ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
15K
290
10
6
twitter
ซิงเกอร์แฟรนไชส์
FRANCHISE
NEWS
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ากลุ่มหยอดเหรียญสร้างรายได้ โทรศัพท์มือถือ สินค้ากลุ่มเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้ออื่น มั่นคง มั่งคั่ง มั่นใจกับบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจยาวนานถึง 129 ปี
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ตู้เติมเงินออนไลน์, ธุรกิจหยอดเหรียญ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ซิงเกอร์แฟรนไชส์
ชื่อธุรกิจ (Eng)SINGER Franchise
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2432 (ก่อตั้งมา 130 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2560 (ขายแฟรนไชส์มา 2 ปี)
ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัทซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้ง บริษัท เคียมฮั่วเฮง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ในประเทศไทย ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำกัด 

วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ริเริ่มนำเอาบริการเช่าซื้อโดยผ่อนชำระเป็นงวดมาใช้ครั้งแรกในปี 2468 และบริการดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นลักษณะประจำของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย

นับแต่นั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษัทฯ คงจำหน่ายเฉพาะจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้าเท่านั้น  จนกระทั่งปี 2500 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเริ่มจากตู้เย็นเป็นอันดับแรก  ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512 จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย  จำกัด”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว 270 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527 ในวันที่ 4  มกราคม 2537 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ตั้งแต่แรกตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นวาระอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน

สินค้าและบริการ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า SINGER” “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ 

นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ การขายตรงแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 2,500 คน กระจายตามสาขามากกว่า 180 สาขาทั่วประเทศไทย

ซึ่งถือว่าบริษัทมีเครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าเชิงพาณิชย์ และโทรศัพท์มือถือ ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

สำหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
 • ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร กรรไกร น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ 
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) ชุดเครื่องเสียง 
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
 • กลุ่มตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอรี่และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ
 • กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้เติมลมหยอดเหรียญและตู้จำหน่ายสินค้าเอนกประสงค์หยอดเหรียญ 
 • สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ และเครื่องพ่นยาสะพายหลัง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มมัลติแบรนด์ 
 • โทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อ / อุปกรณ์ IT / เครื่องกรองน้ำ / เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่400 สาขา
รวมทั้งหมด401 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ไม่มีค่าแฟรนไชส์ 
 • เป็นเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุน
 • สามารถเบิกสินค้าได้หลากหลายประเภทโดยไม่ต้องชำระค่าสินค้าก่อน
 • มีสินค้าหลากหลายให้จำหน่าย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ SINGER  โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส ฯลฯ
 • กลุ่มสินค้าสร้างรายได้ ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่แข็ง ตู้แช่วุ้น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 
 • ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ กลุ่มโทรศัพท์มือถือ และเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ 
ระยะเวลาคืนทุนขั้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง และทีมงาน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 • มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ในทำเลที่ดี
 • เวลาเปิด-ปิดร้าน ตั้งแต่ 09.00 เป็นต้นไป   
 • สามารถสร้างทีมขายได้ไม่จำกัด แต่ต้องมีทีมขายขั้นต่ำ 3 คน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • สามารถเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด
 • มีผู้ค้ำประกันการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 • ไม่เสียค่า Franchisee Fees
 • สินค้าที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า SINGER สินค้ากลุ่มหยอดเหรียญสร้างรายได้  สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นอกเหนือจากยี่ห้อ SINGER  โทรศัพท์มือถือ  และธุรกิจรถทำเงิน 
 • สามารถเบิกสินค้าจัดวางโชว์ที่ร้านโดยไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้า
 • มีระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์ และแอ็พพลิเคชั่น) สนับสนุนการขายที่ทันสมัย
 • มีทีมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีทีมงาน Call center ตอบทุกปัญหาและข้อสงสัย
 • เงินช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภค โดยมีเป้าหมายการขายได้ขั้นต่ำ140,000 บาท/เดือน *    
 • เงินช่วยเหลือพิธีกรรมทางศาสนาพนักงานเสียชีวิต*
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (พิจารณาจ่ายตามอายุงานและผลงาน)*
 • เงินช่วยเหลือพิธีกรรมทางศาสนากรณี บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต*
 • สามารถซื้อสินค้าในราคาพิเศษ*
 • กองทุนเงินสะสม*
 • มีประกันสังคม*
หมายเหตุ : * เงินช่วยเหลือ เงินกองทุน และประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 • รายได้ไร้ขีดจำกัด ขายมากได้มาก 
  1. ค่านายหน้าการขายสินค้า
  2. มีโบนัสการขาย
  3. มีโบนัสค่าบริหารการขาย
  4. รางวัลทัศนศึกษาต่างประเทศ
  5. รางวัลเกียรติยศ
อื่นๆไม่ต้องลงทุน ก็สามารถเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าหยอดเหรียญสร้างรายได้ โทรศัพท์มือถือ จำหน่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อสต็อก มีระบบการรายงานขาย มีหน่วยงานฝึกอบรมให้ความรู้ รับผลตอบแทนสูง

ชื่อบริษัทบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 aurxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 15,342 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 290 คน
 
เปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแฟรนไชส์ซิงเกอร์แฟรนไชส์เครื่องใช้ไฟฟ้า
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget