ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
39K
452
22
รอยัล ปอร์ซเลน
(Royal Porcelain)
ขายถ้วยชาม ยี่ห้อ รอยัล ปอร์ซเลน และรอยัล โยน ไชน่า ให้กับผู้ที่หลงใหลความงามบนโต๊ะอาหาร บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตเซรามิคเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2526 มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงงานสามารถผลิตทั้ง WHITE EARE และ DECORATED WARE ซึ่งดีไซน์ขึ้นเอง และดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังใช้ทองคำบริสุทธิ์แท้ 24 กะรัต ในการผลิตลายทองต่าง ๆ สีที่ใช้ได้ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไปเรื่องความปลอดภัยจากสารตะกั่วและแคดเมียมซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา FDA.(FOOD AND DRUG DMINISTRATION) ของสหรัฐอเมริกา ทั้งยังผ่านการตรวจสอบจริงทั้งหมดของระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จนได้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALIY INTERNATIONAL (BVQI) ในปี 2542 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์เซรามิก แบ่งเป็น 4 ประเภท
 1. ประเภทโบนไชน่า (BONE CHINA) ถือเป็นเครื่องถ้วยชามชั้นเลิศเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่นับว่าแข็งแกร่ง และทนทานมากมีคุณสมบัติโปร่งแสง เวลาเคาะจะมีเสียงกังวาล
 2. ประเภทปอร์ซเลน (PORCELAIN) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท HARD PORCELAIN ซึ่งเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าปอร์ซเลนทั่วไป ทำให้มีความแข็งแกร่ง เนื้อละเอียด น้ำและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ ทนต่อการกระแทกและการขูดขีด รวมทั้งทนต่อความเป็นกรดและด่างได้ดี
 3. ประเภทอัลตร้าสตรองค์ (ULTRA STRONG) เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเซรามิคและกำลังเป็นที่สนใจในตลาด โดยพัฒนาคุณลักษณะอยู่ระหว่าง PORCELAIN และ BONE CHINA ซึ่งลักษณะภายนอกจะคล้ายและใกล้เคียงกับ BONE CHINA มากแต่ราคาถูกกว่า
 4. ประเภทสโตนแวร์ (STONE WARE) เนื้อผลิตภัณฑ์จะหยาบกว่า PORCELAIN มีความหนาทึบแสง และมีนำหนักมาก เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ประเภทกับ เมลามีน แก้ว และพลาสติก
  • เซรามิคจะมีความแข็งแกร่งทนทานต่อการขูดขีดได้ดีกว่าเมลามีน และพลาสติก
  • เซรามิคจะทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน (THERMAL SHOCK) ได้ดีกว่าแก้ว และเวลาแตกจะไม่กระจายเหมือนแก้ว แต่จะแตกเป็นชิ้น ซึ่งไม่เป็นอันตราย 
  • เซรามิคคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติไม่ดูดซึมน้ำ และของเหลว ทำให้ไม่เป็นคราบดำเหมือนพลาสติกซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานนาน ๆ 
  • เซรามิคคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติโปร่งแสง เช่น BONE CHINA และ PORCELAIN เนื้อบาง
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
10 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด10 สาขา
มูลค่าการลงทุนขึ้นกับการตกแต่งร้านเป็นหลัก อาจอยู่ระหว่าง 2 แสน - 7 แสน

รูปแบบที่ 1 Franchise เช่าดำเนินการโชว์รูมของบริษัทฯ
 • สถานที่ และชื่อร้าน
  • บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้ง ภาษีป้าย
 • ค่าเช่า,ค่าบริการและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
  • Franchise เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • การตกแต่งเพิ่ม
  • ในกรณีที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและตกแต่ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่า ๆ กัน โดยบริษัทฯ สำรองจ่ายทั้งหมด และFranchise สามารถผ่อน ชำระตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
 • สินค้า
  • จะต้องเป็นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและกำหนดราคาจำหน่าย ตามเงื่อนไขสัญญาเท่านั้น
 • อายุสัญญาตัวแทน
  • มีระยะเวลา 1 ปีโดยบริษัทฯ จะประเมินผลงานทุก 3 เดือน และสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
 • เงินทุนค้ำประกัน
  • ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารค้ำประกันค่าสินค้าตามแต่ตกลงกัน
รูปแบบที่ 2 พื้นที่ขายเป็นของ Franchise
 • สถานที่
  • Franchise เป็นผู้เช่าเอง
 • ชื่อร้าน
  • Royal Porcelain โดย Franchise รับผิดชอบภาษีป้าย ร่วมกับบริษัทฯ เท่า ๆ กัน
 • ค่าเช่า,ค่าบริการและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
  • Franchise เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • การตกแต่ง
  • บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและตกแต่งโดย ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่า ๆกันซึ่งต่างฝ่ายจะต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาทันทีที่ตกแต่งเสร็จ
 • สินค้า
  • จะต้องเป็นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และกำหนดราคาจำหน่ายตามตาม เงื่อนไขสัญญาเท่านั้น
 • อายุสัญญาตัวแทนขาย
  • มีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทฯ จะ ประเมินผลงาน ทุก 3 เดือน และสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บป้ายชื่อร้านพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งส่วนที่เคลื่อนย้ายได้คืน
 • เงินทุนค้ำประกัน
  • ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารค้ำประกันค่าสินค้าตามแต่ตกลงกัน
 • เป็นผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง
 • เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ช่วยขยายตลาดสินค้าของบริษัทฯ ได้
 • มีพื้นที่ทำเลขายสินค้าประมาณ 50 ตารางเมตร หรืออาคารพาณิชย์ 1 คูหา ในบริเวณที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วประเทศ และไม่อยู่ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดปัญหากับ Franchise เดิมที่มีอยู่แล้ว
 • มีเงินทุนและหลักฐานมั่นคงเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างปัญหาเรื่องการค้างชำระหนี้ค่าสินค้าให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่พร้อมและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/90-92 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 supxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  รอยัล ปอร์ซเลน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. โชคxxx 09684xxx khansxxx
2. มยุรีxxx 09576xxx bmayuxxx
3. ปรียามน ดวxxx 08307xxx Duangxxx
4. พัฑฒิพงษ์ xxx 09495xxx Nestcxxx
5. ธัญชนิตxxx 09796xxx thancxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม22 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 39,075 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 12 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน