หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎา... 
36K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการแต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf
27-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(396)
Detail : 
ชื่อ......ชื่อสกุล...........ชื่อสถานประกอบการ..................ที่อยู่ อาคาร.......ห้องเลขที่...ชั้นที่.......หมู่บ้าน
 File size : 0.792 MB.
 Type : pdf
20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(352)
Detail : 
ราคา F.O.B. คือ ย่อมาจากคำว่า "Free on Board" เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ
 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(331)
Detail : 
ลูกชิ้นปลา คือผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อปลา นำมาผสมกับเครื่องปรุงรส เช่น เกลือ และวัตถุเจือปนอาหารอื่นบดผสมกันจนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
 File size : 1.387 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,428)
Detail : 
1.ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม..........................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...........................ชื่อโรงอุตสาหกรรม...............
 File size : 1.167 MB.
 Type : pdf
15-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(281)
Detail : 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน............(สาขาที่..)ประจำเดือน..............พ.ศ............ยอดคงเหลือยกมา.............เล่ม....ฉบับ
 File size : 0.06 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(245)
Detail : 
การขอรับคืนหรือยกเว้นภาษี สาหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 พ.ศ. 2547
 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,485)
Detail : 
1.ชื่อผู้ส่งออก...........เป็น()ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่.....
 File size : 0.359 MB.
 Type : pdf
04-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(286)
Detail : 
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน      หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา
 File size : 1.041 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(488)
Detail : 
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน   บุคคลธรรมดา  ประเทศ   ปีภาษี
 File size : 0.341 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(450)
Detail : 
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน     วดป. ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(363)
Detail : 
ชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับเงินได้     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน     ประเภทเงินได้
 File size : 0.333 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(377)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.