ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
161K
498
1.5K
อิงลิช คอร์นเนอร์
(English Corner)
English Corner ● Math Corner ● Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะชั้นนำรูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 14 ปี ปัจจุบันขยายสาขาด้วยรูปแบบแฟรนไชส์ มีสาขาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน รวมกว่า 66 สาขา

✓บริหารจัดการง่าย ✓คืนทุนไว 4-8 เดือน ✓Royalty fee 0%
300,000 - 700,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
3,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 4-12 เดือน
English Corner ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 14 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 โดยทีมผู้บริหารชาวไทยที่มองเห็นถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและเจ้าของภาษาในการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง หลังจากเปิดไปได้ไม่นานพบว่ามีผลการตอบรับค่อนข้างดีมาก ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ดี ทางบริษัทจึงตัดสินใจขยายธุรกิจผ่านรูแปบแฟรนไชส์

ต่อมาในปี ค.ศ.2008 เริ่มก่อตั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์  Math Corner เนื่องจากสังเกตเห็นว่ารูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเข้าใจยาก ทำให้เด็กหลายคนไม่สามารถเข้าใจหลักการและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงคิดค้นหลักสูตร Math Corner เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ บนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะและเหตุผล รู้จักการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและยั่งยืน นำไปสู่การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในระดับสูง และต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด

ในปี ค.ศ.2017 หลักสูตร Art Corner ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนศิลปะ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการของสมองทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และความเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของสมาธิบำบัด และมีการสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนอีกด้วย
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนตอบโจทย์ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่าย ผสมผสานการเล่นผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ สามารถเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกแห่งอนาคต
หนังสือและสื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน ด้วยสีสันและการ์ตูนประกอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้ยังอัพเดตให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่นนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันมี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. English Corner หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • เหมาะสำหรับอนุบาล - บุคคลทั่วไป
 • เรียนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ Phonics
 • เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปสื่อสารได้จริง รวมถึงสามารถเพิ่มเกรดและสอบแข่งขันได้อีกด้วย
 • ลำดับการเรียนในแต่ละ Level เหมาะกับการเรียนรู้และพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
 • หนังสือเรียนประกอบไปด้วย Student’s book, Workbook, Grammar book
 • มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ เช่น Flash card, Audio track, Game animation
 • สอนได้ทั้งครูไทยและครูต่างชาติเจ้าของภาษา

2. Math Corner หลักสูตรคณิตศาสตร์
 • เหมาะสำหรับ อนุบาล - มัธยมต้น
 • เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักการเชื่อมโยง มีตรรกะและเหตุผล
 • คณิตพิชิตโจทย์ปัญหา คิดเลขเร็ว คิดเป็นภาพ
 • ใช้เทคนิคเสริมต่าง ๆ เช่น Dot chart, Bar model, จินตคณิต 
 • หลักสูตรสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการปีล่าสุด

3. Art Corner หลักสูตรศิลปะ
 • เหมาะสำหรับ 3-12 ปี
 • ประกอบไปด้วยคอร์สรวมทักษะ และคอร์สปั้น
 • ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สมาธิบำบัด พัฒนาสมองและกล้ามเนื้อมือ 
 • สอนทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
 • มีกิจกรรมและชิ้นงานต่างๆ ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 • มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษและทักษะอื่นๆ ในระหว่างเรียน เช่น การเล่าเรื่อง
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 • สาขาระยอง
 • สาขาบ้านฉาง
 • สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
แฟรนไชส์ซี่
72 สาขา
รายละเอียดสาขา

กรุงเทพและปริมณฑล

 • สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
 • สาขาพาราไดซ์ เพลส ศรีนครินทร์
 • สาขาเมกา บางนา
 • สาขาสายไหม
 • สาขาสุขุมวิท 71
 • สาขาบดินทร์เดชา 
 • สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • สาขาดอนเมือง
 • สาขาปากเกร็ด นนทบุรี
 • สาขาหนามแดง สมุทรปราการ
 • สาขาบางพลี สมุทรปราการ
 • สาขา โรบินสันสมุทรปราการ
 • สาขาลำลูกกา คลอง1 ปทุมธานี
 • สาขา Mint Village ปทุมธานี
 • สาขา รังสิตคลอง 3 ปทุมธนานี

ภาคกลาง

 • สาขาลาดบัวหลวง อยุธยา
 • สาขาเมืองอ่างทอง (ย่านซื่อ)
 • สาขาบางปะอิน อยุธยา
 • สาขาเสนา อยุธยา
 • สาขาท่าเรือ-บ้านหมอ สระบุรี
 • สาขาวังน้ำเย็น สระแก้ว
 • สาขาเมืองพิจิตร
 • สาขาเมืองพิษณุโลก
 • สาขาศูนย์การค้าเดอะสกายฯ อยุธยา
 • สาขาสุพรรณบุรี (ซอยศิริวัฒน์)

ภาคตะวันออก

 • สาขาศรีราชา ไร่กล้วย ระยอง
 • สาขาเมืองฉะเชิงเทรา
 • สาขาบางคล้า ฉะเชิงเทรา
 • สาขาเกาะจันทร์ ชลบุรี
 • สาขาแยกคีรี ชลบุรี
 • สาขาเมืองชลบุรี (ต.นาป่า)
 • สาขาเมืองตราด 
 • สาขากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
 • สาขาขลุง จันทบุรี

ภาคเหนือ

 • สาขามีโชค พลาซ่า เชียงใหม่

 • พฤกษาวิลล์ แม่ริม เชียงใหม่

 • สาขานิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

 • สาขา กลางเวียง เชียงใหม่

 • สาขาช้างคลาน เชียงใหม่

ภาคอีสาน

 • สาขาเมืองสกลนคร

 • สาขาพังโคน สกลนคร

 • สาขาพิมาย นครราชสีมา

 • สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา

 • สาขาประทาย นครราชสีมา

 • สาขาเมืองนครพนม (ถ.เฟื่องนคร)

 • สาขาเมืองบุรีรัมย์

 • สาขาอำเภอเมือง หนองคาย

 • สาขาน้ำโสม อุดรธานี

 • สาขาอำเภอเมืองมุกดาหาร

 • สาขาท่าตูม สุรินทร์

 • สาขาเมืองขอนแก่น 

 • สาขาเมืองมหาสารคา

 • สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 • สาขา หนองหิน เลย 

ภาคใต้

 • สาขาปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ถ.จุติอุทิศ)

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ถ.จุติอนุสรณ์)

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ต.คอหงส์)

 • สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี

 • สาขาท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

 • สาขาบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

 • สาขาเมืองยะลา

 • สาขาเมืองชุมพร

ต่างประเทศ
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
1.  สาขาบ่อแก้ว สปป.ลาว 
รวมสาขาทั้งหมด76 สาขา
 • Loyalty fee 0%
 • ระยะสัญญาแฟรนไชส์ 4 ปี
 • Branding fee 1,000 - 5,000 บาท/เดือน
 • Software management 800 บาท/เดือน
 • ค่าประกันแบรนด์ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อเลิกกิจการ)
 • ค่าตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ได้ตั้งแต่ 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร หรือทั้ง 3 หลักสูตร

ซื้อ 1 หลักสูตร

English Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 200,000 บาท
- Business set up 150,000 บาท

Math Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 120,000 บาท
- Business set up 120,000 บาท

Art Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 110,000 บาท
- Business set up 100,000 บาท

ซื้อ 3 หลักสูตร

English Corner + Math Corner + Art Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 430,000 บาท
- Business set up 210,000 บาท
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ธุรกิจ
 3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า English Corner, Math Corner, และ Art Corner
 • สิทธิ์ในการใช้หลักสูตร ประกอบไปด้วย หนังสือ สื่อการเรียนการสอน คู่มือและวิธีการสอน
 • สื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด ได้แก่
  • สื่อออฟไลน์ - โบรชัวร์ ไวนิลโปรโมท สแตนดี้ ป้ายโรลอัพ รถกระจายเสียง
  • สื่อออนไลน์ - Set up Facebook page (Cover, Profile, Content, ภาพโปรโมท)
 • ให้ความช่วยเหลือในการสรรหา คัดกรอง และฝึกอบรมครูทุกคนก่อนสอนจริง
 • อบรมผู้บริหารและแอดมิน เกี่ยวกับการบริหารและระบบจัดการโรงเรียน
 • ให้คำปรึกษาการตกแต่งสถานที่ การเลือกเฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้
 • ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเติบโตและรักษาฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • ให้คำแนะนำด้านการตลาดในพื้นที่สาขา และการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจดทะเบียนและจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล นักเรียน บุคลากร และเอกสารออนไลน์ 
 • อุปกรณ์ตกแต่งโรงเรียน ได้แก่ ป้ายโลโก้ติดผนัง สติ๊กเกอร์ตกแต่งโรงเรียน
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น Study report ชุดเอกสารสำหรับ Admin 
 • ออกไปประกาศนียบัตรให้นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบคอร์ส
 • จัดงานเปิดตัว Grand opening อย่างเต็มรูปแบบให้ที่สาขา
 • เครื่องรูดบัตรฟรีและสิทธิพิเศษร่วมกับธนาคารตลอดอายุสัญญา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ็ดดูแพล็นเนต จำกัด
ชื่อผู้บริหารพญ. ภณิชาณัฐฎ์ ภูสุพิชญานันท์
ชื่อผู้ติดต่อคุณญานิศนันท์ ภูสุพิชญานันท์
ที่อยู่
เดอะเมโทรโพลิส สำโรง ห้อง M1-4 เลขที่ 954/1722 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
มือถือ062-4635156
082-9176543
อีเมล์contact.eduplanetcompany@gmail.com
sale.eduplanetcompany@gmail.com
เว็บไซต์www.englishcorner.co.th
เจ้าของเดียวกับแมทคอร์นเนอร์
LINE 
educorner-sale หรือ educorner-office
Facebook 
www.facebook.com/EnglishCornerThailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=AeHSJEPqHy4
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2566 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อิงลิช คอร์นเนอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณเปรมฤทัxxx 08869xxx k.mamxxx
2. คุณนพฤทธิ์xxx 09616xxx Noparxxx
3. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
4. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
5. ไอรีน ยวงสxxx 06149xxx lovelxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม1,485 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 160,537 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 498 คน
อิงลิช คอร์นเนอ
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ