บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.4K
2 นาที
14 กุมภาพันธ์ 2560
เคล็ดลับออกบูธแสดงสินค้าให้คุ้มค่า “ช่วงงาน-หลังงาน” 

 
การออกบูธในงานแสดงสินค้า (Exhibition) ถือเป็นหนึ่งในช่องทางทางการตลาด ที่สามารถใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อย่างมากต่อการเจรจาการค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจหันมาเลือกใช้การออกบูธเป็นช่องทางกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
 
แต่เทคนิคและวิธีการออกบูธงานแสดงสินค้าให้คุ้มค่า มีหลายขั้นตอน ในวันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จึงขอนำเสนอ กลยุทธ์การออกบูธแสดงสินค้าให้คุ้มค่า โดยเฉพาะช่วงอยู่ในงานแสดงสินค้า และหลังงานแสดงสินค้า มาดูกัน
 
ช่วงระหว่างออกบูธงานแสดงสินค้า1.เก็บข้อมูลภายในงานออกบูธให้มากที่สุด 
 
ในช่วงระหว่างออกงานแสดงสินค้า สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกงานควรทำเพิ่มเติมก็คือ เดินสำรวจรอบๆ งาน เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสินค้า และรูปแบบบูธต่างๆ ของคู่แข่ง หรือบริษัทอื่นๆ ที่มาร่วมออกงาน เพื่อศึกษาแนวทางในการออกงานแสดงสินค้าในปีต่อๆ ไป และเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาติดต่อกับลูกค้าได้ภายหลังจากที่จบงานแสดงสินค้า
 
ทั้งนี้ โดยมากงานแสดงสินค้าจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่หนึ่งเป็นบูธเปิด ที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมงาน โดยคนเดินผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าชมสินค้า หรือพูดคุยในบูธได้ 
ส่วนแบบที่สองเป็นแบบปิด หรือ Business Meeting งานแบบนี้ ผู้ประกอบการต้องมีการนัดหมายลูกค้าล่วงหน้า ในการเข้ามาชมสินค้าที่บูธ หากนัดหมายลูกค้าได้ และปิดการขายได้ออร์เดอร์ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว 
 
แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการด้วยว่า ถ้ามีความพร้อมที่จะขายสินค้า หากคู่ค้าเห็นแล้วอาจตัดสินใจได้ทันที หรือถ้าคุณเลือกคู่ค้าที่นัดหมายมาได้ตรงกลุ่ม ก็อาจปิดการขายได้สูงขึ้นเช่นกัน
ที่สำคัญต้องอย่าลืมที่จะแจกนามบัตร โบร์ชัวร์สินค้าหรือธุรกิจ ให้แก่ผู้ที่เดินผ่านไปมาด้วย รวมถึงต้องพยายามขอชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ รวมถึงผู้ที่เดินผ่านไปมาในงานด้วย
 
อีกทั้ง ถ้างานแสดงสินค้าใด มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณทำอยู่ ก็ควรจะไม่นั่งฟัง หรือส่งตัวแทนไปนั่งฟังหาความรู้ มาปรับใช้กับธุรกิจของคุณ น่าจะได้ประโยชน์มากครับ 
 
ช่วงหลังออกงานแสดงสินค้า1.ส่งจดหมายขอบคุณลูกค้า 

หลังจากกลับจากงานแสดงสินค้า สิ่งแรกที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง คือ การส่งจดหมายหรืออีเมล์ขอบคุณลูกค้า หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธของคุณ พร้อมกับได้แลกนามบัตรกันไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อกันและกัน และควรสรุปข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ้างอิง ในการออกงานปีต่อๆ ไป จากนั้นก็ควรแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
  1. กลุ่มลูกค้าที่ต้องรีบติดต่อกลับโดยเร็ว (กลุ่มที่มีแนวโน้มจะสั่งซื้อสินค้ามากที่สุด)
  2. กลุ่มลูกค้าที่ควรติดต่อกลับแต่ไม่ด่วน (กลุ่มลูกค้าที่อาจจะซื้อแต่ยังไม่ตัดสินใจในปัจจุบัน)
  3. กลุ่มลูกค้าที่ควรติดต่อกลับเพื่อทักทายทำความรู้จักกันเอาไว้ (กลุ่มลูกค้าที่สนใจในสินค้า แต่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะซื้อ)
2.สรุปผลสำเร็จในการออกบูธแสดงสินค้า

 
สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง คือ การสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการออกงานแสดงสินค้า ว่าประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และประสบปัญหาอย่างไรในการออกบูธแสดงสินค้าครั้งนี้ หรือมีสิ่งใดบ้างที่ควรปรับปรุงในปีต่อไป 
 
เห็นแล้วว่า เคล็ดลับความสำเร็จในการออกงานแสดงสินค้า มีแค่วิธีง่ายๆ ดังที่กล่าวมาคือ เลือกงานแสดงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมความพร้อม ทั้งก่อนออกงาน ระหว่างงาน หลังจากออกงานแล้ว 
 
ทั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ที่เคยไปออกงานแสดงสินค้านั้นๆ แล้ว ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เคยเจอ และนำมาปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้นในการออกงานครั้งต่อไป 
 
ผู้ประกอบการท่านใน สนใจร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถคลิดเข้าไปดูรายละเอียดงานแสดงสินค้าต่างๆ ได้ที่ https://www.thaifranchisecenter.com/event/index.php 
 

SMES Tips
  1. เก็บข้อมูลภายในงานออกบูธให้มากที่สุด 
  2. แจกนามบัตร โบร์ชัวร์แนะนำสินค้า หรือธุรกิจ
  3. หาความรู้จากงานสัมมนาภายในงานแสดงสินค้า 
  4. ส่งจดหมายขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมบูธ 
  5. สรุปผลสำเร็จในการออกบูธแสดงสินค้า
การนำสินค้าไปออกบูธแสดงสินค้า กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีโอกาสนำสินค้าของตัวเองไปนำเสนอขายให้แก่ผู้เข้าชมงานในช่วงนั้นแล้ว ยังมีโอกาสได้กลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจกลับมาด้วย ที่สำคัญการออกบูธแต่ละครั้งยังทำให้เจ้าของธุรกิจได้ศึกษาคู่แข่งในตลาดเดียว..
40months ago   2,011  3 นาที
ต้องยอมรับว่าการนำสินค้าหรือบริการ ไปออกบูธแสดงสินค้า เป็นกระแสที่ได้รับความนิยม มีความจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีโอกาสนำสินค้าไปนำเสนอแล้ว หากสินค้าได้รับความนิยมในระหว่างการออกบูธ อาจเป็นใบเบิกทางที่เจ้าของธุรกิจ สามารถนำสินค้าไปขายได้ในระยะยาว..
41months ago   3,465  3 นาที