หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization(1,581)
192K
29
twitter
google plus
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...52,235
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 74,526
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  51,323
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5113,969
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...313,983
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 54,108
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,849
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  02,535
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...02,043
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,493
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  02,002
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,685
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,425
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  02,342
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...54,287
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,478
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019905,218
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,493
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135354,006
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...35,130
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,756
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,607
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,779
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,821
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,624
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,465
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,361
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  01,237
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  03,138
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,607
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,680
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,723
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,841
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,392
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,993
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,844
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,650
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,699
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,251
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,279
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,916
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,417
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,956
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,574
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,576
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,979
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,296
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  01,179
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,350
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,281
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,603
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,520
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,252
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,851
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478502,021
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,325
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  23,123
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,273
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,408
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630003,298
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,285
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,386
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   01,182
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  01,193
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,354
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  13,064
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,395
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,259
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,261
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,406
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  02,466
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,830
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 03,049
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109902,049
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  23,039
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,269
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,865
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153888,577
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333102,040
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,990
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  02,197
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,981
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,648
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  01,137
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,799
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,294
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  54,363
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,289
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  01,208
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,352
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,507
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,788
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,636
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,634
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,415
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,451
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  12,575
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  65,078
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,456
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,777
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  02,341
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845203,442
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,615
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,506
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,527
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,756
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,868
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  01,170
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,647
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,484
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  01,175
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,971
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,276
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,253
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,276
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  01,178
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,338
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,700
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  01,230
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,667
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,874
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,869
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,756
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,912
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  02,019
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  54,366
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,505
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  01,098
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  01,149
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  01,015
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  01,193
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,215
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,264
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  01,194
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,268
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  01,169
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  01,063
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  01,188
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  01,191
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  01,112
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  01,073
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,300
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  01,143
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  01,094
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,687
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  02,295
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,629
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  02,202
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,874
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  73,294
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,335
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  33,261
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  03,299
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  02,028
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,747
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,770
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,769
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-656,403
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,902
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,050
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,009
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  01,166
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  01,076
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,258
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,244
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  01,172
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  01,183
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  01,044
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,259
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  01,073
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,127
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  01,051
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  01,090
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  01,199
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  01,165
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  01,136
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  01,080
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  01,073
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,507
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,289
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  01,070
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0984
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,202
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0981
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  01,160
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  01,115
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  01,121
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  01,080
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,322
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,281
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  01,211
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,032
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,104
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  01,067
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  01,010
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,247
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  01,155
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,242
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  01,115
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  01,113
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  01,116
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  01,105
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  01,009
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  01,129
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,113
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  01,138
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  01,081
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,152
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,174
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,247
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,307
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  01,175
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  01,184
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,218
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  01,154
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  01,186
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  01,031
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,082
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  01,095
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,399
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  01,096
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,100
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  01,155
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  01,202
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,236
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  01,081
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,079
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,352
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  01,157
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,294
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  01,105
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,249
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,159
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  01,080
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,283
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  01,107
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  01,173
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,127
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,158
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  01,128
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  01,173
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  01,204
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,545
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  01,146
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,468
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,961
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,342
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,308
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,354
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  02,161
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,261
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,652
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,513
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  01,128
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,272
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,361
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,717
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,234
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  51,192
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,132
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  01,007
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,222
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  01,075
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,283
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  01,181
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  01,100
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  01,141
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  01,142
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  01,153
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  01,132
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,011
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  01,155
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  01,114
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  01,071
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  31,103
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  01,136
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  01,096
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  01,146
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  01,057
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  01,163
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,218
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,187
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  01,045
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  01,078
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  01,103
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0990
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  01,091
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  01,136
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  01,108
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  01,124
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  01,085
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  01,235
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  01,195
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  01,013
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0965
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  01,082
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  01,206
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  01,114
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  01,109
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  21,094
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  01,110
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,269
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  01,019
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  01,076
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  01,231
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  01,140
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  01,174
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,159
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0998
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  01,131
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  01,102
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0994
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,067
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,220
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  01,095
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  01,003
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  01,106
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  01,158
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  01,085
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  01,151
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  01,028
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  01,187
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,207
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,179
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0999
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  01,090
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  01,059
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  01,134
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  01,136
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,851
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  01,172
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  01,068
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  01,094
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  01,088
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2986
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0959
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  01,019
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  01,102
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0989
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  01,092
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  01,164
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  01,053
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,479
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  01,145
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  01,056
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  01,076
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  01,071
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  01,056
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,219
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  01,029
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,733
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  01,022
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0975
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,251
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  01,098
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0963
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  01,187
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0993
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  01,193
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  01,084
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0967
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  01,065
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,432
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  01,128
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  01,138
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0941
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,026
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0953
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  01,039
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  01,006
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0992
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  51,078
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  01,132
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  01,126
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0984
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  01,066
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  01,113
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,107
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  11,170
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  01,025
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  01,098
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  01,081
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  01,033
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  01,012
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  01,093
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0945
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0977
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  01,059
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0989
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  01,148
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  01,203
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  01,055
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  01,045
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  01,041
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  01,170
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  01,139
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  01,165
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,180
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0972
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0973
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,228
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  01,067
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  01,115
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  01,105
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  01,104
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  01,091
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  01,005
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0998
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  01,058
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,098
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,270
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  01,055
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  01,110
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  01,014
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0993
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  01,030
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0978
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,328
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  01,018
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  01,081
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,075
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  01,007
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0963
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  01,143
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  01,075
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  01,182
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  01,022
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  01,078
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,182
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  01,122
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  01,093
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0928
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  01,100
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0960
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  01,003
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  01,163
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,079
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,241
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  01,067
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,488
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  01,123
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  01,014
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0979
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  01,057
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  01,013
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,774
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,248
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  01,023
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  01,058
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  01,019
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  01,024
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  01,102
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  01,064
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  01,027
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  01,048
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  01,085
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  01,070
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  01,128
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0987
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,217
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  01,181
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,223
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,112
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  01,114
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0974
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0972
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0986
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,159
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  01,089
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  01,114
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0946
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0982
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,237
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  01,133
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  51,148
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  01,078
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  01,091
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  01,145
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  01,043
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  01,109
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,090
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  01,034
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,167
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,063
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  01,065
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  01,066
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  01,024
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0892
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,114
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  01,027
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  01,042
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0952
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,025
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  01,160
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  01,054
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  01,160
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,091
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0982
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0947
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,357
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,001
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0822
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  01,033
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0947
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,079
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0903
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  01,078
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  01,196
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,243
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0937
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,069
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  01,057
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0861
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0915
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  01,117
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0971
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  01,053
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,035
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  11,029
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  01,117
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,218
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  01,064
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0982
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  01,042
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  01,114
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  01,075
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0963
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  01,123
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  01,034
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  01,161
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  01,065
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  01,045
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  01,053
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  01,039
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  01,003
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0962
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,233
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  01,074
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0957
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,331
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  01,132
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  01,158
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0958
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  01,039
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  01,007
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  01,114
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  01,027
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,746
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  01,018
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  01,124
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0906
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  01,128
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  01,125
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  01,134
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  01,098
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  01,109
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  02,302
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,251
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,907
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,610
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  01,155
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  01,005
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0924
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,351
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,338
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,753
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  01,144
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  01,176
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  02,381
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,320
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  03,180
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  01,032
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  01,017
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,444
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,583
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0963
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,964
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  01,172
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0991
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  01,032
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  01,046
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,300
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   01,151
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  01,013
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0922
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  01,091
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,061
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0987
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170977
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,190
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-417101,158
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  01,056
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  11,200
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,097
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  01,114
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0954
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  01,004
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0986
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0956
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,272
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0954
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  01,128
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  01,063
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0921
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   01,076
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  01,076
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,279
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  01,050
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  01,119
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,387
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  01,016
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0937
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0955
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  01,067
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  01,093
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  01,057
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  01,290
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  01,004
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0971
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0977
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  01,046
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0822
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  01,088
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  01,101
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  01,053
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   01,047
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  01,086
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,015
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  01,111
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,123
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  01,129
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0966
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  01,052
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,340
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  01,111
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,055
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   01,021
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,557
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,396
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0914
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  23,041
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,310
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,914
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0922
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,296
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  02,063
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,377
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,861
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,770
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-475601,159
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  01,162
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,919
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-587,091
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  01,195
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,302
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,498
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,315
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,366
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  01,147
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600033,801
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  01,098
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,230
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,488
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,693
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-541701,087
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  01,139
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,160
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,452
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,965
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0999
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  01,108
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0844
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0839
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  01,205
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0965
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,306
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,377
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  01,019
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4054,087
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0840
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0845
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  01,046
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,196
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,536
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,685
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  01,133
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,302
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911902,086
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,588
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,812
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,211
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,884
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,266
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  01,039
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  01,179
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,872
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-2642381910,214
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  02,111
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,279
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,848
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0824
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,879
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,748
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  01,095
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,738
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,873
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,925
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,494
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0943
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,706
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,607
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0871
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,715
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,805
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,671
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,591
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,805
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,396
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  01,204
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,496
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218553,337
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,587
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,334
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  01,165
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  01,072
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,801
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,342
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,894
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,956
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,508
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,620
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,855
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0937
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  02,082
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  01,016
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,871
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,678
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,551
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,578
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  01,064
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  01,050
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  01,009
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  01,123
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  01,132
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,954
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,284
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  02,097
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-353,178
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,873
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0920
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,758
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,287
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,258
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0891
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  01,075
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  01,069
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  01,052
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  01,081
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-20208301,072
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  01,030
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0949
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,414
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0968
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0888
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  01,012
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0999
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  01,170
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  12,109
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  01,027
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,221
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0820
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0774
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  02,291
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,598
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,311
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,653
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0890
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,205
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  44,040
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,311
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,871
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0996
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0993
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0874
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  21,197
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0767
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  01,079
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0896
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1992
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0965
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  01,098
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  01,015
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  01,017
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  01,087
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,127
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  01,047
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  02,151
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0873
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,462
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  03,030
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,836
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,404
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,819
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0940
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0838
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257804,037
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,563
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  01,110
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,451
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,681
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,380
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,156
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  01,137
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  01,078
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,957
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,364
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  02,046
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,691
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  01,189
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  03,342
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,996
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,360
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,822
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,227
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,669
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,262
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0894
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0958
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  01,024
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  01,005
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  01,027
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0952
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0969
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0918
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  01,126
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  01,047
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,153
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  01,088
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  01,073
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  01,004
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  01,002
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0979
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0876
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0947
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  01,049
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0972
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  01,003
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  01,009
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0893
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0998
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0920
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0923
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0940
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0997
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0946
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  01,049
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  01,070
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,322
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  01,036
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0856
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  01,034
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  31,180
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0945
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,019
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,036
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,191
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,344
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0982
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,613
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0911
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  04,386
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  02,229
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0936
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,463
876.  สมาคมเกษตรกร  01,203
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,580
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  52,104
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  01,027
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,431
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,268
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  01,122
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  01,056
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0983
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0975
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  01,062
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,632
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,891
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0929
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692312,319
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590045,002
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,675
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,814
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199903,285
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400502,165
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,943
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,925
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  01,164
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  01,144
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,398
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  01,032
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,248
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,217
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,301
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-111301,119
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,257
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,894
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,204
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199397,717
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  14,448
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  01,164
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,695
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,606
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,420
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,238
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,485
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  03,383
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,182
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,369
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,495
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,203
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  01,124
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0997
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0863
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  01,071
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0929
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  01,085
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  01,068
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,977
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,362
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,829
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  01,003
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0871
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  01,067
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  01,003
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  01,033
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0923
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0888
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0946
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  01,023
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  01,025
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0983
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,058
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  01,070
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0994
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  01,047
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  01,033
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0971
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0981
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  01,057
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,055
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,020
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,159
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  01,153
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,078
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,052
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0975
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,386
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516155,311
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,042
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,520
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0964
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  01,013
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0819
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0789
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0977
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,430
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  01,026
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0987
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,182
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0925
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,009
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,874
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,730
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,061
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,157
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,249
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  04,457
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,984
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  01,065
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  01,023
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0877
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0924
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0958
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556435,335
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,848
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,694
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  02,126
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  01,133
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410937
991.  สมาคมรวมใจคนพิการไทยผู้มีอาชีพค้าล็อตเตอรี่  087-662-198801,125
992.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคลองสามวา  088-095-578201,151
993.  สมาคมรวมกลุ่มเพื่อนคนพิการผู้มีอาชีพค้าสลากกินแบ่ง...  51,449
994.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  02-255-333501,285
995.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส...  087-823-221501,208
996.  สมาคมการค้าสลากคนพิการและงานหัตถกรรมฝีมือคนพิการแล...  0921
997.  สมาคมการค้าและการลงทุนไทย-อิรัก  02-424-916301,671
998.  สมาคมรวมเพื่อนผู้พิการผู้ค้าสลากกินแบ่ง  0857
999.  สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย  02-515-002251,627
1000.  สมาคมการค้าเพื่อนผู้ผลิตป้ายโฆษณาไทย  02-553-0836132,975
1001.  สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย  02-361-111153,790
1002.  สมาคมผุู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย  02-279-170602,840
1003.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพคนพิการค้าสลาก  081-998-844501,075
1004.  สมาคมคนพิการค้าสลากเคหะร่มเกล้า  01,145
1005.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหันคา  084-178-160401,108
1006.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากเทพเทวา  0956
1007.  สมาคมอาเซี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ  01,492
1008.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเดิมบาง  081-196-511511,587
1009.  สมาคมมิตรแท้คนพิการค้าสลาก  083-587-565101,033
1010.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากรายย่อย  01,072
1011.  สมาคมร่วมใจผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0959
1012.  สมาคมส่งเสริมอาชีพและผู้ด้อยโอกาสค้าสลากคำน้อย  01,038
1013.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้มีรายได้น้อย  0957
1014.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหัวตะพาน  01,024
1015.  สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติ 02-747-7778 52,283
1016.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,275
1017.  สมาคมอาชีพการค้าสลากคนพิการและญาติ  01,018
1018.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,000
1019.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอ...  01,143
1020.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากผู้พิการและมีรายได้น้อย  01,043
1021.  สมาคมก้าวหน้าค้าสลากไทย  01,169
1022.  สมาคมพัฒนาธุรกิจเกษตรไทย  01,512
1023.  สมาคมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสค้าสลากรายย่อย  0997
1024.  สมาคมชาวนาข้าวไทย  081-658-039903,592
1025.  สมาคมผู้มีรายได้น้อยรายย่อยค้าสลาก  01,251
1026.  สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสห้วยกรดค้าสลาก  01,207
1027.  สมาคมคนพิการผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,037
1028.  สมาคมร่วมใจพัฒนาอาสาคนพิการค้าสลาก  01,040
1029.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกลุ่มรากหญ้า  01,032
1030.  สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย 086-627-9998...63,246
1031.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากรายย่อยคนพิการ  0789
1032.  สมาคมร่วมใจคนพิการม่วงสามสิบค้าสลาก  0952
1033.  สมาคมส่งเสริมคนพิการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,042
1034.  สมาคมลัดดาวัลย์ค้าสลาก   0945
1035.  สมาคมกะรัตผู้ประกอบการค้าสลาก  0909
1036.  สมาคมการค้าสลากจันทร์อิ่ม  01,140
1037.  สมาคมการค้าสลากลืออำนาจ  0924
1038.  สมาคมการค้าสลากเมืองกรุง  0938
1039.  สมาคมบรรจงค้าสลากสร้างเสริมอาชีพ  0836
1040.  สมาคมชฎาแก้วค้าสลากตาขัน  0906
1041.  สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน  02-548-325852,357
1042.  สมาคมผู้ค้าสลากพัฒนา  01,066
1043.  สมาคมคนพิการค้าสลากพยัคฆภูมิพิสัย  01,041
1044.  สมาคมคนพิการรวมใจค้าสลากไทย  0981
1045.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการผู้ค้าสลากไทย 2010  02-961-541751,245
1046.  สมาคมทองไทยพัฒนาอาชีพค้าสลากหนองจอก  01,174
1047.  สมาคมคนพิการศรีเมืองใหม่ค้าสลาก  0966
1048.  สมาคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,009
1049.  สมาคมสร้างงานคนพิการค้าสลาก  0910
1050.  สมาคมเพื่อนคนพิการอาชีพค้าสลาก  0933
1051.  สมาคมการค้าสลากร่วมกัน  01,022
1052.  สมาคมส่งเสริมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,105
1053.  สมาคมผู้ประกอบการอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,079
1054.  สมาคมเดชาพัฒนาอาชีพบ้านค่ายค้าสลาก  01,035
1055.  สมาคมฟื้นฟูคนพิการค้าสลาก  01,096
1056.  สมาคมเสริมสร้างผู้พิการค้าสลาก  0994
1057.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการไพรบึง  0999
1058.  สมาคมวิวัฒน์คนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0948
1059.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการและญาติค้าสลาก  01,086
1060.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการค้าสลากก่ำแก้ว  01,039
1061.  สมาคมรวมใจเพื่อนกันค้าสลาก  01,021
1062.  สมาคมการค้าสลากรวมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0998
1063.  สมาคมสีหบดีการค้าสลาก  01,059
1064.  สมาคมรวมพลังคนยากค้าสลาก  01,047
1065.  สมาคมคนพิการและญาติค้าสลาก  0835
1066.  สมาคมฝึกอาชีพคนพิการและผู้ค้าสลากสตึก  21,066
1067.  สมาคมพัฒนาและอาชีพคนพิการค้าสลากน้ำยืน  81,343
1068.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจเพื่อการส่งออกไทย  02-192-188101,508
1069.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหมอดวนค้าสลาก  01,135
1070.  สมาคมพัฒนาค้าสลากคนพิการ  01,041
1071.  สมาคมอาชีพเสริมการค้าสลาก  01,279
1072.  สมาคมนิมิตรใหม่รวมการค้าสลาก  0927
1073.  สมาคมลาดกระบังการค้าสลาก  0998
1074.  สมาคมคนพิการสองต้นนุ่นค้าสลาก  0915
1075.  สมาคมค้าสลากรวมญาติ  0837
1076.  สมาคมการค้าสลากเงินชุ่ม  0869
1077.  สมาคมโชครดานนท์ค้าสลาก  01,693
1078.  สมาคมการค้าสลากบัวขาว  0767
1079.  สมาคมบุญโสมการค้าสลาก  0784
1080.  สมาคมผู้พิการคำโพนค้าสลาก  01,034
1081.  สมาคมศรแดงส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  01,051
1082.  สมาคมส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,081
1083.  สมาคมค้าสลากพลังคนพิการ  01,007
1084.  สมาคมจิราพรอาชีพค้าสลาก  01,168
1085.  สมาคมคนพิการและผู้สูงอายุขามใหญ่ค้าสลาก  01,143
1086.  สมาคมการค้าสลากสร้อยฟ้า  01,209
1087.  สมาคมพลังใจปากน้ำค้าสลาก  0846
1088.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสค้าสลากบ้านดอน  01,018
1089.  สมาคมวงศ์สัมพันธ์คนพิการค้าสลากไทย  01,006
1090.  สมาคมคนพิการเสรีไทยผู้ค้าล็อตเตอรี่  01,092
1091.  สมาคมอนุรักษ์อาชีพการค้าสลากคนพิการไทย  01,031
1092.  สมาคมจุฑามาศค้าสลากและผู้มีรายได้น้อย  0809
1093.  สมาคมรวมญาติและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,097
1094.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการเขมราฐ  0951
1095.  สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน  081-812-742701,734
1096.  สมาคมคนพิการอาชีพตัวแทนค้าสลาก