หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
1.7K
twitter
google plus
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
องค์กร สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
รายละเอียด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้ก่อตั้งขื้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2519 ด้วยวัตถุประสงค์แรกเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าเพื่อต่อสู้หาความยุติธรรมให้กับวงการอัญมณี 
 
ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับขึ้นมานั้น พ่อค้าอัญมณีของไทยทั้งหลายในยุคนั้นต่างเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเก่าแก่สมาคมหนื่ง ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 สมาคมนั้น คือ สมาคมเพชรพลอยและเงินทอง
 
 
 
การดำเนินการของสมาคมดังกล่าวในยุคนั้นยังมีกิจกรรมไม่มากนัก ประกอบกับในระยะนั้นมีการค้าเพชรและพลอย ซึ่งมีปัญหาด้านภาษีเป็นอุปสรรค รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีมาตรการ เข้มงวดในการตรวจสอบและจับกุมผู้ค้าเพชรพลอยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้หมด ยังผลให้เกิดความปั่นป่วนทั้งวงการอัญมณี นับตั้งแต่คนขุดพลอย โรงงานเจียระไน และร้านค้า รวมถึง ผู้ค้าต่างประเทศซึ่งต่างเกิดความไม่แน่ใจในนโยบายการควบคุม ตรวจสอบของรัฐบาล เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การค้าชะงักงัน นำความเสียหายโดยตรงสู่ผู้ประกอบอาชีพอัญมณีอย่างมากและส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม คุณอนันต์ ซาลวาลา จึงได้ปรึกษากับ คุณกิตติ กิจรังสีวิบูล และ เถ้าแก่มณีไทย 
 
และนี่คือที่มาแห่งการจัดตั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จากความคิดเริ่มของคุณอนันต์ ซาลวาลา ซึ่งเป็นนักสู้เพื่อวงการอัญมณีของไทย ผู้ซึ่งมีความเสียสละ และต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ทำให้วงการอัญมณีได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีเมตตาธรรมต่อทั้งผู้อยู่ในและนอกวงการอัญมณี ทุกฐานะ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและ ต่างชาติอยู่เป็นนิจ 

สมาคมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ ประกอบด้วยสมาชิกที่ต้องการเห็นความก้าวหน้าของวงการอัญมณี โดยสมาคมได้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ ถึงรายชื่อสมาชิกที่สามารถติดต่อได้ และในเวลาเดียวกันก็ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบถึงการดำเนินการของสมาคมฯ และรายชื่อสมาชิกของสมาคมด้วย 
 
กว่าสองทศวรรษแล้วที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ภายใต้ผู้นำองค์กร ของนายกสมาคมฯ แต่ละสมัย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมวลสมาชิกด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

อีกทั้งคณะกรรมการบริหาร ต่างรวมอุทิศ พลังกาย พลังใจ พลังสมอง ด้วยความเสียสละและอดทน เพื่อนำสมาคมฯ สู่โลกแห่งความท้าทายยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นที่น่ายินดีและภูมิใจว่า ณ ปัจจุบัน สมาคมผู้ค่าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีบทบาทแห่งการปกป้อง ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
ที่ตั้ง 916/616 อาคาร จิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนน สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-630-1390
โทรสาร 02-630-1398-9
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,656 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
หน่วยงานสนับสนุนที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.