หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   เอกสารประกอบการยื่นแบบ 
42K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นกรณีเป้นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปรวมทุกประเภทเงินได้แว้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท
 File size : 0.662 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,403)
Detail : 
ได้อุปการะเลี้ยงดูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้กำหนดให้เป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูในการยื่น
 File size : 0.32 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,729)
Detail : 
คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,694)
Detail : 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้รับรอง)……………..……………….อายุ………….ปี
 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(2,093)
Detail : 
ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามรายการข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นพนักงานของ ชื่อหน่วยงาน หรือกิจการ:
 File size : 0.41 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(796)
Detail : 
เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(472)
Detail : 
เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชชย์  การเกษตร การอุตสาหกรรม  การขนส่ง หรือการอื่น ๆ ฯลฯ
 File size : 0.691 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(480)
Detail : 
ให้รวมจำนวนเงินได้หลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นฯ ในแต่ละหัวข้อไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 94
 File size : 0.844 MB.
 Type : pdf
04-01-2554mrtaxbiz
(1,370)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.