UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 160,999 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,490
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 73,325
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5984
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5113,101
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...311,475
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,603
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,345
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,973
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,657
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,230
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,703
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,404
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,148
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,941
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,587
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,111
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,538
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,065
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,559
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,392
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,433
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,346
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,529
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,567
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,069
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,211
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,113
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0998
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,659
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,026
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,380
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,447
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,246
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,111
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,661
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,547
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,350
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,402
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,042
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,021
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,451
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,192
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,610
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,320
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,329
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,655
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,055
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0954
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,113
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,038
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,205
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,237
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,038
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,426
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,697
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,090
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,659
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,047
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,141
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,934
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,065
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,169
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0969
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0968
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,151
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,683
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,008
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,048
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,024
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,156
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,983
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,552
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,588
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,723
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,587
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,026
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,514
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153887,298
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,712
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,744
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,782
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,662
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,208
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0926
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,188
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,061
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,779
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,052
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0954
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,127
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,249
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,569
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,349
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,372
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,159
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,202
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  02,182
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,401
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,125
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,262
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,959
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,906
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,352
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,256
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,322
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,506
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,537
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0979
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,343
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,221
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0977
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,699
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,044
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,020
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,068
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0977
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,090
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,200
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0982
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,088
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,658
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,590
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,483
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,642
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,687
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,849
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,269
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0900
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0962
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0811
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0982
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,003
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,053
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0950
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,038
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0967
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0848
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0956
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0948
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0917
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0886
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,071
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0935
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0872
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,428
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,904
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,343
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,863
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,559
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,750
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,141
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,784
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,829
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,729
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,475
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,467
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,529
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,755
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,678
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0849
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0827
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0964
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0889
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,027
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,012
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0957
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0962
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0845
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,018
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0878
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0940
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0838
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0878
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0972
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0891
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0939
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0861
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0866
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,257
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,060
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0855
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0787
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0972
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0780
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0952
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0905
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0905
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0864
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,083
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,084
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0989
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0819
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0851
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0865
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0793
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,036
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0932
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,018
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0930
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0891
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0912
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0889
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0803
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0903
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0884
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0917
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0859
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0922
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0961
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,002
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,073
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0961
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0932
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,025
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0930
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0985
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0829
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0861
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0854
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,183
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0900
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0880
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0953
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0880
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,036
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0883
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0889
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,081
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0932
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,055
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0904
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,005
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0944
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0855
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,057
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0906
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0978
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0923
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0952
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0917
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0959
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0987
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,287
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0917
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,224
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,312
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,109
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,063
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,112
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,819
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,040
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,254
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,221
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0930
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,068
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,137
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,465
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,009
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5999
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0935
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0811
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0997
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0884
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,066
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0940
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0901
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0910
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0942
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0955
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0904
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0808
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0954
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0883
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0884
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3905
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0950
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0900
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0942
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0861
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0944
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0989
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,006
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0833
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0847
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0873
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0782
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0859
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0918
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0893
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0895
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0873
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0995
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0966
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0821
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0770
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0864
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0985
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0903
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0877
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2872
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0904
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,052
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0834
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0879
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0976
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0959
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0975
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0972
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0811
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0909
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0880
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0796
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0851
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,003
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0870
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0793
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0892
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0926
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0907
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0940
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0816
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0967
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,007
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0973
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0783
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0898
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0852
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0927
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0908
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,530
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0966
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0865
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0882
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0883
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2793
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0748
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0809
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0898
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0801
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0873
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0964
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0843
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,296
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0932
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0876
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0907
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0843
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0841
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,017
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0854
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,490
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0828
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0777
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,038
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0894
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0757
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0938
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0801
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0987
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0857
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0764
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0891
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,217
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0926
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0937
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0747
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0830
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0821
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0851
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0814
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0799
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5875
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0938
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0890
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0782
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0852
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0899
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0902
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1944
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0818
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0896
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0909
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0833
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0833
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0905
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0764
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0863
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0856
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0784
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0934
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0958
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0844
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0849
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0842
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0971
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0912
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0959
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,050
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0783
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0774
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,028
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0872
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0924
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0897
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0922
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0894
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0810
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0808
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0840
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0875
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,060
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0864
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0922
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0819
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0791
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0857
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0780
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0947
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0824
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0872
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0862
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0814
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0773
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0954
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0906
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0951
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0812
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0872
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0987
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0933
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0902
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0766
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0927
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0773
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0831
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0960
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0880
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,044
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0872
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,270
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0921
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0822
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0781
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0868
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0814
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,497
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,089
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0827
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0874
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0857
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0839
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0899
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0855
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0841
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0854
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0898
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0889
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0898
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0801
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,031
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0967
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,033
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0921
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0910
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0788
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0806
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0796
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0964
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0873
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0916
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0780
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0796
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,028
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0938
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5935
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0910
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0887
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0930
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0848
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0899
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0918
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0822
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0951
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0868
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0873
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0887
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0857
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0775
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0917
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0799
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0871
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0773
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0829
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0954
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0876
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0993
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0876
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0796
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0814
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,171
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0793
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0706
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0850
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0847
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0894
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0773
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0869
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0990
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,038
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0830
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0857
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0874
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0755
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0795
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0924
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0758
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0848
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0852
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1851
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0913
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,028
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0871
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0806
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0854
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0930
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0872
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0830
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0933
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0867
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0974
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0849
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0852
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0842
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0869
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0839
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0774
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,049
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0887
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0775
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,147
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0933
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0965
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0767
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0839
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0813
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0896
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0839
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,523
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0807
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0916
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0798
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0923
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0919
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0961
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0895
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0905
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,973
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,049
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,555
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,331
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0975
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0885
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0814
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,132
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,032
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,439
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0961
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0989
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,961
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,094
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,893
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0856
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0822
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,098
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,347
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0777
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,228
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0983
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0839
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0829
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0855
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,080
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0913
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0901
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0726
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0993
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0868
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0804
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170786
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,000
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710951
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0871
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1997
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0898
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0936
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0766
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0789
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0819
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0778
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0934
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0766
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0932
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0866
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0760
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0893
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0884
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,064
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0849
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0918
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,214
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0821
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0757
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0758
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0874
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0900
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0888
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0932
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0829
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0781
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0789
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0863
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0713
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0903
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0922
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0857
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0867
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0904
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0809
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0900
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0923
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0926
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0785
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0863
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0997
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0907
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0835
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0846
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,330
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,197
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0822
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,802
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,112
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,585
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0811
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,043
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,717
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,169
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,619
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,224
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560956
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0933
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,624
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,962
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0975
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,102
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,058
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,064
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,116
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0953
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600003,094
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0899
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,007
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,272
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,456
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170911
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0918
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0989
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,191
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,699
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0820
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0917
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0746
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0728
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0989
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0763
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,069
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,163
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0801
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,469
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0738
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0739
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0817
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0996
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,201
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,151
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0948
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,091
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,811
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,385
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,485
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,020
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,681
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,085
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0828
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0927
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,642
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,221
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,857
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,046
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,598
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0708
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,603
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,508
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0893
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,501
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,463
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,597
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,209
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0825
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,423
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,369
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0766
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,468
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,438
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,037
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,343
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,580
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,180
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0995
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,025
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,935
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,324
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,131
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0965
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0865
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,465
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,127
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,581
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,660
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,271
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,333
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,642
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0811
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,793
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0808
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,277
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,370
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,280
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,336
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0887
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0874
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0812
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0939
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0933
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,476
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,057
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,776
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,801
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,282
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0806
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,185
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,054
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,071
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0789
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0886
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0840
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0869
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0891
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830890
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0821
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0767
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,190
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0764
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0695
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0805
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0808
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0951
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,836
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0834
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,029
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0727
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0664
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,901
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,373
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,015
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,287
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0788
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,018
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,554
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,115
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,606
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0822
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0818
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0762
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2998
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0692
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0877
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0699
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1810
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0774
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0887
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0823
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0847
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0897
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0931
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0858
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,880
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0683
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,217
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,661
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,551
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,160
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,604
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0761
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0740
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,601
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,308
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0939
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,193
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,158
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,118
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,001
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0932
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0878
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,668
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,165
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,746
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,467
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0985
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,784
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,727
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,144
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,569
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,056
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,444
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,071
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0796
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0765
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0822
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0821
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0829
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0763
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0838
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0702
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0935
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0846
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0971
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0917
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0884
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0813
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0781
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0678
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0764
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0858
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0761
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0798
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0699
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0822
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0789
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0799
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0731
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0736
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0819
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0812
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0756
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0849
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0908
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,141
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0793
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0754
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0873
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3993
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0774
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0816
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0841
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0995
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,147
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0793
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,362
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0804
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,940
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,959
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0848
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,255
876.  สมาคมเกษตรกร  0979
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,102
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,777
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0830
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,197
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,076
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0944
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0852
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0810
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0783
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0887
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,405
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,641
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0814
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,837
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,287
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,074
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,443
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,801
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,926
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,651
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,549
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0966
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0918
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,169
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0812
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,029
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,006
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,022
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130945
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,007
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,523
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,005
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199396,576
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,933
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0938
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,474
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,401
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,160
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,042
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,276
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,907
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,055
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,168
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,181
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0985
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0927
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0781
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0758
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0877
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0824
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0884
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0869
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,649
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,236
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,445
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0829
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0710
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0865
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0811
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0828
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0720
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0774
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0833
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0850
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0826
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0869
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0875
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0867
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0817
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0842
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0839
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0768
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0762
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0839
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0853
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0829
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0989
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0959
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0890
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0880
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0821
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,159
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,512
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0850
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,291
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0757
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0847
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0705
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0684
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0794
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,224
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0817
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0768
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0994
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0725
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0786
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,698
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,295
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0890
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0948
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,023
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,962
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,501
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0898
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0817
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0786
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0745
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0777
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,614
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,668
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,477
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,852
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0944
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410827
991.  สมาคมรวมใจคนพิการไทยผู้มีอาชีพค้าล็อตเตอรี่  087-662-19880940
992.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคลองสามวา  088-095-57820975