หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เหตุผลที่ต้องหยิบยกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555โดยสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบ
(223)
การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-07-2555มติชน
(228)
แสดงความมั่นใจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีในปี 2558 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555กรุงเทพธุรกิจ
(216)
มองว่าเมื่อมีการเปิดเออีซีในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบจะไม่รุนแรง File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555กรุงเทพธุรกิจ
(231)
ข้อตกลงการค้าบริการขององค์การการค้าโลก ได้ระบุให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555คัดมาบางส่วนจาก บทความ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ นสพ.กรุงเ
(234)
กลุ่มวิชาชีพสาขาทันตแพทย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC 50% แต่เห็นว่า AEC
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-07-2555ผู้จัดการออนไลน์
(226)
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ที่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-07-2555ไทยรัฐ
(226)
การขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศต่างๆ File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-07-2555บทคัดย่อจาก สยามรัฐ
(249)
AEC จำเป็นที่จะต้องคานึงถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555โพสต์ทูเดย์
(246)
ปัจจัยดังกล่าวทาให้การเปิดตลาดอาหารอาเซียนทาได้ไม่ง่ายนัก
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
23-07-2555โพสต์ทูเดย์
(197)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555คุณเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาด
(327)
นโยบายหลักที่อย.จะต้องดาเนินการอย่างเข้มข้นเมื่อเปิดเออีซี
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-07-2555ฐานเศรษฐกิจ
(265)
นอกจากการเปิดเสรีการค้าบริการ เปิดเสรีแรงงาน และการลงทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว File size : 0.058 MB.
 Type : doc
23-07-2555ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ
(263)
ในเรื่องนี้ผู้คร่ำหวอดในวงการ “คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์” File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-07-2555สยามธุรกิจ
(343)
โครงการที่มีชื่อแปะท้ายว่า “คอริดอร์ส” (corridors) เหล่านี้คือเส้นทางคมนาคม File size : 1.141 MB.
 Type : doc
23-07-2555siamintelligence.com
(252)
กระแสเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (Asean Economic Community : AEC)กำลังมาแรง
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555ดอกเบี้ยธุรกิจ
(163)
จะเอาอย่างไร ถ้าไทยไม่ปรับโครงสร้างภาษีอากรให้อยู่ในระดับที่ 
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555เกษมสันต์ วิระกุล
(204)
หลายคนเฝ้ามองวำในโอกาสที่ประชาคมอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น
 

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-07-2555นสพ.โลกวันนี้ โดยปราณีต ขิระนะ
(185)
มีความได้เปรียบและมีจุดแข็งหลายด้านเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555โพสต์ทูเดย์
(201)
การเปิดเสรีด้านการค้า เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
 

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(207)
ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดของการเปิดเสรีที่ชัดเจน แต่ได้มีการตกลงกัน
 

 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(194)
หลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าว 
 

 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(228)
ไทยก็มีศักยภาพสูงในการให้บริการในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว 
 
 File size : 0.027 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(197)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวกัน
 

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(261)
อุตสาหกรรมในไทยบางประเภทคงถูกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
 

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(205)
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอคนใหม่ ให้สัมภาษณ์
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555ฐานเศรษฐกิจ
(237)
หากพิจารณาด้านปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยที่ไทยมีลำดับไม่ค่อยดี คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555โพสต์ทูเดย์
(208)
ประเทศไทยสามารถเกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
18-07-2555รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย กรุงเทพธุรกิจ
(323)
ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ในทางบวกหรือผลดีที่จะเกิดขึ้น
 

 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
18-07-2555รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย กรุงเทพธุรกิจ
(257)
เตรียมใจที่จะรับความจริงว่าไม่มีใครรู้แน่หรอกว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละเมือง
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
(178)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.