UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 174,153 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,834
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 74,040
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  51,105
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5113,503
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...312,589
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,853
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,579
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  02,232
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,816
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,324
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,819
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,520
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,257
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  02,095
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,836
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,270
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,801
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,253
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,743
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,764
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,569
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,453
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,638
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,668
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,291
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,317
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,215
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  01,097
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,859
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,326
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,495
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,543
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,492
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,218
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,779
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,669
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,453
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,528
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,132
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,110
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,638
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,281
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,749
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,423
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,430
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,782
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,155
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  01,055
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,212
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,136
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,361
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,352
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,133
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,625
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,821
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,187
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,846
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,127
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,244
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630003,115
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,144
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,250
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   01,054
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  01,059
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,215
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,858
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,138
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,142
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,110
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,249
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  02,186
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,650
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,804
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,881
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,783
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,120
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,667
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153887,890
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,855
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,853
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,942
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,814
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,404
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  01,007
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,450
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,156
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  54,042
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,150
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  01,061
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,220
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,359
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,656
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,473
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,469
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,258
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,297
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  12,350
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,699
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,271
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,471
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  02,127
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845203,110
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,483
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,350
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,415
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,618
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,662
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  01,054
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,478
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,329
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  01,048
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,814
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,125
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,111
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,161
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  01,051
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,196
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,439
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  01,075
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,335
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,750
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,712
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,594
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,766
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,822
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  54,055
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,358
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0989
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  01,028
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0888
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  01,064
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,095
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,142
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  01,033
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,132
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  01,050
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0923
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  01,049
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  01,035
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0987
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0966
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,151
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  01,022
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0948
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,528
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  02,088
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,465
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  02,004
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,685
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,999
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,218
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,990
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  03,018
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,857
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,586
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,583
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,641
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-656,032
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,754
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0926
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0904
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  01,033
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0960
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,125
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,086
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  01,059
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  01,047
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0915
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,100
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0953
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,019
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0925
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0963
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  01,047
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0993
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  01,016
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0945
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0942
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,357
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,137
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0932
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0860
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,070
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0857
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  01,040
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0986
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0996
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0960
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,166
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,158
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  01,071
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0900
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0941
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0946
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0874
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,125
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  01,014
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,110
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  01,007
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0983
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0992
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0977
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0887
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0999
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0958
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0998
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0939
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,010
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,035
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,092
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,168
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  01,033
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  01,016
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,102
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  01,018
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  01,054
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0904
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0941
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0931
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,274
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0982
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0962
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  01,017
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0969
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,120
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0964
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0969
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,179
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  01,015
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,143
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0975
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,098
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,021
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0944
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,144
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0975
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  01,059
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,000
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,048
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0998
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  01,046
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  01,066
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,397
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  01,005
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,335
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,599
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,201
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,162
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,213
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,978
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,129
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,407
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,348
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  01,017
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,142
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,236
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,572
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,099
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  51,081
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,008
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0890
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,093
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0958
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,147
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  01,028
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0967
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0985
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  01,019
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  01,029
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0993
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0893
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  01,046
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0979
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0958
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3989
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  01,029
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0969
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  01,022
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0948
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  01,040
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,089
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,077
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0921
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0938
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0947
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0865
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0941
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  01,003
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0977
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0975
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0941
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  01,084
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  01,052
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0898
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0847
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0956
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  01,076
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0986
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0982
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2960
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0975
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,134
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0900
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0962
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  01,064
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  01,026
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  01,041
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,045
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0871
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  01,001
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0955
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0872
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0934
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,082
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0963
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0872
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0972
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  01,004
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0979
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  01,013
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0897
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  01,050
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,081
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,057
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0860
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0972
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0938
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0995
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0995
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,664
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  01,042
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0936
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0958
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0950
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2869
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0827
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0878
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0980
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0871
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0943
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  01,042
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0924
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,370
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  01,011
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0945
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0966
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0941
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0921
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,099
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0923
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,600
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0907
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0856
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,118
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0969
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0821
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  01,025
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0882
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  01,069
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0942
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0831
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0957
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,296
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  01,013
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  01,016
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0817
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0913
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0860
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0924
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0888
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0859
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5961
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  01,009
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0964
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0847
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0925
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0974
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0972
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  11,031
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0890
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0967
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0972
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0908
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0900
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0972
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0827
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0909
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0931
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0861
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  01,025
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  01,043
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0912
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0920
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0910
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  01,041
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0995
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  01,031
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,107
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0862
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0841
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,110
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0926
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  01,001
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0983
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0995
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0973
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0888
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0873
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0918
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0954
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,136
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0936
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0980
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0889
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0870
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0918
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0868
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,151
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0896
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0948
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0939
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0880
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0836
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  01,020
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0968
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  01,046
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0879
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0943
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,058
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  01,012
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0981
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0820
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0993
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0851
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0891
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  01,044
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0950
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,110
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0946
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,364
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  01,004
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0891
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0840
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0942
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0894
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,634
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,157
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0903
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0946
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0923
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0915
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0978
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0928
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0909
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0927
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0971
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0960
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0968
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0874
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,111
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  01,044
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,098
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0995
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0994
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0863
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0864
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0856
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,038
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0954
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0982
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0846
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0855
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,107
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  01,011
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  51,006
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0974
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0970
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  01,023
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0920
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0983
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0985
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0888
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,022
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0939
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0946
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0949
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0919
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0821
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0973
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0883
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0932
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0842
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0902
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  01,040
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0935
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  01,059
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0953
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0874
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0871
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,252
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0871
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0744
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0924
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0892
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0975
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0816
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0938
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  01,065
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,125
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0871
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0934
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0945
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0791
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0831
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0997
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0832
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0927
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0922
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1918
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0978
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,087
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0942
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0873
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0916
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  01,015
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0928
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0863
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  01,000
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0927
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  01,051
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0926
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0915
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0905
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0925
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0895
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0841
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,130
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0966
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0843
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,221
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  01,016
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  01,041
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0840
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0910
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0884
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0991
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0908
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,617
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0885
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0996
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0849
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  01,005
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0997
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  01,028
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0972
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0982
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  02,104
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,149
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,691
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,448
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  01,045
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0942
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0863
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,226
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,147
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,572
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  01,021
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  01,063
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  02,133
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,188
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  03,022
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0921
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0901
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,206
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,431
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0852
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,536
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  01,053
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0886
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0894
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0929
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,168
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0997
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0936
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0789
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  01,025
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0933
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0879
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170866
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,073
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-417101,032
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0921
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  11,075
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0973
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  01,005
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0823
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0856
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0889
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0850
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,042
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0833
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  01,007
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0941
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0819
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0966
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0951
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,135
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0932
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0985
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,277
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0885
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0815
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0824
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0945
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0976
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0951
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  01,034
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0890
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0849
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0852
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0933
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0759
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0964
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0994
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0926
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0938
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0973
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0891
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0988
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,002
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  01,008
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0854
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0929
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,088
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0980
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0923
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0902
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,424
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,278
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0858
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,916
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,196
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,714
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0862
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,151
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,855
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,251
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,718
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,507
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-475601,022
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  01,022
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,749
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-586,457
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  01,051
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,183
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,279
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,173
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,200
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  01,037
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600033,460
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0978
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,084
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,360
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,548
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170978
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0993
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,060
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,289
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,823
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0888
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0991
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0787
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0776
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  01,085
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0839
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,171
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,254
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0888
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,770
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0776
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0782
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0899
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,076
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,335
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,379
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  01,021
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,174
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,913
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,449
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,630
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,093
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,756
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,149
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0907
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  01,025
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,725
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,685
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,967
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,142
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,707
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0755
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,709
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,598
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0956
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,586
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,640
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,713
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,333
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0868
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,529
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,456
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0813
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,598
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,597
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,301
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,456
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,677
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,258
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  01,060
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,247
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218553,107
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,418
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,216
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  01,049
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0946
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,595
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,213
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,714
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,794
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,359
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,447
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,749
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0864
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,920
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0890
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,525
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,505
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,412
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,424
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0956
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0938
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0881
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  01,013
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  01,011
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,694
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,141
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,909
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,971
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,568
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0865
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,452
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,152
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,136
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0834
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0960
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0919
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0931
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0961
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830970
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0903
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0842
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,263
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0840
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0766
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0877
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0881
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  01,040
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,966
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0916
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,103
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0764
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0701
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  02,068
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,467
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,142
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,439
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0829
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,090
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,782
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,198
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,714
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0891
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0870
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0805
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  21,077
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0721
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0959
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0776
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1878
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0833
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0965
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0901
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0903
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0981
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,000
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0924
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  02,007
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0747
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,308
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,825
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,661
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,258
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,692
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0818
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0783
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,826
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,411
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  01,019
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,286
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,399
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,224
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,074
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  01,001
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0957
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,793
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,243
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,881
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,559
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  01,060
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  03,033
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,858
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,233
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,667
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,128
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,539
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,130
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0820
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0836
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0900
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0884
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0908
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0832
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0877
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0780
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  01,022
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0928
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,043
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0981
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0951
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0881
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0865
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0863
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0744
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0822
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0927
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0834
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0887
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0742
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0891
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0829
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0860
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0818
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0800
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0853
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0884
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0824
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0934
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0975
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,197
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0888
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0798
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0934
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  31,057
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0830
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0894
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0911
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,075
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,235
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0869
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,467
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0854
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  04,180
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  02,086
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0875
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,329
876.  สมาคมเกษตรกร  01,073
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,369
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,881
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0907
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,308
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,138
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  01,013
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0930
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0875
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0850
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0941
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,499
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,734
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0862
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692312,027
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,576
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,380
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,616
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199903,001
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400502,022
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,799
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,715
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  01,033
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  01,008
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,261
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0901
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,094
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,082
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,144
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-111301,011
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,100
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,700
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,109
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199397,277
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  14,182
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  01,028
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,571
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,483
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,286
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,119
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,366
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  03,147
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,115
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,260
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,296
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,075
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  01,004
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0876
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0801
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0943
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0872
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0956
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0942
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,784
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,293
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,617
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0894
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0757
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0934
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0873
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0917
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0802
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0817
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0872
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0918
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0901
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0912
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0940
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0952
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0881
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0914
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0907
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0844
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0831
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0900
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0922
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0900
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,048
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  01,035
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0955
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0934
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0876
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,249
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,888
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0915
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,387
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0824
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0908
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0743
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0719
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0851
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,302
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0885
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0855
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,057
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0802
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0877
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,757
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,501
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0948
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,024
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,111
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  04,182
979.