UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 149,936 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,155
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 72,754
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5803
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5112,566
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...310,089
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,332
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,138
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,721
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,459
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,139
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,596
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,296
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,035
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,789
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,365
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  21,948
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019903,825
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146101,911
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,376
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,063
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,289
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,217
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,400
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,451
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-503,871
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,103
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,010
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0905
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,034
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,676
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,270
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,320
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  03,991
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,007
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,533
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,418
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,237
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,295
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0954
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0929
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,282
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,101
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,460
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,225
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,238
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,515
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  0979
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0862
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,013
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0945
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,068
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,118
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1959
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,220
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,559
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,008
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,405
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  0966
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,038
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,758
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  0981
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,084
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0888
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0892
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,076
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,526
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0909
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  0967
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0940
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,069
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,814
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,445
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,295
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,508
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,404
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0924
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,389
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153886,712
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,590
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,637
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,617
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,511
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,031
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0852
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537302,943
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  0985
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,488
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  0980
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0842
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,038
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,136
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,486
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,242
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,268
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,082
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,106
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  02,030
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,104
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  01,991
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,059
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,809
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,715
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,245
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,183
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,233
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,398
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,393
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0892
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,220
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,130
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0892
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,568
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  0961
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0943
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  0969
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0892
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,003
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  02,962
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0886
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630072,811
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,552
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,470
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,388
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,516
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,560
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,645
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,181
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0819
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0885
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0734
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0896
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0908
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  0972
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0860
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0951
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0891
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0771
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0875
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0872
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0831
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0811
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  0992
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0863
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0801
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,347
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,732
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,231
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,729
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,442
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,526
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,066
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,533
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,658
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,616
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,323
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,354
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,436
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,390
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,592
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0786
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0765
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0904
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0840
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0936
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0943
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0875
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0813
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0775
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0953
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0812
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0869
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0777
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0821
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0907
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0824
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0877
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0800
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0791
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,183
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  0976
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0793
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0722
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0893
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0717
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0894
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0846
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0844
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0803
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,015
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,008
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0914
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0744
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0782
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0790
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0729
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  5980
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0858
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0945
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0882
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0820
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0850
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0824
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0744
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0836
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0815
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0848
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0795
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0861
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0901
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0934
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  0998
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0895
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0867
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0963
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0864
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0902
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0761
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0790
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0785
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,096
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0838
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0830
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0902
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0792
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0956
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0802
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0826
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,004
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0869
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  0979
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0844
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0937
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0886
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0787
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  0983
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0846
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0898
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0845
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0876
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0843
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0904
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0929
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,189
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0844
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,150
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  84,998
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,025
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  0984
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,043
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,683
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  0960
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,110
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,088
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0866
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  0998
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,067
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,376
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0934
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5942
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0853
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0737
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0923
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0829
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   0990
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0862
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0843
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0842
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0878
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0880
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0837
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0751
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0899
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0810
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0820
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3838
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0889
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0848
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0887
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0785
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0868
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0910
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0941
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0771
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0760
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0809
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0711
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0805
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0844
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0834
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0827
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0808
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0915
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0893
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0757
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0720
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0783
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0899
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0833
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0795
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2803
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0833
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  0979
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0781
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0819
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0910
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0914
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0907
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0901
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0761
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0837
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0825
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0735
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0779
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0938
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0802
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0737
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0837
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0852
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0848
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0882
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0759
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0916
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0951
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0922
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0719
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0835
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0798
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0885
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0851
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,341
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0907
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0823
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0829
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0837
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2747
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0693
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0761
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0851
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0743
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0819
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0912
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0787
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,210
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0868
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0823
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0864
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0778
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0777
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0970
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0807
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,391
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0786
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0731
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  0973
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0831
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0712
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0888
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0762
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0942
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0799
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0723
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0851
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,149
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0869
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0884
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0710
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0778
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0783
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0810
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0760
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0748
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5832
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0882
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0842
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0738
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0813
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0848
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0854
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1898
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0773
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0850
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0866
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0790
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0788
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0855
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0714
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0819
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0789
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0732
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0879
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0891
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0792
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0794
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0789
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0915
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0849
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0895
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,003
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0747
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0726
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  0975
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0827
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0881
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0843
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0879
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0854
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0732
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0764
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0777
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0811
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,002
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0819
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0865
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0773
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0746
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0801
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0736
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0903
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0779
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0827
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0803
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0770
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0731
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0901
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0860
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0903
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0773
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0810
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0934
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0877
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0866
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0717
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0876
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0729
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0776
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0909
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0824
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  0983
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0828
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,187
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0859
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0761
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0742
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0820
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0764
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,417
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,054
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0767
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0828
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0814
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0782
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0855
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0810
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0789
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0794
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0855
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0841
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0851
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0749
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  0981
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0900
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  0979
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0861
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0850
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0743
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0762
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0751
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0901
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0827
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0874
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0733
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0762
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  0971
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0889
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5889
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0860
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0844
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0871
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0799
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0852
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0879
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0783
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0904
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0799
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0830
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0839
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0806
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0745
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0871
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0750
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0830
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0718
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0782
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0902
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0832
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0944
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0829
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0757
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0766
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,124
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0757
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0679
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0799
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0815
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0845
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0745
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0832
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0933
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0988
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0796
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0812
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0823
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0729
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0766
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0877
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0712
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0791
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0812
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1802
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0869
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  0990
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0828
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0761
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0807
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0870
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0838
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0801
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0896
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0823
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0917
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0815
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0814
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0814
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0825
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0783
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0734
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  0998
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0862
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0739
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,078
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0906
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0924
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0716
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0793
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0772
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0833
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0789
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,444
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0767
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0890
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0767
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0863
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0873
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0915
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0839
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0851
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,831
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  0994
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,432
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,244
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0928
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0833
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0778
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,060
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  11,928
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,325
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0912
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0938
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,854
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,033
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,792
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0815
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0776
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,044
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,273
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0747
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...23,917
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0938
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0821
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0776
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0805
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,032
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0871
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0876
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0679
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0967
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0840
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0764
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170723
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560958
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710899
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0835
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1949
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0836
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0876
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0722
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0744
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0794
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0733
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0886
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0724
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0886
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0817
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0724
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0851
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0854
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,000
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0807
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0869
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,154
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0764
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0718
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0719
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0821
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0859
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0843
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0898
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0789
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0732
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0744
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0818
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0680
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0869
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0874
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0806
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0822
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0858
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0756
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0835
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0867
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0881
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0744
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0813
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0951
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0860
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0772
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0796
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,258
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,149
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0794
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,679
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,055
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,490
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0760
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-451,951
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,587
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,107
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,527
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,077
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560911
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0887
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,539
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,554
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0915
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,041
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-813,859
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  0993
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,048
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0905
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600002,878
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0860
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0934
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,206
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,384
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170878
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0880
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0939
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,113
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,628
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0787
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0865
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0705
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0696
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0950
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0721
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,000
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,091
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0741
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,165
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0710
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0717
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0788
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0944
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,086
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...52,960
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0915
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,021
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,708
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,317
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,405
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  0986
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,625
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,033
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0797
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0848
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,566
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238158,864
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,777
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   0988
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,520
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0689
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,525
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,437
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0853
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,445
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,285
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,484
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,120
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0782
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,331
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,298
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0741
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,308
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,332
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,486
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,262
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,497
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,120
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0927
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,859
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,809
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,253
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,070
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0916
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0824
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,362
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,064
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,494
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,572
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,209
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,253
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,548
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0777
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,699
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0768
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,055
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,281
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,167
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,282
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0832
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0824
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0772
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0867
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0890
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,288
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,006
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,647
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,677
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,066
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0772
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,004
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-6260270982
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,005
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0745
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0825
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0797
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0838
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0830
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830822
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0780
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0716
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,127
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0706
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0649
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0752
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0762
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0908
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,723
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0802
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  0990
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0703
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0642
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,708
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,293
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,899
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,165
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0755
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  0964
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,355
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,060
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,482
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0782
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0780
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0729
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2947
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0668
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0831
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0679
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1768
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0740
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0836
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0771
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0803
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0843
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0886
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0814
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,782
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0654
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,151
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,538
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,456
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,086
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,534
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0725
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0706
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,369
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,219
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0898
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,115
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  03,896
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,039
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0955
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0877
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0815
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,567
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,112
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,629
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,393
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0951
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,614
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,619
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,080
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,474
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,007
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,370
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,027
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0767
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0723
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0778
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0795
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0784
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0721
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0800
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0657
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0878
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0795
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0922
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0864
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0841
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0785
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0749
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0712
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0647
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0717
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0713
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0773
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0676
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0783
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0763
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0749
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0689
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0700
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0787
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0759
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0720
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0806
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0857
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,093
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0739
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0733
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0837
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3949
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0732
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0767
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0791
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0967
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,093
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0746
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,292
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0768
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,717
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,837
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0827
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,215
876.  สมาคมเกษตรกร  0924
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  82,937
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,686
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0785
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,121
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,025
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0899
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0805
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0769
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0735
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0841
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,334
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,562
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0792
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,701
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590043,964
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,750
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,309
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,646
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,856
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,560
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,393
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0912
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0840
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,092
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0744
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  0954
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0960
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-24240961
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130901
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0926
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,353
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,896
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199395,927
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,710
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0875
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,416
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,326
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,059
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  0991
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,206
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,728
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,009
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,094
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,106
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0941
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0873
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0736
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0722
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0830
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0801
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0834
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0834
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,529
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,200
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,304
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0792
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0665
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0817
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0774
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0751
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0676
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0743
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0812
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0808
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0821
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0829
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0802
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0780
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0798
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0791
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0714
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0711
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0806
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0799
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0793
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0947
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0916
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0845
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0840
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0782
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,113
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,132
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0813
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,217
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0726
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0801
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0674
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0669
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0747
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,169
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0759
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0713
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0941
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0689
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0726
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,666
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,142
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0851
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0911
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  0973
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,749
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,319
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0852
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0764
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0762
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0708
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0728
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,304
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,562
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,401
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,757
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0913
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410801
991. </