ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอาหาร
651K
2.9K
1.9K
375
twitter
ธุรกิจห้าดาว
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
ธุรกิจห้าดาว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2528 หรือกว่า 34 ปีมาแล้ว โดยสินค้าเริ่มแรกของบริษัท คือ ไก่ย่างห้าดาว อันเป็นสินค้าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี จนเมื่อปี 2543 บริษัทฯจึงได้เริ่มการขาย Franchise ให้แก่ผู้สนใจร่วมธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนมีมากกว่า 5,000 จุดขายในปัจจุบัน ครอบคลุมทั่วไทย

รวมถึง มีการแตกไลน์เพิ่มสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ เช่น ไก่ย่างห้าดาว ไก่ทอดห้าดาว ข้าวมันไก่ห้าดาว บะหมี่ห้าดาว ห้าดาวเรดีมีล ห้าดาวโรลเลอร์กริลล์
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ไก่ย่าง
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ธุรกิจห้าดาว
ชื่อธุรกิจ (Eng)Five Star Business
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2528 (ก่อตั้งมา 34 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2543 (ขายแฟรนไชส์มา 19 ปี)
ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2528 เริ่มดำเนินการครั้งแรก

โดยมีจุดขายจุดแรกที่ ถ.ลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 80 โดยในการเริ่มดำเนินการครั้งนั้น เนื่องจากเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่ จึงเป็นการดำเนินกิจการของบริษัทเอง ซึ่งก็ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2530 ผลิตภาพยนต์โฆษณาเรื่องแรก

จนถึงปี 2530 บริษัทจึงได้ดำเนินการสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งมีการผลิตภาพยนต์โฆษณา เรื่องแรกออกมา ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่าภาพยนต์เรื่องนั้นยังคงมีผู้บริโภคจำได้มาจนถึงทุกวันนี้

ปี พ.ศ. 2543 ดำเนินกิจการรูปแบบแฟรนไชส์

บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ ในการบริหารจุดขาย ตัวอย่างเช่น การจัดการผลิตสินค้า ณ จุดขาย การบริหารสินค้าขาย การดูแลความสะอาดจุดขาย ระบบการบริหารบัญชีจุดขาย และที่สำคัญคือส่วนสนับสนุน อันได้แก่ ระบบ Logistic การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ แล้วนั้น บริษัทฯจึงได้เริ่มการปรับการบริหารเป็น การดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ จากจุดเปลี่ยนนั้นเอง ทำให้กิจการไก่ย่างห้าดาวได้มีการขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนด้านองค์ความรู้การจัดการ

โดยตัวบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการที่เข้าไปขายกับผู้บริโภคโดยตรงมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านองค์ความรู้การจัดการให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ รวมทั้งการสนับสนุนการขายต่างๆอันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด ระบบ Logistic เพื่อให้ลูกค้าแฟรนไชส์ มั่นใจในการร่วมธุรกิจกับไก่ย่างห้าดาว

ปี พ.ศ. 2549 พัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา คือ “ไก่ทอดห้าดาว”

ในปี 2549 กิจการไก่ย่างห้าดาว ได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา คือ “ไก่ทอดห้าดาว” อันเป็นธุรกิจที่เกิดจากการที่บริษัทฯทำการศึกษาผู้บริโภค และได้รับความเห็นว่าเมนู “ไก่ทอด” เป็นรายการอาหารที่ผู้บริโภคอยากให้ห้าดาวจำหน่าย ซึ่งมาจนวันนี้ กิจการไก่ทอดห้าดาวก็ได้มีการขยายตัวโดยมีจำหน่ายทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2551

ปัจจุบัน  นอกจากที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปนี้ กิจการห้าดาว ยังได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆที่ตอบสนองต่อรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทยที่มีความต้องการผู้ให้บริการด้านอาหารที่อร่อย มีมาตรฐานการให้บริการที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อไปในอนาคต

“เราจะเติบโตไปร่วมกันกับลูกค้าของเรา”

สินค้าและบริการ
ให้บริการ Franchisee อาหาร และเครื่องดื่ม
 1. ให้คำปรึกษาเรื่องทำเล การตกแต่งร้าน การบริหารจัดการร้านอาหาร ระบบการฝึกอบรม ระบบควบคุมคุณภาพ
 2. ให้บริการ วัตถุดิบ เพื่อนำไปปรุงจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
 3. มีระบบการจัดส่งสินค้าไปยังร้านของ Franchises ฟรี 
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์3,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา1 ปี
งบการลงทุน40,000 - 500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์1.5% ต่อเดือน
แฟรนไชส์ซี่5,000 สาขา
รวมทั้งหมด5,000 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2548-500-500
2549-1,000-1,000เพิ่มขึ้น 100%
2550-1,700-1,700เพิ่มขึ้น 70%
2551-2,200-2,200เพิ่มขึ้น 30%
2552-3,200-3,200เพิ่มขึ้น 46%
2553-3,500-3,500เพิ่มขึ้น 10%
2554-3,800-3,800เพิ่มขึ้น 9%
2555-4,000-4,000เพิ่มขึ้น 6%
2556-4,150-4,150เพิ่มขึ้น 4%
2557-4,300-4,300เพิ่มขึ้น 4%
2558-4,400-4,400เพิ่มขึ้น 3%
2559-4,600-4,600เพิ่มขึ้น 5%
2560-4,800-4,800เพิ่มขึ้น 5%
2561-5,000-5,000เพิ่มขึ้น 5%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 22%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)
 • ระยะเวลาสัญญา 1 ปี (ต่อสัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • งบลงทุน 40,000-500,000 บาท ขึ้นกับรูปแบบที่ผู้ประกอบการเลือก
 • เงินทุนหมุนเวียน 30,000 บาท
 • ค่าMarketing Fee 1.5%
ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีสัญชาติไทย ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ มีใจรักบริการ อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. ห้าดาวมีทำเลในพื้นที่ ทำเลทอง ให้ผู้สนใจเลือกเข้าดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะพิจารณาทำเลที่ลูกค้ามีอยู่เองเช่นกัน
 3. แจ้งความประสงค์ เปิดดำเนินธุรกิจ โทร.02-800-8000
 4. ทำสัญญา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำนาทะเบียนบ้าน
 5. รับการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จากทีมห้าดาว
 6. เปิดดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบที่เหมาะกับพื้นที่ ซึ่ง FiveStar มีแบบให้เลือก
  1. Mini Kiosk
  2. Premium Kiosk
  3. Shop Take Away
  4. Shop Dine-in
ทีมห้าดาวจะเข้าไปให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ ทั้งการจัดส่งสินค้ายังจุดประกอบการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมเปิดร้าน การส่งเสริมการขาย ตลอดจน ทำการโฆษณากระตุ้นการขาย พัฒนาสินค้าใหม่ๆให้โดนใจผู้บริโภค และมีการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างธุรกิจแก่ผู้ร่วมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสำเร็จไปด้วยกัน

สิ่งที่ได้รับ
 1. การประเมินพื้นที่ขาย (หากมีทำเลเอง)
 2. พื้นที่น่าสนใจดำเนินการ
 3. การฝึกอบรม
 4. ระบบตรวจสอบคุณภาพ
 5. การส่งสินค้าไปยังจุดดำเนินธุรกิจ
 6. การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
 7. รายการ Promotion อย่างต่อเนื่อง
 8. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคไปที่จุดขาย
อื่นๆ


ชื่อบริษัทบริษัท ซีพีเอฟเรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ที่อยู่111 ซ.บางนาตราด20 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-8008000
อีเมล์consumercenter@cpf.co.th
angkarn.l@cpf.co.th
เว็บไซต์www.fivestar.in.th
www.cpfworldwide.com
เจ้าของเดียวกับไก่ทอดห้าดาว
Facebook 
www.facebook.com/Fivestarbusiness
Youtube 
goo.gl/rJZmRk
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1,888 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 650,991 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 2,899 คน
อันดับที่ 1 แฟรนไชส์นิยมลงทุน
อันดับที่ 5 แฟรนไชส์ยอดนิยม
อันดับที่ 8 แฟรนไชส์ก่อตั้งนานสุด
 
แฟรนไชส์อาหารไก่ย่างไก่ทอดแฟรนไชส์ไก่ทอดแฟรนไชส์ไก่ย่าง
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget