หน้าดาวน์โหลด   การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs แ...   แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 
51K
1
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
หลักฐานแสดงความเดือดร้อนในแต่ละกรณีที่ขอกู้เงิน (ต้องสามารถตรวจสอบได้) ยกเว้น กรณีขอกู้เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารออมสิน
(774)
Detail : 
ตามที่ข้าพเจ้า..................เลขทะเบียนที่............ตำแหน่ง.................สังกัด...............มีเงินได้รายเดือน(รวม พ.ช.ค).........บาท 
 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารออมสิน
(620)
Detail : 
1.เอกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน
 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf
23-05-2556TMB
(3,129)
Detail : 
ตามที่ข้าพเจ้า.......................................สัญชาติ..............ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่.........หมู่ที่....ตรอก/ซอย....................
 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(412)
Detail : 
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นให้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และประเพณีของธนาคาร
 File size : 0.462 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(456)
Detail : 
ข้าพเจ้า..................สัญชาติ...............ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............ถนน..
 File size : 0.488 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(460)
Detail : 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากหนังสือรับรองสินเชื่อ/เครดิต/หนังสือรับรองการสนับสนุนด้านการเงินที่ธนาคารออกให้แก่ข้าพเจ้า
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(611)
Detail : 
ประเภทหนังสือรับรองฐานะการเงิน  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ...ชื่อบัญชี...
 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(830)
Detail : 
ในวันที่............ข้าพเจ้า...............สัญญาจะใช้เงินจำนวณ.........บาท (........) ให้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 File size : 0.445 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(1,344)
Detail : 
ถ้าข้าพเจ้าผิดนัดชำระดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใดตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ ให้ถือว่าหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที
 File size : 0.547 MB.
 Type : pdf
23-05-2556ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(966)
Detail : 
ข้อ 1. ข้าพเจ้า.............สมาชิกเลขทะเบียนที่...อายุ...ปี  รับราชการหรืองานประจำในตำแหน่ง....
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
23-05-2556สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมที่ดิน จำกัด
(781)
Detail : 
1.ชื่อเจ้าของกิจการ............ชื่อกิจการ (ถ้ามี).............ปีที่ก่อตั้งกิจการ................2.ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ..................................
 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf
23-05-2556SME Bank
(3,333)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.