ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
65K
583
154
อี.อาร์.เอ
FRANCHISE
NEWS
ERA คือระบบแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจซื้อ/ขาย อสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือ 2 เริ่มดำเนินการในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 ปัจจุบันดำเนินการอยู่ใน 51 ประเทศ 3,600 สาขาทั่วโลก
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ตัวแทนนายหน้า, ที่ปรึกษา, บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)อี.อาร์.เอ
ชื่อธุรกิจ (Eng)ERA
ความเป็นมาERA เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ในเครือ Realogy Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ใหญ่สุดในโลก

ERA เริ่มดำเนินการในประเทศตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบัน ERA Franchise (Thailand) เป็นเจ้าของสิทธิ์ Master Franchise ในประเทศไทย มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศและมีตัวแทนขายกว่า 600 คน

สินค้าและบริการ
ERA มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมงานขายรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือระบบฝึกอบรมของ ERA
 • พ.ศ 2536 แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ 2537 บริษัทแรกที่ใช้ Computer-Online ในการขายบ้าน
 • พ.ศ 2539 บริษัทแรกที่ใช้ Inter-net ขายบ้านมือ 2
 • พ.ศ 2542 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Call-Center
 • พ.ศ 2547 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Mobile Marketing
 • พ.ศ 2549 บริษัทแรกที่ใช้ระบบ Active Mapping System
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์600,000 บาท
สำนักงานใหญ่25 สาขา
รวมทั้งหมด25 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน

ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนและรูปแบบธุรกิจ (Business Model)

 • ค่าแฟรนไชส์ 600,000 – 3,500,000 บาท
 • Training  Program  16,500 บาท
ระยะเวลาคืนทุน3-5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. มีทำเลที่ตั้งต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่
 3. ต้องมีพื้นที่เป็นสัดส่วนตามข้อกำหนด
 4. มีบุคคลที่สามารถบริหารงานได้ (ผู้จัดการ)
 5. มีทีมงานอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป (พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
สิ่งที่ได้รับ
 1. สร้างและบริหารเครือข่ายของ ERA ภายในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. เป็นผู้นำและพัฒนาวงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยระบบเครือข่ายแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางอสังหาริมทรัพย์ การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรายการของ ERA
 4. คอยให้คำปรึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแก่บรรดาบริษัท สมาชิก ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ และมีประสบการณ์ กว่า 15 ปี
 5. สนับสนุนให้ข้อมูลการตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในทุกประเภท เพื่อให้บริษัทสมาชิกและตัวแทนบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บริการซื้อ-ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ แก่ลูกค้าโดยผ่านต่ออุปสรรคและปัจจัย ซึ่งจะเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
 6. ทีมงานของ ERA ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่าน
 7. เครือข่ายธุรกิจของ ERA จากทั่วประเทศและทั่วโลก
 8. สิทธิในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ ERA
 9. เป็นที่ปรึกษาในการบริหารธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 10. สิทธิในการหารายได้จากทรัพย์สินในระบบของ ERA
 11. เอกสารและรูปแบบของสัญญาต่าง ๆทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ
 12. รูปแบบการตกแต่งสำนักงาน ERA ซึ่งจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อื่นๆ
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ( กรณีมีเรียบร้อยแล้ว )
 2. สำเนาทำเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 4. แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท พร้อมรูปถ่ายสำนักงาน
(การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในฐานะ ERA สามาระทำการหารายได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทุกเขตทั่วประเทศไทย ด้วยระบบเครือข่ายและรูปแบบเฉพาะมาตรฐานสากล ERA)

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก – ระยะเวลาของข้อตกลงการเป็นสมาชิก คราวละ 3-5 ปี

ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่480,482 ถนนรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 eraxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 154 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 64,517 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 583 คน
 
บริหารเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์นายหน้า
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget