UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 154,941 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,293
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 73,012
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5878
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5112,802
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...310,798
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,444
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,228
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,826
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,547
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,173
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,628
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,337
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,075
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,847
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,461
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,022
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,397
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146101,964
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,456
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,213
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,353
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,272
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,459
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,502
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-503,961
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,142
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,053
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0942
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,516
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,824
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,316
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,377
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,122
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,036
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,584
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,460
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,279
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,340
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0986
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0959
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,358
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,133
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,527
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,260
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,269
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,569
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,003
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0896
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,055
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0977
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,128
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,163
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1984
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,313
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,616
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,035
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,522
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  0993
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,062
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,833
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,011
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,115
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0906
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0918
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,104
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,604
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0946
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  0998
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0970
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,104
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,878
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,485
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,439
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,566
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,469
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0969
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,434
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153886,987
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,637
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,682
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,683
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,580
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,089
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0875
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537303,049
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,008
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,645
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  0996
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0859
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,073
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,186
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,519
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,282
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,315
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,110
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,136
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  02,098
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,246
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,039
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,150
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,867
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,804
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,287
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,210
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,263
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,437
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,448
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0920
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,280
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,168
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0918
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,630
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  0984
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0968
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,000
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0916
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,042
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,067
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0915
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630072,937
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,593
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,519
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,429
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,566
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,614
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,731
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,212
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0847
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0914
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0762
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0929
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0942
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,001
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0895
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0983
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0919
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0791
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0901
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0897
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0863
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0838
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,017
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0886
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0824
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,377
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,813
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,279
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,785
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,489
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,603
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,088
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,650
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,743
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,656
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,373
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,398
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,467
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,563
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,624
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0808
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0779
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0923
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0854
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0958
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0966
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0898
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0912
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0799
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0973
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0832
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0898
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0795
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0843
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0928
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0845
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0898
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0820
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0820
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,216
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,002
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0810
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0742
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0921
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0740
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0912
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0864
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0860
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0828
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,038
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,040
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0943
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0768
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0803
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0816
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0746
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,000
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0880
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0968
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0891
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0848
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0871
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0844
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0761
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0858
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0835
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0871
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0818
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0882
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0922
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0953
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,027
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0917
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0887
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0984
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0889
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0930
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0780
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0818
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0811
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,124
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0858
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0847
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0916
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0831
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0978
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0829
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0846
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,033
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0891
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,005
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0861
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0962
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0904
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0804
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,001
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0864
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0919
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0871
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0897
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0875
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0917
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0942
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,229
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0872
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,178
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,152
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,058
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,021
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,069
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,747
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  0988
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,172
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,146
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0880
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,025
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,093
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,412
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0961
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5959
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0874
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0761
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0943
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0845
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,021
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0885
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0858
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0863
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0901
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0903
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0856
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0770
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0914
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0830
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0835
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3859
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0908
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0869
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0901
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0814
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0898
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0936
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0961
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0783
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0787
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0831
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0728
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0823
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0869
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0849
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0844
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0832
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0939
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0920
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0778
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0730
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0818
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0930
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0857
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0826
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2830
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0861
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,003
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0794
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0839
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0931
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0927
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0936
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0934
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0780
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0864
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0841
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0757
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0810
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0962
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0830
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0753
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0854
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0883
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0874
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0905
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0775
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0937
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0972
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0940
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0747
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0858
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0818
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0898
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0876
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,427
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0935
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0839
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0846
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0858
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2767
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0714
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0777
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0868
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0760
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0841
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0936
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0812
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,249
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0888
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0848
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0880
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0798
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0796
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0984
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0825
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,432
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0795
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0745
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  0998
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0854
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0725
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0905
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0773
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0957
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0827
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0739
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0861
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,177
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0889
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0903
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0721
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0794
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0801
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0822
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0780
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0768
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5842
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0902
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0859
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0752
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0828
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0864
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0869
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1913
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0792
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0866
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0882
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0805
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0802
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0874
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0731
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0834
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0816
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0751
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0905
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0918
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0813
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0822
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0805
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0938
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0866
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0921
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,024
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0758
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0741
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  0996
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0846
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0901
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0862
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0893
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0870
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0771
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0783
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0799
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0833
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,022
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0827
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0885
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0793
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0760
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0824
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0752
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0916
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0799
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0839
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0829
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0786
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0749
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0918
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0872
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0924
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0787
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0833
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0947
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0899
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0878
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0739
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0893
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0739
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0799
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0931
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0849
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,005
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0849
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,225
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0881
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0786
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0751
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0836
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0781
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,444
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,068
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0793
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0848
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0828
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0806
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0866
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0826
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0812
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0816
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0869
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0854
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0871
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0767
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,001
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0926
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,000
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0880
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0869
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0755
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0778
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0767
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0921
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0839
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0890
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0749
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0772
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  0994
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0909
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5903
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0881
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0861
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0896
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0822
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0871
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0898
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0794
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0920
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0828
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0842
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0857
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0830
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0761
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0889
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0766
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0847
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0742
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0799
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0924
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0849
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0962
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0849
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0773
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0782
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,142
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0766
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0693
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0818
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0829
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0862
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0757
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0849
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0955
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,004
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0809
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0830
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0840
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0740
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0775
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0897
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0727
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0814
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0827
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1825
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0886
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,005
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0836
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0782
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0824
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0890
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0849
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0818
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0910
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0832
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0939
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0827
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0829
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0828
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0836
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0802
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0748
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,014
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0874
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0751
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,102
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0918
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0942
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0730
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0810
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0787
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0863
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0808
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,475
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0792
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0901
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0783
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0894
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0892
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0934
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0865
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0869
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,898
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,011
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,487
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,279
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0955
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0864
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0796
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,093
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  11,987
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,375
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0938
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0953
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,901
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,057
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,835
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0829
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0789
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,064
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,302
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0756
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,068
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0954
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0830
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0792
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0822
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,049
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0888
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0886
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0698
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0979
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0853
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0771
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170739
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560976
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710916
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0847
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1966
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0864
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0894
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0738
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0767
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0806
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0748
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0905
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0743
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0901
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0840
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0738
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0870
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0865
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,016
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0829
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0888
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,182
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0785
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0729
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0731
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0841
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0881
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0863
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0915
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0802
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0750
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0765
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0830
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0696
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0884
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0894
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0832
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0840
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0874
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0775
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0856
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0882
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0894
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0759
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0837
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0966
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0879
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0795
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0816
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,282
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,169
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0805
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,741
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,077
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,535
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0781
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-451,991
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,646
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,132
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,565
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,130
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560921
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0900
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,574
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,750
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0941
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,065
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-813,971
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,021
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,074
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0920
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600002,970
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0870
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0970
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,233
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,416
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170890
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0900
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0960
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,149
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,658
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0801
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0880
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0720
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0710
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0971
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0736
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,027
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,122
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0768
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,294
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0722
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0727
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0800
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0957
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,138
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,037
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0930
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,058
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,748
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,348
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,438
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,003
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,644
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,051
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0810
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0878
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,600
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,036
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,814
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,012
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,554
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0699
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,558
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,470
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0869
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,466
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,378
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,532
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,155
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0803
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,367
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,328
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0754
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,376
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,378
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,909
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,300
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,531
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,143
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0955
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,938
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,862
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,282
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,097
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0934
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0842
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,405
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,089
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,523
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,614
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,235
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,291
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,593
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0790
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,740
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0785
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,158
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,318
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,221
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,304
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0850
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0842
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0785
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0886
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0906
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,384
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,019
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,709
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,735
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,158
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0785
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,088
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,011
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,031
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0766
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0845
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0813
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0852
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0858
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830849
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0800
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0740
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,150
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0727
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0664
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0775
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0776
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0927
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,770
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0812
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,001
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0712
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0652
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,825
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,333
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,951
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,223
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0767
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  0985
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,434
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,082
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,553
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0793
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0794
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0745
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2966
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0676
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0847
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0690
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1783
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0751
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0853
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0786
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0824
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0860
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0900
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0828
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,827
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0661
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,181
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,591
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,501
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,118
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,560
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0736
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0722
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,495
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,251
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0913
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,152
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,007
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,072
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0977
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0904
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0846
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,612
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,138
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,671
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,421
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0965
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,703
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,666
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,105
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,523
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,023
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,400
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,047
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0779
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0736
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0790
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0805
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0792
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0738
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0816
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0669
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0894
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0946
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0883
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0858
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0767
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0729
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0655
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0734
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0832
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0731
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0785
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0688
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0803
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0774
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0769
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0707
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0714
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0799
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0779
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0737
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0818
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0880
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,108
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0756
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0744
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0847
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3967
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0746
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0786
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0811
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0979
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,116
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0763
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,323
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0786
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,850
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,895
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0837
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,229
876.  สมาคมเกษตรกร  0941
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,016
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,730
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0802
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,154
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,047
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0921
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0823
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0786
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0754
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0856
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,361
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,597
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0802
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,755
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,110
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,912
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,379
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,696
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,889
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,595
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,468
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0931
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0863
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,114
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0778
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  0981
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0979
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-24240983
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130919
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0966
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,426
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,966
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199396,094
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,827
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0904
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,436
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,358
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,100
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,014
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,242
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,811
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,027
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,125
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,144
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0962
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0894
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0750
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0741
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0851
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0812
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0853
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0848
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,573
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,219
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,388
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0802
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0676
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0831
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0785
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0690
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0753
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0821
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0824
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0798
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0843
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0849
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0827
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0788
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0811
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0801
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0732
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0731
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0822
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0817
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0808
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0961
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0934
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0863
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0857
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0793
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,126
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,319
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0827
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,249
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0735
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0817
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0688
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0676
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0771
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,192
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0781
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0733
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0965
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0703
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0744
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,679
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,212
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0864
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0926
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  0988
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,870
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,410
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0872
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0781
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0771
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0719
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0755
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,451
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,607
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,427
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,798
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0924
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410809
991.  สมาคมรวมใจคนพิการไทยผู้มีอาชีพค้าล็อตเตอรี่  087-662-19880909
992.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคลองสามวา  088-095-57820939
993.  สมาคมรวมกลุ่มเพื่อนคนพิการผู้มีอาชีพค้าสลากกินแบ่ง...