บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การบริหารจัดการองค์กร    สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
57K
1 นาที
26 กรกฎาคม 2557
หลักคิด คติพจน์และปรัชญาในการทำงาน

หลักคิด คติพจน์และปรัชญาที่คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ใช้ในการทำงาน

 • การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น
 • เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 • คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น (ดร.เทียม)
 • หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดไปบ้าง (ดร.เทียม)
 • ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
 • คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 • ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มาก ๆ
 • คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้


ภาพจาก freepik
 • จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
 • คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
 • เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ (ดร.วิพันธ์)
 • ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
 • จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 • หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
 • รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร (ดร.เทียม)
 • คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น


 ภาพจาก freepik
 • รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 • อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
 • การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
 • ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
 • อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
 • ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 • ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 • Information Observation Impression Evaluation Decision ConclusionCreation Action (กระบวนความคิดครบวงจร)
 • การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 • ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีจงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
 • เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้


ภาพจาก freepik
 • ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม (ดร.เทียม)
 • ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด (ดร.เทียม)
 • จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ (ดร.เทียม)
 • ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน (ดร.เทียม)
 • ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 • จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
 • ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ
 • ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
 • ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
 • ทำงานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคนเราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้ (We cannot changeyesterday but we can make better tomorrow)

อ้างอิงจาก pattanakit