UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 146,958 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,088
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 72,601
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5760
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5112,454
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...39,848
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,240
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,101
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,658
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,424
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,122
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,572
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,273
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,014
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,766
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,303
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  21,915
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019903,761
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146101,872
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,318
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...33,982
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,262
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,193
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,377
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,433
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-503,827
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,081
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  0987
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0881
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  01,949
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,613
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,245
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,296
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  03,931
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  0992
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,514
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,395
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,216
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,282
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0941
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0911
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,236
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,080
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,437
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,205
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,215
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,487
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  0957
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0843
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  0997
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0925
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,040
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,101
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1944
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,176
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,536
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  0992
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,336
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  0945
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,020
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,711
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  0967
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,069
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0872
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0863
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,059
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,478
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0892
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  0948
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0926
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,052
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,781
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,420
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,232
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,476
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,365
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0905
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,352
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153886,553
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,562
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,614
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,580
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,480
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521801,992
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0835
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537302,884
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  0968
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,414
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  0961
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0824
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,016
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,113
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,472
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,226
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,245
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,069
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,083
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  01,998
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,040
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  01,955
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,011
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,786
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,667
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,228
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,168
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,220
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,378
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,369
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0875
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,196
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,115
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0872
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,545
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  0942
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0928
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  0950
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0874
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  0992
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  02,893
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0859
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630072,734
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,531
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,450
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,361
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,495
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,532
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,610
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,166
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0807
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0867
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0718
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0879
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0888
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  0954
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0841
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0936
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0870
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0754
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0859
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0855
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0813
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0800
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  0971
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0847
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0786
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,328
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,699
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,214
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,707
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,419
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,479
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,055
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,489
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,620
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,591
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,306
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,325
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,419
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,324
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,574
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0769
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0750
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0888
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0827
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0919
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0929
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0863
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0793
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0760
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0935
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0796
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0856
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0761
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0806
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0891
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0810
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0862
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0775
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0778
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,160
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  0959
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0777
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0711
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0872
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0703
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0877
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0833
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0831
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0786
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,001
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  0989
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0899
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0726
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0765
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0773
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0715
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  5966
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0842
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0931
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0870
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0805
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0833
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0815
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0727
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0822
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0798
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0830
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0781
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0847
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0888
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0913
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  0978
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0879
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0844
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0946
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0849
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0884
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0743
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0774
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0773
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,073
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0822
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0810
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0889
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0770
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0936
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0788
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0811
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  0986
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0852
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  0961
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0829
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0918
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0867
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0770
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  0967
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0836
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0878
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0830
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0858
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0831
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0896
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0910
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,159
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0829
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,128
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  84,931
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,006
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  0964
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,026
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,644
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  0942
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,080
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,061
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0857
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  0979
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,048
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,358
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0918
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5930
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0837
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0721
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0906
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0812
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   0975
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0843
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0829
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0822
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0866
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0865
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0819
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0739
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0878
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0796
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0804
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3827
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0875
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0836
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0871
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0773
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0857
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0894
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0921
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0758
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0738
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0795
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0696
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0795
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0824
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0816
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0811
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0791
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0897
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0875
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0745
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0706
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0765
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0879
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0819
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0778
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2788
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0823
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  0960
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0761
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0805
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0893
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0903
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0891
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0888
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0742
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0820
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0811
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0718
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0763
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0923
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0783
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0722
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0824
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0833
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0830
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0869
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0741
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0900
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0936
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0910
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0701
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0822
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0785
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0868
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0834
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,308
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0885
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0809
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0817
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0821
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2734
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0679
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0745
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0836
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0723
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0805
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0900
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0769
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,197
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0852
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0806
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0849
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0760
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0760
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0954
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0788
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,373
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0772
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0719
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  0957
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0816
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0705
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0873
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0754
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0931
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0782
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0710
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0840
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,133
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0856
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0875
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0703
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0766
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0770
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0789
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0740
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0737
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5821
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0867
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0826
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0727
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0793
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0836
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0833
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1885
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0760
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0839
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0848
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0771
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0775
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0842
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0697
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0804
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0768
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0721
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0861
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0877
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0782
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0785
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0783
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0901
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0835
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0876
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  0993
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0733
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0715
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  0961
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0816
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0868
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0827
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0867
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0842
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0720
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0753
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0765
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0799
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  2979
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0810
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0852
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0756
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0733
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0785
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0726
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0888
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0765
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0819
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0787
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0754
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0716
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0889
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0840
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0897
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0762
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0790
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0920
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0863
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0854
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0706
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0862
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0713
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0758
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0895
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0808
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  0964
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0820
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,165
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0844
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0748
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0727
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0806
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0747
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,398
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,044
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0750
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0810
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0802
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0767
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0844
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0793
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0778
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0777
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0842
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0828
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0837
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0735
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  0969
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0880
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  0965
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0847
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0833
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0732
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0747
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0737
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0885
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0811
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0860
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0718
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0748
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  0955
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0874
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5876
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0844
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0831
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0854
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0786
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0834
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0868
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0770
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0890
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0787
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0817
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0821
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0790
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0728
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0857
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0735
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0819
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0699
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0770
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0879
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0816
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0930
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0816
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0744
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0747
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,112
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0744
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0671
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0783
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0801
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0832
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0734
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0814
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0908
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0976
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0780
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0791
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0800
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0720
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0756
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0864
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0704
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0775
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0801
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1787
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0854
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  0973
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0815
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0747
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0793
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0856
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0826
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0789
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0885
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0815
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0898
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0800
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0802
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0803
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0802
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0770
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0724
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  0979
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0857
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0724
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,062
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0898
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0909
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0707
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0779
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0760
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0817
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0773
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,422
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0759
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0879
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0756
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0844
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0855
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0899
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0822
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0839
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,800
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  0975
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,406
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,223
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0913
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0822
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0769
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,040
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  11,903
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,302
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0899
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0921
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,828
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,018
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,769
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0792
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0763
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,031
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,250
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0738
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...23,873
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0923
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0815
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0764
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0790
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,018
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0855
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0864
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0671
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0957
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0829
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0757
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170712
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560942
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710886
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0821
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1928
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0819
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0863
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0708
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0728
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0786
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0714
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0866
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0711
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0862
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0793
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0710
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0836
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0845
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  0986
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0797
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0859
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,142
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0744
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0708
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0705
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0802
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0848
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0826
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0888
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0780
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0720
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0732
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0810
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0670
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0860
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0860
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0788
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0810
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0843
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0740
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0821
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0852
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0867
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0726
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0799
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0936
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0849
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0757
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0783
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,249
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,134
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0782
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,648
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,031
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,462
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0745
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-451,930
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,557
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,095
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,509
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,039
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560899
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0870
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,510
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,421
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0895
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,027
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-813,802
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  0984
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,033
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0892
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600002,826
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0852
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0912
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,191
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,370
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170866
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0868
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0921
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,093
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,604
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0774
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0850
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0695
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0686
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0935
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0708
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  0988
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,075
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0723
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,085
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0699
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0708
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0772
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0934
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,058
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...52,904
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0899
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,002
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,682
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,299
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,386
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  0976
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,612
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,020
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0786
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0834
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,553
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238158,788
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,759
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   0973
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,502
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0681
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,505
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,420
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0844
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,432
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,238
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,451
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,109
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0769
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,307
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,280
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0731
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,275
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,303
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,447
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,243
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,487
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,105
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0914
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,817
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,775
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,239
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,048
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0894
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0810
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,336
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,048
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,470
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,555
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,186
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,221
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,515
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0766
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,671
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0757
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...52,996
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,266
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,130
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,258
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0814
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0809
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0759
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0857
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0881
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,224
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  0991
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,621
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,645
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,010
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0761
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  142,930
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-6260270965
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  0988
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0736
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0811
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0788
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0827
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0814
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830803
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0767
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0704
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,114
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0698
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0641
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0739
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0748
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0900
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,701
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0795
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  0974
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0692
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0631
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,675
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,277
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,864
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,138
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0748
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  0950
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,313
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,042
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,458
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0775
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0772
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0721
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2931
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0658
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0812
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0667
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1751
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0728
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0824
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0758
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0791
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0831
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0876
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0802
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,764
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0644
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,134
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,503
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,418
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,070
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,516
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0710
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0690
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,287
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,198
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0879
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,093
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  03,840
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,023
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0945
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0860
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0798
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,545
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,095
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,584
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,373
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0940
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,544
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,594
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,060
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,448
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  0995
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,346
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,011
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0758
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0710
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0770
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0783
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0773
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0707
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0789
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0644
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0857
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0787
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0909
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0850
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0825
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0775
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0735
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0697
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0635
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0706
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0695
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0764
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0663
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0774
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0752
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0736
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0679
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0685
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0769
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0743
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0705
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0794
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0846
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,079
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0726
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0723
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0821
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3937
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0717
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0756
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0777
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0953
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,081
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0734
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,277
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0758
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,672
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,810
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0816
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,200
876.  สมาคมเกษตรกร  0904
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  82,905
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,659
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0772
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,099
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,011
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0890
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0791
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0757
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0723
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0828
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,306
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,523
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0781
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,677
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590043,900
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,660
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,280
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,608
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,841
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,537
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,362
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0895
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0826
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,074
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0734
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  0933
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0942
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-24240936
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130887
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0911
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,323
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,853
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199395,856
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,638
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0862
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,404
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,307
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,033
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  0973
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,193
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,685
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-31840998
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,077
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,091
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0929
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0858
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0716
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0711
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0816
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0788
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0821
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0823
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,493
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,188
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,260
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0783
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0656
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0762
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0737
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0664
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0731
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0801
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0796
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0765
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0806
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0817
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0773
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0770
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0788
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0704
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0698
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0789
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0784
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0783
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0933
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0899
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0833
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0831
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0771
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,097
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516153,998
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0804
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,192
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0710
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0784
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0664
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0658
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0735
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,160
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0743
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0697
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0928
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0677
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0707
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,654
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,107
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0840
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0899
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  0957
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,695
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,271
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0843
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0756
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0749
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0695
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0716
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,229
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,533
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,384
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,734
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9