UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 169,487 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,740
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 73,833
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  51,056
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5113,368
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...312,261
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,765
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,481
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  02,153
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,765
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,292
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,784
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,479
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,218
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  02,037
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,724
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,214
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,707
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,190
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,691
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,614
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,515
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,408
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,594
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,635
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,202
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,279
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,174
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  01,054
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,785
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,243
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,449
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,508
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,386
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,162
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,723
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,617
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,413
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,479
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,096
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,067
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,554
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,245
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,692
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,387
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,385
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,735
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,115
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  01,019
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,171
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,101
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,305
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,310
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,094
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,553
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,769
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,149
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,776
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,089
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,197
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630003,049
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,113
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,214
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   01,023
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  01,021
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,188
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,790
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,067
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,099
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,072
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,210
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  02,116
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,611
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,745
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,833
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,713
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,083
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,618
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153887,694
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,799
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,808
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,884
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,769
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,332
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0980
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,354
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,113
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,958
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,107
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  01,025
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,176
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,321
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,614
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,435
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,431
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,213
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,261
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  12,285
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,594
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,222
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,393
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  02,065
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845203,033
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,428
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,316
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,379
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,573
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,621
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  01,023
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,413
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,286
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  01,008
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,760
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,085
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,067
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,125
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  01,016
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,151
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,342
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  01,034
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,241
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,710
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,666
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,546
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,707
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,776
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,994
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,316
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0949
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  01,001
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0858
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  01,029
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,053
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,101
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0998
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,100
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  01,011
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0890
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  01,007
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0997
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0958
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0933
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,124
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0982
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0916
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,483
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  02,010
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,411
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,954
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,638
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,908
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,181
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,907
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,940
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,797
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,537
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,535
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,592
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,943
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,725
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0891
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0869
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  01,002
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0931
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,087
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,060
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  01,017
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  01,013
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0885
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,075
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0920
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0991
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0890
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0927
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  01,016
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0949
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0983
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0901
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0907
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,319
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,099
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0899
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0830
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,030
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0823
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0998
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0953
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0959
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0927
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,131
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,127
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  01,034
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0861
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0902
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0912
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0837
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,090
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0980
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,076
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0971
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0948
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0956
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0931
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0850
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0960
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0929
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0962
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0903
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0973
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,003
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,051
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,120
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0995
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0987
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,071
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0982
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  01,022
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0868
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0911
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0897
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,236
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0946
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0928
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0990
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0930
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,081
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0924
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0930
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,136
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0978
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,106
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0946
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,054
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0990
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0904
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,104
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0943
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  01,028
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0968
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,009
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0964
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  01,007
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  01,030
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,347
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0962
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,291
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,505
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,159
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,121
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,177
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,918
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,087
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,351
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,295
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0978
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,110
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,192
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,530
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,061
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  51,045
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0976
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0851
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,046
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0927
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,114
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0990
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0940
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0954
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0992
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0988
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0952
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0857
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  01,007
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0940
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0928
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3953
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0993
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0938
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0985
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0913
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0998
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,053
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,049
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0883
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0899
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0922
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0829
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0902
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0966
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0941
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0940
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0911
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  01,045
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  01,013
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0867
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0808
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0928
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  01,042
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0953
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0932
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2915
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0942
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,102
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0869
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0927
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  01,032
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0999
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  01,012
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,016
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0849
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0964
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0923
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0848
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0904
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,050
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0924
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0846
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0945
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0967
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0948
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0986
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0863
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  01,009
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,055
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,025
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0833
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0945
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0909
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0972
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0966
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,619
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  01,019
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0912
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0936
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0920
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2834
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0802
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0847
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0947
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0842
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0921
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  01,012
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0893
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,338
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0978
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0917
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0935
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0906
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0888
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,062
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0898
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,554
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0881
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0825
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,097
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0944
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0796
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0990
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0846
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  01,039
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0911
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0803
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0933
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,261
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0980
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0985
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0792
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0883
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0848
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0896
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0855
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0833
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5929
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0983
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0936
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0822
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0895
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0948
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0942
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1994
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0868
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0941
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0950
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0882
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0872
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0948
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0803
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0895
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0900
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0830
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0989
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  01,007
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0884
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0891
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0878
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  01,013
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0963
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  01,003
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,085
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0829
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0825
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,085
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0905
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0969
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0950
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0965
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0941
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0857
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0845
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0889
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0921
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,112
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0909
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0956
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0856
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0837
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0900
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0834
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0996
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0871
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0917
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0904
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0854
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0817
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0994
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0945
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  01,010
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0849
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0920
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,030
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0984
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0948
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0801
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0966
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0824
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0866
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  01,007
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0924
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,087
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0921
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,330
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0975
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0864
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0817
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0914
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0860
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,599
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,129
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0874
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0914
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0892
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0881
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0946
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0901
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0886
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0897
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0942
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0932
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0940
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0839
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,078
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  01,016
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,075
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0968
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0972
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0832
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0843
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0832
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,015
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0923
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0960
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0823
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0832
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,082
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0986
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5979
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0943
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0942
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0991
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0896
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0951
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0959
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0858
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0994
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0914
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0924
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0922
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0893
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0800
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0959
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0850
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0906
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0810
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0878
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  01,011
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0917
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  01,024
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0919
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0843
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0851
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,219
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0838
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0727
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0893
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0870
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0951
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0796
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0911
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  01,037
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,091
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0852
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0901
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0911
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0775
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0814
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0961
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0803
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0895
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0892
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1891
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0953
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,067
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0910
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0850
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0890
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0978
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0906
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0852
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0972
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0905
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  01,018
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0889
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0896
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0879
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0897
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0871
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0815
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,095
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0934
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0814
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,196
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0980
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  01,005
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0811
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0880
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0858
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0960
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0883
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,582
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0857
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0964
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0829
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0975
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0967
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  01,004
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0947
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0946
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  02,054
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,108
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,637
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,397
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  01,028
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0912
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0845
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,199
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,103
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,510
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0999
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  01,034
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  02,072
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,152
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,969
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0892
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0875
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,146
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,401
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0822
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,420
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  01,026
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0859
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0869
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0899
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,133
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0973
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0921
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0766
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  01,010
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0903
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0853
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170833
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,043
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710998
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0903
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  11,044
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0948
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0982
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0799
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0829
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0857
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0820
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0975
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0803
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0980
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0912
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0793
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0937
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0920
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,104
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0897
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0962
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,248
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0855
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0791
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0799
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0913
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0946
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0926
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0967
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0864
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0829
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0828
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0903
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0735
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0941
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0963
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0894
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0911
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0946
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0862
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0959
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0972
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0982
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0830
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0907
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,029
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0946
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0894
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0880
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,389
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,249
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0845
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,867
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,159
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,663
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0842
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,115
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,801
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,220
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,674
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,420
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560992
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0994
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,704
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-586,305
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  01,019
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,150
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,202
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,120
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,168
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  01,014
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600033,349
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0941
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,051
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,326
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,511
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170954
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0964
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,038
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,249
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,776
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0855
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0962
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0767
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0757
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  01,043
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0815
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,135
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,223
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0855
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,679
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0758
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0763
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0866
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,047
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,282
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,302
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0996
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,143
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,874
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,425
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,573
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,068
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,729
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,129
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0872
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0987
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,696
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,528
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,921
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,098
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,658
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0735
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,672
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,566
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0931
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,546
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,583
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,675
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,288
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0848
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,487
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,416
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0789
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,555
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,527
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,202
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,420
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,647
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,227
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  01,039
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,160
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218553,044
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,381
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,179
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  01,014
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0910
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,543
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,182
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,654
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,755
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,333
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,396
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,705
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0843
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,873
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0862
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,417
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,446
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,358
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,391
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0936
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0905
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0856
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0986
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0981
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,610
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,107
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,859
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,904
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,476
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0843
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,360
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,109
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,112
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0815
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0927
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0888
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0907
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0934
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830941
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0868
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0811
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,236
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0814
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0741
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0850
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0853
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  01,004
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,928
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0884
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,069
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0750
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0682
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  02,011
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,433
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,098
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,392
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0814
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,064
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,700
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,169
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,667
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0864
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0845
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0789
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  21,048
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0706
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0928
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0745
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1854
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0810
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0935
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0872
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0878
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0953
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0970
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0897
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,975
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0721
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,272
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,771
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,620
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,215
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,654
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0796
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0764
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,755
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,368
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0983
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,257
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,330
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,178
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,047
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0976
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0928
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,744
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,217
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,839
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,523
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  01,028
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,925
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,805
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,199
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,635
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,101
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,495
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,104
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0811
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0801
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0873
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0862
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0874
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0806
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0861
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0757
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0987
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0890
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,015
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0954
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0930
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0858
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0837
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0831
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0717
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0795
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0898
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0812
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0853
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0724
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0865
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0809
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0832
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0786
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0768
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0838
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0860
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0799
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0898
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0947
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,171
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0861
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0783
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0908
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  31,039
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0808
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0873
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0888
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,044
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,205
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0842
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,431
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0831
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  04,093
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  02,037
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0868
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,301
876.  สมาคมเกษตรกร  01,041
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,286
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,843
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0880
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,264
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,119
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0984
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0907
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0847
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0824
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0920
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,456
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,700
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0847
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,940
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,455
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,268
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,565
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,932
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,984
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,747
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,655
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  01,002
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0977
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,226
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0871
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,068
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,051
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,076
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130985
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,070
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,607
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,075
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199397,118
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  14,102
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0987
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,531
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,451
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,241
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,085
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,332
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  03,050
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,086
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,224
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,257
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,048
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0976
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0849
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0782
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0919
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0856
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0927
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0910
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,729
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,268
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,556
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0865
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0737
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0903
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0851
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0884
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0772
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0795
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0855
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0883
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0866
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0895
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0914
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0919
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0857
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0883
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0880
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0807
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0874
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0897
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0875
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,023
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0998
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0929
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0919
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0852
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,217
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,730
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0887
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,336
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0790
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0879
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0724
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0702
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0828
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,267
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0858
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0829
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,029
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0774
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0846
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,733
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,418
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0920
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0997
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,080
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  04,111
979.