หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์...   บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรก... 
9.4K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
โซเชียล มีเดียนั้นมีหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์ ในยุคดิจิตอล ทังยังเป็นสื่อกลางชนดีที่บรรดานักธุรกิจ SMEs 

 File size : 0.719 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(51)
Detail : 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เหตุผลหลักๆจะมาจากขอบเขตในการสื่อสารที่ไม่จํากัดในขณะที่ต้นทุนของการใช้บริการผ่านสื่อประเภทนี้ต่ำมาก

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(43)
Detail : 
เมื่อคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด จากหลายเจ้าของธุรกิจมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีสินค้าชนิดเดียวกับคุณหรือใกล้เคียงกัน 
 File size : 0.355 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(38)
Detail : 
การทําให้แบรนด์สินค้าติดตลาด ต้องมาจากความประทับใจของลูกค้าต่อตัวสินค้าและแบรนด์สินค้า

 File size : 0.499 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(40)
Detail : 
หลายๆ คนอาจเคยได้ยินคําว่ารีแบรนด์ดิ้งกันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการรีแบรนด์ดิ้งนั้นคืออะไรและมี ความสําคัญอย่างไร 

 File size : 0.449 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(42)
Detail : 
ข้อกําหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจใดๆก็ตามมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 File size : 0.577 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(44)
Detail : 
เชื่อว่าหลายคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจในทุกวันนี้กําลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการสร้างฐานลูกค้าว่าทําอย่างไรถึงจะมีลูกค้าเยอะๆ 
 File size : 0.274 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(39)
Detail : 
ในยุคที่เศรษฐกิจซบเซาชะลอตัวนั้นการรักษายอดขายไม่ให้ตกดูเหมือนจะเป็นเรืองจําเป็นที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(47)
Detail : 
เทคนิคที่หนึ่งคือการเจรจา การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะมันเป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนโดยตรง
 File size : 0.546 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(40)
Detail : 
การสร้างแบรนด์ คือการทําให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและลูกค้ารําลึกถึงสินค้าได้ การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโลโก้ ชื่อสินค้า 

 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(40)
Detail : 
กลยุทธ์การตลาดบางครังก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์ต่างๆในรอบปีมาปรับให้เข้ากับการส่งเสริมการขาย

 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(87)
Detail : 
โปรโมชั่น ( PROMOTION) คืออะไร ก็คือส่วนหนึ่งที่นักการตลาดสามารถพึ่งพาได้เสมอ โดยเฉพาะในช่ วงที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 File size : 0.396 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(57)
Detail : 
ธุรกิจค้าขายนับเป็นธุรกิจยอดนิยมที่ดึงดูดความสนใจนักธุรกิจหน้าใหม่ๆให้มาลงทุน โดยเฉพาะคนที่ต้องการมีอาชีพอิสระเป็นเจ้านายตัวเอง

 File size : 0.397 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(38)
Detail : 
สโลแกนนั้นมีความจําเป็นมากแค่ไหน ผู้ประกอบธุรกิจหลายๆ คนอาจเกิดข้อสงสัยนี้ขึ้น แต่หารู้ไม่ว่าสโลแกนดีๆเพียงแค่สโลแกนเดียวนั้น

 File size : 0.24 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(73)
Detail : 
นอกจากการจัดโปรโมชนดีๆ เพื่อช่วยดึงดูดใจลูกค้า ให้เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงไม่พ้นเรื่องของการสร้างความภักดีในตราสินค้า

 File size : 0.72 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(67)
Detail : 
หากเราจะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นหลักในการดําเนินทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้
 File size : 0.281 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(79)
Detail : 
ก่อนที่เราจะมาศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภค เราควรมารู้จักกันก่อนว่าคําว่า “ผู้บริโภค” และ “พฤติกรรม” นั้นคืออะไร 
 File size : 0.321 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(43)
Detail : 
กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และประเภทของวัสดุที่ใช้ เพื่อนําไปใช้กับสินค้าที่พัฒนาใหม่ 
 File size : 0.165 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(46)
Detail : 
การจะประกอบธุรกิจ เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ เรื่อง ภาษี ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามที 
 File size : 0.406 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(41)
Detail : 
สําหรับใครที่กําลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการSMEs เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของกฎหมายธุรกิจ 

 File size : 0.319 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(123)
Detail : 
เรื่องของการจ่ายภาษีนั้น เชื่อว่าน่าจะเป็นภาระหนักอันดับต้น ๆ ของผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย เพราะไม่ว่าจะขยับตัวผันไปจับธุรกิจในด้านไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีตรงนี้ออกไปได้
 File size : 0.467 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(39)
Detail : 
เมื่อดําเนินกิจการมาได้อย่างราบรื่น และมีแนวโน้มที่ส่งสัญญาณแล้วว่าจะไปได้สวยก็เดิม นั้นหมายความว่าคงได้เวลาต้องขยายกิจการ

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(39)
Detail : 
คําว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ฟังดูเป็นคําที่ดูดีดูเลิศหรูอลังการ และดูอะไรที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับบางคน อันที่จริงแล้วความคิดแบบนี้ก็ถูกครึ่งหนึ่ง
 File size : 0.487 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(74)
Detail : 
ปัจจุบันนี้แบบจะทุกองค์กรและภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างหน่วยงานทหาร 

 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(41)
Detail : 
เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(35)
Detail : 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต แม้ว่าผู้ประกอบการ SMEs ต้องรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับวิกฤตนั้นอย่างรอบด้านแต่ผู้ประกอบการก็ต้องไม่ลืมด้วยว่ายังคงต้องบริหารงานให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไปด้วย
 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(37)
Detail : 
การทํางานเป็นทีม หรือ Teamwork มีความสําคัญในทุกองค์กรและเป็นสิ่งจําเป็น 
 File size : 0.343 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(41)
Detail : 
ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น แนวคิดด้านงานบริหารบุคคลจึงจําเป็นต้องขยาย

 File size : 0.319 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(47)
Detail : 
แผนกหนึ่งในองค์กร หรือ บริษัททุกบริษัทที่มีความสําคัญไม่น้อย แต่หลาย ๆ คนมองข้ามก็คือ ฝ่ายบุคคลหรือถ้าจะเรียกให้เต็ม ๆ 

 File size : 0.26 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(40)
Detail : 
เมื่อโลกก้าวเข้าสู้ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว Internet การสื่อสารไร้สายได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ย่อโลกให้เล็กลง

 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(46)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.