หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ 
246K
5
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ก้าวแรกของธุรกิจ...มักยากเสมอสำหรับผู้เริ่มต้น  การเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับเถ้าแก่ใหม่
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(12,899)
Detail : 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สถาบันพัฒนา SME
 File size : 0.067 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(7,725)
Detail : 
กลุ่มคนวัยทำงานที่ทำมาหาได้ด้วยตัวเอง  มักจะต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
 File size : 6.987 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(9,249)
Detail : 
ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 File size : 0.122 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,251)
Detail : 
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ผู้ลงทุนควรมีความพร้อม
 File size : 0 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,336)
Detail : 
การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 File size : 0.195 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,996)
Detail : 
การตัดสินใจดำเนินธุรกจของตนเองมีหลายเหตุผลที่เป็นไปได้ว่า
 File size : 140.412 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,558)
Detail : 
“SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ” วันนี้เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,585)
Detail : 
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 File size : 0.316 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,815)
Detail : 
ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ
 File size : 0.272 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,060)
Detail : 
ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง
 File size : 0.641 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(5,882)
Detail : 
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์  บริการล้างอัดฉีดขัดสีรถ เคลือบเงา พ่นกันสนิม
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,175)
Detail : 
ให้บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดกำลังไม่เกิน 10 แรงม้า
 File size : 0.284 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,488)
Detail : 
ธุรกิจสอนการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการสอนวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 File size : 0.452 MB.
 Type : doc
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,348)
Detail : 
ธุรกิจให้บริการสอนภาษาไทยและหรือต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น และ ภาษาจีน เป็นต้น
 File size : 0 MB.
 Type : ไม่ระบุ
15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,485)
Detail : 
ปีแรกของการทำธุรกิจนั้นจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เนิ่นนาน...
 File size : 0.193 MB.
 Type : pdf
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(2,773)
Detail : 
SMEs ของไทยเรา จะครอบคลุมกิจการการค้า การผลิต
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
14-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(3,544)
Detail : 
ข้อควรสังเกตประการหนึ่งคือ ในกรณีสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้บริโภคจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยน Brand
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9,044)
Detail : 
Bon Voyage.(ภาษาฝรั่งเศส อ่าน "บง-โว-ยาจ" แปล ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,175)
Detail : 
ผู้ที่มีร้านค้า SMEs อยู่แล้วต้องหมั่นตรวจเช็ครายการสินค้าทั้งหมด
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,846)
Detail : 
ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีการให้บริการที่พำนัก บริการยาแก่ผู้สูงอายุ
 File size : 0.572 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(13,554)
Detail : 
“ธุรกิจให้บริการความงาม (Beauty) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงและการรักษาความงามทั้งผิวหน้าและผิวกาย
 File size : 1.542 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,335)
Detail : 
ธุรกิจสปา หมายถึง ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป
 File size : 0.508 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,086)
Detail : 
ธุรกิจค้าปลีก (Retail) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,084)
Detail : 
ธุรกิจร้านอาหารมีคำนิยามต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆ
 File size : 1.536 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,760)
Detail : 
ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อขยะ ของเก่า
 File size : 0.507 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(18,463)
Detail : 
ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ธุรกิจที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ
 File size : 1.035 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,757)
Detail : 
“การรักษาความปลอดภัย” หมายถึง การจัดการหรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
 File size : 0.616 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,514)
Detail : 
สมาคมบริการทำความสะอาดนานาชาติ (International Janitorial CleaningServices Association หรือ IJCSA)
 File size : 2.165 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,519)
Detail : 
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัยและโรงแรม
 File size : 2.476 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,061)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.