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  84,794
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  0981
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  0941
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,004
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,610
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  0922
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,005
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,018
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0839
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  0954
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,027
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,341
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0893
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5910
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0820
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0703
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0886
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0794
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   0954
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0823
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0815
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0806
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0849
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0850
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0805
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0723
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0862
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0775
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0791
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3812
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0860
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0812
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0855
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0757
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0839
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0875
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0901
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0748
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0718
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0781
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0683
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0778
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0805
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0799
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0793
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0774
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0871
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0856
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0729
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0692
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0752
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0862
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0805
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0755
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2764
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0803
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  0933
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0740
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0783
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0875
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0891
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0872
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0871
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0724
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0799
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0794
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0695
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0739
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0904
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0764
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0711
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0808
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0811
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0816
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0850
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0723
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0881
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0917
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0898
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0683
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0807
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0765
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0853
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0820
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,206
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0864
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0791
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0799
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0800
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2712
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0666
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0724
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0816
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0701
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0785
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0883
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0756
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,180
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0829
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0789
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0832
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0742
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0740
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0935
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0771
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,340
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0760
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0707
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  0945
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0800
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0691
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0852
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0739
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0913
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0751
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0698
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0821
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,115
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0842
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0855
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0692
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0748
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0754
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0774
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0724
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0720
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5810
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0849
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0810
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0715
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0775
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0819
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0812
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1869
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0742
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0829
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0831
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0753
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0764
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0822
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0687
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0784
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0752
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0700
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0842
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0852
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0768
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0768
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0769
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0884
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0821
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0856
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  0975
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0719
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0701
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  0942
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0801
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0855
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0809
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0847
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0829
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0708
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0734
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0748
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0790
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  2957
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0802
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0835
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0737
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0716
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0774
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0712
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0877
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0746
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0805
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0766
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0741
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0701
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0873
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0828
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0880
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0749
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0773
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0908
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0847
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0843
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0692
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0842
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0702
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0743
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0872
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0783
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  0945
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0808
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,146
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0828
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0731
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0714
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0785
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0725
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,373
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,030
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0733
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0795
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0784
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0754
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0826
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0772
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0762
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0754
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0828
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0814
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0820
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0717
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  0950
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0862
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  0948
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0827
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0811
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0716
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0733
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0722
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0868
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0790
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0848
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0707
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0731
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  0938
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0856
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5854
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0824
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0817
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0837
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0760
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0812
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0851
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0760
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0876
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0769
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0800
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0808
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0777
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0713
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0839
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0721
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0802
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0685
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0756
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0858
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0802
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0912
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0801
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0722
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0733
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,094
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0729
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0656
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0764
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0786
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0818
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0721
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0797
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0888
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0959
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0765
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0763
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0782
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0708
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0745
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0844
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0687
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0750
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0776
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1771
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0836
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  0954
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0801
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0732
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0775
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0841
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0811
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0774
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0873
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0804
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0878
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0787
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0785
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0790
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0780
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0750
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0711
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  0967
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0843
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0708
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,043
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0887
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0889
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0692
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0766
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0747
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0806
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0756
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,388
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0747
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0866
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0739
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0829
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0839
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0886
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0814
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0825
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,730
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  0959
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,332
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,186
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0896
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0806
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0752
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,017
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  11,861
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,276
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0888
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0900
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,805
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,001
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,735
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0778
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0744
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,013
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,229
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0727
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...23,732
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0909
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0803
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0748
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0776
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,004
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0838
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0848
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0655
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0941
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0818
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0746
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170699
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560930
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710874
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0809
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1911
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0802
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0847
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0694
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0715
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0774
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0700
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0847
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0694
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0848
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0780
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0697
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0824
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0836
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  0971
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0786
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0843
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,123
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0728
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0696
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0692
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0781
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0829
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0811
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0878
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0765
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0707
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0716
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0798
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0656
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0847
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0841
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0765
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0794
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0826
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0727
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0800
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0836
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0844
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0709
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0785
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0913
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0831
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0744
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0767
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,223
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,115
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0770
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,558
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,011
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,434
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0724
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-451,898
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,500
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,078
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,478
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...01,979
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560884
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0848
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,456
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,150
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0874
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-59690990
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-813,680
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  0969
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,013
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0874
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600002,679
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0837
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0882
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,171
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,343
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170852
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0854
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0905
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,065
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,575
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0763
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0838
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0676
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0674
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0921
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0696
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  0971
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,049
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0706
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4052,975
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0683
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0696
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0758
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0918
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,017
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...52,832
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0883
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  0979
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,637
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,280
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,364
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  0961
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,598
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,009
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0772
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0818
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,508
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238158,520
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,728
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   0955
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,460
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0669
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,482
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,398
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0828
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,413
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,139
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,427
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,091
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0750
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,273
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,257
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0716
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,194
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,258
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,352
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,219
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,467
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,090
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0892
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,736
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,680
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,212
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,027
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0877
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0795
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,292
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,033
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,440
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,531
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,165
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,164
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  01,484
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0752
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,630
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0743
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...52,879
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,241
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,056
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,240
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0792
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0791
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0745
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0837
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0870
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,168
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  0980
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,583
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,603
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1203,888
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0749
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  142,773
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-6260270941
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  0965
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0721
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0794
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0776
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0812
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0797
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830780
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0756
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0692
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,095
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0685
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0632
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0722
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0733
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0884
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,656
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0786
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  0960
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0680
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0621
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,604
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,258
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,785
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,056
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0736
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  0931
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,214
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,020
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,424
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0766
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0762
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0704
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2912
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0645
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0798
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0659
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1736
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0715
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0808
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0742
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0777
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0816
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0864
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0785
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,734
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0636
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,103
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,434
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,380
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,043
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,493
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0695
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0671
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,161
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,179
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0859
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,065
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  03,725
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  0999
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0926
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0842
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0774
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,513
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,075
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,550
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,345
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0929
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,405
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,517
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,046
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,419
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  0980
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,323
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  5993
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0744
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0700
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0757
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0769
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0760
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0694
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0778
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0634
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0840
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0777
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0892
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0836
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0762
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0719
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0683
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0622
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0695
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0777
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0680
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0755
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0649
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0762
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0740
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0721
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0665
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0670
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0757
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0722
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0690
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0779
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0830
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,065
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0715
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0711
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0803
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3921
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0703
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0744
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0760
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0940
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,062
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0721
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,249
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0745
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,577
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,762
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0800
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,179
876.  สมาคมเกษตรกร  0887
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  82,806
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,632
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0760
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,075
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,000
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0875
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0769
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0744
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0704
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0813
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,268
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,497
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0771
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,637
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590043,770
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,513
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,213
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,532
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,815
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,507
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,277
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0881
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0808
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,051
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0717
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  0914
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0924
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-24240919
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130871
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0886
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,271
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,786
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199395,695
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,503
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0844
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,380
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,285
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  51,980
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  0952
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,165
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,569
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-31840983
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,055
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,073
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0912
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0840
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0702
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0692
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0797
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0778
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0805
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0808
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,449
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,170
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,231
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0772
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0643
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0793
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0750
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0720
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0654
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0716
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0790
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0785
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0752
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0792
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0805
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0761
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0761
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0772
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0772
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0690
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0685
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0780
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0775
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0774
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0921
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0885
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0821
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0818
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0761
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,073
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516153,788
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0792
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,174
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0698
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0768
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0652
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0651
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0722
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,146
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0727
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0681
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0912
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0665
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0695
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,640
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...01,983
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0825
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0884
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  0941
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,609
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,171
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0834
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0752
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0737
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0684
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0699
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,076
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,490
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,367
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,705
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0895