หน้าดาวน์โหลด   กรมการขนส่งทางบก (50 ไฟล์)
7.5K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์)
รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง), รับเรื่องร้องเรียนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (รถเมล์ รถตู้ บขส. รถสองแถว)
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ(รถแท็กซี่) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ สำหรับบุคคลธรรมดา, แบบคำขอคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง สำหรับนิติบุคคล, แบบคำขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (รถ30) (6 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง, แบบคำขอบรรจุ เปลี่ยน ถอน, แบบคำขออื่นๆ, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 4 ดาว, ใบสมัครมาตรฐานคุณภาพรถบัสทัศนาจร 5 ดาว, หนังสือมอบอำนาจ
การขนส่งผู้โดยสารประจำทาง (3 ไฟล์)
แบบคำขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก, แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางระหว่างประเท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (3 ไฟล์)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอมอบที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร, แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ทะเบียนรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือมอบอำนาจ
ทะเบียนรถยนต์ (8 ไฟล์)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3), แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ, แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว, แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, แบบคำขออื่น ๆ, หนังสือยินยอม, หน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (6 ไฟล์)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล, แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ ที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล, คำขอวางหลักทรัพย์, หนังสือชี้แจง, สัญญาให้สิทธิการใช้สถาน
ใบอนุญาตขับรถ (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ (กรณีชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ-สกุล แก้ไขที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น), บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย, หนังสือมอบอำนาจ, ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ต้องตรวจวัดส
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง (4 ไฟล์)
แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง, แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ, แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ ซึ่งใช้กับรถตามพรบ.การขนส่งทางบก
ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (4 ไฟล์)
แบบคำขอโอนและรับโอน, แบบคำขออื่นๆ, แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ, หนังสือมอบอำนาจ
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.