บีโค้

ชิกกี้ชิก
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
12.4K
206
58
35
twitter
google plus
ลิมบัส คิดส์ สคูล
FRANCHISE
Limbus Kids School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาจากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงของวัยแห่ง 

การเรียนรู้โดยมีรูปแบบการพัฒนาในด้านวิชาหลัก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและหัวใจสำคัญของวิชานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีมีระบบการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้สื่อ และกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ในด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะกิจการ
สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ลิมบัส คิดส์ สคูล
ชื่อธุรกิจ (Eng)Limbus Kids School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2545 (ก่อตั้งมา 15 ปี)
ความเป็นมาโรงเรียนลิมบัส เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งเมื่อปี 2545 จากแรงบันดาลใจที่อยากให้มีโรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สามารถสอนและพัฒนาการเขียนอ่านให้เก่ง อย่างยั่งยืนด้วยเทคนิค ที่ง่ายต่อความเข้าใจ สนุก และดึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตรลิมบัส เป็นหลักสูตรการเรียนที่ตอบโจทย์ปัญหาการอ่านเขียน และไวยากรณ์ภาษไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างแท้จริง 

เป็นระบบการเรียนที่สามารถเรียนเป็นระบบเฉพาะตัวที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาให้เก่งเกินระดับในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้โรงเรียนยังมีการพัฒนาทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีหลักสูตร MathWizard เพื่อการเรียนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกลิมบัส 
 1. เป็นธุรกิจการศึกษาที่เจ้าของแฟรนไชน์ดำเนินการเองจริง และประสบความสำเร็จจริงจากสาขาที่ทำ
 2. เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และต้องการมีธุรกิจโรงเรียนสำหรับเด็ก ที่ไม่ต้องลงทุนสูงมาก แต่ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีเติมเต็มในโรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่
 3. เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นในหลักสูตรและยังไม่มีคู่แข่งในตลาดการศึกษามากนัก นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ได้ผลจริงทำให้เป็นที่นิยมของผู้เรียน
 4. เป็นธุรกิจที่ทำงานเป็นช่วงเวลา และมีอิสระในการใช้ชีวิต
 5. เป็นธุรกิจที่สามารถทำงานเป็นระบบองค์การหรือระบบครอบครัวได้ โดยไม่ต้องใช้บุคลากรมากนัก
สินค้าและบริการ
 1. หลักสูตรไทยวิจักษ์ มี 9 ระดับเป็นหลักสูตรยอดฮิตตลอด12ปี เน้นการสอนภาษาไทยตามวิธีธรรมชาติผู้เรียนจะสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความเข้าใจบทเรียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในระดับสูงผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์และการอ่านจับใจความเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอีกด้วย จึงเหมาะมากที่จะเป็นวิชาเริ่มต้นของการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การเรียนในวิชาอื่นๆ
 2. หลักสูตร Fun Phonics มี 5 ระดับ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเด็กไทยให้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะ ทั้งอ่านเป็นคำ วลี  ประโยค หรือนิทานเป็นเล่ม
 3. หลักสูตร Great Grammar มี6ระดับหลักสูตรที่ตอบโจทย์ไวยกรณ์อังกฤษได้อย่างตรงจุดสามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียน ผ่านตัวการ์ตูนน่ารักและบทเรียนที่เข้าใจง่าย 
 4. หลักสูตร MathWizard มี 12 ระดับครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถม รวมถึงเน้นการวิเคราะห์โจทย์อย่างเป์นระบบ
 5. โรงเรียนมีคอนเซ็บให้เป็นโรงเรียนสำหรับคนรักลูก ไม่ใช่เพียงการสอนที่ดีเท่านั้นแต่มีนิทาน กิจกรรม ความสนุก  ความคิดสร้างสรรค์และความอบอุ่นความใส่ใจรวมอยู่ด้วย
 6. ทุกหลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาและให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองรุ่นใหม่แล้ว
 7. สามารถเปิดร่วมกับหลักสูตรอื่นที่มีได้
 8. แบบประเมินก่อนเรียน Placement Test และแบบหลังเรียน Evaluation Test
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์120,000 บาท
สำนักงานใหญ่4 สาขา
รวมทั้งหมด4 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรน์ไชส์ หลักสูตรละ 120,000 บาท ( promotion 5สาขาแรก เหลือหลักสูตรละ 95,000 บาท, ซื้อ2หลักสูตรแถมหลักสูตร MathWizard ฟรี)
 • ค่าแรกเข้า 20,000 อายุสัญญา 3 ปี
 • ค่าบริหารสาขา หลักสูตรละ 2,500 บาท /เดือน ตลอดระยะเวลาของสัญญา
 • ชุด start up kits 12,000 บาท ประกอบด้วย หนังสือ คู่มือ อุปกรณ์ ระบบการบริหาร franchise system
ระยะเวลาคืนทุน1 - 1.5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ชอบงานด้านการสอน มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
 2. ชายหรือหญิงวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
 3. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนในการบริหาร
 4. กำลังมองหาหรืออยากเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ทำด้านการศึกษาของเด็กอย่างแท้จริงและสามารถสร้างรายได้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Limbus Kids School
 2. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีการพัฒนาครูจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน
 4. มีกิจกรรมส่งเสริม Franchisee
 5. มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ Limbus Kids School ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 6. ให้คำปรึกษาการบริหารงานตลอดเวลา
 7. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการตลาดตลอดเวลา
 8. กำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ Franchise 
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
ที่อยู่สถาบันลิมบัส
255/329 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

เลขที่ 113 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.
081xxx
อีเมล์
 modxxx
เว็บไซต์
www.limbxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 58 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 12,369 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 206 คน
 
โรงเรียนทุกวิชาหลักสูตรการเรียน
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget