ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
144K
793
1.1K
3
อิงลิช คอร์นเนอร์
(English Corner)
English Corner Math Corner Art Corner
สถาบันพัฒนาทักษะชั้นนำรูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 14 ปี ปัจจุบันขยายสาขาด้วยรูปแบบแฟรนไชส์
มีสาขาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน รวมกว่า 66 สาขา

✓บริหารจัดการง่าย ✓คืนทุนไว 4-8 เดือน ✓Royalty fee 0%

**โปรโมชั่นพิเศษ** ภายใน 31 ธันวาคม 2563
ซื้อแฟรนไชส์ครบ 3 วิชา จากปกติค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 430,000  บาท
เหลือเพียง 200,000 บาท
300,000 - 700,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
3,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 4-12 เดือน
English Corner ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า 14 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 โดยทีมผู้บริหารชาวไทยที่มองเห็นถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและเจ้าของภาษาในการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง หลังจากเปิดไปได้ไม่นานพบว่ามีผลการตอบรับค่อนข้างดีมาก ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ดี ทางบริษัทจึงตัดสินใจขยายธุรกิจผ่านรูแปบแฟรนไชส์

ต่อมาในปี ค.ศ.2008 เริ่มก่อตั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์  Math Corner เนื่องจากสังเกตเห็นว่ารูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเข้าใจยาก ทำให้เด็กหลายคนไม่สามารถเข้าใจหลักการและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงคิดค้นหลักสูตร Math Corner เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ บนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะและเหตุผล รู้จักการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและยั่งยืน นำไปสู่การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในระดับสูง และต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด

ในปี ค.ศ.2017 หลักสูตร Art Corner ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนศิลปะ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการของสมองทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และความเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของสมาธิบำบัด และมีการสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนอีกด้วย
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนตอบโจทย์ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่าย ผสมผสานการเล่นผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ สามารถเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกแห่งอนาคต
หนังสือและสื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน ด้วยสีสันและการ์ตูนประกอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้ยังอัพเดตให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่นนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันมี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. English Corner หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • เหมาะสำหรับอนุบาล - บุคคลทั่วไป
 • เรียนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ Phonics
 • เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปสื่อสารได้จริง รวมถึงสามารถเพิ่มเกรดและสอบแข่งขันได้อีกด้วย
 • ลำดับการเรียนในแต่ละ Level เหมาะกับการเรียนรู้และพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
 • หนังสือเรียนประกอบไปด้วย Student’s book, Workbook, Grammar book
 • มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ เช่น Flash card, Audio track, Game animation
 • สอนได้ทั้งครูไทยและครูต่างชาติเจ้าของภาษา

2. Math Corner หลักสูตรคณิตศาสตร์
 • เหมาะสำหรับ อนุบาล - มัธยมต้น
 • เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักการเชื่อมโยง มีตรรกะและเหตุผล
 • คณิตพิชิตโจทย์ปัญหา คิดเลขเร็ว คิดเป็นภาพ
 • ใช้เทคนิคเสริมต่าง ๆ เช่น Dot chart, Bar model, จินตคณิต 
 • หลักสูตรสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการปีล่าสุด

3. Art Corner หลักสูตรศิลปะ
 • เหมาะสำหรับ 3-12 ปี
 • ประกอบไปด้วยคอร์สรวมทักษะ และคอร์สปั้น
 • ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สมาธิบำบัด พัฒนาสมองและกล้ามเนื้อมือ 
 • สอนทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
 • มีกิจกรรมและชิ้นงานต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
 • มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษและทักษะอื่น ๆ ในระหว่างเรียน เช่น การเล่าเรื่อง

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 • สาขาระยอง
 • สาขาบ้านฉาง

แฟรนไชส์ซี่
63 สาขา
รายละเอียดสาขา


กรุงเทพและปริมณฑล

 • สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
 • สาขาพาราไดซ์ เพลส ศรีนครินทร์
 • สาขาเมกา บางนา
 • สาขาสายไหม
 • สาขาสุขุมวิท 71
 • สาขาบดินทร์เดชา 
 • สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • สาขาดอนเมือง
 • สาขาปากเกร็ด นนทบุรี
 • สาขาหนามแดง สมุทรปราการ
 • สาขาบางพลี สมุทรปราการ
 • สาขา โรบินสันสมุทรปราการ
 • สาขาลำลูกกา คลอง1 ปทุมธานี
 • สาขา Mint Village ปทุมธานี
 • สาขา รังสิตคลอง 3 ปทุมธนานี


ภาคกลาง

 • สาขาลาดบัวหลวง อยุธยา
 • สาขาเมืองอ่างทอง (ย่านซื่อ)
 • สาขาบางปะอิน อยุธยา
 • สาขาเสนา อยุธยา
 • สาขาท่าเรือ-บ้านหมอ สระบุรี
 • สาขาวังน้ำเย็น สระแก้ว
 • สาขาเมืองพิจิตร
 • สาขาเมืองพิษณุโลก
 • สาขาศูนย์การค้าเดอะสกายฯ อยุธยา
 • สาขาสุพรรณบุรี (ซอยศิริวัฒน์)


ภาคตะวันออก

 • สาขาศรีราชา ไร่กล้วย ระยอง
 • สาขาเมืองฉะเชิงเทรา
 • สาขาบางคล้า ฉะเชิงเทรา
 • สาขาเกาะจันทร์ ชลบุรี
 • สาขาแยกคีรี ชลบุรี
 • สาขาเมืองชลบุรี (ต.นาป่า)
 • สาขาเมืองตราด 
 • สาขากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
 • สาขาขลุง จันทบุรี


ภาคเหนือ

 • สาขามีโชค พลาซ่า เชียงใหม่

 • พฤกษาวิลล์ แม่ริม เชียงใหม่

 • สาขานิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

 • สาขา กลางเวียง เชียงใหม่

 • สาขาช้างคลาน เชียงใหม่

ภาคอีสาน

 • สาขาเมืองสกลนคร

 • สาขาพังโคน สกลนคร

 • สาขาพิมาย นครราชสีมา

 • สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา

 • สาขาประทาย นครราชสีมา

 • สาขาเมืองนครพนม (ถ.เฟื่องนคร)

 • สาขาเมืองบุรีรัมย์

 • สาขาอำเภอเมือง หนองคาย

 • สาขาน้ำโสม อุดรธานี

 • สาขาอำเภอเมืองมุกดาหาร

 • สาขาท่าตูม สุรินทร์

 • สาขาเมืองขอนแก่น 

 • สาขาเมืองมหาสารคา

 • สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 • สาขา หนองหิน เลย 

ภาคใต้

 • สาขาปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ถ.จุติอุทิศ)

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ถ.จุติอนุสรณ์)

 • สาขาหาดใหญ่ สงขลา (ต.คอหงส์)

 • สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี

 • สาขาท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

 • สาขาบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

 • สาขาเมืองยะลา

 • สาขาเมืองชุมพร


ต่างประเทศ
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
1.  สาขาบ่อแก้ว สปป.ลาว 

รวมสาขาทั้งหมด66 สาขา
 • Loyalty fee 0%
 • ระยะสัญญาแฟรนไชส์ 4 ปี
 • Branding fee 1,000 - 5,000 บาท/เดือน
 • Software management 800 บาท/เดือน
 • ค่าประกันแบรนด์ 20,000 บาท (ได้คืนเมื่อเลิกกิจการ)
 • ค่าตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ได้ตั้งแต่ 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร หรือทั้ง 3 หลักสูตร

ซื้อ 1 หลักสูตร

English Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 200,000 บาท
- Business set up 150,000 บาท

Math Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 120,000 บาท
- Business set up 120,000 บาท

Art Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 110,000 บาท
- Business set up 100,000 บาท

ซื้อ 3 หลักสูตร

English Corner + Math Corner + Art Corner
- ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 430,000 บาท
- Business set up 210,000 บาท
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ธุรกิจ
 3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า English Corner, Math Corner, และ Art Corner
 • สิทธิ์ในการใช้หลักสูตร ประกอบไปด้วย หนังสือ สื่อการเรียนการสอน คู่มือและวิธีการสอน
 • สื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด ได้แก่
สื่อออฟไลน์ - โบรชัวร์ ไวนิลโปรโมท สแตนดี้ ป้ายโรลอัพ รถกระจายเสียง
สื่อออนไลน์ - Set up Facebook page (Cover, Profile, Content, ภาพโปรโมท)
 • ให้ความช่วยเหลือในการสรรหา คัดกรอง และฝึกอบรมครูทุกคนก่อนสอนจริง
 • อบรมผู้บริหารและแอดมิน เกี่ยวกับการบริหารและระบบจัดการโรงเรียน
 • ให้คำปรึกษาการตกแต่งสถานที่ การเลือกเฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้
 • ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเติบโตและรักษาฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • ให้คำแนะนำด้านการตลาดในพื้นที่สาขา และการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจดทะเบียนและจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล นักเรียน บุคลากร และเอกสารออนไลน์ 
 • อุปกรณ์ตกแต่งโรงเรียน ได้แก่ ป้ายโลโก้ติดผนัง สติ๊กเกอร์ตกแต่งโรงเรียน
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น Study report ชุดเอกสารสำหรับ Admin 
 • ออกไปประกาศนียบัตรให้นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบคอร์ส
 • จัดงานเปิดตัว Grand opening อย่างเต็มรูปแบบให้ที่สาขา
 • เครื่องรูดบัตรฟรีและสิทธิพิเศษร่วมกับธนาคารตลอดอายุสัญญา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทเอ็ดดูแพล็นเนต
ชื่อผู้บริหารคุณญานิศนันท์ ภูสุพิชญานันท์
ชื่อผู้ติดต่อคุณญานิศนันท์ ภูสุพิชญานันท์
ที่อยู่
เดอะเมโทรโพลิส สำโรง ห้อง M1-4 เลขที่ 954/1722 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
มือถือ062-4635156
082-9176543
อีเมล์contact.eduplanetcompany@gmail.com
sale.eduplanetcompany@gmail.com
เว็บไซต์www.englishcorner.co.th
เจ้าของเดียวกับแมทคอร์นเนอร์
LINE 
educorner-sale หรือ educorner-office
Facebook 
www.facebook.com/EnglishCornerThailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=AeHSJEPqHy4
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อิงลิช คอร์นเนอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. กัมพล ตรีธxxx 08987xxx kampoxxx
2. พิมพ์วลัญชxxx 09177xxx nb_jexxx
3. พิมพ์วลัญชxxx 09177xxx nb_jexxx
4. พิมพ์วลัญชxxx 09177xxx nb_jexxx
5. นภัสวรรณxxx 08193xxx gift_xxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม1,085 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 144,380 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 399 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน