ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
41K
121
195
ตัวกรองบุหรี่ นิคเอ๊าท์
(Cigarette Filter "Nic-Out")
ตัวกรองบุหรี่แบรนด์อันดับหนึ่ง "Nic-Out" จาก USA สินค้านวัตกรรมใหม่ พร้อมสิทธิบัตรรับรองและผลการรับรองประสิทธิภาพจากหลายประเทศ

โดยช่วยลดสารพิษต่างๆจากการสูบบุหรี่โดยไม่เสียรสชาติของบุหรี่ รวมถึงช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จากปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายลดลง ช่วยลดอาการไอ คราบฟันเหลือง และริมฝีปากดำเนื่องจากการสูบบุหรี่ และยังช่วยลดสารพิษของควันบุหรี่สู่คนรอบข้างอีกด้วย เป็นที่นิยมใช้แล้วในหลายประเทศแถบอเมริกาและยุโรปในขณะนี้

นับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ผลตอบแทนสูง ผลิตภัณฑ์ไม่เน่าเสียหมดอายุ ไม่ต่องเช่าหน้าร้าน สินค้าน่าสนใจ 100% ที่กำลังรุกตลาดในประเทศไทย "พร้อมรับตัวแทนฯทุกจุด"
จากสถิติต่างๆพบว่าจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ในสังคมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ก็รู้ดีว่าบุหรี่นั้นให้โทษต่อร่างกายอย่างไร แต่ก็ยังคงดำรงกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากอาการที่เรียกว่า"ติดบุหรี่" 

แอคโคห์ (AKKOH) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา โดยดำเนินงานเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองบุหรี่แบรนด์ "Nic-Out" (นิคเอ๊าท์) ประจำประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ หรือถ้าไม่อยากเลิกก็จะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใช้ต่อเนื่องเพียงระยะสั้นๆ และจะสามารถช่วยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายแรงต่างๆจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

ตัวกรองบุหรี่ "Nic-Out" ช่วยดูดซับโมเลกุลของสารทาร์ (สารก่อมะเร็ง), นิโคติน (สารเสพย์ติดในบุหรี่), "สารพิษ", และสารก่อมะเร็ง จำพวกอะโรมาติกส์มากกว่า 90% โดยมวล โดยไม่เสียรสชาติของบุหรี่

อีกทั้งยังสามารถช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้จากปริมาณสารนิโคตินที่เข้าไปสู่ร่างกายลดลง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการกรองสารพิษจาก "Arista Laboratories" สถาบันทดสอบชั้นนำทางด้านยาสูบของโลกจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รวมทั้งจากสถาบันทดสอบอื่นๆอีกหลายประเทศ

ทั้งนี้ยังช่วยลดการเกิดคราบสะสมที่ฟัน, ริมฝีปากดำ, และอาการไอจากการสูบบุหรี่ โดยมีการแนะนำให้ใช้ "Nic-Out" จากศูนย์ทันตกรรมในต่างประเทศ

ในทำนองเดียวกันยังช่วยลดสารพิษของควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ไปสู่คนรอบข้างอีกด้วย "Nic-Out" ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของยุโรปในเรื่องของวัตถุดิบเกรดเอที่นำมาใช้ทำตัวกรอง (European Standard of Class A Food Plastics)

สะดวกใช้ง่าย เพียงนำมาเสียบต่อกับก้นของบุหรี่ก็สามารถใช้ได้ทันที เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และมีการจดสิทธิบัตร แบรนด์สินค้าและได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้แล้วในประเทศแถบอเมริกาและยุโรป จึงสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

* งบลงทุนเริ่มต้นเพียงประมาณ 6,600 บาท (ซึ่งยังไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปัจจุบัน) รับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย 40 กล่องทันที

โดยจะได้รับสินค้าในบรรจุภัณฑ์แบบคาร์ตอน ตามปริมาณเงินลงทุน โดย 1 "คาร์ตอน" บรรจุด้วย "Nic-Out" จำนวน 20 กล่อง ซึ่ง 1 กล่องบรรจุตัวกรองบุหรี่ทั้งหมด 30 ตัวกรอง

ขณะที่ตัวกรองหนึ่งตัวสามารถใช้สูบบุหรี่ซ้ำได้ประมาณ 5-10 มวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบของแต่ละคนและยี่ห้อของบุหรี่ที่ใช้)

โดยผลิตภัณฑ์มีราคาขายปลีกปัจจุบันที่กล่องละ 200-220 บาท (สำหรับร้านค้าทั่วไป) ทั้งนี้ราคาจะถูกระบุ ณ จุดขาย และมีฉลากสินค้าภาษาไทยที่มีรายละเอียดระบุตามประกาศของ สคบ.ไว้ครบถ้วน

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่รู้จักร้านค้า หรือมีร้านค้าเป็นของตัวเอง เช่น ร้านขายยา, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น หรือไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง แต่มีความสามารถในการกระจายสินค้าไปสูร้านค้าย่อย หรือผู้บริโภคสินค้า

ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับเล่มเอกสารแสดงสินค้า เพื่ออาจใช้เบิกทางให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถทำการตลาด และสร้างความเข้าใจในสินค้า ในขณะเดียวกันจะได้รับโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์สวยงามขนาด A5 และโปสเตอร์สีขนาด A3 เพื่อช่วยสนับสนุนการขายให้สำหรับติดหน้าร้านต่างๆอีกด้วย พร้อมทั้งจัดพื้นที่วางสินค้าในรูปแบบโชว์เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบคาร์ตอน

นอกจากนี้แล้วร้านค้าที่มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองบุหรี่ "Nic-Out" สามารถให้แอคโคห์ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้ รวมถึงการโพสต์ประชาสัมพันธ์ลงสื่ออื่นๆอีกด้วย

  1. "Nic-Out" ได้ผ่านการพิจารณาทางด้านลักษณะและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ว่าสามารถนำไปวางจำหน่ายและทำการตลาดได้ทุกช่องทาง โดยไม่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  2. "Nic-Out" ยังมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะทำให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อีกด้วย กล่าวคือ ภายหลังจากที่ตัวกรองสามารถนำเอานิโคติน (สารเสพย์ติด) ออกจากควันบุหรี่ได้มากถึง 90%

    โดยที่ผู้สูบบุหรี่ไม่รู้สึกตัวเพราะรสชาติของบุหรี่ไม่เปลี่ยน จึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความสามารถในการควบคุมการสูบบุหรี่ได้จนถึงมีโอกาสที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด แต่สำหรับผู้ที่ไม่ตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่จริงก็จะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใช้ตัวกรองบุหรี่ต่อเนื่องเพียงระยะสั้นๆ

  3. ผลิตภัณฑ์ "Nic-Out" สามารถมีโอกาสที่จะจำหน่ายให้ได้กับทั้งผู้ที่สูบบุหรี่รวมไปถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยปัจจุบันเป็นที่นิยมในการซื้อ สำหรับเป็นของฝากคุณภาพพร้อมกับความหมายดีๆให้แก่คนที่รักอีกด้วย เช่น เพื่อน แฟน หรือ คนในครอบครัวที่รัก เป็นต้น
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณเอกชัย นนท์ภาษโสภณ
ที่อยู่
62/262 ธนากรวิลล่า 2 ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
มือถือ
093xxx
อีเมล์
 akkxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ตัวกรองบุหรี่ นิคเอ๊าท์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ชลชาติxxx 09379xxx chollxxx
2. Jirasakxxx 08322xxx johnnxxx
3. กรxxx 09595xxx dmovexxx
4. ศราวุธ โบงxxx 09244xxx bominxxx
5. ปราชญาxxx 08363xxx nakatxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม195 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 40,641 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 121 คน
ตัวกรองบุหรี่ น
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.