หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
196K
29
facebook
google plus
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...52,341
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 74,670
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  51,363
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5114,085
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...314,234
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 54,177
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,915
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  02,608
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...02,094
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,526
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  02,034
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,724
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,462
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  02,397
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...54,376
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,522
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019905,396
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,535
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135354,080
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...35,251
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,794
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,649
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,812
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,864
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,692
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,499
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,398
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  01,270
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  03,239
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...05,683
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,730
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,766
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,957
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,425
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  02,021
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,882
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,677
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,741
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,272
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  01,308
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,993
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,447
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  02,009
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,611
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,611
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455202,054
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,317
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  01,214
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,386
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  01,308
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,645
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,564
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  11,276
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,902
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478502,062
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,363
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  23,192
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,307
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,448
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630003,379
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,306
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,415
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   01,217
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  01,217
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,386
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  13,128
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,425
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,294
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  01,297
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,445
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  02,570
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,870
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 03,120
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109902,105
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  23,099
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  01,301
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,930
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153888,781
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333102,089
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  02,031
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  02,289
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  02,027
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,715
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  01,162
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,928
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,325
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  54,470
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,322
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  01,242
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,386
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,549
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,818
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,682
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,669
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,452
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,484
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  12,638
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  65,175
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,523
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,849
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  02,382
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845203,561
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,649
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,535
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,557
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,780
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,918
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  01,202
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,686
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,516
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  01,206
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  02,011
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,313
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  01,289
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,298
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  01,214
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,379
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,781
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  01,265
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,781
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,912
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,909
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,794
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,947
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  02,083
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  54,460
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,540
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  01,124
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  01,183
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  01,044
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  01,224
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  01,244
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,287
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  01,227
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  01,302
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  01,201
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  01,084
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  01,220
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  01,223
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  01,138
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  01,101
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,329
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  01,176
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  01,120
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,725
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  02,350
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,670
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  02,257
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,910
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  73,385
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,368
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  33,325
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  03,401
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  02,066
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,781
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,814
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,807
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-656,538
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,933
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,077
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,031
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  01,196
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  01,105
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  01,284
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  01,274
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  01,203
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  01,207
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  01,066
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  01,295
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  01,097
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,159
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  01,085
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  01,120
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  01,231
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  01,194
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  01,167
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  01,114
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  01,098
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,532
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,320
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  01,096
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  01,016
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,231
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  01,014
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  01,189
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  01,156
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  01,149
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  01,108
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,349
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,313
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  01,239
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,063
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,140
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  01,100
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  01,042
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,284
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  01,187
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  01,270
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  01,142
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  01,145
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  01,147
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  01,131
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  01,033
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  01,165
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,135
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  01,166
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  01,102
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,188
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,203
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,278
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,332
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  01,213
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  01,221
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,248
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  01,186
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  01,213
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  01,058
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,113
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  01,130
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,431
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  01,119
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,128
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  01,185
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  01,247
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  01,261
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  01,116
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,117
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,386
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  01,182
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,329
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  01,127
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  01,277
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,188
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  01,101
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,313
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  01,132
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  01,201
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,156
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,191
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  01,156
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  01,201
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  01,232
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,586
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  01,182
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,502
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  86,090
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,376
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,348
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,397
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  02,221
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,296
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,727
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,546
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  01,158
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,304
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,392
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,747
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  01,259
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  51,221
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,168
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  01,033
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,247
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  01,104
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,312
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  01,211
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  01,130
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  01,171
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  01,168
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  01,179
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  01,159
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,027
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  01,180
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  01,137
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  01,103
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  31,126
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  01,162
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  01,130
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  01,174
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  01,078
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  01,194
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,247
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  01,219
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  01,076
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  01,112
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  01,128
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  01,018
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  01,114
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  01,165
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  01,137
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  01,148
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  01,114
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  01,268
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  01,224
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  01,039
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0991
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  01,104
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  01,238
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  01,135
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  01,140
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  21,122
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  01,138
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,294
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  01,043
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  01,104
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  01,251
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  01,171
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  01,205
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,186
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  01,021
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  01,161
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  01,137
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  01,021
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,102
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  01,249
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  01,124
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  01,036
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  01,134
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  01,190
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  01,110
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  01,184
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  01,062
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  01,220
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  01,230
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,208
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  01,024
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  01,117
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  01,092
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  01,169
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  01,166
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,898
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  01,197
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  01,090
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  01,117
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  01,114
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  21,019
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0997
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  01,049
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  01,130
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  01,006
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  01,130
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  01,194
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  01,087
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,506
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  01,176
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  01,087
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  01,099
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  01,098
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  01,076
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,243
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  01,047
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,760
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  01,069
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  01,001
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,291
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  01,127
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0991
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  01,219
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  01,018
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  01,226
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  01,108
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0994
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  01,096
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,472
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  01,159
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  01,172
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0971
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,056
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0971
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  01,062
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  01,039
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  01,016
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  51,111
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  01,169
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  01,154
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  01,013
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  01,095
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  01,144
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,138
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  11,201
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  01,059
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  01,131
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  01,114
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  01,063
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  01,041
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  01,127
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0976
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0994
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  01,083
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  01,024
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  01,184
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  01,236
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  01,088
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  01,075
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  01,071
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  01,200
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  01,168
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  01,194
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,199
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  01,006
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  01,003
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,259
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  01,101
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  01,144
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  01,139
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  01,125
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  01,127
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  01,037
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  01,026
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  01,079
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,130
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,297
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  01,080
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  01,139
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  01,044
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  01,026
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  01,055
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  01,013
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,374
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  01,040
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  01,110
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,099
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  01,039
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0996
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  01,179
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  01,099
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  01,222
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  01,052
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  01,107
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,209
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  01,148
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  01,121
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0958
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  01,136
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0985
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  01,035
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  01,185
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,106
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,264
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  01,092
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,518
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  01,154
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  01,042
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  01,011
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  01,076
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  01,038
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,808
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,274
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  01,058
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  01,087
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  01,048
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  01,053
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  01,143
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  01,102
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  01,054
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  01,076
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  01,117
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  01,094
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  01,167
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  01,013
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,247
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  01,202
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,254
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,138
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  01,142
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  01,003
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0997
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  01,013
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  01,188
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  01,114
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  01,139
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0972
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,006
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,259
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  01,156
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  51,180
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  01,099
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  01,125
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  01,179
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  01,072
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  01,136
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  01,110
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  01,056
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,194
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,091
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  01,102
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  01,098
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  01,046
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0909
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,148
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  01,054
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  01,069
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0970
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  01,062
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  01,187
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  01,088
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  01,196
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,123
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  01,009
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0967
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,384
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  01,032
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0837
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  01,063
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0970
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  01,116
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0924
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  01,106
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  01,230
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,275
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0958
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,100
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  01,090
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0879
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0934
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  01,148
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,002
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  01,086
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,054
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  11,052
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  01,149
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,240
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  01,093
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  01,008
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  01,071
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  01,140
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  01,109
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0988
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  01,147
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  01,063
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  01,179
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  01,090
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  01,072
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  01,089
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  01,058
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  01,034
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0995
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,259
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  01,102
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0989
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,358
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  01,157
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  01,186
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0992
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  01,077
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  01,032
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  01,145
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  01,053
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,775
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  01,048
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  01,149
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0929
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  01,156
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  01,156
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  01,163
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  01,135
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  01,128
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  02,365
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,283
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,969
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,655
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  01,186
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  01,023
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0940
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,386
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,391
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,808
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  01,172
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  01,205
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  02,438
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,344
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  03,223
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  01,055
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  01,046
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,473
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,619
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0993
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...25,079
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  01,201
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,023
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  01,057
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  01,077
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,336
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   01,184
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  01,032
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0950
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  01,112
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,094
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  01,020
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-541701,003
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-475601,216
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-417101,194
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  01,086
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  11,234
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,116
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  01,144
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0985
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  01,031
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  01,016
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0978
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  01,304
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0990
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  01,159
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  01,093
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0955
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   01,109
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  01,111
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,314
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  01,075
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  01,150
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,420
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  01,037
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0960
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0979
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  01,098
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  01,119
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  01,083
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  01,322
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  01,033
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  01,003
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,010
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  01,072
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0838
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  01,114
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  01,127
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  01,082
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   01,077
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  01,117
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,038
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  01,135
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,150
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  01,158
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0995
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  01,077
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,381
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  01,140
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  01,091
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   01,057
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,592
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,423
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0937
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  23,075
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,339
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,967
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0950
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,337
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  02,120
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,411
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,898
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,863
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-475601,203
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  01,189
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,966
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-587,237
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  01,237
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,333
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,550
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,355
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,405
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  01,169
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600033,879
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  01,129
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  01,262
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,519
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,718
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-541701,122
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  01,170
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,191
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,491
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,997
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  01,025
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  01,138
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0861
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0858
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  01,238
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  01,007
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,348
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,413
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  01,055
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4054,181
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0856
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0865
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  01,078
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,224
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,587
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,802
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  01,160
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,326
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911902,131
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,620
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,858
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,240
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,908
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,287
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  01,062
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  01,218
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,903
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-2642381910,368
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  02,149
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,313
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,876
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0839
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,931
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,787
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  01,125
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,772
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,944
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,973
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,529
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0965
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,744
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,642
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0891
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,746
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,858
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  53,797
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,625
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,841
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,426
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  01,232
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 102,565
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218553,389
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,622
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,371
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  01,196
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  01,098
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,866
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,384
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,943
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  12,001
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,531
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,662
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,890
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0955
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  02,119
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  01,048
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,975
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,725
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,596
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,607
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  01,091
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  01,085
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  01,037
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  01,156
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  01,167
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413803,021
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,315
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  02,163
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-353,234
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,967
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0937
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,850
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,321
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,298
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0910
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  01,103
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  01,105
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  01,072
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  01,109
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-20208301,100
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  01,056
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0977
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,447
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0993
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0919
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  01,039
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  01,031
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  01,193
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  12,158
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  01,051
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,247
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0835
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0793
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  02,333
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,619
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  02,359
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,696
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0908
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,234
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  44,117
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,339
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,912
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  01,030
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,023
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0900
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  21,227
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0785
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  01,115
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0930
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  11,016
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0996
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  01,124
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  01,045
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  01,045
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  01,108
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,157
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  01,073
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  02,182
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0902
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,488
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  03,072
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,882
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,441
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,857
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0969
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0855
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257804,083
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,605
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  01,139
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,484
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,773
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,410
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  01,181
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  01,168
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  01,108
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  02,004
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,393
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  02,096
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,722
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  01,214
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  03,478
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452502,039
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,395
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,850
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,241
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,700
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,285
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0920
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0993
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  01,051
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  01,027
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  01,059
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0982
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0984
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0939
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  01,159
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  01,085
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,177
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  01,117
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  01,106
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  01,029
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  01,024
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  01,006
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0904
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0979
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  01,071
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  01,001
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  01,030
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0814
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  01,040
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0911
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  01,025
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0950
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0947
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0962
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  01,027
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0975
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  01,084
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  01,099
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,350
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  01,065
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0870
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  01,058
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  31,199
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0973
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,045
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,060
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,221
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,377
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  01,015
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,651
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0928
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  04,441
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  02,257
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0949
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,490
876.  สมาคมเกษตรกร  01,239
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,629
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  52,217
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  01,061
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,457
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,299
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  01,153
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  01,088
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  01,017
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0998
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  01,092
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,671
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,919
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0948
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692312,443
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590045,140
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866603,756
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,865
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199903,369
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400502,223
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,978
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,970
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  01,195
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  01,182
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,421
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  01,056
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,278
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  01,252
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,342
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-111301,145
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  01,295
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,949
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1123,229
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199397,840
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  14,526
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  01,193
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,723
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,649
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,461
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,269
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,523
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  03,442
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,201
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,402
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,548
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,227
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  01,146
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  01,016
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0880
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  01,104
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0951
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  01,112
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  01,100
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  02,035
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,379
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,890
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  01,029
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0905
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  01,097
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  01,036
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  01,061
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0952
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0910
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0962
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  01,050
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  01,060
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  01,003
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  01,086
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  01,095
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  01,028
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  01,078
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  01,057
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  01,005
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  01,010
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  01,081
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,084
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,050
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,187
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  01,176
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  01,107
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  01,078
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0998
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,413
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516155,421
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  01,073
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,566
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0995
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  01,032
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0834
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0810
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  01,010
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,459
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  01,056
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  01,020
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,207
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0952
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,037
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,898
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,775
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  01,087
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,179
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,278
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  04,538
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360454,056
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  01,086
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  01,053
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0892
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0953
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0992
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556435,452
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,884
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,723
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  02,156
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  01,163
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410958
991.  สมาคมรวมใจคนพิการไทยผู้มีอาชีพค้าล็อตเตอรี่  087-662-198801,165
992.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคลองสามวา  088-095-578201,179
993.  สมาคมรวมกลุ่มเพื่อนคนพิการผู้มีอาชีพค้าสลากกินแบ่ง...  51,482
994.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  02-255-333501,304
995.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส...  087-823-221501,231
996.  สมาคมการค้าสลากคนพิการและงานหัตถกรรมฝีมือคนพิการแล...  0934
997.  สมาคมการค้าและการลงทุนไทย-อิรัก  02-424-916301,701
998.  สมาคมรวมเพื่อนผู้พิการผู้ค้าสลากกินแบ่ง  0875
999.  สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย  02-515-002251,659
1000.  สมาคมการค้าเพื่อนผู้ผลิตป้ายโฆษณาไทย  02-553-0836133,010
1001.  สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย  02-361-111153,856
1002.  สมาคมผุู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย  02-279-170602,884
1003.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพคนพิการค้าสลาก  081-998-844501,103
1004.  สมาคมคนพิการค้าสลากเคหะร่มเกล้า  01,162
1005.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหันคา  084-178-160401,135
1006.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากเทพเทวา  0990
1007.  สมาคมอาเซี่ยนเพื่อส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ  01,519
1008.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเดิมบาง  081-196-511511,629
1009.  สมาคมมิตรแท้คนพิการค้าสลาก  083-587-565101,065
1010.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากรายย่อย  01,096
1011.  สมาคมร่วมใจผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0979
1012.  สมาคมส่งเสริมอาชีพและผู้ด้อยโอกาสค้าสลากคำน้อย  01,072
1013.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้มีรายได้น้อย  0986
1014.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหัวตะพาน  01,060
1015.  สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติ 02-747-7778 52,329
1016.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,307
1017.  สมาคมอาชีพการค้าสลากคนพิการและญาติ  01,044
1018.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  01,024
1019.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอ...  01,181
1020.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากผู้พิการและมีรายได้น้อย  01,063
1021.  สมาคมก้าวหน้าค้าสลากไทย  01,195
1022.  สมาคมพัฒนาธุรกิจเกษตรไทย  01,538
1023.  สมาคมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสค้าสลากรายย่อย  01,024
1024.  สมาคมชาวนาข้าวไทย  081-658-039903,658
1025.  สมาคมผู้มีรายได้น้อยรายย่อยค้าสลาก  01,289
1026.  สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสห้วยกรดค้าสลาก  01,239
1027.  สมาคมคนพิการผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,057
1028.  สมาคมร่วมใจพัฒนาอาสาคนพิการค้าสลาก  01,062
1029.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกลุ่มรากหญ้า  01,061
1030.  สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย 086-627-9998...63,294
1031.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากรายย่อยคนพิการ  0810
1032.  สมาคมร่วมใจคนพิการม่วงสามสิบค้าสลาก  0980
1033.  สมาคมส่งเสริมคนพิการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,073
1034.  สมาคมลัดดาวัลย์ค้าสลาก   0977
1035.  สมาคมกะรัตผู้ประกอบการค้าสลาก  0928
1036.  สมาคมการค้าสลากจันทร์อิ่ม  01,166
1037.  สมาคมการค้าสลากลืออำนาจ  0946
1038.  สมาคมการค้าสลากเมืองกรุง  0953
1039.  สมาคมบรรจงค้าสลากสร้างเสริมอาชีพ  0849
1040.  สมาคมชฎาแก้วค้าสลากตาขัน  0933
1041.  สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน  02-548-325852,418
1042.  สมาคมผู้ค้าสลากพัฒนา  01,090
1043.  สมาคมคนพิการค้าสลากพยัคฆภูมิพิสัย  01,075
1044.  สมาคมคนพิการรวมใจค้าสลากไทย  01,004
1045.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการผู้ค้าสลากไทย 2010  02-961-541751,271
1046.  สมาคมทองไทยพัฒนาอาชีพค้าสลากหนองจอก  01,197
1047.  สมาคมคนพิการศรีเมืองใหม่ค้าสลาก  0987
1048.  สมาคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,045
1049.  สมาคมสร้างงานคนพิการค้าสลาก  0933
1050.  สมาคมเพื่อนคนพิการอาชีพค้าสลาก  0960
1051.  สมาคมการค้าสลากร่วมกัน  01,052
1052.  สมาคมส่งเสริมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  01,130
1053.  สมาคมผู้ประกอบการอาชีพคนพิการค้าสลาก  01,108
1054.  สมาคมเดชาพัฒนาอาชีพบ้านค่ายค้าสลาก  01,056
1055.  สมาคมฟื้นฟูคนพิการค้าสลาก  01,118
1056.  สมาคมเสริมสร้างผู้พิการค้าสลาก  01,018
1057.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการไพรบึง  01,032
1058.  สมาคมวิวัฒน์คนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0974
1059.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการและญาติค้าสลาก  01,105
1060.  สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการค้าสลากก่ำแก้ว  01,065
1061.  สมาคมรวมใจเพื่อนกันค้าสลาก  01,047
1062.  สมาคมการค้าสลากรวมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  01,021
1063.  สมาคมสีหบดีการค้าสลาก  01,082
1064.  สมาคมรวมพลังคนยากค้าสลาก  01,074
1065.  สมาคมคนพิการและญาติค้าสลาก  0853
1066.  สมาคมฝึกอาชีพคนพิการและผู้ค้าสลากสตึก  21,098
1067.  สมาคมพัฒนาและอาชีพคนพิการค้าสลากน้ำยืน  81,377
1068.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจเพื่อการส่งออกไทย  02-192-188101,548
1069.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหมอดวนค้าสลาก  01,164
1070.  สมาคมพัฒนาค้าสลากคนพิการ  01,070
1071.  สมาคมอาชีพเสริมการค้าสลาก  01,307
1072.  สมาคมนิมิตรใหม่รวมการค้าสลาก  0960
1073.  สมาคมลาดกระบังการค้าสลาก  01,017
1074.  สมาคมคนพิการสองต้นนุ่นค้าสลาก  0947
1075.  สมาคมค้าสลากรวมญาติ  0854
1076.  สมาคมการค้าสลากเงินชุ่ม  0890
1077.  สมาคมโชครดานนท์ค้าสลาก  01,725
1078.  สมาคมการค้าสลากบัวขาว  0782
1079.  สมาคมบุญโสมการค้าสลาก  0806
1080.  สมาคมผู้พิการคำโพนค้าสลาก  01,067
1081.  สมาคมศรแดงส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  01,074
1082.  สมาคมส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  01,116
1083.  สมาคมค้าสลากพลังคนพิการ  01,036
1084.  สมาคมจิราพรอาชีพค้าสลาก  01,199
1085.  สมาคมคนพิการและผู้สูงอายุขามใหญ่ค้าสลาก  01,172
1086.  สมาคมการค้าสลากสร้อยฟ้า  01,230
1087.  สมาคมพลังใจปากน้ำค้าสลาก  0863
1088.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสค้าสลากบ้านดอน  01,043
1089.  สมาคมวงศ์สัมพันธ์คนพิการค้าสลากไทย  01,025
1090.  สมาคมคนพิการเสรีไทยผู้ค้าล็อตเตอรี่  01,119
1091.  สมาคมอนุรักษ์อาชีพการค้าสลากคนพิการไทย  01,061
1092.  สมาคมจุฑามาศค้าสลากและผู้มีรายได้น้อย  0830
1093.  สมาคมรวมญาติและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,123
1094.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการเขมราฐ  0972
1095.  สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน  081-812-742701,771
1096.  สมาคมคนพิการอาชีพตัวแทนค้าสลาก  0952
1097.  สมาคมส่งเสริมอาชีพตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล