หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,583)
207K
29
facebook
google plus
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

ความเป็นมาของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่    YTEA: สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่   ก่อตั้ง: 11 ธันวาคม 2544 (ในนาม "ชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่")  

สมาคมส่งเสริมการรับช..

มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชิ้นส่วน (Subcontracting) และบริการ (Service) ให้มีความสามารถในการส่งออก การตลาด การขาย และการผลิตแบบมาตรฐานสากล

สมาคมส่งเสริมเทคโนโล..

ให้บริการด้านการจัดหลักสูตรการจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  ศุนย์เทียบปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม&nbs

สมาคมผู้ประกอบการพาณ..

ความเป็นมาของสมาคม           สืบเนื่องจากการการประชุม กลุ่ม E-Marketplace ในงาน Thailand ICT Alliance เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ใ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่..

ความเป็นมา         อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างช้านาน ทั้งในด้านมูลค่ารวมของตลา

สมาคมขนส่งสินค้าและโ..

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม   1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุป

สมาคมไทยผู้ประกอบธุร..

บริการเงินทุน จากกองทุนจากต่างประเทศ บริษัทในเครือธนาคารสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ บรรษัทประกันภัย และบริษัทจำกัดที่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุน

สมาคมการค้ามันสำปะหล..

ไม่มีรายละเอียด