ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
136K
757
987
26
twitter
อิงลิช คอร์นเนอร์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
แฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล – มัธยม มีสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)อิงลิช คอร์นเนอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)English Corner
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2549 (ก่อตั้งมา 13 ปี)
ความเป็นมา
เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2549 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกที่สาขานนทบุรี หลังจากสอนไปได้ระยะหนึ่ง 

ทางผู้บริหารเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้นี้ เหมาะกับสถานการณ์การเรียนการสอนและสามารถพัฒนา ปรับปรุง ทักษะภาษาอังกฤษของเด็กได้ จึงเรียบเรียงหลักสูตร จัดพิมพ์ และจดลิขสิทธิ์ในนาม English Corner

สินค้าและบริการ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อนุบาล – มัธยม

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 13
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
งบการลงทุน400,000 - 700,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์2,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่108 สาขา
ต่างประเทศ1 สาขา
รวมทั้งหมด110 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2549-1-1
2550-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2551-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2552-5-5เพิ่มขึ้น 400%
2553-5-5เพิ่มขึ้น 0%
2554-14-14เพิ่มขึ้น 180%
2555-30-30เพิ่มขึ้น 115%
2556-50-50เพิ่มขึ้น 67%
2557-70-70เพิ่มขึ้น 40%
2558-81-81เพิ่มขึ้น 16%
2559-100-100เพิ่มขึ้น 24%
2560-105-105เพิ่มขึ้น 5%
2561-112-112เพิ่มขึ้น 7%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 66%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุนค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท
 • สัญญาการให้ใช้สิทธิ์มีอายุ 4 ปี 
 • ผู้ประกอบการต้องหาสถานที่เอง และทาง Franchisor จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้ฟรี
 • ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition, โต๊ะเรียน, เป็นต้น
 • บุคลากรต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ / ครู ทางบริษัทจะมีการสนับสนุนเป็นตัวกลางในการจัดหา 
ระยะเวลาคืนทุนระยะเวลาคืนทุน 12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ธุรกิจ
 3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้แฟรนไชส์ 4 ปี
 2. อบรมผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่
 3. อบรมครูตลอดอายุสัญญาฟรี
 4. โลโก้ติดผนัง
 5. ไวนิล, ป้ายต่างๆ
 6. Brochures
 7. Set up กิจการ
 8. ออกแบบ ตกแต่งฟรี
 9. CD ข้อมูลระบบ และแบบฟอร์มต่างๆ
 10. หนังสือตัวอย่างสำหรับเรียน (1 ชุด)
 11. Franchise Kits
อื่นๆ
English Corner มุ่งเน้นปรับพื้นฐานของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเสริม Grammar เพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจอย่างแท้จริง

ชื่อบริษัทมัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณนริศร อุไรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อคุณรพีพร สุรชัยสิขวิทย์ (อ้อ)
ที่อยู่9/197 อาคาร GOT ชั้น 4 ซอยรัชดาภิเษก 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.083-839-4696, 096-424-1597, 063-227-7704, 02-168-3232
โทรสาร02-586-9735
อีเมล์ec_2010@hotmail.com
เว็บไซต์www.englishcorner.co.th
เจ้าของเดียวกับแมทคอร์นเนอร์
LINE 
englishmathconer
Facebook 
www.facebook.com/EnglishCornerThailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=AeHSJEPqHy4
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 987 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 135,659 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 757 คน
 
สอนภาษาอังกฤษอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลมัธยม
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget