UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 164,178 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,565
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 73,534
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  51,016
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5113,209
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...311,806
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,667
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,401
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  02,051
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,701
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,258
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,737
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,432
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,176
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,983
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,634
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,152
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,597
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,117
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,620
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,496
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,466
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,374
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,559
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,588
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,124
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,246
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,139
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  01,022
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,716
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,130
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,412
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,473
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,292
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,135
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,688
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,577
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,376
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,431
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,063
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,047
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,495
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,215
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,648
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,347
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,350
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,690
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,082
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0977
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,134
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,063
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,251
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,261
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,057
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,477
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,735
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,113
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,704
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,070
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,158
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,985
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,083
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,187
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0994
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0992
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,168
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,725
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,032
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,071
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,041
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,179
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  02,036
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,578
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,668
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,763
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,637
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,053
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,563
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153887,439
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,739
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,769
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,813
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,706
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,261
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0955
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,242
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,088
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,843
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,080
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0996
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,146
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,281
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,585
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,380
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,393
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,183
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,220
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  12,223
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,469
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,161
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,310
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  02,000
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,956
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,384
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,275
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,339
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,531
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,571
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0999
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,370
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,256
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0987
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,720
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,060
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,032
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,092
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0993
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,116
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,258
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  01,001
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,172
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,675
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,623
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,514
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,674
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,731
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,925
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,285
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0926
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0972
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0834
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  01,007
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,028
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,076
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0965
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,056
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0983
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0868
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0978
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0965
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0935
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0903
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,088
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0945
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0891
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,456
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,943
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,369
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,897
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,589
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,815
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,156
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,834
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,875
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,756
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,497
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,498
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,553
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,832
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,695
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0862
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0840
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0979
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0903
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,059
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,028
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0981
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0980
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0860
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,038
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0894
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0961
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0856
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0898
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0992
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0913
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0960
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0877
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0879
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,279
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,078
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0871
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0804
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0993
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0794
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0973
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0921
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0929
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0879
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,105
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,099
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  01,009
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0838
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0873
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0884
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0809
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,059
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0954
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,036
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0942
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0918
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0929
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0910
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0822
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0921
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0899
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0938
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0876
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0941
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0977
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,023
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,091
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0976
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0950
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,045
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0955
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  01,000
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0849
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0883
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0874
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,202
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0916
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0899
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0964
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0908
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,050
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0896
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0910
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,107
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0951
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,079
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0915
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,023
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0963
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0878
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,070
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0920
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0998
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0940
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0972
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0937
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0976
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  01,011
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,318
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0935
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,251
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,385
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,129
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,086
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,140
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,855
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,066
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,290
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,257
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0948
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,085
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,158
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,493
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,032
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  51,016
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0949
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0823
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,014
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0903
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,083
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0960
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0915
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0927
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0959
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0965
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0923
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0832
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0972
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0901
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0903
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3921
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0974
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0919
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0954
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0882
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0962
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,014
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,021
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0850
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0869
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0891
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0804
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0886
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0941
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0914
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0915
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0891
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  01,012
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0986
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0841
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0786
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0886
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  01,003
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0928
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0894
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2894
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0921
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,070
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0847
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0903
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  01,002
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0974
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0990
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0996
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0831
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0932
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0899
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0812
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0877
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,026
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0894
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0809
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0916
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0942
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0923
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0956
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0833
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0986
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,022
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0992
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0799
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0916
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0871
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0942
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0933
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,561
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0985
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0884
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0907
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0900
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2813
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0769
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0823
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0917
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0817
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0890
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0979
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0869
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,309
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0952
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0894
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0919
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0865
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0866
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,034
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0873
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,516
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0858
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0793
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,055
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0916
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0777
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0959
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0817
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  01,009
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0878
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0779
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0904
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,241
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0947
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0960
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0763
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0855
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0835
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0862
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0830
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0812
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5899
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0951
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0911
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0797
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0869
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0920
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0917
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1963
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0842
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0918
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0926
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0853
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0846
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0922
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0780
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0875
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0878
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0800
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0953
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0979
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0865
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0875
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0854
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0989
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0938
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0975
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,062
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0802
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0790
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,050
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0886
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0945
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0919
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0947
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0916
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0829
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0824
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0866
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0897
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,081
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0883
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0936
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0836
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0810
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0877
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0810
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0969
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0840
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0891
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0878
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0827
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0791
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0970
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0922
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0975
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0829
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0895
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,003
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0959
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0928
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0781
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0943
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0795
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0845
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0974
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0905
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,064
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0897
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,296
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0945
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0843
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0796
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0892
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0832
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,532
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,104
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0851
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0894
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0870
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0858
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0915
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0874
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0858
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0872
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0918
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0906
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0913
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0816
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,051
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0986
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,048
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0942
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0936
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0805
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0821
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0808
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0982
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0891
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0933
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0800
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0813
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,049
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0959
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5949
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0927
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0912
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0958
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0868
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0917
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0933
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0838
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0969
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0889
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0890
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0905
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0874
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0785
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0929
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0821
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0888
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0784
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0845
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0979
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0892
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  01,007
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0894
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0811
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0832
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,189
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0811
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0710
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0873
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0856
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0919
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0784
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0883
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  01,007
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,055
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0837
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0878
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0893
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0761
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0803
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0944
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0776
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0866
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0868
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1865
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0929
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,043
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0891
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0821
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0867
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0952
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0886
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0839
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0946
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0880
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0991
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0864
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0872
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0860
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0881
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0855
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0788
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,063
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0909
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0791
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,167
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0951
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0984
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0776
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0863
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0830
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0920
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0858
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,544
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0832
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0935
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0809
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0950
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0934
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0980
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0920
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0924
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  02,004
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,071
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,587
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,354
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  01,000
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0895
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0826
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,165
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,066
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,467
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0979
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  01,008
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  02,017
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,124
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,931
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0872
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0843
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,115
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,364
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0794
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,306
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0998
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0846
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0840
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0871
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,103
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0937
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0906
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0743
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0999
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0877
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0823
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170816
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,018
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710969
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0882
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  11,016
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0913
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0959
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0779
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0810
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0835
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0794
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0946
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0784
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0949
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0879
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0769
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0915
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0899
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,076
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0865
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0938
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,229
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0836
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0775
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0777
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0889
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0918
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0903
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0942
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0846
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0803
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0807
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0879
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0726
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0916
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0941
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0875
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0881
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0919
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0833
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0924
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0944
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0955
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0800
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0881
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,010
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0921
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0858
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0859
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,352
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,218
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0831
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,823
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,130
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,619
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0822
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,069
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,751
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,192
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,638
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,271
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560967
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0953
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,658
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-586,098
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0991
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,124
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,117
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,083
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,139
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0982
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600033,186
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0914
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,025
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,293
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,482
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170930
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0936
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,000
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,212
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,738
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0835
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0937
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0754
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0736
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  01,011
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0783
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,086
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,183
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0821
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,555
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0746
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0748
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0834
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,018
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,234
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,226
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0968
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,115
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,835
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,403
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,513
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,034
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,699
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,103
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0849
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0955
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,664
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,355
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,885
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,062
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,620
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0717
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,633
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,536
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0911
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,516
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,519
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,626
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,230
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0835
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,446
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,385
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0775
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,501
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,468
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,091
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,373
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,604
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,203
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  01,015
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,077
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,981
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,348
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,155
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0990
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0882
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,492
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,148
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,607
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,704
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,301
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,361
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,674
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0824
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,819
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0826
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,322
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,406
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,318
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,361
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0906
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0885
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0828
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0959
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0950
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,533
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,082
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,809
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,844
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,343
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0816
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,244
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,079
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,090
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0803
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0906
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0864
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0884
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0910
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830908
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0839
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0779
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,207
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0781
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0716
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0824
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0829
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0975
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,875
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0852
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,046
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0733
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0670
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,938
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,396
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,048
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,322
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0797
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,033
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,614
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,143
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,626
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0841
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0827
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0769
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  21,018
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0696
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0896
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0719
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1828
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0787
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0912
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0843
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0858
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0923
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0949
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0875
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,914
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0704
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,241
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,711
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,574
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,184
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,624
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0779
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0750
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,654
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,332
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0958
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,220
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,232
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,144
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,021
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0946
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0899
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,700
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,188
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,781
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,488
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  01,003
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,859
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,756
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,169
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,597
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,073
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,460
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,088
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0799
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0844
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0838
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0842
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0785
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0845
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0727
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0958
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0865
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0992
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0934
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0903
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0830
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0815
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0803
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0694
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0775
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0876
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0785
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0824
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0706
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0842
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0795
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0814
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0752
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0751
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0826
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0834
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0772
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0867
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0925
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,152
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0827
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0764
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0886
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  31,012
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0789
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0842
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0861
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,016
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,170
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0813
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,386
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0814
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  04,002
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,991
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0856
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,275
876.  สมาคมเกษตรกร  01,008
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,170
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,802
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0848
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,222
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,093
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0964
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0879
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0827
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0799
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0900
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,430
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,667
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0829
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,879
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,359
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,148
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,491
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,853
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,952
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,702
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,587
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0983
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0938
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,189
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0842
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,048
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,027
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,047
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130967
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,029
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,552
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,033
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199396,844
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,995
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0958
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,498
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,423
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,190
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,069
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,296
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,958
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,068
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,196
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,213
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,011
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0952
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0817
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0770
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0898
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0835
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0906
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0888
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,677
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,245
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,477
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0847
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0722
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0882
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0829
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0861
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0732
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0843
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0861
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0842
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0880
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0885
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0895
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0831
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0857
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0857
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0783
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0857
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0872
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0848
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,002
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0971
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0910
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0894
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0835
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,184
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,614
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0862
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,308
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0768
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0863
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0712
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0693
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0805
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,243
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0838
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0791
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,007
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0745
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0805
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,712
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,343
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0898
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0964
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,042
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  04,015
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเ