หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   รับรอง ให้ ให้สิทธิ 
75K
1
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(175)
Detail : 
วันเดือนปี........รายละเอียดการจ่าย.................จำนวนเงิน.....หมายเหตุ....

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(150)
Detail : 
ผู้โอนรับรองว่าจะทาการโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับโอนภายใน
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(7,231)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอให้สิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินโฉนดที่ระบุไว้นี้ตกแก่……………………………
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(2,712)
Detail : 
ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วน/บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
20-04-2554ภัทรมิตร
(1,065)
Detail : 
ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,814)
Detail : 
ผู้ให้สัญญานี้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่.....................หมู่ที่.............ตำบล/แชวง..........................
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,285)
Detail : 
ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญามีสิทธเหนือพื้นดินของ..................................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,647)
Detail : 
ผู้โอนตกลงโอนสิทธิการเช่าแผงลอยเลขที่ ...............ตั้งอยู่ที่.......................ถนน............................
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,684)
Detail : 
เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้โอนสิทธิ" และ "ผู้รับโอนสิทธิ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกัน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(9,254)
Detail : 
ผู้ให้อาศัยยินดีให้ผู้อาศัยนำครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยและเก็บกินพืชผลไม้ในบ้านเลขที่...............
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,566)
Detail : 
ผู้โอนได้รับเงินค่าโอนไปถูกต้องด้วยแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,105)
Detail : 
ผู้ให้สัญญาขอแต่งตั้งให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญา
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(984)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.