หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อย่างไรก็ดี การปรับลดอัตราภาษี หรือปรับลดอัตราภาษีแล้วจะมีผลกระทบต่อรายได้
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555โดยสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ฐานเศรษฐกิจ
(220)
เป็นเพียงการช่วยให้เรามองเห็นจุดที่ไทยยังต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
18-07-2555ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
(177)
การได้ทราบว่า “พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่” กาลังมุ่งหน้าตั้งเข็มทิศอนาคตของตัวเองกันไว้อย่างไร 
 

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาชาติธุรกิจ
(211)
ความตกลงการค้าเสรีใน AEC เรื่องการค้าสินค้า เรียกว่า ATIGA (ASEAN trade in goods agreement)
 

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(239)
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
 

 File size : 0.143 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(184)
ความแตกต่างปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ ศักยภาพแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555โดยการดี เลียวไพโรจน์ Thammasat Business School
(204)
การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขาบริการ
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555กรมเจรจาการค้า
(283)
จากการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ พบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีความเข้าใจ
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(233)
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เน้นการทำเกษตรกรรม และมีสินค้าเกษตรมากพอที่
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(192)
แน่นอนว่าเราจะเป็นตัวเด่นในด้านการขนส่ง logistics เช่น 
 

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(169)
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
 

 File size : 0.105 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(231)
ประชากรใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากร รวมกันกว่า 600 ล้านคน 
 

 File size : 0.157 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(234)
ปัจจุบันกรอบความร่วมมืออาเซียนได้เปิดให้มีการเดินรถไป-กลับระหว่างประเทศ
 

 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
18-07-2555นสพ.บ้านเมือง
(233)
“เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
18-07-2555แนวหน้า
(203)
ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเอกชนในการสู้ศึก AEC
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเอกชนในการสู้ศึก AEC
(189)
 การเป็นเออีซีก็เพื่อต้องการให้เกิดเป็นตลาดเดียวทั้งสินค้า บริการ การเงิน และการลงทุน
 

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
18-07-2555มติชน
(183)
 การยกเลิกกำแพงภาษีและลดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตร
 

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
18-07-2555หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
(429)
 อาเซียนควรให้ความสำคัญคือ ความรู้สึกถึง อัตลักษณ์ของสหภาพยุโรป 
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555ประชาชาติธุรกิจ
(174)
 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นโอกาสทองที่จะสร้างฐานในด้านการผลิต
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555โดยชลธิชา ภัทรสิริวรกุล (โพสต์ทูเดย์)
(245)
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน และแรงงานรวมกันประมาณ
 

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
18-07-2555มติชน
(265)
 อาเซียนส่งออกสินค้าเกษตรไปทั่วโลกมาก แต่การค้าขายระหว่างอาเซียน
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555บางส่วนจากงานเสวนา”อนาคตเกษตรกรไทยภายใต้เออีซี”
(246)
 เราได้เปรียบประเทศอื่นในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
(203)
 ในส่วนที่เกี่ยวกับ SMEs นั้น เรายังมิได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอย่างจริงจัง
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555ธีระ นุชเปี่ยม ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(190)
 ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555ธำรงศักด์ คงคาสวัสด์
(188)
 ถ้าแรงงานนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นทาให้เกิดความร่วมมือ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
18-07-2555สยามรัฐ
(213)
 สิ่งแรก คือ ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แน่นอนว่านอกจากการพัฒนา
 

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
18-07-2555คอลัมน์ HR Talks จดหมายข่าวรายเดือน Productivity Corner เมษา
(199)
 ประเทศไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 2 ของ พม่า รองจากจีน โดยปี 2554 มีมูลค่าค้าขาย
 

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-07-2555เดลินิวส์ โดย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร
(212)
 สาขาธุรกิจที่ได๎รับความสาคัญเป็นพิเศษภายใต๎แผนและยุทธศาสตร์ของ สสว. ได๎แกํ
 

 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
18-07-2555มติชน
(230)
 ธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากเป็นอันดับ 1
 

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
18-07-2555กรุงเทพธุรกิจ
(259)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.