ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
3.5M
29
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
(546 ไฟล์)
สัญญาแฟรนไชส์ (7 ไฟล์)
หน้าที่สัญญาจะเป็นงานของนักกฎหมายทนายความเป็นคนทำ เป็นคนร่าง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะทราบดีกว่าว่าเรื่องใด ข้อความใดในสัญญา ใช้บังคับตามกฎหมายได้ ข้อสัญญาใดบังคับไม่ได้
Advertising Package (2 ไฟล์)
Ratecard Youtube TFC l Ratecard Meet Up TFC
International Franchising Laws (44 ไฟล์)
กฎหมายแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
US COMMERCIAL SERVICE FRANCHISING MARKET REPORTS (37 ไฟล์)
ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
100 โอกาสธุรกิจ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 (5 ไฟล์)
รวบรวมธุรกิจที่น่าสนใจ 100 อาชีพ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา | ค้าหาธุรกิจ พร้อมจับคู่ Matching ได้อย่างง่ายดาย
600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ (59 ไฟล์)
กลุ่มความงาม | กลุ่มการศึกษา | กลุ่มอาหาร | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ IT | กลุ่มค้าปลีก | กลุ่มบริการ
How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (18 ไฟล์)
กฏหมายแฟรนไชส์มีแน่ | กับดักเถ้าแก่มือใหม่ | การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ | How to การทำสัญญาแฟรนไชส์ | How to เคล็บลับกู้แบงค์
ทำเนียบแฟรนไชส์ (63 ไฟล์)
การศึกษา | สุขภาพและความงาม | ร้านสะดวกซื้อ |อาหาร (ขนมและอาหารว่าง) | อาหาร (อื่นๆ) | เครื่องดื่ม
ความรู้เกี่ยวกับ Franchise (204 ไฟล์)
ความรู้ที่จำเป็นในการสร้าง Franchise | ซื้อ Franchise เรื่องที่ต้องคิดก่อนตัดสินใจ
Franchise Law (14 ไฟล์)
สรุปสาระสำคัญ/หลักการและเหตุผล| (ร่าง) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ | สถานะปั้จจุบัน
Franchise Go Inter (18 ไฟล์)
โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก | ผลสำเร็จจากการดำเนินการ
Franchise Standard (15 ไฟล์)
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | หลักเกณฑ์ในการประเมิน | รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี 2552
Franchise Academy  (69 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | รวมเรื่องน่ารู้ เรื่องแฟรนไชส์ | ถามตอบเรื่องแฟรนไชส์ บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ | มูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 และ ปี 2552 | โครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
(710 ไฟล์)
รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (63 ไฟล์)
รายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ (44 ไฟล์)
คู่มือธุรกิจโฆษณา | คู่มือธุรกิจการพัฒนาบริการทางเว็บ | คู่มือธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค | คู่มือธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ | คู่มือธุรกิจการให้บริการจัดเก็บสินค้า
แบบอย่างการลงทุน (108 ไฟล์)
Rubber Cement | กระเป๋าสตรีทำด้วยหนัง | กาแฟสด | การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด | ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ  (17 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการบริการ | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า (16 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต  (15 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการผลิต | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ (35 ไฟล์)
By hand International | ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | Spa | กรณีศึกษาบริษัท เอ็กซ่า ซีแลม จำกัด | ขนมบ้านอัยการ | ขายปลาสวยงาม | โอเรียนทอล พริ้นเซส
ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน (74 ไฟล์) 
รวมตัวอย่าง ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
ตัวอย่างแผนธุรกิจ (296 ไฟล์) 
รวมแผนธุรกิจขนาดย่อม | แผนธุรกิจร้านกาแฟ | ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ | ตัวอย่างแผนธุรกิจส่งออก | การเขียนแผนธุรกิจ | ทำแผนธุรกิจ | หลักการเขียนแผนธุรกิจ
บทความแผนธุรกิจกับ SMEs  (25 ไฟล์)
ที่มาของแผนธุรกิจ | เหตุผลในการเขียนแผนธุรกิจ | แผนธุรกิจคืออะไร? | หน้าที่ของแผนธุรกิจ | แนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ (20 ไฟล์)
ภาคการค้า ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ | ภาคการผลิต ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ | ภาคบริการ ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
(1,970 ไฟล์)
คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (78 ไฟล์)
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ l คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ l คู่มือการเป็นนิติบุคคล l คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
รวมรายชื่อหอการค้าจังหวัด (1 ไฟล์)
รายชื่อหอการค้าจังหวัด, รายชื่อหอการค้าต่างประเทศ, รายชื่อหอการค้า จำแนกประเภทหอการค้า. หอการค้าต่างประเทศ. ลำดับที่ เลขทะเบียน. ชื่อหอการค้า. ที่ตั้งสำนักงาน. โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail address. สถานะ
เกณฑ์พัฒนามาตรฐานธุรกิจ (BIZ Standard) (9 ไฟล์)
แบบประเมินกลุ่มOTOPพิษณุโลก, แบบประเมินกลุ่มOTOPขนมหวานเพชรบุรี, แบบประเมินกลุ่มหัตถกรรม, แบบประเมินบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, แบบประเมินธุรกิจสปา
รวม E-books ธุรกิจ (22 ไฟล์)
23 สุดยอดความคิด สำหรับธุรกิจใหม่ | บทเรียนและกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมจากสุดยอด CEO ของโลก | 34 วิธีพูดว่า ไม่ ให้ประทับใจและได้ผล | 306 ยุทธบริหาร (The Warrior Class)
ชายชราสอน MBA  (962 ไฟล์)
การเข้าชื่อซื้อหุ้นแล้ว …เพิกถอนไม่ได้ | การควบคุมและบงการบริษัท | มติพิเศษ …เพิ่มทุนบริษัท | ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเกินมูลค่า | เลือกคนมาช่วยทำธุรกิจ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่
เอกสารเผยแพร่ (60 ไฟล์)
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสถาบันอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี | สรุปผลการสัมมนา "พัฒนาธุรกิจบริการก้าวสู่ตลาด AEC" วันที่ 13 มกราคม 2553 | สัปดาห์ให้คำปรึกษาธุรกิจ เดือน พฤศจิกายน 2552
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (3 ไฟล์)
การเริ่มต้นธุรกิจบริการ | เสริมสร้างแฟรนไชส์ไทย ก้าวไกลไปทั่วโลก | คู่มือและหนังสือ (ขอรับได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
การกำกับดูแลธุรกิจ (7 ไฟล์)
คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ของบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย | คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
การบริการข้อมูลธุรกิจ (90 ไฟล์)
การบริการข้อมูลธุรกิจ | การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น | การขอหนังสือรับรอง คัดสำเนา และขอถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การจดทะเบียนธุรกิจ (9 ไฟล์)
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด | การเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด | การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท | การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด | การจดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบีย
303 อาชีพอิสระ (303 ไฟล์)
สินค้าอุปโภคบริโภค - เกษตรและประมง - การฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ - การให้บริการ
กฏหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้ (13 ไฟล์)
ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน | ขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับยา | ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร | ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน | ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ความรู้ด้านการส่งออก (33 ไฟล์)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
ความรู้ด้านองค์กรและการจัดการ (4 ไฟล์)
แผนองค์กรและการจัดการ | แผนองค์กรและการจัดการ 2
ความรู้ด้านการเงิน (35 ไฟล์)
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ | การวิเคราะห์งบการเงิน | แบบจำลองการคำนวณต้นทุนทางธุรกิจ | การจัดหาทุน
ความรู้ด้านบัญชี-ภาษี (45 ไฟล์)
แบบจำลองระบบบัญชีสำหรับ SMEs | ระบบบัญชีสำหรับร้านอาหาร | ระบบบัญชีสำหรับร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่และเกมส์LAN
ความรู้ด้านการตลาด (161 ไฟล์)
การบริหารการตลาด | การตลาดสำหรับ SMEs
ความรู้ด้านการผลิต (13 ไฟล์)
การจัดทำแผนการผลิต และการบริหารการผลิต | การวิเคราะห์ด้านการผลิต
ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (7 ไฟล์)
วิสัยทัศน์ของรัฐบาลเรื่องธุรกิจ SMEs | การบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ | การพิจารณาโอกาสทางธุรกิจสำหรับ SMEs | แผนธุรกิจ หัวใจของความสำเร็จ
อื่นๆ (128 ไฟล์)
การประเมินผลการเรียน | หน่วยงานช่วยเหลือ SMEs
(278 ไฟล์)
รับรอง ให้ ให้สิทธิ (13 ไฟล์)
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ | สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน | สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) | สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย | หนังสือโอนสิทธิ | หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน | สัญญาโอนหุ้น | สัญญาให้
พินัยกรรม (4 ไฟล์)
หนังสือพินัยกรรม | พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) | พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ | พินัยกรรม
พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (3 ไฟล์)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม | สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สัญญานายหน้า ตัวแทน (8 ไฟล์)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป | สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า | หนังสือสัญญานายหน้า | หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน | สัญญาตัวแทน
สัญญาจำนอง (7 ไฟล์)
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน | สัญญาจำนองห้องชุด | สัญญาจำนองที่ดิน |สัญญาจำนองทรัพย์สิน
สัญญาอื่นๆ  (41 ไฟล์)
หนังสือให้ชำระหนี้ | สัญญาประนีประนอมยอมความ |สัญญาโอนหุ้น | หนังสือบอกเลิกสัญญา | หนังสือรับสภาพหนี้
สัญญาจ้างทำของ  (28 ไฟล์)
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1) | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2) |สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
หนังสือมอบอำนาจ (18 ไฟล์) 
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
สัญญาค้ำประกัน  (19 ไฟล์)
สัญญาค้ำประกัน | สัญญาค้ำประกันเงินกู้ | สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค | สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน |สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน (16 ไฟล์) 
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน | สัญญาจ้างพนักงานประจำ | สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
สัญญากู้ยืมเงิน (14 ไฟล์) 
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
สัญญาเช่า  (47 ไฟล์) 
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1) | สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2) |สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว | สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาจะซื้อจะขาย (62 ไฟล์) 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(345 ไฟล์)
เอกสารทั่วไป (100 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี  (42 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ  (83 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (50 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
เอกสารงานการตลาด (9 ไฟล์) 
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบส่งสินค้า | ใบเสนอราคา | sales report
เอกสารงานบุคคล (62 ไฟล์) 
ฟอร์มใบสมัครงาน | ฟอร์มใบลาออก | ใบอนุมัติรับพนักงาน | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบลาหยุด | ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
(746 ไฟล์)
สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย (6 ไฟล์)
รวมรายชื่อ สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 (7 ไฟล์)
รูปในหลวงร.9 รูปภาพจากไฟล์ความละเอียดสูง
เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน (40 ไฟล์)
จุลสาร Dit สาส์น, กรมการค้าภายในเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน, บทบาทกรมการค้าภายในยุคใหม่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของกรมการค้าภายใน, จริยธรรมทางการค้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM Bank (74 ไฟล์)
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี | เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) (1 ไฟล์)
โครงการ พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
ศูนย์บริหารเครือข่ายSMEs (1 ไฟล์)
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) (5 ไฟล์)
ตลาดนัดแฟรนไชส์ พบ 30 แฟรนไชส์กว่า 30 กิจการ
แฟรนไชส์โฟกัส (1 ไฟล์)
ลงโฆษณา ไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ 2011
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (15 ไฟล์)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC) | ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (19 ไฟล์)
Franchise Trend 2011 Seminar | สถานการณ์แฟรนไชส์ ปี 53 และแนวโน้ม ปี 54
แฟรนไชส์วิชั่น (3 ไฟล์)
หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น DIRECTORY 2011, แบบสอบถามข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์, รายละเอียด_หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น Directory2011
เอกสารจากสมาคมแฟรนไชส์ (15 ไฟล์)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ | แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือผลกระทบจาการชุมนุม | แบบฟอร์มโครงการเสริมสร้างอาชีพ | ใบสมัครโครงการSME Bank
นิตยสารชุมทางอาชีพ (554 ไฟล์)
เป็นนิตยสารแนะนำอาชีพ เพิ่มความรวย ให้แก้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ ทุกกลุ่มที่สนใจลงทุน
ไขความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ (9 ไฟล์)
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์ไทย จัดสัมมนาครั้งใหญ่
(8 ไฟล์)
นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า  (5 ไฟล์)
ใบสมัครการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) |สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | ราชอาณาจักรกัมพูชา
7 ช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ (7 ไฟล์)
ธุรกิจแฟรนไชส์ | ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ธุรกิจการขายตรง | ธุรกิจการตลาดแบบตรง | ธุรกิจสีเขียว | ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ | แหล่งการค้าแห่งใหม่
(876 ไฟล์)
Fundamental of Franchising (7 ไฟล์)
What is franchising? / Franchising in Hong Kong / Why Franchise your business? / Is my business franchisable? / Advantages and Disadvantages of franchising / Tips for franchisees Ways to expand your
Sample Other Agreements  (19 ไฟล์)
Jamba Juice Operating Agr | Johnny Rockets Confidentiality Agr | Johnny Rockets General Release | Juice Heaven Guaranty | Juice It Up Deposit Agr
Sample Disclosure Documents / UFOCs  (456 ไฟล์)
Panchero's Mexican Grill | Parable Franchising | Party America | Passport Health | Paul Davis Restoration | Personal Tranining Inst | Pick-em Up Truck Store
Sample Area Development Agreements  (53 ไฟล์)
Barnie's Coffee | Beard Papa Sweets Cafe | Big Boy | Blendz | Bonehead's Seafood | Booster Juice | Boston Pizza | Cactus Low Carb Superstores
Sample Franchise Agreements (342 ไฟล์)
1800 Fly 1800 | 1st Propane Franchising | 360 Degree Franchise Corp | Abbott's Frozen Custard | Abrakadoodle inc | Accudiagnostics Franch Group | AceDuraFlo Systems
(175 ไฟล์)
รวมรายชื่องานแฟรนไชส์ทั่วโลกปี 2560 (2 ไฟล์)
รวมรายชื่องานแฟรนไชส์ทั่วโลกปี 2560
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2016 (TFBO 2016) (4 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2015 (TFBO 2015) (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน RetailEX FranchisEX ASEAN Bangkok 2015 (5 ไฟล์)
งานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก และเป็นเสมือนประตูสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ของอาเซียนโดยเฉพาะภูมิภาคแม่น้ำโขง (อาทิเช่น ประเทศไทย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศเมียนม่า, ประเทศกัมพูชา และ ประเทศลาว)
งาน Franchise Guide & SME Guide 2015 (3 ไฟล์)
เอกสารการเข้าตกแต่งบูธงานแฟรนไชส์ไกด์
งาน U.S. Franchise Catalog Show 2015 (59 ไฟล์)
รวมเอกสารแจก 14 แฟรนไชด์ชั้นนำของอเมริกา มาให้ผู้ที่สนใจมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ศึกษาในรายละเอียด
งาน Smart SME Expo มหกรรมชี้ช่องรวย 2015 (3 ไฟล์)
คู่มือผู้แสดงบูธงาน Smart SME Expo และมหกรรมชี้ช่องรวย 2015, จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ งาน Smart SME Expo 2015
งาน Thai Franchise & SME Expo ครั้งที่ 9  (2 ไฟล์)
ตารางการเข้า Set Up, แผนผังบูธ และตำแหน่งต่างๆ
งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (6 ไฟล์)
16-19 ตุลาคม 2557 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดโดยนิตยสารตั้งตัว และนิตยสารแฟรนไชส์ทูเดย์
งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2014 (5 ไฟล์)
คู่มือผู้แสดงบูธ และ Press day exhibition 2014 งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2014
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2013 (ปีที่ 9) (7 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน U.S. Franchise Catalog Show 2013 (7 ไฟล์)
รวมเอกสารแจก 12 แฟรนไชด์ชั้นนำของอเมริกา มาให้ผู้ที่สนใจมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ศึกษาในรายละเอียด
งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2013 (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | ใบจองพื้นที่บูธ | Show Directory
งาน SME thailand Expo 2013 (7 ไฟล์)
ดาวน์โหลดใบสมัครจองบูธ | รายละเอียดเกี่ยวกับการออกบูธในงาน SME Thailand Expo 2013 | SME Thailand Expo 2013 Website
งาน K-SME&Franchise Expo 2012@ อุดรธานี (2 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม | ข้อกำหนดในการจัดแสดงงาน
งาน SME Thailand Expo 2012 (5 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | ใบจองพื้นที่บูธ | Show Directory
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2012 (ปีที่ 8) (5 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งานมหกรรมชุมทางอาชีพ ครั้งที่ 2 The Best SMEs 2012 (3 ไฟล์)
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ในงานท่านจะได้พบกับ ธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์ ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจเสื้อผ้า-แฟชั่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
งาน K SME Franchise Day 2012 (4 ไฟล์)
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ Convention Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์
งาน Biz Expo 2011 มหกรรมสร้างสรรรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัด (8 ไฟล์)
งาน “Biz Expo 2011” ที่จะจัดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 นี้ ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
งาน SME Thailand Expo 2011 (2 ไฟล์)
ดาวน์โหลดใบสมัครจองบูธ | รายละเอียดเกี่ยวกับการออกบูธในงาน SME Thailand Expo 2011 | SME Thailand Expo 2011 Website
งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 6 (4 ไฟล์)
Press Release | แผ่นพับ | ใบปลิว
งาน Thailand SME Expo 2011 (3 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand SME Expo 2011| หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ
งาน Thailand Coffee, Tea & Drinks 2011 (ปีที่ 4) (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งานโอกาสธุรกิจ 2011 (โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16) (2 ไฟล์)
ใบจองบูธ งานโอกาสธุรกิจ 2011 และแผนผังบูธล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ 2554 ณ Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | แผนผังบูธ
งาน Thai Franchise & SME Expo 2011 (FSE) ปีที่ 5 (4 ไฟล์)
โปสเตอร์ Thailand Bakery Decoration Championship | โปสเตอร์ National Thailand Barista Championship | แผนผังบูธ | รายละเอียดของงาน
งานโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16 (4 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แผนผังบูธ Floor-plan-Hall-3(22sep) | โปสเตอร์งานโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16
งาน DBD Expo 2010 (5 ไฟล์)
รายละเอียดการจัดงาน DBD Expo 2010 | แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน DBD Expo | กำหนดการ DBD Expo 2010 | Press Release- Grand Opening | Hi-light Activity
งาน SME Thailand Expo 2010 (4 ไฟล์)
เอกสารจองบู๊ธ Booth Reservation (Eng)-(Thai) | ใบลงทะเบียนขอคำปรึกษา Consulting Registration Form | แบบตอบรับขอเข้าร่วมสัมมนา Seminar Registration Form
งานวันเส้นทางเศรษฐีครั้งที่ 7 (3 ไฟล์)
วันเส้นทางเศรษฐีครั้งที่ 7 | แผงผังในงาน | แบบฟอร์มจองพื้นที่แสดงสินค้า
(24 ไฟล์)
Rental Management (0 ไฟล์)
โปรแกรมสำหรับบริหารงานธุรกิจที่ให้เช่าสินค้าต่างๆ ทั้งร้านเช่าวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี และร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ฯลฯ
Point Of Sale (POS) (1 ไฟล์)
ระบบการขายหน้าร้าน ที่สามารถบริหารงานขายหน้าร้านต่างๆ รวมถึงระบบจุดรับชำระเงิน
Personal Finance (5 ไฟล์)
โปรแกรมด้านการเงินส่วนบุคคล หรือ ธุรกิจส่วนบุคคล เป็นประโยชน์มากในการดูแลรายรับ รายจ่าย และระบบการเงิน
Miscellaneous (10 ไฟล์)
เบ็ดเตล็ด โปรแกรมด้านธุรกิจ ในประเภทอื่นๆ
Management System (6 ไฟล์)
โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และบริหารงาน.. เช่น โปรแกรมบริหาร โรงแรม ร้านอาหาร สปา อู่ซ่อมรถ ฟิตเนส ร้านมือถือ ฯลฯ อีกมากมาย
Document Management (2 ไฟล์)
โปรแกรมบริหารงานและจัดการเอกสาร จำพวกไฟล์ตระกูล .DOC, .XLS หรือ .PDF ที่จะช่วยให้งานเอกสาร ของธุรกิจ SMEs ง่าย และมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น
Accounting System (6 ไฟล์)
โปรแกรมทางด้านบัญชี และระบบงานทางด้านบัญชี ในส่วนต่างๆ สำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
(575 ไฟล์)
เอกสารประกอบการยื่นแบบ (8 ไฟล์)
ล.ย.03, ล.ย.04, ล.ย.04-1, ภ.ง.ด 92
หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ (15 ไฟล์)
รอ.01, รอ.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3 ไฟล์)
ภ.ธ.01, ภ.ธ.02, ภ.ธ.02.1, ภ.ธ.04 และภ.ธ.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (30 ไฟล์)
ภ.พ.01, ภ.พ.01.1, ภ.พ.01.2, ภ.พ.01.3, ภ.พ.01.4, ภ.พ.02, ภ.พ.02.1, ภ.พ.04, ภ.พ.05.1, ภ.พ.05.2, ภ.พ.05.3, ภ.พ.05.4, ภ.พ.06
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (9 ไฟล์)
ล.ป.10.1, ล.ป.10.2, ล.ป.10.3 และล.ป.10.4
แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์  (3 ไฟล์)
อ.ส.4, อ.ส.4ก และอ.ส.4ข
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (27 ไฟล์)
ภ.ง.ด.1, ใบแนบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ), ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ), ภ.ง.ด.2, ใบแนบ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (3 ไฟล์)
ภ.ธ.40 และใบแนบ ภ.ธ.40
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (7 ไฟล์)
ภ.พ.30, เอกสารแนบ ภ.พ.30, ภ.พ.30.2, ภ.พ.30.3 และภ.พ.36
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (11 ไฟล์)
ภ.ง.ด. 50, วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด. 52, ภ.ง.ด. 55, ภ.ง.ด. 51, วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 และภ.ง.ด. 54
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  (18 ไฟล์)
ภ.ง.ด. 90, วิธีการกรอก ภ.ง.ด. 90, ใบแนบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94, วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด. 94, หักลดหย่อน ภ.ง.ด. 90 และภ.ง.ด. 91
อื่นๆ (441 ไฟล์)
บ.ช.35, บ.ช.ธ.35, ท.ป.2, ท.ป.3, ภ.อ.11, ค.10, ค.33, ค.39, ค.อ.1, ค.อ.2, ค.อ.3, ค.อ.4, ผ.1, สด.1 และสท.1
(25 ไฟล์)
สินเชื่อแฟรนไชส์ (8 ไฟล์)
รวมสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อ SMEs สินเชื่อ Franchise วงเงินสินเชื่อ สินเชื่อ, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินด่วน, เงินกู้, สินเชื่อเงินสด, ค่างวด, วงเงิน, อัตราดอกเบี้ย
แบบฟอร์มขอสินเชื่อ (12 ไฟล์)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อแฟคตอริ่ง, สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ, สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (5 ไฟล์)
คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรบุคคลธรรมดา, คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรนิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา, หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์, แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์
(36 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย (8 ไฟล์)
โปรแกรมฮวงจุ้ย ตามระบบของสำนัก โดยเน้นเรื่อง การใช้งานง่าย คุณสมบัติครบถ้วน ราคาประหยัด เพื่อให้ สมาชิก และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ได้โดยสะดวก
ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ (28 ไฟล์)
ฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจ SMEs ออกแบบที่ทำงาน ห้องประชุมห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ จัดสวน เสริมสุขภาพ อาชีพ การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ บารมี ถูกหลักฮวงจุ้ย
(19 ไฟล์)
สงขลา  (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพชรบุรี, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ (3 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสปาประเทศไทย, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ขอนแก่น (4 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ ขอนแก่น อ.ชนบท, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจหัตถกรรม ผ้าฝ้าย ไม้แกะสลัก ไดโนเสาร์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ชัยนาท (1 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจโรงสีข้าว, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
เชียงใหม่ (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจหัตถกรรมไม้และเครื่องเรือนจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
พิษณุโลก (2 ไฟล์)
ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสินค้า OTOP, ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
(22 ไฟล์)
สงขลา  (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท, ธุรกิจร้านนวดและแพทย์แผนไทย
เพชรบุรี  (3 ไฟล์)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ธุรกิจขนมหวาน และของอร่อยเมืองเพชร, ธุรกิจท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม
สนามบินน้ำ  (3 ไฟล์)
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร, ธุรกิจสปาประเทศไทย, ธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก
รัชดาภิเษก (2 ไฟล์)
ธุรกิจงานบริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ขอนแก่น  (4 ไฟล์)
ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ ขอนแก่น อ.ชนบท, ธุรกิจหัตถกรรม ผ้าฝ้ าย ไม้แกะสลัก ไดโนเสาร์, ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
ชัยนาท  (2 ไฟล์)
ธุรกิจโรงสีข้าว, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
พิษณุโลก  (2 ไฟล์)
ธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ (3 ไฟล์)
ธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจหัตถกรรมไม้และเครื่องเรือนจังหวัดเชียงใหม่, ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(1,118 ไฟล์)
ASEAN SME Projects (0 ไฟล์)
The ASEAN Internship Project aims to improve the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in the region by providing them opportunities to develop/enhance business competencies through i
Public Private Sector Engagement (PPE) (0 ไฟล์)
The private sector is the cornerstone of the new architecture of interdependence among East Asian economies, and between East Asia and the global economy at large.
AANZFTA | Overview : ASEAN-Australia-New Zealand free trade agreement (26 ไฟล์)
The ASEAN-Australia Dialogue Relations have evolved and matured considerably since Australia became ASEAN's very first Dialogue Partner in 1974.
AIFTA | Overview : ASEAN-India free trade agreement (18 ไฟล์)
ASEAN-India dialogue relations have grown rapidly from a sectoral dialogue partnership in 1992 to a full dialogue partnership in December 1995.
AKFTA | Overview : ASEAN-Korea free trade agreement (31 ไฟล์)
ASEAN and the Republic of Korea (ROK) initiated sectoral dialogue relations in November 1989. The ROK was accorded a full Dialogue Partner status by ASEAN
ACFTA | Overview : ASEAN-China free trade agreement (25 ไฟล์)
ASEAN-China Dialogue Relations commenced when H.E. QianQichen, the then Foreign Minister of the People’s Republic of China, attended the opening session of the 24th ASEAN Ministerial Meeting in July 1
AJCEP | Overview: ASEAN-JAPAN comprehensive economic cooporation (18 ไฟล์)
ASEAN and Japan first established informal dialogue relations in 1973, which was later formalised in March 1977 with the convening of the ASEAN-Japan Forum.
AFAS | ASEAN Framework Agreement on Services (25 ไฟล์)
The services sector is a sizeable and continuously expanding component of GDP in ASEAN countries. On average, the services sector contributes 40-50% of GDP in ASEAN countries.
AIA/ACIA | Overview: ASEAN Investment Area (AIA) (18 ไฟล์)
The AIA Council is the Ministerial body under the ASEAN Economic Ministers responsible for overseeing the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
NTMs | Database of Non-Tariff Measures (5 ไฟล์)
Brunei's verified NTMs | Vietnam NTMs | Cambodia's verified NTMs | Indonesia 's verified NTMs | Lao's verified NTMs | Lao PDR NTM | Malaysia 's verified NTMs | Myanmar 's verified NTMs | Philippinnes
CEPT | ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (9 ไฟล์)
Brunei HS 2010 | Cambodia HS 2008 | Indonesia HS 2010 Laos HS 2008 | Malaysia HS 2010 | Myanmar HS 2008 | Philippines HS 2010 | Thailand HS 2010 | Vietnam HS 2008
ATIGA | ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (2 ไฟล์)
ATIGA Agreement | Annex 8 amended ATIGA Operational Certification Procedures
The ASEAN Free Trade Area (AFTA) (22 ไฟล์)
The ASEAN Free Trade Area (AFTA) has now been virtually established.
คู่มือ AEC จากภาครัฐ (24 ไฟล์)
ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย, การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า SME, คู่มือการลงุทนใน CLMV, ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360
ประเทศเกาหลีใต้ | South Korea (6 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศญี่ปุ่น | Japan (13 ไฟล์)
ต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศอินเดีย | India (16 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า,
ประเทศจีน | China (15 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศออสเตรเลีย | Australia (16 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศนิวซีแลนด์ | New Zealand (4 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศเวียดนาม | Vietnam (45 ไฟล์)
เวียดนาม | Vietnam : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่
ประเทศพม่า | Myanmar (20 ไฟล์)
พม่า | Myanmar : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศลาว | Laos (22 ไฟล์)
ลาว | Laos : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศกัมพูชา | Cambodia (43 ไฟล์)
กัมพูชา | Cambodia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่
ประเทศไทย | Thailand  (26 ไฟล์)
ไทย | Thailand : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศสิงคโปร์ | Singapore (44 ไฟล์)
สิงคโปร์ | Singapore : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เย
ประเทศฟิลิปปินส์ | Philippines (42 ไฟล์)
ฟิลิปปินส์ | Philippines : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า
ประเทศมาเลเซีย | Malaysia (34 ไฟล์)
มาเลเซีย | Malaysia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี
ประเทศอินโดนีเซีย | Indonesia (35 ไฟล์)
อินโดนีเซีย | Indonesia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า,
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม | Brunei (8 ไฟล์)
บรูไน ดารุสซาลาม | Brunei : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) (506 ไฟล์)
บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม | Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam | การเตร
(6 ไฟล์)
แบบฟอร์มเอกสารทางธุรกิจสำเร็จรูป (6 ไฟล์)
นำไปดัดแปลงใช้งานตามความต้องการ โดยท่านสามารถเพิ่มชื่อและโลโก้ของธุรกิจของท่านลงในแบบฟอร์ม
(50 ไฟล์)
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์)
รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง), รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (รถเมล์ รถตู้ บขส. รถสองแถว)
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ(รถแท็กซี่) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับบุคคลธรรมดา, แบบคำขอคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (รถ30) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง, แบบคำขอบรรจุ เปลี่ยน ถอน, แบบคำขออื่นๆ, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 4 ดาว, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 5 ดาว, หนังสือมอบอำนาจ
การขนส่งผู้โดยสารประจำทาง (3 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางระหว่างประเท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (3 ไฟล์)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอมอบที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ทะเบียนรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือมอบอำนาจ
ทะเบียนรถยนต์ (8 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3), แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ, แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือยินยอม, หน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (6 ไฟล์)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล, แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ ที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล, คำขอวางหลักทรัพย์, หนังสือชี้แจง, สัญญาให้สิทธิการใช้สถาน
ใบอนุญาตขับรถ (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ (กรณีชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ-สกุล แก้ไขที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น), บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย, หนังสือมอบอำนาจ, ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ต้องตรวจวัดส
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง, แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ, แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ ซึ่งใช้กับรถตามพรบ.การขนส่งทางบก
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (4 ไฟล์)
แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, หนังสือมอบอำนาจ
(66 ไฟล์)
Clean Food Good Taste (6 ไฟล์)
ข้อกำหนดร้านอาหาร, ข้อกำหนดแผงลอยจำหน่ายอาหาร, ข้อกำหนดร้านอาหาร 5 ดาว, กฎหมายเกี่ยวกับผู้สัมผัสอาหาร, มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ทะเบียนเจ้าหน้าที่จังหวัดและชมรมร้านอาหารปี 2555 (11 ไฟล์)
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ทะเบียนชมรมผู้ประกอบการ จำแนกรายศูนย์อนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 55
ทะเบียนตลาดสดประเภทที่ 1 (13 ไฟล์)
ทะเบียนตลาด กทม., ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ชุดนิทรรศการตลาดสด น่าซื้อ (6 ไฟล์)
การล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1, 2, 3
ตลาดนัด น่าซื้อ (18 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ตล.๒ (๒๙-๐๙-๕๗), คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ (๒๙-๐๙-๕๗), เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด น่าซื้อ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗), ตัวชี้วัดสำนักตรวจราชการ (ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
คู่มือ - เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ (12 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ตล.๑(๒๙-๐๙-๕๗) , แบบโครงสร้างตลาดสด , การออกแบบตลาดสด , การขออนุญาตดำเนินกิจการตลาดสด
(98 ไฟล์)
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Verified  (4 ไฟล์)
สรุปหลักเกณฑ์การออกเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Silver , Gold และ Platinum
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Registered  (3 ไฟล์)
หลักเกณฑ์การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered
ระเบียบ-กฏหมาย  (7 ไฟล์)
ขั้นตอนการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (9 ไฟล์)
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce Website)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (7 ไฟล์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สมาคมการค้า หอการค้า (7 ไฟล์)
สมาคมการค้า หอการค้า
บริษัทมหาชนจำกัด (33 ไฟล์)
บริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทจำกัด (17 ไฟล์)
บริษัทจำกัด
ทะเบียนพาณิชย์ (11 ไฟล์)
ทะเบียนพาณิชย์
(35 ไฟล์)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (15 ไฟล์)
สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ สรุปเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพ สรุปเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ e-Commerce
เอกสารเผยแพร่ (20 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ | สรุปผล การเดินทางสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R3A (ไทย-ลาว-จีน)
(55 ไฟล์)
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (1 ไฟล์)
รายชื่อธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ปี 2558
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4 ไฟล์)
DBD Verified ปี 2557 DBD Verified ปี 2556 DBD Verified ปี 2555 DBD Verified ปี 2554
สำนักงานบัญชี (1 ไฟล์)
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ธุรกิจสปา (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจสปา ปี 2558,2556,2555,2554
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ (2 ไฟล์)
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2558 ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2556
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (3 ไฟล์)
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2558 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2556 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2555
ธุรกิจร้านอาหาร (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2558 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2556 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2555 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2553
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม (2 ไฟล์)
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2558 ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2556
ธุรกิจซอฟแวร์ (1 ไฟล์)
ธุรกิจซอฟแวร์ ปี 2556
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ (2 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2556 | ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2553
ธุรกิจก่อสร้าง (1 ไฟล์)
ธุรกิจก่อสร้าง ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO (7 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (5 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554
ธุุรกิจค้าส่งค้าปลีก (7 ไฟล์)
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 88 ราย ใน 55 จังหวัด | ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจแฟรนไชส์ (12 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2558, ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553, ปี 2552
(148 ไฟล์)
บทความองค์ความรู้ (รวมเล่ม) (1 ไฟล์)
N & B พิซซ่าเครป “ความสุข ความอร่อย แบ่งบันได้” 1 โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง 20 กลุ่ม (73 ไฟล์)
กลยุทธ์ครองใจลูกน้อง l สิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรทำ l ผู้บริหารในยุคดิจิตอลต้องปรับตัวอย่างไร l บทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤต
ธุรกิจการเกษตร (0 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุง (2 ไฟล์)
ดรีมคาร์เซ็นเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมากกว่าศูนย์บริการ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจซ่อมบำรุงเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจก่อสร้าง (2 ไฟล์)
อสังหาริมทรัพย์พารวย l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ (7 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกโซลูชั่น จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อสุขภาพเมื่อไทยเข้าสู่ AEC l สปา ธุรกิจดาวรุ่งในกระแสคนดูแลสุขภาพ
ธุรกิจโลจิสติกส์ (2 ไฟล์)
ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส สร้างคุณค่าให้กับบริการ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ (3 ไฟล์)
NOSTRA Navigator ของคนไทย เพื่อคนไทย l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร (11 ไฟล์)
เรื่องเที่ยวต้องนึกถึงเรา หนุ่มสาวทัวร์ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l ทิศทางของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (4 ไฟล์)
บริษัท ที-เน็ต จำกัด องค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด l เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินล้าน l กระดาษมูลสัตว์
ธุรกิจค้าปลีก (4 ไฟล์)
อุดรกระจกรถยนต์ บริการด้วยใจ คือหัวใจของธุรกิจ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจค้าปลีก เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l เทคนิคการปรับปรุงร้านค้าปลีก l แฟรนไชส์ อีกทางเลือกของการเริ่มต้น SMEs
ธุรกิจค้าเซรามิก (3 ไฟล์)
เครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ของดีที่ต้องอนุรักษ์ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเซรามิก เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l จุดแข็งละจุดขาย ของธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก
ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2 ไฟล์)
Electon ปลั๊กไฟฟ้าอัฉริยะ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (2 ไฟล์)
บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด ปรับตัวตามตลาดและรักษาคุณภาพ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ (2 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจพลาสติกและยาง (2 ไฟล์)
ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมยาง l ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (3 ไฟล์)
Global Seal กับแนวคิดธุรกิจ สู่เส้นทางความสำเร็จ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l แนวคิดธุรกิจสู่ความสำเร็จของ บริษัท ทีมพลาส เคมีคอลจำกัด
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (3 ไฟล์)
ภูเก็ต เพิร์ล อัญมณีที่ออกแบบได้ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจหัตถกรรม (2 ไฟล์)
กกพันเกลียวหนึ่งเดียว ในสินค้า OTOP สู่ความยั่งยืน l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจหัตถกรรม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (3 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l การออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น (4 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l เพิ่มยอดขายสินค้าแฟชั่นด้วยการตลาดออนไลน์ l ธุรกิจสินค้าแฟชั่นมือสอง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (13 ไฟล์)
กรณีศึกษา_N&B พิซซ่าเครป l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
(90 ไฟล์)
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ (0 ไฟล์)
สอนการใช้งาน โปรแกรม ตกแต่งภาพ Photo Shop รวมบทความน่ารู้ เกี่ยวกับการถ่ายรูป พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม โปรโต้ช็อป
ธรรมะและหลักธรรมคำสอน  (0 ไฟล์)
พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน รวมบทกลอนธรรมะ ทิพย์อำนาจ ธรรมดี๊ดี บางทีคิดไม่ถึง
การตลาดและการลงทุน  (0 ไฟล์)
เอกสารสัญญาประกอบการค้า ธุรกิจ และฟอร์มสัญญาทั่วไป แนวคิดสุดยอดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า E-book การค้าและการลงุทนใน อินเดีย
จราจรหมวดเกี่ยวกับการตลาดและการลงทุน  (0 ไฟล์)
คู่มือการสอบใบขับขี่รถยนต์ เกร็ดความรู้เรื่องรถยนต์ การวิเคาะกรณีรถชน 150เคส
เบ็ดเตล็ดและความรู้ทั่วไป  (14 ไฟล์) 
Answering Tough Interview Questions for DUMmIES คู่มือช่างไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคกลหมากรุกไทย ทางเลือกสร้างอาชีพ ตามเศรษฐกิจ พอเพียง
ทั่วไป (0 ไฟล์)
จิตวิทยาการเดาใจคนและการรู้จักมองคน หนังสืออ่านนอกเวลา 100 เรื่องน่ารู้เรื่องต่างๆ (ความรู้รอบตัว) คู่มือ iPhone 4S iOS 5 ภาษาไทย
การท่องเที่ยว (0 ไฟล์)
รวม Donwload เส้นทางขับรถเที่ยว ในประเทศไทย ข้อมูลการท่องเที่ยวของ รวมทุกจังหวัดในประเทศไทย เบอร์โทร ที่พัก ร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดภาคเหนือ
กฏหมาย (0 ไฟล์)
แบบฟอร์มศาล download รวม download กฏหมายไทย เมื่อต้องการกู้ ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
คอมพิวเตอร์ (0 ไฟล์)
การใช้งานโปรแกรม joomla คู่มือสอนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์_menual 2 คู่มือสอนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์_menual 1 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
การศึกษา คู่มือเตรียมสอบเข้า (0 ไฟล์)
เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร รายละเอียดการสอบเข้า รร.สาธิตเกษตร รวมข้อสอบเตรียมสอบเข้า ป.1
การศึกษา คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (0 ไฟล์)
ข้อสอบพร้อมเฉลย O NET และ A NET ปี 49 ข้อสอบพร้อมเฉลย O NET และ A NET ปี 50 ข้อสอบพร้อมเฉลย O NET และ A NET ปี 51
การศึกษา คู่มือภาษาอังกฤษ (16 ไฟล์) 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 4000 คำ McGraw.Hill,.English.Grammar.for.The.Utterly.Confused.(2003) TOEFL Secrets Your Key to TOEFL Success
การศึกษา (60 ไฟล์) 
เอกสารโบราณไทย คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย รวม download ประวัติศาตร์ รวมทุกจังหวัดในประเทศไทย
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,022 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
90 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.