หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ 
267K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ก้าวแรกของธุรกิจ...มักยากเสมอสำหรับผู้เริ่มต้น  การเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับเถ้าแก่ใหม่
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(13,658)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สถาบันพัฒนา SME
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(8,372)
กลุ่มคนวัยทำงานที่ทำมาหาได้ด้วยตัวเอง  มักจะต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
 File size : 6.987 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(9,917)
ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 File size : 0.122 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,752)
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ผู้ลงทุนควรมีความพร้อม
 File size : 0 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,883)
การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 File size : 0.195 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,488)
การตัดสินใจดำเนินธุรกจของตนเองมีหลายเหตุผลที่เป็นไปได้ว่า
 File size : 140.412 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,070)
“SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ” วันนี้เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,089)
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,306)
ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ
 File size : 0.272 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,537)
ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง
 File size : 0.641 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(6,393)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์  บริการล้างอัดฉีดขัดสีรถ เคลือบเงา พ่นกันสนิม
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,730)
ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า
 File size : 0.284 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,941)
ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 File size : 0.452 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,992)
ธุรกิจให้บริการสอนภาษาไทยและหรือต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น และ ภาษาจีน เป็นต้น
 File size : 0 MB.
 Type : ไม่ระบุ
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,931)
ปีแรกของการทำธุรกิจนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เนิ่นนาน...
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,228)
SMEs ของไทยเรา จะครอบคลุมกิจการการค้า การผลิต
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(4,037)
ข้อควรสังเกตประการหนึ่งคือ ในกรณีสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้บริโภคจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยน Brand
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(10,689)
Bon Voyage.(ภาษาฝรั่งเศส อ่าน "บง-โว-ยาจ" แปล ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,881)
ผู้ที่มีร้านค้า SMEs อยู่แล้วต้องหมั่นตรวจเช็ครายการสินค้าทั้งหมด
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,335)
ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีการให้บริการที่พำนัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุ
 File size : 0.572 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(14,238)
“ธุรกิจให้บริการความงาม (Beauty) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงและการรักษาความงามทั้งผิวหน้าและผิวกาย
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,846)
ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป
 File size : 0.508 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,617)
ธุรกิจค้าปลีก (Retail) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,566)
ธุรกิจร้านอาหารมีคำนิยามต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆ
 File size : 1.536 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,282)
ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อขยะ ของเก่า
 File size : 0.507 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(19,092)
ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ธุรกิจที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 File size : 1.035 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,199)
“การรักษาความปลอดภัย” หมายถึง การจัดการหรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
 File size : 0.616 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9,288)
สมาคมบริการทำความสะอาดนานาชาติ (International Janitorial CleaningServices Association หรือ IJCSA)
 File size : 2.165 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(6,282)
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัยและโรงแรม
 File size : 2.476 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,519)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.