บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.9K
3 นาที
20 สิงหาคม 2561
World Franchise Council (WFC) หรือสภาแฟรนไชส์โลก ไทยควรเข้าร่วมหรือไม่?


ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า เรื่องของแฟรนไชส์ถือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เพราะมีการซื้อขายแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ ยิ่งในสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศส่งออกแฟรนไชส์มากที่สุด รวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามากำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุม และพัฒนาแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศให้เติบโต 
 
อย่างเช่นในประเทศไทย ก็มีสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และสมาคมแฟรนไชส์ไทย เข้ามากำกับดูแลให้การสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง สามารถก้าวออกไปขยายสาขาในต่างประเทศได้
   
แต่ถ้าในระดับโลก ปัจจุบันได้มี World Franchise Council (WFC) หรือสภาแฟรนไชส์โลก เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ โดยจะให้ความสำคัญกับแฟรนไชส์ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อน 
 
 
โดยเมื่อปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2017) สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ของไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม WFC World Franchise Council ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ถือว่ามีความสำคัญต่อแฟรนไชส์ไทยอย่างมาก เพราะมีโอกาสที่สมาคมแฟรนไชส์ในประเทศไทย จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WFC มีสูงมากในอนาคตอันใกล้ 
 
แล้วรู้หรือยังว่า WFC คืออะไร ทำไมไทยต้องเข้าร่วม มาหาคำตอบไปพร้อมกับ www.ThaiFranchiseCenter.com กันเลย

 
ภาพจาก goo.gl/AcR39X
The World Franchise Council (WFC) หรือสภาแฟรนไชส์โลก ไม่ใช่สมาคมที่เกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นการรวมตัวของสมาคมแฟรนไชส์มากกว่า 40 สมาคมจากทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในระดับสากล รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดการสมาคมแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก


ภาพจาก goo.gl/SiBEfa
 
นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลและส่งเสริมการพัฒนาสมาคมแฟรนไชส์ในระดับชาติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสมาคมนี้เกิดขึ้น สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ในประเทศสมาชิก 

 
ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นสมาคมแฟรนไชส์ เข้าร่วมอยู่ 45 ราย ได้แก่ 
(คลิกรูปโลโก้สมาคม เพื่อลิงค์ไปยังหน้าข้อมูล)

 

 
 

 
  
  
   
 
 
  
  
 
 

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้เลย https://www.worldfranchisecouncil.net/members.html (ในกรณีที่เว็บไซต์ของสมาชิกปรากฏในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะมีลิงก์เพิ่มเติมสำหรับการแปลภาษาอังกฤษอัตโนมัติ)
 
เกี่ยวกับสภาแฟรนไชส์โลก
1.ภารกิจ 
 
WFC เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมแฟรนไชส์ระดับโลก เพื่อให้การสนับสนุน พัฒนา คุ้มครองแฟรนไชส์ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีจริยธรรมทั่วโลก


ภาพจาก goo.gl/iNuQJR
 
2.วิสัยทัศน์ 
 
WFC เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับแฟรนไชส์ และเป็นแหล่งชุมนุมที่มีความโดดเด่น สำหรับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ
 
3.ค่านิยม
  • ความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของสมาคมแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศ
  • ความเคารพ สมาชิกมีตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ก็มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
  • ความซื่อสัตย์ เป็นแนวทางในการรับรองความน่าเชื่อถือของสมาชิก
  • การแบ่งปัน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละแฟรนไชส์ในองค์กร 
4.ประวัติ WFC
 
ภาพจาก goo.gl/bQc48B

WFC ไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไร ไม่ใช่สมาคมที่เกี่ยวกับการเมือง เป็นสมาคมที่จัดขึ้นภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2005 สำหรับจุดเริ่มต้นของ WFC เกิดขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอดนานาชาติ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแฟรนไชส์เม็กซิโก เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 ซึ่งเป็นร่างรัฐธรรมนูญของ WFC ที่ได้รับการพัฒนาโดยประเทศอาร์เจนตินา ประเทศแคนาดา ยุโรป ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา 
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 ระหว่างการประชุมประจำปีของกลุ่มสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ (IFA) และ สหพันธ์แฟรนไชส์ยุโรป (European Franchise Federation) ได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้ง WFC ขึ้นในลาสเวกัส
 

 
จากนั้นสมาคมแฟรนไชส์อังกฤษกับตัวแทนของประเทศแคนาดา, บราซิล, โปแลนด์ (ทั้งหมดเป็นสมาชิกชั่วคราวในเวลานั้นและไม่เกี่ยวข้องกับ PFO ซึ่งเพิ่งเข้าร่วม EFF และ WFC) และเม็กซิโก ได้ร่างระเบียบปฏิบัติซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1995 ในลิสบอน 
 
รัฐธรรมนูญปัจจุบันของ WFC ได้รับการแก้ไขหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระเบียบปฏิบัติถูกร่างขึ้นเพื่อให้ทราบว่าจุดมุ่งหมายของการยอมรับการสนับสนุนที่สำคัญของ WFC จะมาจากความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อว่าความคิดเห็นของ WFC แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกฉันท์ที่แท้จริงในหมู่สมาชิกและการรับรองความถูกต้องในสมาคมแฟรนไชส์นานาชาติ WFCจะเสนอความคิดเห็นและเป็นที่ประชุมที่เป็นธรรมสำหรับสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นของพวกเขา

ภาพจาก goo.gl/LsgHo5
 
ความสำเร็จของ WFC 
  • Unidroit (อูว์นีดรัว หรือสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน) WFC ได้เข้าร่วม Unidroit เพื่อร่างข้อตกลงเอกชน
  • หลักจรรยาบรรณ - WFC บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการที่ควรปฏิบัติตาม โดยสมาคมแฟรนไชส์ที่เป็นสมาชิก มีส่วนช่วยในการพัฒนาจรรยาบรรณแฟรนไชส์ของตน
  • ความเป็นหนึ่งของสมาชิกสมาคมในแต่ละประเทศ โดย WFC มีพันธะผูกพันทำให้เกิดการควบรวมกิจการในฟิลิปปินส์ และการรวมตัวกันของสมาคมแฟรนไชส์ในเกาหลี
  • การสนับสนุนด้านกฎหมายด้านแฟรนไชส์ในประเทศเม็กซิโก ในการส่งเสริมพัฒนาแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์  
ภาพจาก goo.gl/j1PHso

สรุปก็คือ ถ้าหากประเทศไทยได้เป็นสมาชิกของ WFC จะมีประโยชน์ต่อแฟรนไชส์ในประเทศอย่างมาก เพราะองค์กรนี้จะทำหน้าที่ควบคุม คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อาทิ WFC จะคอยแจ้งข่าวไปทั่วโลกว่า สมาคมแฟรนไชส์ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว ดังนั้น เวลาใครที่ต้องการติดต่ออะไร ก็ให้ติดต่อผ่านสมาคมแฟรนไชส์ไทยได้เลย 
 
เมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องอะไรต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาแฟรนไชส์ของคนไทย ไปร่วมโรดโชว์กับต่างประเทศ หรือความฝันที่แฟรนไชส์ของไทยจะก้าวออกไปเติบโตในต่างประเทศ ก็จะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น 

ภาพจาก goo.gl/AvXNFT

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปัญหาตรงที่มีสมาคมแฟรนไชส์มากมาย อาจทำให้นานาประเทศเกิดความสับสน และการพัฒนาแฟรนไชส์อาจไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน แตกต่างจากสมาคมแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์ที่มีหน่วยงานเดียว จึงส่งผลให้แฟรนไชส์ในประเทศมีความเข้มแข็ง ดังนั้นหากสมาคมแฟรนไชส์ในประเทศไทยต้องการร่วมเป็นสมาชิก WFC จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมสมาคมแฟรนไชส์ให้เป็นหนึ่งเดียวเสียก่อน เพื่อความเข้มแข็งของแฟรนไชส์ไทย
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://bit.ly/2AywOvr 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ทำธุรกิจ https://bit.ly/2Jatqq2 

ที่มา: https://bit.ly/2Mvr8av