บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
352
3 นาที
7 เมษายน 2564
รวม 10 Supplier รับจดเครื่องหมายการค้า (Trademark)
 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มี 4 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนเครื่องหมายการค้า(Trade Mark) , ทะเบียนเครื่องหมายบริการ (Service Mark) , ทะเบียนเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และทะเบียนเครื่องหมายร่วม (Collective Mark)
 
ซึ่งเครื่องหมายการค้าถือเป็นสิ่งสำคัญของคนทำธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นจดทะเบียน การเตรียมหลักฐานที่ผู้ประกอบการหลายคนไม่มีความชำนาญด้านนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จึงได้รวบรวม 10 บริษัทที่รับจดเครื่องหมายการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนทำธุรกิจได้ประหยัดเวลาในการจดเครื่องหมายการค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
1. TGC Thailand


ภาพจาก bit.ly/3rX9Pjk
 
TGC International Company Limited บริการจดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์ ประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามายาวนานมากกว่า 20 ปี ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนสิทธิบัตรซึ่งถือเป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นอย่างมาก ในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักสากล และ สามารถใช้บังคับได้ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ลูกค้าได้พอใจอย่างสูงสุด
 
2. GreenPro KSP Consulting


ภาพจาก bit.ly/2OuIOpK
 
ดำเนินธุรกิจในการ รับจดเครื่องหมายการค้า โลโก้ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยแนะนำขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงให้บริการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่างๆ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล
 
3. Trademark 911


ภาพจาก bit.ly/2Q5R8MR
 
เป็นบริษัทรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลและจัดการปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารวมถึงการตอบข้อสอบถามและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการยื่นคำขอจดทะเบียนและการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเครื่องหมายการค้า
 
นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า , การอุทรณ์โต้แย้งคำปฏิเสธรับจดทะเบียนของนายทะเบียน , การเร่งรัดพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการในเรื่องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ต่างๆ อีกด้วย
 
4. IP THAILAND


ภาพจาก bit.ly/3dKsFF6
 
บริษัทที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เริ่มตั้งแต่การเตรียมคำขอจนกระทั่งได้รับการจดทะเบียน การดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ รวมถึงการร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร การดำเนินการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และการดำเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกแขนง
 
5. IDG Thailand


ภาพจาก bit.ly/2PGsvXs
 
ให้บริการด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการคิดชื่อแบรนด์ ออกแบบโลโก้ การสืบค้น ความเหมือนคล้าย การวิเคราะห์เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการคัดค้านและเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่สุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ของลูกค้าจะได้รับการจดทะเบียนและได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก
 
6. Fastwork


ภาพจาก fastwork.co/commercial-registration
 
ให้บริการตรวจค้นความเหมือนคล้าย เช็คว่าแบรนด์ของลูกค้าซ้ำกับผู้อื่นไหม ถ้าเกิดซ้ำจะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ รวมถึงบริการ เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดให้ลูกค้า โดย เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางบริษัทจะนัดรับใบเสร็จหรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะคำขอของลูกค้าฟรีๆ โดยแจ้งทุกๆ ต้นเดือนจนกว่าจะผ่านหรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้ มีประสบการณ์ในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 100 คำขอ และตรวจค้นความเหมือนคล้ายมากกว่า 1,000 แบรนด์
 
7. Tradmark 11


ภาพจาก trademark11.com
 
ให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้า มีประสบการณ์นานกว่า 11 ปี มีผลงานการจดเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1,000 เครื่องหมาย ขั้นตอนในการรับบริการ ลูกค้าจ่ายค่าบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง สามารถตรวจสอบการขอยื่นจดทะเบียน ได้ภายใน 2-5 วันทำการ ซึ่งใช้เวลาในการยื่นจดทะเบียนไม่เกิน 7 วันทำการ โดยลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไร เพราะมีทีมงานคอยดูแลติดตาม แก้ไขปัญหา พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ
 
8. Pamany-Thailand


ภาพจาก bit.ly/2PKH1gJ
 
ผู้ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ ตรวจชื่อ ตรวจโลโก้ ประเมินแนวโน้ม-ความเสี่ยง ยื่นขอจดทะเบียน วางแผนและแก้ปัญหา เครื่องหมายการค้า ไทย-ต่างประเทศ ,รับคิดชื่อยี่ห้อสินค้าและออกแบบโลโก้
 
นอกจากในประเทศไทยยังมีสาขาอื่นในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ
 
9. ICBD Consulting


ภาพจาก facebook.com/icbdconsulting
 
ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร , การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศ – ต่างประเทศ , การจดโลโก้ , สิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร
 
นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการตลาด เน้นการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงานต่อยอดความสำเร็จให้กับธุรกิจ รวมถึงมีบริการฝึกอบรมทางด้านการตลาดตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปใช้ ให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน เสริมสร้างแนวคิดในการวางแผนการตลาดสมัยใหม่
 
10. CHONLATEE BUSINESS GROUP


ภาพจาก facebook.com/chonlateebusiness
 
ให้บริการรับบริการจดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดทะเบียนบริษัททั่วประเทศ โดยเป็นบริษัทที่มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการรับบริการถือว่าคุ้มค่าและน่าสนใจมาก  นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโปรโมชั่นดีๆ ที่น่าสนใจเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่สนใจ มีผลงานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ ที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำที่คนทำธุรกิจควรรู้จักไว้
 
ในปัจจุบันแวดวงธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นผู้ประกอบการต้องศึกษาวิธีการลงทุน รายละเอียดการลงทุน และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของเราจะไม่มีปัญหาในอนาคต ดังนั้นการมีที่ปรึกษาที่ดี การมีบริษัทที่คอยให้คำแนะนำกับเราก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำธุรกิจที่ควรให้ความสนใจ
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
ขอบคุณข้อมูล