UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   รับรอง ให้ ให้สิทธิ... 
ผู้เข้าชม 66,967 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(33)
Detail : 
วันเดือนปี........รายละเอียดการจ่าย.................จำนวนเงิน.....หมายเหตุ....

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(35)
Detail : 
ผู้โอนรับรองว่าจะทาการโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับโอนภายใน
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(6,788)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอให้สิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินโฉนดที่ระบุไว้นี้ตกแก่……………………………
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(2,439)
Detail : 
ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วน/บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
20-04-2554ภัทรมิตร
(971)
Detail : 
ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,587)
Detail : 
ผู้ให้สัญญานี้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่.....................หมู่ที่.............ตำบล/แชวง..........................
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,161)
Detail : 
ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญามีสิทธเหนือพื้นดินของ..................................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,507)
Detail : 
ผู้โอนตกลงโอนสิทธิการเช่าแผงลอยเลขที่ ...............ตั้งอยู่ที่.......................ถนน............................
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,462)
Detail : 
เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้โอนสิทธิ" และ "ผู้รับโอนสิทธิ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกัน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(8,901)
Detail : 
ผู้ให้อาศัยยินดีให้ผู้อาศัยนำครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยและเก็บกินพืชผลไม้ในบ้านเลขที่...............
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,432)
Detail : 
ผู้โอนได้รับเงินค่าโอนไปถูกต้องด้วยแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,027)
Detail : 
ผู้ให้สัญญาขอแต่งตั้งให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญา
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(841)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.