UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 152,614 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,235
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 72,886
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5831
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5112,700
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...310,352
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,390
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,176
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,778
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,499
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,150
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,610
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,315
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,055
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,819
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,415
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  21,982
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,272
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146101,933
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,418
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,142
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,317
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,248
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,431
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,470
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-503,917
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,121
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,026
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0923
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,416
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,764
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,292
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,346
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,050
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,018
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,552
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,433
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,261
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,316
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0968
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0938
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,318
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,115
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,496
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,242
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,247
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,534
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  0983
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0879
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,033
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0961
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,090
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,138
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1970
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,261
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,586
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,021
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,461
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  0975
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,044
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,797
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  0989
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,095
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0891
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0904
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,085
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,565
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0928
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  0980
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0949
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,087
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,846
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,465
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,395
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,528
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,435
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0946
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,410
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153886,870
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,612
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,660
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,641
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,552
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,055
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0860
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537303,003
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  0991
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,566
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  0987
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0846
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,056
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,158
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,503
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,262
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,292
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,089
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,116
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  02,068
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,189
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,018
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,103
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,835
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,764
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,265
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,195
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,247
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,417
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,413
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0901
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,251
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,148
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0904
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,606
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  0970
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0954
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  0977
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0901
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,022
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,006
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0895
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630072,879
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,571
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,491
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,410
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,537
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,584
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,692
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,196
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0831
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0896
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0746
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0910
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0922
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  0982
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0875
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0965
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0903
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0778
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0887
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0877
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0848
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0820
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,004
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0872
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0810
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,360
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,780
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,256
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,754
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,467
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,563
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,077
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,601
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,700
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,633
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,340
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,373
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,447
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,467
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,609
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0798
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0768
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0913
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0847
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0947
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0953
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0886
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0899
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0786
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0961
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0817
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0887
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0785
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0833
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0916
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0835
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0887
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0812
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0812
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,198
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  0990
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0802
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0729
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0907
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0725
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0901
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0855
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0849
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0813
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,025
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,031
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0928
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0758
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0792
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0804
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0738
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  5989
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0869
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0956
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0887
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0835
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0859
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0836
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0749
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0847
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0823
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0860
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0807
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0873
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0911
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0942
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,013
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0909
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0874
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0973
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0870
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0912
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0771
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0807
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0799
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,109
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0849
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0838
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0909
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0812
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0969
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0812
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0837
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,020
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0881
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  0993
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0853
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0952
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0893
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0794
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  0990
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0852
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0908
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0858
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0888
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0859
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0910
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0934
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,213
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0853
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,162
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,082
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,042
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,000
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,053
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,724
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  0972
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,145
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,129
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0873
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,010
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,085
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,396
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0950
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5954
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0867
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0748
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0934
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0838
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,013
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0874
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0852
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0855
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0886
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0891
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0846
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0759
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0908
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0821
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0827
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3847
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0898
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0861
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0894
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0796
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0886
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0921
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0952
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0779
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0771
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0821
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0718
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0815
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0854
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0841
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0836
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0823
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0926
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0907
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0765
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0723
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0802
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0915
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0848
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0811
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2817
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0851
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  0990
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0787
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0829
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0920
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0919
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0924
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0922
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0775
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0851
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0829
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0747
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0795
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0948
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0817
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0746
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0845
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0866
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0866
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0897
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0767
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0927
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0962
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0931
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0737
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0844
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0808
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0889
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0862
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,379
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0924
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0833
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0838
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0847
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2755
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0706
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0767
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0856
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0750
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0830
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0924
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0798
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,239
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0874
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0835
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0872
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0789
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0785
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0975
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0812
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,412
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0789
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0736
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  0985
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0842
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0718
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0896
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0765
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0952
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0812
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0730
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0857
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,165
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0880
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0892
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0715
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0784
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0793
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0815
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0769
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0760
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5837
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0891
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0849
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0747
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0816
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0856
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0862
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1907
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0781
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0861
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0876
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0796
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0793
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0864
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0725
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0826
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0807
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0742
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0889
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0901
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0803
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0805
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0797
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0927
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0854
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0907
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,016
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0753
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0732
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  0985
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0837
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0894
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0855
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0887
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0859
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0758
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0775
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0787
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0827
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,009
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0821
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0876
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0782
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0750
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0812
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0748
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0909
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0789
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0834
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0816
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0778
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0739
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0910
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0866
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0916
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0780
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0823
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0941
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0888
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0872
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0735
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0884
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0734
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0784
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0919
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0839
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  0993
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0842
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,209
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0868
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0772
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0745
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0829
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0770
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,430
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,064
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0783
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0838
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0820
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0793
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0859
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0820
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0799
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0806
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0865
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0847
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0862
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0757
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  0993
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0913
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  0987
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0869
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0858
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0744
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0769
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0761
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0910
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0832
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0881
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0743
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0766
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  0985
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0901
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5893
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0870
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0851
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0884
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0810
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0863
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0888
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0788
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0913
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0814
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0835
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0848
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0821
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0757
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0878
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0756
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0837
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0730
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0791
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0915
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0841
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0953
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0841
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0766
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0776
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,133
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0760
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0686
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0808
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0821
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0853
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0750
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0839
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0943
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0994
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0804
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0822
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0829
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0734
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0772
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0887
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0721
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0801
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0820
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1808
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0877
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  0996
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0829
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0771
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0818
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0879
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0845
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0806
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0902
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0829
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0928
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0819
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0822
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0823
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0829
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0792
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0740
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,006
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0867
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0744
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,091
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0913
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0929
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0724
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0802
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0781
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0853
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0799
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,464
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0781
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0894
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0776
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0878
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0878
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0924
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0851
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0861
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,860
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,006
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,454
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,266
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0942
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0858
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0785
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,079
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  11,970
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,349
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0925
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0946
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,879
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,046
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,815
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0820
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0782
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,054
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,290
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0750
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,014
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0945
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0825
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0785
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0816
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,043
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0881
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0879
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0691
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0974
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0847
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0769
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170732
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560962
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710904
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0842
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1957
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0854
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0883
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0729
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0763
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0801
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0740
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0896
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0732
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0892
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0831
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0729
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0857
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0859
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,007
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0823
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0880
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,172
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0775
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0720
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0725
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0829
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0871
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0851
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0908
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0795
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0738
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0758
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0823
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0689
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0877
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0882
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0824
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0833
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0866
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0765
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0845
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0873
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0889
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0750
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0827
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0959
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0869
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0782
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0808
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,269
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,160
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0797
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,713
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,069
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,512
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0772
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-451,971
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,620
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,119
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,550
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,104
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560914
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0894
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,558
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,652
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0924
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,053
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-813,931
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,007
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,065
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0910
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600002,922
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0864
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0955
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,221
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,406
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170885
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0892
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0949
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,134
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,644
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0794
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0869
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0713
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0701
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0961
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0727
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,015
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,105
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0754
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,244
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0717
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0721
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0796
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0951
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,115
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,003
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0922
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,038
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,731
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,332
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,424
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  0989
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,635
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,041
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0804
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0864
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,578
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238158,941
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,800
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,000
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,540
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0693
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,539
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,462
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0862
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,452
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,329
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,509
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,144
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0796
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,349
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,317
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0747
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,341
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,359
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,818
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,281
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,518
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,132
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0943
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,894
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,837
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,270
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,086
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0929
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0833
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,385
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,075
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,510
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,598
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,222
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,271
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,573
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0785
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,717
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0779
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,113
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,297
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,195
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,290
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0840
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0831
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0779
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0873
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0897
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,337
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,012
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,684
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,714
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,115
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0779
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,048
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-6260270998
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,018
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0760
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0834
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0805
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0844
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0844
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830834
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0793
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0725
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,143
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0716
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0657
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0762
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0768
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0916
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,747
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0809
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  0995
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0709
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0648
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,774
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,309
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,931
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,194
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0761
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  0975
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,399
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,069
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,527
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0786
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0786
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0738
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2958
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0672
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0839
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0685
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1774
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0745
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0841
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0777
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0812
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0853
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0895
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0820
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,803
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0656
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,167
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,574
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,476
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,100
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,548
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0730
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0711
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,440
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,234
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0904
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,135
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  03,954
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,057
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0969
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0889
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0833
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,594
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,123
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,646
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,409
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0961
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,661
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,644
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,093
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,502
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,019
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,390
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,038
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0774
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0726
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0785
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0800
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0788
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0730
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0664
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0885
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0803
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0936
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0871
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0851
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0791
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0756
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0719
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0651
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0725
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0819
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0721
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0678
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0767
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0760
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0700
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0706
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0792
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0768
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0726
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0814
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0873
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,100
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0750
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0736
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0838
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3959
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0737
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0778
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0804
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0972
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,107
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0754
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,306
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0775
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,809
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,870
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0834
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,220
876.  สมาคมเกษตรกร  0931
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  82,975
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,703
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0792
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,140
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,034
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0911
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0813
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0778
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0745
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0848
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,347
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,578
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0797
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,727
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,052
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,842
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,342
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,668
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,875
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,578
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,434
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0919
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0850
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,104
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0759
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  0963
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0967
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-24240968
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130906
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0946
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,383
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,945
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199396,029
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,773
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0887
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,427
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,345
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,077
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,003
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,227
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,775
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,021
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,110
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,121
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0950
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0881
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0740
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0734
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0842
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0805
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0842
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0844
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,554
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,210
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,347
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0797
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0670
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0823
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0779
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0763
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0683
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0746
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0817
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0816
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0791
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0831
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0840
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0813
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0782
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0803
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0794
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0725
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0719
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0814
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0804
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0801
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0952
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0926
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0853
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0847
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0786
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,121
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,224
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0822
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,231
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0727
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0809
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0681
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0674
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0762
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,177
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0766
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0722
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0953
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0697
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0733
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,670
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,175
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0858
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0916
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  0980
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,818
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,367
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0863
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0770
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0764
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0713
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0747
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,375
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,585
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,416
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,784
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0919
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-3941