ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
39K
452
22
10
รอยัล ปอร์ซเลน
FRANCHISE
ขายถ้วยชาม ยี่ห้อ รอยัล ปอร์ซเลน และรอยัล โยน ไชน่า ให้กับผู้ที่หลงใหลความงามบนโต๊ะอาหาร บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)รอยัล ปอร์ซเลน
ชื่อธุรกิจ (Eng)Royal Porcelain
ความเป็นมาเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตเซรามิคเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2526 มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงงานสามารถผลิตทั้ง WHITE EARE และ DECORATED WARE ซึ่งดีไซน์ขึ้นเอง และดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังใช้ทองคำบริสุทธิ์แท้ 24 กะรัต ในการผลิตลายทองต่าง ๆ สีที่ใช้ได้ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไปเรื่องความปลอดภัยจากสารตะกั่วและแคดเมียมซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา FDA.(FOOD AND DRUG DMINISTRATION) ของสหรัฐอเมริกา ทั้งยังผ่านการตรวจสอบจริงทั้งหมดของระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จนได้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALIY INTERNATIONAL (BVQI) ในปี 2542 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
สินค้าและบริการผลิตภัณฑ์เซรามิก แบ่งเป็น 4 ประเภท
1. ประเภทโบนไชน่า (BONE CHINA) ถือเป็นเครื่องถ้วยชามชั้นเลิศเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่นับว่าแข็งแกร่ง และทนทานมากมีคุณสมบัติโปร่งแสง เวลาเคาะจะมีเสียงกังวาล
2. ประเภทปอร์ซเลน (PORCELAIN) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท HARD PORCELAIN ซึ่งเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าปอร์ซเลนทั่วไป ทำให้มีความแข็งแกร่ง เนื้อละเอียด น้ำและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ ทนต่อการกระแทกและการขูดขีด รวมทั้งทนต่อความเป็นกรดและด่างได้ดี
3. ประเภทอัลตร้าสตรองค์ (ULTRA STRONG) เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเซรามิคและกำลังเป็นที่สนใจในตลาด โดยพัฒนาคุณลักษณะอยู่ระหว่าง PORCELAIN และ BONE CHINA ซึ่งลักษณะภายนอกจะคล้ายและใกล้เคียงกับ BONE CHINA มากแต่ราคาถูกกว่า
4. ประเภทสโตนแวร์ (STONE WARE) เนื้อผลิตภัณฑ์จะหยาบกว่า PORCELAIN มีความหนาทึบแสง และมีนำหนักมาก เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ประเภทกับ เมลามีน แก้ว และพลาสติก

•เซรามิคจะมีความแข็งแกร่งทนทานต่อการขูดขีดได้ดีกว่าเมลามีน และพลาสติก
•เซรามิคจะทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน (THERMAL SHOCK) ได้ดีกว่าแก้ว และเวลาแตกจะไม่กระจายเหมือนแก้ว แต่จะแตกเป็นชิ้น ซึ่งไม่เป็นอันตราย
•เซรามิคคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติไม่ดูดซึมน้ำ และของเหลว ทำให้ไม่เป็นคราบดำเหมือนพลาสติกซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานนาน ๆ
•เซรามิคคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติโปร่งแสง เช่น BONE CHINA และ PORCELAIN เนื้อบาง
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์500,000 บาท
สำนักงานใหญ่10 สาขา
รวมทั้งหมด10 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนมูลค่าการลงทุนขึ้นกับ การตกแต่งร้านเป็นหลัก อาจอยู่ระหว่าง 2แสน - 7แสน
รูปแบบที่ 1 Franchise เช่าดำเนินการโชว์รูมของบริษัทฯ
•สถานที่ และชื่อร้าน
- บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้ง ภาษีป้าย
•ค่าเช่า,ค่าบริการและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
- Franchise เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
•การตกแต่งเพิ่ม
- ในกรณีที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและตกแต่ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่า ๆ กัน โดยบริษัทฯ สำรองจ่ายทั้งหมด และFranchise สามารถผ่อน ชำระตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
•สินค้า
- จะต้องเป็นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและกำหนดราคาจำหน่าย ตามเงื่อนไขสัญญาเท่านั้น
•อายุสัญญาตัวแทน
- มีระยะเวลา 1 ปีโดยบริษัทฯ จะประเมินผลงานทุก 3 เดือน และสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
•เงินทุนค้ำประกัน
- ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารค้ำประกันค่าสินค้าตามแต่ตกลงกัน

รูปแบบที่ 2 พื้นที่ขายเป็นของ Franchise
•สถานที่
- Franchise เป็นผู้เช่าเอง
•ชื่อร้าน
- Royal Porcelain โดย Franchise รับผิดชอบภาษีป้าย ร่วมกับบริษัทฯ เท่า ๆ กัน
•ค่าเช่า,ค่าบริการและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
- Franchise เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
•การตกแต่ง
- บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและตกแต่งโดย ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่า ๆกันซึ่งต่างฝ่ายจะต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาทันทีที่ตกแต่งเสร็จ
•สินค้า
- จะต้องเป็นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และกำหนดราคาจำหน่ายตามตาม เงื่อนไขสัญญาเท่านั้น
•อายุสัญญาตัวแทนขาย
- มีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทฯ จะ ประเมินผลงาน ทุก 3 เดือน และสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บป้ายชื่อร้านพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งส่วนที่เคลื่อนย้ายได้คืน
•เงินทุนค้ำประกัน
- ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารค้ำประกันค่าสินค้าตามแต่ตกลงกัน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
•เป็นผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง
•เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ช่วยขยายตลาดสินค้าของบริษัทฯ ได้
•มีพื้นที่ทำเลขายสินค้าประมาณ 50 ตารางเมตร หรืออาคารพาณิชย์ 1 คูหา ในบริเวณที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วประเทศ และไม่อยู่ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดปัญหากับ Franchise เดิมที่มีอยู่แล้ว
•มีเงินทุนและหลักฐานมั่นคงเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างปัญหาเรื่องการค้างชำระหนี้ค่าสินค้าให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่พร้อมและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่ได้รับ
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
ที่อยู่ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า
เลขที่ 888/90-92 ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 supxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 22 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 38,529 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 452 คน
 
RoyalPorcelainเซรามิคBONE CHINA
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget