ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
29K
500
57
สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา
(Bunditchulatutor Institute)
เป็นกิจการเกี่ยวกับการศึกษามุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในภาคเรียนปกติและนำไปใช้สอบแข่งขันเข้าในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป หรือเป็นการนำไปใช้ในการสอบชิงทุนเนื้อหาส่วนใหญ่คัดสรรโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และเรียบเรียงโดยเหล่าอาจารย์ของสถาบันชั้นนำเช่นกันทุกเนื้อหาเพื่อประโยชน์ต่อเด็กไปใช้ได้จริงทั้งปัจจุบันและอนาคต

วิธีการสอนมุ่งเน้นเฉพาะตัวเพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันจะได้ช่วยแก้ไขในข้อที่เด็กคนนั้นๆ มีปัญหาอยู่
จุดเริ่มต้นจากการที่นักศึกษาแต่ละคนใช้เวลาว่างของตนให้เกิดประโยชน์โดยเปิดการสอนพิเศษเป็นตัวต่อตัว ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองเป็นอย่างดี เพราะรู้ถึงความสามารถในความรู้ที่นักศึกษาเหล่านี้ ที่มี่อยู่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของเขา และทางทีมงานของบัณฑิตจุฬาติวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของนักศึกษาเหล่านี้เช่นกัน

จึงอยากให้ความรู้ที่พวกเขามีอยู่กระจายสู่นักเรียนคนอื่นบ้าง หรือสู่ท้องถิ่นต่างๆ ได้รับโอกาสเช่นกัน จึงได้รวบรวมนักศึกษาเหล่านี้มาร่วมกันคัดสรรความรู้วิชาการต่างๆ ที่ตนถนัดจัดทำหลักสูตรขึ้นมาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ

โดยมีอาจารย์และทีมงานที่มีความสามารถคอยดูแลและ เรียบเรียงให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของ bunditchulatutor ซึ่งมุ่งเน้นการสอนสดเฉพาะตัว แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทางสถาบันจึงพร้อมที่จะกระจายความรู้สู่ทุกที่เพื่อประโยชน์แก่เด็กทุกๆ คนให้ทัดเทียมกัน

ลักษณะของสินค้าเป็นรูปแบบของการศึกษา บริการให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมเอกสารประกอบการสอนทุกชั่วโมงที่มีการเปิดสอน

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
6 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 2. สาขาสุพรรณบุรี
 3. สาขาอุตรดิตถ์
 4. สาขามหาสารคาม
 5. สาขาสมุทรสาคร
 6. สาขาเชียงราย
รวมสาขาทั้งหมด6 สาขา
ผู้ร่วมลงทุนตกลงทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยทางสถาบันยินยอมให้ผู้ร่วมลงทุนเปิดสอนและนำสื่อไปเผยแพร่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

โดยผู้ร่วมทุนต้องชำระ ค่าทำสัญญาแรกเข้าจำนวน 50,000 บาท ต่อระยะเวลา 3 ปี

พร้อมชำระค่าตรวจสอบสถานที่และค่าเดินทางจัดอบรมไปถึงสถานที่เป็นรายชั่วโมงและรายคอร์ส เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อ 1 ปี

 1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี (โดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์)
 3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อเด็กสูง
 4. สามารถบริหารสาขาได้เต็มเวลา
 5. เป็นผู้มีความรู้ในด้านประเมินผลเด็ก
 1. ไวนิล ติดไว้หน้าสถานที่เปิดการเรียนการสอน
 2. ตรายางของสถาบัน
 3. Brochour 200 แผ่น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขา
 4. เอกสารใช้ในการประกอบการเรียนของนักเรียนทุกชั่วโมงที่มีการเรียน
 5. เอกสารใช้ในการประกอบการสอนของผู้สอนพร้อมคำแนะนำต่าง ๆเกี่ยวกับการสอนทุกชั่วโมงที่มีการสอน
 6. ได้รับการอบรมเจ้าของสาขาเกี่ยวก้บการประชาสัมพันธ์สาขาที่ตนบริหาร
 7. ได้รับการอบรมผู้สอนในด้านวิชาการทุกระดับชั้นที่สามารถเปิดสอนได้
สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬามุ่งเน้นสอนสดเฉพาะ ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตลอดเวลาโดยจัดส่งติวเตอร์ในระดับมัธยมต้น – มัธยมปลายไปสอนถึงสาขากันแบบสด ๆ

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละสาขาและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแต่ละสาขาที่จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่สถาบันค่อนข้างมาก

ซึ่งระบบนี้ผู้ปกครองกำลังมีความสนใจมากกว่าระบบอื่น ๆเพราะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้ปกครองที่ต้องการบุตรหลานของผู้ปกครองได้รับผลประโยชน์มากที่สุดรายได้ของสาขาในระดับนี้ทางสาขาจะได้รับ80 % ในการเปิดสอนแต่ละคอร์ส

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณไพโรจน์ ธีระสูตร
ที่อยู่
99/313 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
มือถือ
081xxx
อีเมล์
 Tumxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัฒนโชติ xxx 08259xxx wizarxxx
2. ดวงใจ ศิวชxxx 09709xxx siwacxxx
3. พรหมภัสสร xxx 09859xxx Koiphxxx
4. ละออตาxxx 08091xxx Laortxxx
5. พงศ์วิชญ์ xxx 08055xxx scsatxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม57 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 28,590 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 106 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน