UPDATE
หน่วยงานสนับสนุน SMEs : Link Support SMEs
หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization (1,581)
ผู้เข้าชม 158,094 ครั้ง
สมาคมการค้าต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน มีธุรกิจ SMEs ที่จำเป็นจะต้องสังกัด หรือ เข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าต่างๆ หนึ่งนั้นคือ การได้พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของท่าน

ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย 02-184-4651,...51,388
2.  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 73,180
3.  สมาคมทีวีโฮมช็อปปิ้ง  5926
4.  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  02-530-9204-5112,967
5.  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเท... 02 880-4659 ...311,156
6.  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 091-115-7585 53,522
7.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  045-61292902,289
8.  สมาคมผู้ค้ารายย่อย  01,893
9.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค...  045-613444-5...01,585
10.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอไพรบึง จังหว...  01,191
11.  สมาคมการค้าสลากกินแบางรัฐบาลคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  01,653
12.  สมาคมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์นาโนจังหวั...  01,363
13.  สมาคมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ศรีสะเกษ  045-63628901,110
14.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  01,890
15.  สมาคมยางพาราไทย 074-429011-2...53,525
16.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  22,061
17.  สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา  074-25019904,467
18.  สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  074 - 22146102,003
19.  สมาคมน้ำยางข้นไทย  074-41135353,506
20.  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 074-446220 ,...34,279
21.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้   02,390
22.  สมาคมธุรกิจบันเทิง จังหวัดสงขลา  01,307
23.  สมาคมผู้ผลิตภาคใต้  01,491
24.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดสงขลา  01,527
25.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  074-439490-504,005
26.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางไทย  01,169
27.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระแสสินธุ์  01,071
28.  สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางตำบลเกาะใหญ่  0961
29.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  02,581
30.  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 02-703-9009,...04,909
31.  สมาคมหนังสัตว์  01,336
32.  สมาคมไทยค้าผลิตผลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน  02-703-4891-...01,410
33.  สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก  04,174
34.  สมาคมการค้าของชำบางหญ้าแพรก  01,059
35.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งพระสมุทรเจดีย์  01,612
36.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดสมุทรปรา...  01,496
37.  สมาคมสามล้อคนพิการผู้ค้าสลาก  01,306
38.  สมาคมคนพิการพระประแดง  01,363
39.  สมาคมเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  01,001
40.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ  0982
41.  สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย  02,399
42.  สมาคมการค้าคนพิการเสรีผู้ค้าสลาก  01,150
43.  สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม  01,562
44.  สมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ชนพระประแดง  01,281
45.  สมาคมส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสมุทรปราการ  01,289
46.  สมาคมธุรกิจพืชพลังงานไทย  02-745-455201,603
47.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทยผู้ค้าสลากสมุทปราการ  01,014
48.  สมาคมการค้าสลากคนพิการสามัคคีสมุทรปราการ  0917
49.  สมาคมส่งเสริมการค้าย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุ...  01,075
50.  สมาคมผู้ค้าย่อยสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการสมุทรปราการ  0996
51.  สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย 038-458-680 ...52,154
52.  สมาคมคนพิการแขนขาตา ผู้ค้าสลากสมุทรปราการ  01,189
53.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสมุทรป...  1998
54.  สมาคมคลังสินค้าทัณฑ์บน  02,367
55.  สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์(ไทย)  02-701-478501,642
56.  สมาคมคนพิการไทยผู้ค้าสลาก จังหวัดสมุทรปราการ  01,050
57.  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย  22,580
58.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระสมุทรเจดีย์  01,004
59.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลพระประแดง  01,098
60.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  02-707-630002,877
61.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการปู่เจ้าสมิงพราย  01,024
62.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากบางกอบัว  51,130
63.  สมาคมคนพิการผู้ค้าจริง(สลากรัฐบาล)   0925
64.  สมาคมส่งเสริมกลุ่มคนพิการ  0935
65.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการพระสมุทรเจดีย์   01,121
66.  สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การลี้ยงสัตว์ไทย  12,636
67.  สมาคมรวมใจคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0965
68.  สมาคมผู้ค้าสลากสุขสวัสดิ์ 66  01,014
69.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ...  0989
70.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการบางปู  01,127
71.  สมาคมธุรกิจทางน้ำไทย  01,922
72.  สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต  076-25250651,513
73.  สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  076-618212 02,497
74.  สมาคมผู้ผลิตและส่งออกภูเก็ต  076-26109901,654
75.  สมาคมสปาภูเก็ต  22,514
76.  สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ จังหวัดภูเก็ต  0991
77.  สมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  11,467
78.  สมาคมโรงแรมภูเก็ต  076-27153887,128
79.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  043-74333101,665
80.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร  01,704
81.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  01,726
82.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา  01,610
83.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภาคใต้  073-25521802,127
84.  สมาคมพัฒนาอาชีพสุรสิงห์ค้าสลาก  0891
85.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  077-82537353,118
86.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคพิการจังหวัดระนอง  01,024
87.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  53,706
88.  สมาคมการค้าชาวหินสวย น้ำใส  01,018
89.  สมาคมการค้าชาวบ้านค่าย-ระยอง  0906
90.  สมาคมพ่อค้าหนองบัวพัฒนา  01,087
91.  สมาคมพ่อค้าสินค้าพื้นเมืองบ้านเพ  01,210
92.  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ  01,532
93.  สมาคมชาวประมงปากน้ำพังราด  01,308
94.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง  11,331
95.  สมาคมผู้ประกอบการรถตู้และรถยนต์เล็กมาบตาพุด  01,132
96.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดระยอง  01,156
97.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออก  02,130
98.  สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  64,317
99.  สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี  02,075
100.  สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไจน์ฟรีเชี่ยน  43,198
101.  สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ  01,907
102.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  032-22845202,848
103.  สมาคมโคเนื้อไทยอินดูบราซิลไทย  102,309
104.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดราชบุรี  01,228
105.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดราชบุรี  01,282
106.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จังหวัดร้อยเอ็ด  01,467
107.  สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท...  043-54662501,491
108.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด  0943
109.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,300
110.  สมาคมการค้าสลากไทย  01,184
111.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการไทย  0937
112.  สมาคมส่งเสริมโคพันธุ์ไทยอินดูบราซิล  01,649
113.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อคนพิการและผู้ด้อย...  01,000
114.  สมาคมการค้าสลากเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  0983
115.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการลพบุรี  01,027
116.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลละโว้  0935
117.  สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและะผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปาง  01,056
118.  สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม  03,124
119.  สมาคมชาวตลาดบริบูรณ์ปราการ  0947
120.  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง  054-22630073,002
121.  สมาคมผู้ค้าปลีกจังหวัดลำปาง  01,617
122.  สมาคมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน  01,541
123.  สมาคมผู้ประกอบการค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดลำปาง  01,449
124.  สมาคมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลำปาง  01,596
125.  สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง  01,644
126.  สมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ  53,789
127.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดลำพููน  51,230
128.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งช้าง  0858
129.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนแก้ว  0927
130.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดอนมูล  0775
131.  สมาคมสร้างอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการ  0945
132.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภูมิภาค  0961
133.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลาก  01,021
134.  สมาคมคนพิการค้าสลากไทยสามัคคี  0906
135.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการสากลค้าสลาก  0996
136.  สมาคมพัฒนาอาพคนพิการค้าสลากชนบท  0931
137.  สมาคมพัฒนาชีวิตการค้าสลากผู้พิการ  0811
138.  สมาคมการค้าสลากคนพิการลาดบัวหลวง  0917
139.  สมาคมการค้าสลากคนพิการอโยธยา  0914
140.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกรุงเก่าธานี  0879
141.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากภาคกลาง  0854
142.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้ค้าสลากคนพิการกรุงเก่า  01,031
143.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่ใจ  0901
144.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นคร  0835
145.  สมาคมส่งเสริมการค้า พะเยา-อาเซียน(สสพอ.)  054-48303001,394
146.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  01,853
147.  สมาคมการประมงทับละมุ  01,302
148.  สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง  01,820
149.  สมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทย  01,515
150.  สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย  72,646
151.  สมาคมคนพิการ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านวังกรดอำเภ...  01,101
152.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  32,719
153.  สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  02,783
154.  สมาคมคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากจังหวัดพิษณุโลก  01,682
155.  สมาคมผู้ประกอบการส่งออกภาคเหนือตอนล่างและผู้ค้า(ส....  01,434
156.  สมาคมพ่อค้าภูเก็ต  01,428
157.  สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแร่  01,486
158.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610-365-655,660
159.  สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต  076-34167301,643
160.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0819
161.  สมาคมมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0791
162.  สมาคมคนพิการเทพอำนวยพรค้าสลาก  0937
163.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากไทยเพื่อผู้พิการ  0864
164.  สมาคมกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากเปี่ยมรัก  0969
165.  สมาคมรวมใจสร้างพลังคนพิการค้าสลาก  0979
166.  สมาคมร่วมแรงใจเพื่อผู้พิการจำหน่ายสลากเปรมจิต  0913
167.  สมาคมคนพิการสายใยรักรวมกันค้าสลาก  0930
168.  สมาคมส่งเสริมการค้าลอตเตอรี่เพื่อผู้พิการ  0812
169.  สมาคมคนพิการเพชรณรงค์ชัยค้าสลาก  0986
170.  สมาคมคนพิการรวมใจร่วมค้าสลาก  0851
171.  สมาคมร่วมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0911
172.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพค้าสลาก  0811
173.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพทรงธรรม  0855
174.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์ร่วมค้าสลากผู้พิการ  0944
175.  สมาคมส่งเสริมอาพการค้าสลากพรประเสริฐ  0861
176.  สมาคมธรรมส่องใจผู้พิการค้าสลาก  0912
177.  สมาคมปิยมิตรร่วมใจค้าสลาก  0831
178.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้ค้าสลากอนันตทรัพย์  0833
179.  สมาคมพัฒนาผู้ค้าลอตเตอรี่คนพิการก้าวหน้า  01,233
180.  สมาคมพัฒนาวิชาชีพค้าสลากธรรมจิตย์  01,024
181.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากธนทรัพย์  0828
182.  สมาคมการค้าสลากผู้พิการรายได้น้อย  0758
183.  สมาคมอนุรักษ์นิยมเพื่อคนพิการค้าสลาก  0937
184.  สมาคมคนพิการแสนดีค้าสลาก  0754
185.  สมาคมคนพิการมุ่งธรรมจารีย์ค้าสลาก  0921
186.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรุ่งอรุณเพื่อนคนพิการ  0874
187.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลากรุ่งเรือง  0872
188.  สมาคมคนพิการธัญบุรีค้าสลากรายย่อย  0841
189.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อคนพิการค้าสลาก  01,056
190.  สมาคมส่งเสริมงานสร้างอาชีพจำหน่ายสลากคนพิการ  01,057
191.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการสุขอนันต์  0963
192.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0784
193.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมมิตรคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0825
194.  สมาคมคนพิการเมตตาจิตค้าสลาก  0832
195.  สมาคมผู้ค้าสลากดำรงเพื่อผู้พิการ  0763
196.  สมาคมรวมใจสร้างพลังปทุมธานี  51,011
197.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลากปทุมธานี  0898
198.  สมาคมเพิ่มสุขช่วยคนพิการค้าสลาก  0985
199.  สมาคมผู้พิการประกอบการค้าสลาก  0900
200.  สมาคมคนพิการมิตรไมตรีค้าสลาก  0863
201.  สมาคมคนพิการงานสานอาชีพค้าสลาก  0880
202.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลาก  0856
203.  สมาคมคนพิการจับมือร่วมใจค้าสลาก  0776
204.  สมาคมถิ่นไทยสามัคคีอาชีพค้าสลาก  0870
205.  สมาคมพัฒนาอาชีพเพื่อผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0849
206.  สมาคมคนพิการเจตจำนงค์ค้าสลาก  0892
207.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลากปวงประชา  0832
208.  สมาคมไทยรวมเป็นหนึ่งค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0897
209.  สมาคมแบ่งปันรวมไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0942
210.  สมาคมคนพิการตั้งหวังผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0973
211.  สมาคมสร้างรายได้เพื่อชุมชน  01,044
212.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพค้าสลาก  0934
213.  สมาคมสุขสมหวังช่วยคนพิการค้าสลาก  0907
214.  สมาคมรวมมิตรคนพิการค้าสลาก  0997
215.  สมาคมเติมเต็มความหวังค้าสลากคนพิการ  0901
216.  สมาคมคนพิการดาวประดับค้าสลาก  0952
217.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลากปทุมธานี  0796
218.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0833
219.  สมาคมคนพิการร้อยดวงใจค้าสลาก  0831
220.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากก้าวหน้าคนพิการ  01,150
221.  สมาคมมิตรมั่นคงรวมคนพิการค้าสลาก  0872
222.  สมาคมคนพิการสร้างพลังช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0858
223.  สมาคมคนพิการประดุจดาวค้าสลาก  0927
224.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากรายย่อย  0852
225.  สมาคมคนพิการเจริญเกียรติค้าสลาก  0997
226.  สมาคมบางพูดช่วยผู้พิการค้าสลาก  0853
227.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0858
228.  สมาคมคนพิการก้าวไกลถาวรค้าสลาก  01,050
229.  สมาคมคนพิการรักชาติเสริมอาชีพค้าสลาก  0908
230.  สมาคมผู้พิการตั้งความหวังค้าสลาก  01,017
231.  สมาคมคนพิการภาคภูมิเปี่ยมสุขค้าสลาก  0875
232.  สมาคมคนพิการเดินค้าสลาก  0979
233.  สมาคมช่วยกันส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0918
234.  สมาคมคนพิการจิตการุณค้าสลาก  0821
235.  สมาคมการค้าเอื้ออารีย์ส่งเสริมวิชาชีพค้าสลาก  01,021
236.  สมาคมการค้าสลากก้าวใหม่มั่นคง  0878
237.  สมาคมคนพิการเพื่อวันใหม่ค้าสลาก  0942
238.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0889
239.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0916
240.  สมาคมคนพิการดาวประดับคิดการไกลค้าสลาก  0894
241.  สมาคมคนพิการสยามนำชัยอาชีพค้าสลาก  0925
242.  สมาคมคนพิการส่งเสริมไทยค้าสลากปทุมธานี  0961
243.  สมาคมไทย-อาเซียนเพื่อธุรกิจสินค้าการเกษตร  01,248
244.  สมาคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  0890
245.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย  01,197
246.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  85,234
247.  สมาคมการค้าฝ้ายและผลผลิตการเกษตรปราจีนบุรี  01,075
248.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าพืชไร่ตำบลบ่อวิน  01,035
249.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่นนทรี  01,087
250.  สมาคมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างกบินทร์บุรี  01,778
251.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่หนองกี่  01,010
252.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  02,212
253.  สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี  42,182
254.  สมาคมการค้าสินธร-พระอินทร์  0897
255.  สมาคมการค้าคนพิการก้าวหน้าค้าสลาก  01,040
256.  สมาคมการค้าสลากคนพิการรายย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  01,113
257.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการอยุธยา  01,433
258.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการภาคกลาง  0979
259.  สมาคมมุ่งมั่นสามัคคีค้าสลาก  5969
260.  สมาคมผู้ประกอบอาชีพคนพิการค้าสลาก  0892
261.  สมาคมก้าวไกลสามัคคีค้าสลาก  0775
262.  สมาคมนำอาชีพค้าสลากสามัคคี  0957
263.  สมาคมคนพิการผึ้งงานขยันค้าสลาก  0859
264.  สมาคมคนพิการรังสิตรวมพลังค้าสลาก   01,038
265.  สมาคมคนพิการอุตสาหะค้าสลาก  0907
266.  สมาคมผู้พิการรักครอบครัวรวมใจ  0877
267.  สมาคมคนพิการปันน้ำใจช่วยค้าสลาก  0880
268.  สมาคมคนพิการปรารถนาดีค้าสลาก  0912
269.  สมาคมความหวังใหม่ผู้พิการเอราวัณ  0921
270.  สมาคมคนพิการรวมใจบางจากค้าสลาก  0875
271.  สมาคมคนพิการภารกิจผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0783
272.  สมาคมเชิดชูผู้พิการงานดีค้าสลาก  0928
273.  สมาคมรุ่งเรืองสามัคคีค้าสลาก  0851
274.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีช่วยเพื่อนค้าสลาก  0852
275.  สมาคมหนองเสือช่วยคนพิการค้าสลาก  3876
276.  สมาคมเพิ่มไพบูลย์คนพิการค้าสลาก  0923
277.  สมาคมคนพิการจันทร์กระจ่างรวมใจ  0881
278.  สมาคมผู้พิการรักไทยสร้างอาชีพค้าสลาก  0915
279.  สมาคมคนพิการเพื่อส่วนรวมรักดี  0831
280.  สมาคมคนพิการบึงทองคิดใหม่ค้าสลาก  0913
281.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการปทุมธานี  0961
282.  สมาคมรักแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0976
283.  สมาคมเดินไปด้วยกันช่วยคนพิการค้าสลาก  0802
284.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้ค้าสลาก  0813
285.  สมาคมก้าวหน้าเพื่อนคนพิการค้าสลาก  0848
286.  สมาคมรวมใจสามัคคีค้าสลาก  0747
287.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยคนพิการค้าสลาก  0834
288.  สมาคมไทยรวมพลังสามัคคี  0893
289.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  0862
290.  สมาคมเกษมจิตคิดดีคนพิการ  0860
291.  สมาคมคนพิการมิตรเอกภาพจำหน่ายสลาก  0845
292.  สมาคมส่งเสริมกิจสามัคคี  0958
293.  สมาคมคนพิการรวมสมาชิกค้าสลาก  0939
294.  สมาคมคนพิการมิตรเมตตาค้าสลาก  0794
295.  สมาคมจิตเมตตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0743
296.  สมาคมคนพิการพรหมพิรามร่วมค้าสลาก  0836
297.  สมาคมคนพิการร่วมการค้าสลาก  0953
298.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการค้าสลากบางจาก  0879
299.  สมาคมการค้าสลากมั่นคงคนพิการ  0850
300.  สมาคมมหามิตรสามัคคีค้าสลากรุ่งเรือง  2846
301.  สมาคมผู้พิการจิตกล้าแกร่ง  0873
302.  สมาคมคนพิการลำลูกกาค้าสลากรายย่อย  01,025
303.  สมาคมผู้นำค้าสลากกกปทุมธานี  0805
304.  สมาคมสมทบทุนช่วยคนพิการค้าสลาก  0852
305.  สมาคมคนพิการจรัสแสง  0947
306.  สมาคมสอนอาชีพสร้างคนพิการค้าสลาก  0933
307.  สมาคมพัฒนาสัมพันธภาพคนพิการ  0950
308.  สมาคมพัฒนาคนพิการอาชีพค้าสลาก  0945
309.  สมาคมพัฒนาน้ำใจช่วยผู้พิการค้าสลากปทุมธานี  0789
310.  สมาคมอุดมฤกษ์ร่วมใจคนพิการค้าสลาก  0875
311.  สมาคมเจริญรุ่งเรืองเพื่อค้าสลากคนพิการ  0855
312.  สมาคมคนพิการเดินปทุมค้าสลาก  0770
313.  สมาคมสมานะฉันท์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0824
314.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการปทุมธานี  0975
315.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อยบางจากคนพิการ  0838
316.  สมาคมคนพิการมิตรประชาค้าสลาก  0766
317.  สมาคมคนพิการภูมิปิยะชัยค้าสลาก  0869
318.  สมาคมมวลชนผู้พิการค้าสลาก  0900
319.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพช่วยการค้าสลาก  0883
320.  สมาคมคนพิการสุวิไลจำหน่ายสลาก  0915
321.  สมาคมคนพิการพบความหวังค้าสลากปทุมธานี  0788
322.  สมาคมผู้พิการงานพลังดีค้าสลากปทุมธานี  0946
323.  สมาคมปัจมิตรร่วมใจผู้พิการค้าสลากปทมุธานี  0986
324.  สมาคมสัมมาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0951
325.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลาก  0762
326.  สมาคมรวมเป็นหนึ่งคนพิการจำหน่ายสลาก  0874
327.  สมาคมคนพิการกิจสร้างสรรค์งานสลาก  0828
328.  สมาคมพร้อมใจคนพิการจำหน่ายสลาก  0907
329.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากทวีทรัพย์คนพิการ  0890
330.  สมาคมการค้ายาสูบไทย 02-516-395852,478
331.  สมาคมการค้าลอตเตอรี่นำโชคนิรันดร์  0945
332.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากชัยพฤกษ์  0849
333.  สมาคมคนพิการดั่งสายธารค้าสลาก  0858
334.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากพุทธิพรชัย  0866
335.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเทพธานี  2775
336.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากมิตรสัมพันธ์  0727
337.  สมาคมค้าสลากรายย่อยเพื่อนคนพิการ  0789
338.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากเทพเรืองฤทธิ์  0881
339.  สมาคมคนพิการทรัพย์ทีค้าสลาก  0776
340.  สมาคมคนพิการทรัพย์อนันต์ค้าสลาก  0852
341.  สมาคมกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากปิยจิต  0948
342.  สมาคมกลุ่มผู้ค้าสลากสายใยรัก  0822
343.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยพระนคร  01,268
344.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0908
345.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการจันทร์ส่องหล้า  0856
346.  สมาคมตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ผู้พิการรายย่อย  0893
347.  สมาคมคนพิการร่วมสร้างอาชีพค้าสลาก  0813
348.  สมาคมคนพิการมุ่งมั่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0821
349.  สมาคมคนพิการพิทักษ์อาชีพค้าสลากปทุมธานี  0991
350.  สมาคมสร้างเสริมอาชีพมั่นคงค้าสลาก  0837
351.  สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 02-993-873851,454
352.  สมาคมร้อยดวงใจค้าสลากปทุมธานี  0811
353.  สมาคมคนพิการซื่อตรงค้าสลาก  0754
354.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากและผลิตภัณฑ์ปทุมธานี  01,014
355.  สมาคมคนพิการบางบัวทอง  0868
356.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพปทุมธานี  0732
357.  สมาคมคนพิการพัฒนางานค้าสลาก  0914
358.  สมาคมคนพิการตั้งใจมั่นค้าสลาก  0780
359.  สมาคมคนพิการโป่งสีโทนพลังใหม่  0968
360.  สมาคมพัฒนาส่งเสริมค้าสลากผู้พิการ  0838
361.  สมาคมคนพิการน้ำใจงามค้าสลาก  0750
362.  สมาคมคนพิการเอราวัณเสริมรายได้  0868
363.  สมาคมลำลูกกาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,192
364.  สมาคมขยันงานสร้างอาชีพคนพิการ  0902
365.  สมาคมคนพิการเอราวัณเป็นหนึ่งค้าสลาก  0912
366.  สมาคมมวลมิตรรักค้าสลากคนพิการ  0730
367.  สมาคมคนพิการลำลูกกาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0809
368.  สมาคมผู้พิการสุขสันต์สลาก  0814
369.  สมาคมคนพิการเอกธนกิจผู้ค้าสลาก  0832
370.  สมาคมคนพิการท่าช้างผู้ค้าสลาก  0801
371.  สมาคมคนพิการสุริยะประภาผู้ค้าสลาก  0783
372.  สมาคมร่วมเสริมงานค้าสลาก  5853
373.  สมาคมคนพิการค้าสลากปันผล  0917
374.  สมาคมร่วมแบ่งปันคนพิการสอยดาว  0870
375.  สมาคมคนพิการเชียงขวัญค้าสลาก  0764
376.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการปากหนัน  0837
377.  สมาคมรวมพลังผู้พิการเอราวัณ  0873
378.  สมาคมทิพย์ปทุมเพิ่มอาชีพคนพิการค้าสลาก  0880
379.  สมาคมคนพิการภาคภูมิอาชีพค้าสลาก  1927
380.  สมาคมคนพิการลำไทร  0800
381.  สมาคมคนพิการบึงพระผู้ค้าสลาก  0879
382.  สมาคมขวัญใจประชาร่วมใจกันค้าสลาก  0888
383.  สมาคมคนพิการร่วมงานค้าสลากปทุมธานี  0814
384.  สมาคมคนพิการพัฒนาก้าวใหม่ค้าสลาก  0812
385.  สมาคมคนพิการงานสร้างอาชีพค้าสลาก  0885
386.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลากเปี่ยมสุข  0740
387.  สมาคมคนพิการตั้งจิตรจำนงค์ผู้ค้าสลากรายย่อย  0843
388.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลาก  0831
389.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากพรหมพิราม  0763
390.  สมาคมคนพิการซื่อสัตย์ค้าสลาก  0919
391.  สมาคมไทยช่วยไทยคนพิการค้าสลาก  0936
392.  สมาคมมิตรผู้พิการค้าสลากพระประแดง  0821
393.  สมาคมคนพิการเหลื่อมนครก้าวหน้าค้าสลาก  0828
394.  สมาคมคนพิการเมืองเลยก้าวหน้าค้าสลาก  0810
395.  สมาคมคนพิการโป่งน้ำร้อนจำหน่ายสลาก  0950
396.  สมาคมรวมพลังผู้พิการด่านซ้าย  0887
397.  สมาคมคนพิการเทพประทานผู้ค้าสลากรายย่อย  0939
398.  สมาคมคนพิการกบินทร์บุรีค้าสลาก  01,039
399.  สมาคมคนพิการจิตเมตตาจำหน่ายสลาก  0768
400.  สมาคมคนพิการรวมพลังค้าสลาก  0752
401.  สมาคมแบ่งปันอาชีพช่วยสร้างรายได้ค้าสลาก  01,006
402.  สมาคมคนพิการเจริญชัยสร้างงานอาชีพค้าสลาก  0855
403.  สมาคมพลังคนพิการจำหน่ายสลาก  0906
404.  สมาคมคนพิการสัมพันธภาพร่วมค้าสลาก  0875
405.  สมาคมคนพิการนาวัวเสริมอาชีพค้าสลาก  0903
406.  สมาคมคนพิการเชียงคานรุ่งโรจน์ค้าสลาก  0879
407.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างอาชีพค้าสลาก  0784
408.  สมาคมคนพิการสรรค์สร้างงานค้าสลาก  0792
409.  สมาคมเกียรติภูมิค้าสลาก  0818
410.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0849
411.  สมาคมอนุรักษ์ไทยช่วยผู้พิการค้าสลาก  21,038
412.  สมาคมไทยประดิษฐ์คิดค้าสลาก  0838
413.  สมาคมคนพิการนชำนาญงานค้าสลาก  0898
414.  สมาคมคนพิการค้าสลากตั้งใจ  0800
415.  สมาคมชีวิตเปี่ยมสุขแท้คนพิการ  0771
416.  สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมอาชีพค้าสลาก  0832
417.  สมาคมคนพิการเอราวัณร่วมใจค้าสลาก  0762
418.  สมาคมศิลป์ไทยเสริมอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0926
419.  สมาคมคนพิการไทยรวมมิตรค้าสลาก  0810
420.  สมาคมคนพิการสุขสันต์แบ่งปันค้าสลาก  0848
421.  สมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0840
422.  สมาคมผู้พิการสุขวัฒนาค้าสลาก  0794
423.  สมาคมคนพิการสามัคคีค้าสลากปทุมธานี  0756
424.  สมาคมพัฒนาชุมชนช่วยรายได้ค้าสลาก  0932
425.  สมาคมคนพิการจินตนาสร้างงานค้าสลาก  0883
426.  สมาคมคลองรังสิตช่วยคนพิการค้าสลาก  0933
427.  สมาคมแรงงานผู้พิการค้าสลาก  0791
428.  สมาคมคนพิการบ้านเสี้ยวก้าวหน้าค้าสลาก  0850
429.  สมาคมถิ่นไทยเพื่อคนพิการค้าสลาก  0957
430.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการดอนเปล้า  0912
431.  สมาคมไทยร่วมใจค้าสลาก  0888
432.  สมาคมมิตรรักมากค้าสลากคนพิการ  0748
433.  สมาคมผู้สร้างงานคนพิการปทุมรักค้าสลาก  0907
434.  สมาคมสร้างอนาคตคนพิการค้าสลาก  0750
435.  สมาคมคนพิการรุ่งโรจน์ร่วมกันค้าสลาก  0811
436.  สมาคมคนพิการบึงชำอ้อ  0942
437.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0863
438.  สมาคมพัฒนาคนพิการค้าสลากเป็นเลิศ  01,020
439.  สมาคมผู้พิการเพิ่มอาชีพปทุมธานี  0854
440.  สมาคมร่วมสร้างงานคนพิการจันทบุรี  01,246
441.  สมาคมคนพิการปทุมธานีสร้างสรรแบ่งปันค้าสลาก  0897
442.  สมาคมคนพิการเพิ่มพูลค้าสลาก  0803
443.  สมาคมผู้พิการเอราวัณมั่นคงค้าสลาก  0761
444.  สมาคมคนพิการรวมพลังเพื่อค้าสลากปทุมธานี  0849
445.  สมาคมคนพิการประสงค์ค้าสลาก  0798
446.  สมาคมสร้างรายได้ช่วยชุมชนค้าสลาก  01,462
447.  สมาคมคนพิการปวงประชารวมใจค้าสลาก  01,075
448.  สมาคมคนพิการบางพูดเป็นหนึ่งค้าสลาก  0805
449.  สมาคมผู้พิการเอราวัณสามัคคีค้าสลาก  0857
450.  สมาคมคนพิการห้ามิตรค้าสลาก  0835
451.  สมาคมอุทิศงานค้าสลากคนพิการรายย่อยปทุมธานี  0820
452.  สมาคมผู้พิการธัญบุรีสร้างอาชีพ  0874
453.  สมาคมอ้อมใจรักคนพิการค้าสลาก  0832
454.  สมาคมร่วมเสริมกิจค้าสลากปทุมธานี  0821
455.  สมาคมคนพิการปทุมไทยรวมมิตรค้าสลาก  0836
456.  สมาคมผู้พิการรักไทยอาชีพค้าสลาก  0884
457.  สมาคมสายสัมพันธ์คนพิการค้าสลากรายย่อย  0866
458.  สมาคมผู้พิการนำอาชีพสลากพระประแดง  0882
459.  สมาคมคนพิการสานงานจำหน่ายสลาก  0784
460.  สมาคมมิตรสัมพันธ์ปทุมธานี  01,010
461.  สมาคมคลองช่วยคนพิการค้าสลาก  0942
462.  สมาคมคนพิการจำหน่ายสลากรายย่อย  01,012
463.  สมาคมเพื่อนนำทางเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0896
464.  สมาคมคนพิการบางกอกร่วมค้าสลาก  0887
465.  สมาคมแสงเจริญทองคนพิการค้าสลาก  0765
466.  สมาคมความหวังใหม่ตัวอทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  0784
467.  สมาคมผู้พิการก้าวใหม่เพื่อค้าสลาก  0780
468.  สมาคมเสริมอาชีพคนพิการปทุมธานี  0934
469.  สมาคมคนพิการร่วมสมัครสมานค้าสลาก  0852
470.  สมาคมคนพิการสร้างรายได้พึ่งตนเอง  0897
471.  สมาคมคนพิการวัฒนาอาชีพค้าสลาก  0762
472.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0780
473.  สมาคมสร้างอาชีพคนพิการร้อยเอ็ด  01,005
474.  สมาคมคนพิการเปรมฤดี  0922
475.  สมาคมรักสามัคคีร่วมค้าสลาก  5913
476.  สมาคมสามัคคีสร้างรายได้  0893
477.  สมาคมผู้พิการรวมเพื่อนรักค้าสลาก  0868
478.  สมาคมคนพิการก้าวหน้าอารีย์จิตค้าสลาก  0911
479.  สมาคมเพื่อนนำทางค้าสลากคนพิการ  0833
480.  สมาคมร่วมมิตรสามัคคีค้าสลาก  0879
481.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากสามัคคี  0905
482.  สมาคมร่วมมุ่งมั่นเสริมอาชีพค้าสลาก  0802
483.  สมาคมส่งเสริมสตรีไทยตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล  0935
484.  สมาคมรวมคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0845
485.  สมาคมคนพิการรุ่งอรุณค้าสลาก  0856
486.  สมาคมคนพิการก้าวไกลเสริมอาชีพค้าสลาก  0870
487.  สมาคมคนพิการร่วมกันค้าสลาก  0843
488.  สมาคมมุ่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0765
489.  สมาคมพระนครเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0903
490.  สมาคมรวมพลผู้พิการค้าสลาก  0778
491.  สมาคมผู้พิการอุตสาหะเสริมอาชีพค้าสลาก  0856
492.  สมาคมคนพิการมิติใหม่สร้างอาชีพค้าสลาก  0751
493.  สมาคมอุปถัมภ์ช่วยคนพิการค้าสลากปทุมธานี  0807
494.  สมาคมลำลูกกาสร้างงานผู้พิการค้าสลาก  0937
495.  สมาคมคนพิการทำอาชีพค้าสลาก  0859
496.  สมาคมปัญจมิตรอาชีพเสริมค้าสลาก  0976
497.  สมาคมริเริ่มส่งเสริมอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0862
498.  สมาคมคนพิการสมานฉันท์ร่วมค้าสลาก  0781
499.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการทรายขาว  0795
500.  สมาคมบ้านใหม่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,154
501.  สมาคมสร้างพลังเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0776
502.  สมาคมบึงทองหลางช่วยผู้พิการค้าสลาก  0695
503.  สมาคมคนพิการรวมน้ำใจคิดค้าสลาก  0831
504.  สมาคมคนพิการสร้างชีวิตผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0842
505.  สมาคมสร้างรายได้คนพิการผู้แทนจำหน่ายค้าสลาก  0877
506.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0765
507.  สมาคมคนพิการมีความหวังค้าสลาก  0858
508.  สมาคมมิตรภักดีค้าสลาก  0967
509.  สมาคมรักบ้านเกิดค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,014
510.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจคนพิการปทุมธานี  0816
511.  สมาคมคนพิการมิตรพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0839
512.  สมาคมสุขเกษมค้าสลากผู้พิการปทุมธานี  0853
513.  สมาคมคนพิการประชานิยมค้าสลาก  0744
514.  สมาคมคนพิการสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0783
515.  สมาคมผู้พิการคิดทำใหม่เพื่อค้าสลาก  0908
516.  สมาคมมุ่งหมายทำงานเพื่อคนพิการค้าสลาก  0734
517.  สมาคมมุ่งสอนงานสร้างรายได้คนพิการค้าสลาก  0827
518.  สมาคมสร้างหวังเพื่อคนพิการค้าสลาก  0835
519.  สมาคมคนพิการเพิ่มทุนสร้างรายได้ค้าสลาก  1833
520.  สมาคมผู้พิการร่วมตั้งใจค้าสลาก  0896
521.  สมาคมคนพิการอาชีพเสริมตัวแทนค้าสลาก  01,015
522.  สมาคมริเริ่มงานคนพิการค้าสลาก  0851
523.  สมาคมคนพิการประชาร่วมใจค้าสลาก  0790
524.  สมาคมคนพิการพิทักษ์ราษฎร์ค้าสลาก  0832
525.  สมาคมร่วมจิตค้าสลาก  0906
526.  สมาคมคนพิการห้วยสีเสียดค้าสลาก  0855
527.  สมาคมคนพิการบ้านเหลื่อมค้าสลาก  0822
528.  สมาคมคนพิการสมานรักร่วมค้าสลาก  0920
529.  สมาคมรวมกลุ่มค้าสลากรายย่อย  0839
530.  สมาคมการค้าสลากพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  0955
531.  สมาคมคนพิการด้วยใจรักอาชีพค้าสลาก  0837
532.  สมาคมคนพิการรวมเป็นหนึ่งอาชีพค้าสลาก  0841
533.  สมาคมคนพิการสุขเจริญชัยสร้างอาชีพค้าสลาก  0830
534.  สมาคมมิตรจริงใจผู้แทนจำหน่ายค้าสลากคนพิการ  0846
535.  สมาคมร้อยดวงใจสร้างสรรค์ค้าสลาก  0815
536.  สมาคมคนพิการรักชาติค้าสลาก  0757
537.  สมาคมคนพิการค้าสลากลาดหลุมแก้ว  01,028
538.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการปทุมธานี  0876
539.  สมาคมคนพิการใจงามร่วมกันค้าสลาก  0758
540.  สมาคมไทยช่วยไทยค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  01,123
541.  สมาคมผู้พิการร่วมอาชีพเสริมค้าสลาก  0922
542.  สมาคมคนพิการร้อยใจค้าสลาก  0951
543.  สมาคมคนพิการชมชื่นสร้างรายได้ค้าสลาก  0739
544.  สมาคมคนพิการร่วมสามัคคีค้าสลาก  0818
545.  สมาคมคนพิการเด่นปทุมค้าสลาก  0800
546.  สมาคมสร้างรายได้เกื้อกูลมวลชนคนพิการค้าสลาก  0875
547.  สมาคมสอยดาวคนพิการค้าสลาก  0823
548.  สมาคมคนพิการปทุมธานีเอกภาพรวมใจ  01,495
549.  สมาคมมิตรใหม่ช่วยคนพิการค้าสลาก  0797
550.  สมาคมช่วยผู้พิการสร้างรายได้จันทบุรี  0905
551.  สมาคมค้าสลากเกื้อกูลชุมชนหัวหมาก  0791
552.  สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยปทุมธานี  0905
553.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการเอราวัณ  0901
554.  สมาคมร่วมแรงใจผู้พิการนาวัว  0943
555.  สมาคมรุ่งวิถีไทยค้าสลากคนพิการ  0880
556.  สมาคมภาคภูมิเพิ่มกิจคนพิการค้าสลาก  0885
557.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  01,936
558.  สมาคมพ่อค้าจังหวัดนราธิวาส  01,025
559.  สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคใต้  02,510
560.  สมาคมผู้เพาะปลูกผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบน่าน  01,308
561.  สมาคมการค้าพุทไธสง  0962
562.  สมาคมการค้าประโคนชัย  0875
563.  สมาคมการค้านาโพธิ์  0802
564.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538  01,109
565.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออกอีสานใต้  12,005
566.  สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ  52,405
567.  สมาคมพ่อค้าชาวบางพูน  0949
568.  สมาคมการค้าสลากคนพิการปทุมธานี  0964
569.  สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย  01,931
570.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการปทุมธานี  01,070
571.  สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิ  02,862
572.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเสกศิลป์  0840
573.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการผู้ด้อยโอกาส  0802
574.  สมาคมรวมพลคนพิการผู้ค้าสลากไทย  01,076
575.  สมาคมพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบก...  02-564-792101,316
576.  สมาคมคนพิการเมืองปทุมธานีผู้ค้าสลากรายย่อย  0759
577.  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย  02-581-2348-...24,158
578.  สมาคมการค้าสลากเพื่อนพิการรายย่อย  0963
579.  สมาคมกลุ่มการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0831
580.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้สูงอายุ  0801
581.  สมาคมพัฒนาการค้าสลากคนพิการ  0838
582.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการรายย่อย  01,061
583.  สมาคมการค้าสลากรายย่อย   0897
584.  สมาคมการค้าสลากคนพิการเคลื่อนไหวรายย่อย  0888
585.  สมาคมกลุ่มเพื่อการค้าสลากคนพิการ  0704
586.  สมาคมการค้าสลากเพื่อพัฒนาผู้พิการรายย่อย  0985
587.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0859
588.  สมาคมปทุมคลองสองค้าสลาก  0780
589.  สมาคมคนพิการอิสระผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  02-961-54170752
590.  สมาคมคนพิการชาวปทุมผู้ประกอบอาชีพค้าล็อตเตอรี่  02-961-47560985
591.  สมาคมรังสิตค้าสลาก  02-958-41710922
592.  สมาคมคนพิการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการค้าสลาก  0857
593.  สมาคมพิการคิดการค้าสลาก  1980
594.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลาก  0881
595.  สมาคมผู้พิการสร้างสรรค์ค้าสลาก  0912
596.  สมาคมคนพิการสายใยรักร่วมงานค้าสลาก  0753
597.  สมาคมสร้างความมั่นคงให้ผู้พิการค้าสลาก  0775
598.  สมาคมผู้พิการสามัคคีค้าสลาก  0810
599.  สมาคมคนพิการร่วมวิทยาค้าสลาก  0760
600.  สมาคมพัฒนาอาชีพผู้พิการค้าสลาก  0916
601.  สมาคมคนพิการร่วมใจค้าสลาก   0752
602.  สมาคมร่วมชุมนุมผู้พิการค้าสลากปทุมธาณี  0915
603.  สมาคมผู้พิการช่วยอาชีพค้าสลาก  0852
604.  สมาคมคนพิการชัยมงคลสร้างอาชีพสลากปทุมธาณี  0747
605.  สมาคมสหมิตรผู้พิการค้าสลาก   0880
606.  สมาคมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนค้าสลาก  0873
607.  สมาคมคลองหลวงเพื่อเสริมอาชีพคนพิการ  01,036
608.  สมาคมคนพิการภูมิใจเพื่อค้าสลาก  0833
609.  สมาคมคนพิการชุมชนค้าสลาก  0903
610.  สมาคมคนพิการร่วมอาชีพเสริมงานค้าสลาก  01,192
611.  สมาคมคนพิการส่งเสริมกิจการค้าสลาก  0797
612.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังปทุมธานี  0735
613.  สมาคมคนพิการส่งเสริมอาชีพค้าสลาก  0738
614.  สมาคมคนพิการรุ่งเจริญร่วมกันค้าสลาก  0850
615.  สมาคมคนพิการรักเพื่อนปทุมธาณี  0886
616.  สมาคมผู้พิการพูนผลค้าสลาก  0873
617.  สมาคมคนพิการปทุมธาณีร่วมค้าสลาก  0919
618.  สมาคมคนพิการชำนาญกิจเพื่อค้าสลาก  0810
619.  สมาคมคนพิการกำลังใจค้าสลาก  0764
620.  สมาคมคนพิการอาชีพค้าสลาก  0774
621.  สมาคมผู้พิการทองหล่อรวมน้ำใจค้าสลาก  0842
622.  สมาคมคนพิการเอกภาพปทุมธานี  0701
623.  สมาคมคนพิการประกอบอาชีพค้าสลาก  0887
624.  สมาคมคนพิการเพื่อชีวิตค้าสลาก  0904
625.  สมาคมผู้พิการอาชีพเดินค้าสลาก  0842
626.  สมาคมคนพิการแสงทองพัฒนาค้าสลาก   0852
627.  สมาคมผู้พิการปิยะภูมิค้าสลาก  0885
628.  สมาคมส่งเสริมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0790
629.  สมาคมวิจิตรไทยคนพิการค้าสลาก  0871
630.  สมาคมสามมิตรเพื่อคนพิการค้าสลาก  0896
631.  สมาคมรวมใจช่วยผู้พิการค้าสลาก  0902
632.  สมาคมคนพิการรวมงานค้าสลาก  0774
633.  สมาคมคนพิการค้าสลากเจริญก้าวหน้าปทุมธานี  0849
634.  สมาคมผู้พิการก้าวหน้าค้าสลาก  0976
635.  สมาคมคนพิการตัวแทนค้าสลากเสรี  0886
636.  สมาคมร่วมสร้างอาชีพค้าสลากปทุมธานี  0810
637.  สมาคมคนพิการเจริญชัยเสริมอาชีพค้าสลาก   0828
638.  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย 081-645-7334...01,297
639.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  01,180
640.  สมาคมการค้าเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการผู้ค้าสลาก  0808
641.  สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  22,773
642.  สมาคมผู้ผลิตสื่อรถจักรยานยนต์  01,086
643.  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 02-925-457101,558
644.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนนทบุรี  0793
645.  สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตไทย  02-922-2902-452,008
646.  สมาคมผู้ประกอบการการค้าร้านอาหารนนทบุรี  01,678
647.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์จังหวัดนนทบุรี  01,145
648.  สมาคมติดตั้งแก๊สไทย  01,589
649.  สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-583-9922 ...02,174
650.  สมาคมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการนนทบุรี  02-961-47560930
651.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนนทบุรี(ค...  0906
652.  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 02-960-1771 01,589
653.  สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 02-985-859-585,853
654.  สมาคมคนพิการและเพื่อนค้าสลากนนทบุรี  0953
655.  สมาคมรวมพลังธุรกิจการค้าไทย  02-245-596901,077
656.  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ  02-969-6726-814,014
657.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เอสเอ็มอี  01,035
658.  สมาคมส่งเสริมการพัฒนาการค้าและธุรกิจ  02-960-0150-101,087
659.  สมาคมช่วยเหลือคนพิการผู้ค้าสลากนนทบุรี  0931
660.  สมาคมตนกำจัดแมลงไทย 081-130-600003,025
661.  สมาคมสร้างเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้พิการรายย...  0880
662.  สมาคมอาชีพการค้าสลากรัฐบาลผู้พิการรายย่อย  0989
663.  สมาคมแรงงานผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส  01,244
664.  สมาคมคนพิการนนท์ผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  01,428
665.  สมาคมคนพิการปากเกร๊ดผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  02-961-54170894
666.  สมาคมพัฒนาอาชีพการค้าสลากคนพิการนนทบุรี  0904
667.  สมาคมพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0969
668.  สมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  01,167
669.  สมาคมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายและอสังหาร...  02-920-5638-...01,676
670.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรดอนข่อย  0808
671.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองแก  0897
672.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทัพหลวง  0729
673.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านแปดโรง  0715
674.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชไร่  0981
675.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบ้านหนองหม้อแตก  0743
676.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทฤษฎีใหม่  01,048
677.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพืชสวน  01,134
678.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย  0778
679.  สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 042-522333-4053,363
680.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนครพนม  0730
681.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนาหว้า  0730
682.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสปลาปาก  0805
683.  สมาคมเครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0966
684.  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04-421-2370-152,162
685.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 089-722-0492...53,086
686.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งอะไหล่เครื่องยนต์  0933
687.  สมาคมการค้าของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด  01,071
688.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  044-39911901,780
689.  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้  01,361
690.  สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน  11,459
691.  สมาคมผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดประทาย  01,007
692.  สมาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโคราชสามัคคี  51,658
693.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอเสิงสาง  01,061
694.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอหนองบุญมาก  0814
695.  สมาคมชาวไร่มันอำเภอโชคชัย  0892
696.  สมาคมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31,614
697.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน  044-264238199,137
698.  สมาคมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนภาคตะวันออกเฉี...  01,834
699.  สมาคมการค้าสลากโคราช 2004   01,020
700.  สมาคมชาวไร่อ้อยครบุรี  01,573
701.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนครราชสีมา  0702
702.  สมาคมคนพิการทุกประเภทผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากโคราช  01,578
703.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดโคราช  01,475
704.  สมาคมร้านนวดคนตาบอดเสิงสาง  0878
705.  สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอปากช่อง  11,480
706.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  075-317091 02,426
707.  สมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำประมงอวนลากนครศรีธรรมราช  01,565
708.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช  075-34316201,181
709.  สมาคมชาวสวนไม้ผลบ้านกะทูน  0815
710.  สมาคมการค้าและเลี้ยงกุ้งภาคใต้  51,392
711.  สมาคมผู้ค้าและแปรรูปสัตว์น้ำภาคใต้  01,342
712.  สมาคมผู้ประกอบการกุ้งภาคใต้  0759
713.  สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้  075-32318153,423
714.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช  22,402
715.  สมาคมการค้าพืชไร่  52,958
716.  สมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทย  01,316
717.  สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย  01,548
718.  สมาคมผู้ประกอบการค้าและธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม  01,152
719.  สมาคมผู้ค้าสลากสหมิตร(คนพิการ)  0973
720.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  02-962-1348 101,983
721.  สมาคมการค้าเรือทักไทย 03-835-218552,893
722.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  01,297
723.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  01,113
724.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร  0943
725.  สมาคมไทคอนสารค้าสลาก  0852
726.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 077-504-833122,430
727.  สมาคมชาวสวนยางจังหวัดชุมพร  01,105
728.  สมาคมชาวสวนกาแฟไทย  01,553
729.  สมาคมพ่อค้ากาแฟไทย  11,633
730.  สมาคมชาวสวนมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร  01,247
731.  สมาคมการประมงกันตัง  51,314
732.  สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  11,613
733.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการตรัง  0799
734.  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง  01,762
735.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากรัษฎา  0791
736.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-696474, ...53,215
737.  สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด  01,342
738.  สมาคมการประมงจังหวัดตราด  52,248
739.  สมาคมการประมงปลากะตัก  51,313
740.  สมาคมผู้ค้าสลากคนพิการนครนายก  0866
741.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ตำบลไร่ขิง  0859
742.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเบ็คเตล็ด  0796
743.  สมาคมผู้ค้าอาหารและของชำรายย่อย  0911
744.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล(คนพิการ)นครปฐม  0918
745.  สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย  034-23413802,428
746.  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม  01,035
747.  สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย  01,740
748.  สมาคมช่างทองไทย  02-482-1751-352,766
749.  สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม  034-209410-1204,219
750.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจังหวัดนครปฐม  0794
751.  สมาคมธุรกิจทองคำ  143,131
752.  สมาคมที่ปรึกษาและธุรกิจโฆษณา  034-62602701,027
753.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรจังหวัดนครปฐม  01,046
754.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม  0778
755.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองปากโลง  0862
756.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองงูเหลือม  0824
757.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสวนป่าน  0859
758.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทุ่งกระพังโหม  0874
759.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตาก้อง  034-2020830865
760.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระสี่มุม  0808
761.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรห้วยหมอนทอง  0749
762.  สมาคมผู้ประกอบการส้มโอนครชัยศรี  01,170
763.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอกำแพงแสน  0737
764.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรสระพัฒนา  0677
765.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรคลองโยง  0789
766.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรอำเภอพุทธมณฑล  0790
767.  สมาคมพ่อค้าชาวตลาดจันทบุรี  0939
768.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  11,804
769.  สมาคมผู้ค้าย่อยอำเภอเมืองจันทบุรี  0818
770.  สมาคมการค้าโป่งน้่ำร้อนจันทบุรี  01,013
771.  สมาคมการค้าอำเภอสอยดาว  0718
772.  สมาคมการค้าทุ่งขนาน  0654
773.  สมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี  01,862
774.  สมาคมชาวสวนผักผลไม้อำเภอสอยดาว-โป่งน้ำร้อน  01,346
775.  สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  01,981
776.  สมาคมกุ้งตะวันออกไทย  02,253
777.  สมาคมธุรกิจก่อสร้างจันทบุรี  0774
778.  สมาคมธุรกิจการค้าและบริการจันทบุรี  01,003
779.  สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาจันทบุรี  43,495
780.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดจันทบุรี  51,095
781.  สมาคมการค้าผู้ส่งออกผักผลไม้และแช่เยือกแข็งจันทบุรี  01,580
782.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอท่าใหม่  0802
783.  สมาคมผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  0800
784.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุ่งเบญจา  0752
785.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการสองพี่น้อง  2976
786.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอนายายอาม  0683
787.  สมาคมแพร่งขาหยั่งพัฒนาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการ  0861
788.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาสุกิม  0692
789.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านไทรนอง  1792
790.  สมาคมส่งเสริมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการอำเภอแก...  0756
791.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคคนพิการบ้านเนินดินแดง  0867
792.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการป่าตะแบก  0798
793.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการนิคมพัฒนา  0831
794.  สมาคมคนพิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านนาบัว  0886
795.  สมาคมรวมใจคนพิการจันทบุรีผู้ค้าล็อตเตอรี่ไทย  0913
796.  สมาคมเสริมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการเมืองจันทบุรี  0836
797.  สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากคนพิการจันทบุรี  01,848
798.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการบ้านหนองคล้า  0667
799.  สมาคมการค้าและแรงงานไทย-กัมพูชา  01,196
800.  สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  02,619
801.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์  01,522
802.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  51,135
803.  สมาคมการค้าอุตสาหกรรมนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้ว...  038-575-55551,578
804.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้า  0744
805.  สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปากน้ำโจ้โล้  0732
806.  สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  03-827-257803,547
807.  สมาคมพ่อค้าน้ำมันจังหวัดชลบุรี  01,274
808.  สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงและค้าสัตว์ชลบุรี  0922
809.  สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา  01,169
810.  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  04,081
811.  สมาคมการค้าโรงแรมและศูนย์การค้าพัทยาใต้  01,089
812.  สมาคมการค้าช่างเหมาชลบุรี  0986
813.  สมาคมการค้าหนองไม้แดง  0919
814.  สมาคมผู้ค้าพืชไร่ทุ่งสุขลา  0863
815.  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  01,635
816.  สมาคมผู้ค้าข้าวสารบรรจุถุงและอาหารสำเร็จรูป  01,149
817.  สมาคมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด...  01,703
818.  สมาคมผู้ค้าข้าวโพด  01,442
819.  สมาคมพ่อค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดนาป่า  0973
820.  สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์  02,735
821.  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชลบุรี  03-847-452501,702
822.  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารภาคตะวันออก  01,120
823.  สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออก  01,543
824.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการชลบุรี  01,031
825.  สมาคมส่งเสริมอาชีพการค้าสลากคนพิการจังหวัดชลบุรี  01,418
826.  สมาคมการค้าสลากคนพิการภาคตะวันออก  51,054
827.  สมาคมการค้าสลากคนพิการบึงสัมพันธ์  0784
828.  สมาคมร่วมใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0746
829.  สมาคมรุ่งเจริญการค้าสลาก(คนพิการ)  0802
830.  สมาคมน้ำใจสหายการค้าสลาก(คนพิการ)  0812
831.  สมาคมเรืองอ่องการค้าสลาก(คนพิการ)  0805
832.  สมาคมเพิ่มทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0748
833.  สมาคมทานตะวันการค้าสลาก(คนพิการ)  0822
834.  สมาคมเจริญดีผู้การค้าสลาก(คนพิการ)  0681
835.  สมาคมเอื้ออาทรการค้าสลากและล็อตโต้สากล  0908
836.  สมาคมไมตรีจิตการค้าสลาก(คนพิการ)  0819
837.  สมาคมมิตรสัมพันธ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0956
838.  สมาคมพรนำโชคการค้าสลาก(คนพิการ)  0902
839.  สมาคมพรประเสริฐการค้าสลาก(คนพิการ)  0868
840.  สมาคมคู่คิดมิตรการค้าสลาก(คนพิการ)  0800
841.  สมาคมเปี่ยมสุขการค้าสลาก(คนพิการ)  0780
842.  สมาคมภักดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0757
843.  สมาคมการค้าสลากเพื่อสู่ความหวังใหม่  0658
844.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งท่ามะเขือ  0745
845.  สมาคมแตงศรีการค้าสลาก(คนพิการ)  0840
846.  สมาคมศรีสว่างการค้าสลาก(คนพิการ)  0739
847.  สมาคมมะนิลการค้าสลาก(คนพิการ)  0790
848.  สมาคมนิลลัดดาการค้าสลาก(คนพิการ)  0691
849.  สมาคมสุขสุวรรณการค้าสลาก(คนพิการ)  0809
850.  สมาคมนิธิกุลการค้าสลาก(คนพิการ)  0782
851.  สมาคมวันดีการค้าสลาก(คนพิการ)  0784
852.  สมาคมวัชรการค้าสลาก(คนพิการ)  0718
853.  สมาคมดวงโตการค้าสลาก(คนพิการ)  0720
854.  สมาคมพิลาการค้าสลาก(คนพิการ)  0807
855.  สมาคมคล้ายเกิดการค้าสลาก(คนพิการ)  0793
856.  สมาคมบางงามการค้าสลาก(คนพิการ)  0746
857.  สมาคมนิรันการค้าสลาก(คนพิการ)  0829
858.  สมาคมทองมั่นการค้าสลาก(คนพิการ)  0892
859.  สมาคมทองบรรจงการค้าสลาก (คนพิการ)  11,117
860.  สมาคมมั่นคงการค้าสลาก(คนพิการ)  0770
861.  สมาคมทวีทรัพย์การค้าสลาก(คนพิการ)  0746
862.  สมาคมกระโจมทองการค้าสลาก(คนพิการ)  0856
863.  สมาคมส่งเสริมอาชีพหลักการค้าสลากผู้พิการ  3971
864.  สมาคมรวงข้าวผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0755
865.  สมาคมบัวหลวงผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0801
866.  สมาคมทับทิมศรีผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0825
867.  สมาคมศรีสวัสดิ์ผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0983
868.  สมาคมโพธิ์ทองผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  51,124
869.  สมาคมโพธิ์เงินผู้ค้าสลาก(คนพิการ)  0774
870.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  01,336
871.  สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรท่าพระ  0796
872.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  03,904
873.  สมาคมผู้ค้าปลีกและส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  01,918
874.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการประมงเขื่อนอุบลรัตน์  0840
875.  สมาคมการค้าสินค้าสำเร็จรูปทั่วไป  01,241
876.  สมาคมเกษตรกร  0955
877.  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  83,057
878.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉ...  51,750
879.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากขอนแก่น  0818
880.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพิการจังหวัดขอนแก่น  01,175
881.  สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขอนแก่น  11,058
882.  สมาคมผู้ค้าสลากรายย่อยขอนแก่น  0924
883.  สมาคมสลากเพื่อาการค้าและการกุศล  0831
884.  สมาคมค้าสลากช่วยเพื่อนผู้พิการ  0795
885.  สมาคมผู้ค้าสลากส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยขอนแก่น  0766
886.  สมาคมผู้ค้าสลากร่วมมือร่วมใจขอนแก่น  0867
887.  สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  11,379
888.  สมาคมผู้ค้าผักผลไม้เพื่อการส่งออกภาคตะวันออก  01,623
889.  สมาคมการค้าเครื่องประดับเมืองจันท์   0808
890.  สมาคมการค้าไทยกวางชี  02-463-692311,800
891.  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  02-691-590044,174
892.  สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง  02-273-866602,985
893.  สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล  085-489-536153,412
894.  สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่  02-372-199902,748
895.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจโลกสีเขียว  081-580-400501,904
896.  สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาหารจีนโภชนาการในไทย  51,615
897.  สมาคมนักธุรกิจอาเซียน  081-555-8087253,506
898.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางมด  0944
899.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรทวีวัฒนา  0896
900.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรกรุงเทพมหานคร  081-711-111301,138
901.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรมีนบุรี  0794
902.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางนา  01,000
903.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรหนองแขม  0987
904.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรบางขุนเทียน  02-867-242401,002
905.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรพระโขนง  081-711-11130929
906.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรตลิ่งชัน  0976
907.  สมาคมผู้ประกอบการเกษตรไทย  01,473
908.  สมาคมผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  02-618-4660-1122,983
909.  สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่  081-870-199396,177
910.  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  13,882
911.  สมาคมค้าสลากคนพิการศิริดำรง  0920
912.  สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์อัดดอกยางด้วยระบบไฟฟ้า  01,451
913.  สมาคมผู้ค้าไม้ผลไม้ประดับและพืชพลังงาน  51,371
914.  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  52,127
915.  สมาคมผู้ค้าอะไหล่เครื่องจักรกลท่ามะกา  01,025
916.  สมาคมชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน  01,252
917.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (สสก.)  02,860
918.  สมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกาญจนบุรี(คนพิการ)  089-209-318401,030
919.  สมาคมส่งเสริมการค้าสลากและผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดก...  01,144
920.  สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ จังหวัดกาญจนบุรี  01,164
921.  คนพิการพนมทวนผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0973
922.  สมาคมสร้างอาชีพการค้าสลากคนพิการอำเภอศรีสวัสดิ์  0911
923.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกาตรหนองกุงศรี  0761
924.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรดงมูล  0748
925.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรโนนสูง  0860
926.  สมาคมการค้าผลิตผลทางเกษตรนาแก  0815
927.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรร่วมใจ  0864
928.  สมาคมการค้าผลิตผลทางการเกษตรถ้ำพร้าว  0857
929.  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  01,613
930.  สมาคมการค้าสลากคนพิการกำแพงเพชร   01,225
931.  สมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ  02,410
932.  สมาคมภัคธรการค้าสลาก(คนพิการ)  0810
933.  สมาคมรวมพลังการค้าสลาก(คนพิการ)  0688
934.  สมาคมเพิ่มพูนการค้าสลาก(คนพิการ)  0843
935.  สมาคมมิตรแท้การค้าสลาก(คนพิการ)  0795
936.  สมาคมไทยพัฒนาการค้าสลาก(คนพิการ)  0800
937.  สมาคมไทยอาสาการค้าสลาก(คนพิการ)  0701
938.  สมาคมพรประทานการค้าสลาก(คนพิการ)  0767
939.  สมาคมชัยชนะการค้าสลาก(คนพิการ)  0827
940.  สมาคมหนึ่งน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0834
941.  สมาคมธารน้ำใจการค้าสลาก(คนพิการ)  0807
942.  สมาคมประชาชื่นการค้าสลาก (คนพิการ)  0852
943.  สมาคมพัชรศักดิ์การค้าสลาก(คนพิการ)  0857
944.  สมาคมสายใยการค้าสลาก (คนพิการ)  0840
945.  สมาคมร่วมใจสามัคคีการค้าสลาก (คนพิการ)  0799
946.  สมาคมก้าวไกลการค้าสลาก(คนพิการ)  0825
947.  สมาคมวิจัยและส่งเสริมการค้าสลาก(คนพิการ)  0814
948.  สมาคมเมตตาธรรมการค้าสลาก(คนพิการ)  0749
949.  สมาคมภูมิไทยร่วมใจค้าสลากผู้พิการ  0740
950.  สมาคมการค้าสลากบัวบานและผู้ด้อยโอกาส  0828
951.  สมาคมผู้พิการและญาติผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0836
952.  สมาคมเพชรสร้างสรรค์อาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0814
953.  สมาคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  0971
954.  สมาคมคนพิการชาวร่มเกล้าผู้ค้าสลากไทย  0942
955.  สมาคมรวมกลุ่มคนพิการผู้ประกอบอาชีพค้าสลากไทย  0877
956.  สมาคมมิตรคนพิการค้าสลาก  0866
957.  สมาคมมานารัตน์ผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0805
958.  สมาคมเครือข่ายกระจายสินค้าไทย-จีน  01,140
959.  สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน 02-276-6516154,403
960.  สมาคมรวมคนพิการผู้ค้าสลากและผู้ด้อยโอกาส  0832
961.  สมาคมส่งเสริมสุขภาพและการบำบัดแผนไทย  01,265
962.  สมาคมภูมิแผ่นดินรวมคนพิการค้าสลาก  0742
963.  สมาคมคนพิการฝึกฝนอาชีพค้าสลาก  0826
964.  สมาคมผู้พิการอาชีพค้าสลาก  0696
965.  สมาคมมิ่งมงคลเพื่อผู้พิการค้าสลาก  0679
966.  สมาคมการค้าสลากหมั่นตลุง  0780
967.  สมาคมผู้ประกอบการสตั้นท์ไทย  01,206
968.  สมาคมน้ำใจไทยช่วยคนพิการค้าสลาก  0796
969.  สมาคมคนพิการพัฒนาการอาชีพค้าสลาก  0750
970.  สมาคมเพิ่มพูลส่งเสริมอาชีพค้าสลากคนพิการ  0972
971.  สมาคมเกียรติผู้พิการรวมพลังค้าสลาก  0713
972.  สมาคมยิ่งยงผู้มีรายได้น้อยค้าสลาก  0753
973.  สมาคมคนพิการภักดีอาชีพค้าสลาก  01,683
974.  สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ 02-196-1103 ...02,248
975.  สมาคมเอกภาพคนพิการอาชีพค้าสลาก  0875
976.  สมาคมรวมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค้าสลาก  0934
977.  สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย  01,008
978.  สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ  03,909
979.  สมาคมผู้ค้าของเก่าและรีไซเคิล  02-888-360453,452
980.  สมาคมพิทักษ์แรงงานคนพิการค้าสลาก  0881
981.  สมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการค้าสลาก  0792
982.  สมาคมสุวรรณโชคค้าสลากคนพิการ  0777
983.  สมาคมคนพิการเอกภาพรวมพลค้าสลาก  0728
984.  สมาคมคนพิการพัฒนาอาชีพค้าสลากนิมิตรใหม่  0766
985.  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 02-654556434,526
986.  สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ  02-278-262401,634
987.  สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ยูโรเปียน-อาเซียน  02-670-062301,450
988.  สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย  01,820
989.  สมาคมส่งเสริมรายได้ค้าสลากเคหะคลอง 9  0933
990.  สมาคมส่งเสริมอาชีพค้าล็อตเตอรี่คนพิการทุกประเภท  085-195-39410814
991.  สมาคมรวมใจคนพิการไทยผู้มีอาชีพค้าล็อตเตอรี่  087-662-19880920
992.  สมาคมส่งเสริมอาชีพผู้ค้าสลากคลองสามวา  088-095-57820